Archiv / Odborné články / Mezinárodní odpovědky ČaM

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5191

Podrobnosti zjištěné k úpravě mezinárodní odpovědky CMO1 s novým dvoujazyčným nápisem a tříjazyčným označením krajiny v roce 1939. Noticka o spotřebě odpovědek a pasáž z Poštovního věstníku k CMO5.

Při studiu materiálů Ministerstva pošt a telegrafů (ev.dopravy a poštovní správy) fond 429, uložených v Národním archivu jsem nalezl mimo jiné také návrh na úpravu mezinárodní odpovědky a to podle našeho současného značení z CMO1 na CMO2. Úprava spočívala v dolepení nadpisu ještě německým označením „Antwortschein für das Ausland“ a v dolní části přelepením původního označení země BOHÊME ET MORAVIE – ČECHY A MORAVA novým tříjazyčným označením „Deutschland (Protektorat Böhmen und Mährem)/ Německo (Protektorat Čechy a Morava)/ Allemagne (Protectorat de Bohême et de Moravie“ (viz obr.). Návrh úpravy byl schválen ministerským radou Dr.Hrochem z úřadu říšského protektora a datován již 5.10.1939. S tímto upraveným vzorem odešla i objednávka Mezinárodnímu úřadu Světové poštovní unie v Bernu.
Leč pan dr.Hroch si nevšiml, že v českém označení krajiny chybí čárka nad „a“ ve slově Protektorát a tak byly vytištěny odpovědky i s touto chybou. Chybějící čárka přetrvala i do nové verze odpovědky s cenou 2,60K (v katalogu Pofis v textu chybně uvedena). Teprve poslední verze odpovědky (CMO6) s prodejní cenou 2,50K má správné označení s dlouhým „á“.
Jako zajímavost jsem nalezl urgentní dopisy na ministerstvo dopravy (poštovní správa) od Poštovní hospodářské ústředny v Praze, která urguje a nebo objednává odpovědky s poukazem na jejich nízkou zásobu. Dne 17.8.1939 žádá o urychlené objednání 150.000ks neboť zásoba činí již jen 20.000ks. Dne 21.9.1939 oznamuje že zásoba je již spotřebována a žádá o urgování dodávky. Dne 19.12.1939 objednává dalších 150.000ks s tím, že zásoba činí již jen 30.000ks. Jak je vidět, mezinárodní odpovědky byly velmi oblíbené a jejich spotřeba byla značná. Mimochodem za dodání 150.000ks odpovědek bylo unií účtováno 2040 CHF.

K CMO5, které je vedeno jako provizorium mezi CMO4 a CMO6 se vztahuje ustanovení 61 z Poštovního věstníku 22/1941, kde se uvádí, že snížení prodejní ceny odpovědek z dosavadních 2,60K na 2,50K je s platností od 1.června 1941. Ještě ocituji znění odst.2, kde se uvádí : „Dokud nebudou vydány odpovědky s označením nové ceny, budou poštovní úřady vyznačovati na dosavadních odpovědkách novou cenu rukopisně vedle údaje dřívější ceny, který přeškrtnou.“ Tedy nepíše se nic ani o razítku ani o modré tužce. Obojí zřejmě vyplynulo z prováděné praxe.

obrAutor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)