Archiv / Odborné články / Na návštěvě u firmy Christoph Gärtner

25.05.2009   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 6319

Když mě začátkem roku 2006 oslovil pan Christoph Gärtner s tím, že v červnu hodlá uspořádat sálovou aukci zaměřenou zejména na celiny a celistvosti, v duchu jsem si říkal, že je to jen další z mnoha nadšenců, kteří doufají, že se uplatní na přeplněném německém aukčním trhu. Podobných pokusů totiž bylo nejen v Německu za posledních 10 let nespočet. Přesto jsem mu vyhověl a pár celistvostí do jeho 1. aukce poslal. To jsem samozřejmě vůbec netušil, že jsem sice svým zcela nepatrným podílem přispěl k úspěchu první aukce, ale současně se ve svých prvotních úvahách o uplatnění firmy Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH na německém aukčním trhu hluboce zmýlil.

obrFirma pana Christopha Gärtnera existuje již 25 let. Její majitel a zpočátku současně i jediný zaměstnanec se po dokončení studií rozhodl, že bude živit obchodem s poštovními známkami, které systematicky sbíral od svých 9 let. V roce 1984 prostřednictvím 4-stránkových tištěných seznamů začal nabízet zejména automatové známky, známkové sešitky a celiny. Stále více jej však lákaly zejména celistvosti s neobvyklými frankaturami, různými zajímavými razítky, atp., takže se postupně cílevědomě zaměřil právě na celistvosti, včetně nejrůznějších námětů. V roce 1987 se poprvé s malým stánkem zúčastnil i u nás dobře známé filatelistické burzy v Sindelfingenu a v roce 1989 prodejním stánkem na mezinárodní výstavě PHILEXFRANCE v Paříži, s cílem etablovat se na mezinárodním trhu. Pak už to šlo doslova ráz naráz. V roce 1991 vydal svůj první nabídkový katalog celistvostí s pevnými cenami a jako obchodník se pravidelně zúčastňuje všech významnějších filatelistických veletrhů a výstav doma i v zahraničí. V roce 1995 rozšířil svoji firmu ještě o velkoobchod, čímž se definitivně zařadil mezi významné německé obchodníky, zejména v oblasti celin a s celistvostí.
 
S nápadem vybudovat významnou aukční firmu a současně vytvořit důstojné místo pro filatelistická setkání sběratelů, zákazníků i investorů přišel pan Gärtner v roce 2004 a začal ho ihned realizovat. Na nové adrese nechal vyprojektovat a postavit zcela nový, do všech detailů promyšlený objekt, plně podřízený provozu velké aukční firmy (viz obr. - celkový pohled). Již v dubnu 2005 byl objekt dokončen a od té doby slouží k plné spokojenosti jak majitele, tak i zaměstnanců a zákazníků. Na poslední květnové dny 2009 (27.-30.5.) připravil Christoph Gärtner se svými spolupracovníky 4-denní, v pořadí již 10. sálovou aukci a navíc u příležitosti 25. výročí od založení firmy uspořádal ve dnech 23. - 24.5. 2009, tzv. „Den otevřených dveří“, s možností prohlédnout si nejen všechny aukční losy v nabízené 10. aukci (více než 13 000 položek), ale i veškeré firemní prostory. Takže když za mnou přišel Richard Burda s nabídkou, zajet do Stuttgartu se podívat jak taková skutečně velká aukční firma funguje, neváhal jsem ani minutu a předesílám, že nic podobného jsem v životě neviděl.
 
V impozantní budově o třech nadzemních podlažích se na celkové ploše 2.700m2 (!) skrývá vše, co si lze vůbec pro chod takové firmy představit. Počínaje podzemními garážemi a dostatečně velkým parkovištěm pro zákazníky, přes příjemnou recepci hned u vchodu do objektu, až po aukční sál a účtárnu ve 2. patře. Firma má v současné době více než 20 stálých zaměstnanců a navíc řadu externích spolupracovníků. Např. položky z Dálného východu pro firmu Christoph Gärtner popisuje specialista na tuto oblast, pan Florian Eichhorn, znalec Svazu německých filatelistů, který přijíždí podle potřeby do sídla firmy třeba na 14 dnů, v jiných filatelistických oborech firma spolupracuje s řadou odborníků žijících nejen v Evropě, ale i v USA, Asii a Austrálii. Právě tato konkrétní forma spolupráce při popisu aukčních položek byla pro mne zcela neznámá a rozhodně to je věc, která stojí za zamyšlení. Samostatná pracoviště kolegů kteří popisují jednotlivé položky (velikost místností, odkládací plochy, osvětlení, celkové vybavení, atd.) jim musí upřímně závidět každý, kdo je viděl na vlastní oči a kdo se podobnou činností zabývá u nás. Samozřejmostí je např. i samostatná místnost v 1.patře sloužící pro občerstvení jak zaměstnanců tak i návštěvníků, vybavená i kuchyňskou linkou. Je totiž zcela nemyslitelné, aby zaměstnanci kteří přicházejí do styku často s velmi drahým a mnohdy nenahraditelným filatelistickým materiálem na svých pracovních stolech konzumovali nápoje, kávu nebo dokonce jedli. Pochopitelně podstatnou část z celkové podlahové plochy, zejména v přízemí celého objektu, zabírají skladové prostory a trezorové skříně. Zajímavé pro nás bylo i technické vybavení některých pracovišť, např. špičkově vybavené pracoviště pro čtyři počítačové grafiky, kteří se starají zejména o obrazovou část katalogů. Všechny jednotlivé aukční položky jsou totiž v katalozích vyobrazeny v originální velikosti, u většiny z nich přední i zadní strana. Jen pro představu, ve firmě se ročně zpracovává cca 50 000 položek, a to jak pro sálové aukce, tak i pro vlastní obchod, který ve firmě Christoph Gärtner hraje též významnou roli.
 
obr
obr
 Aukční dům Christoph Gärtner.  Aukční sál ve 2. patře budovy.
Aby si čtenáři těchto řádek mohli udělat alespoň přibližnou představu o chodu a velikosti takové firmy, uvedu několik konkrétních čísel. Roční obrat firmy Christoph Gärtner v roce 2007 činil 17,7 milionu €, tj. cca 460 milionů Kč (!), z toho 10,8 milionu € byly tržby dosažené na aukcích, za dalších 6,9 milionu € se prodal filatelistický materiál v obchodě! Firma má běžně na skladě několik milionů celistvostí, z nichž řádově desetitisíce kusů nabízí zákazníkům za pevné ceny prostřednictvím reprezentativních ceníků, dalších 70 000 celistvostí činí nabídka v internetovém obchodě. Ve stálém sortimentu má mj. cca 30 000 ks oficiálních celin, dalších více než 20 000 soukromých celin, 15 000 kusů různých obrazových dopisnic a pochopitelně i několik tisíc sbírek a partií, často velice objemných. Měli jsme možnost si prohlédnout a případně koupit např. položku 84 000 ks pohlednic, bohužel většinou německé provenience. Firma má ve svém adresáři 46 000 zákazníků z více než 80 zemí a pečlivě se věnuje všem, ať kupujícím či klientům nabízejícím své zboží do některé z příštích aukcí či do obchodu. Jen na okraj, jako zajímavost zejména pro některé dodavatele aukčních položek do našich aukcí uvádím, že z ekonomických důvodů firma přijímá do aukcí položky s vyvolávací cenou minimálně 100 € a v souhrnné hodnotě nejméně za 1 000 € od jednoho dodavatele. Aukční katalogy obsahující pravidelně 10 000 až 14 000 položek, v poslední době obvykle třídílné o váze více než 2,5 kg a vycházejí v nákladu 12 000 výtisků! Zákazníkům kterým není aukční katalog v tištěné formě zasílán poštou, je cca 4 týdny před aukcí k dispozici kompletní online-katalog na adrese www.auktionen-gaertner.de. Domnívám se, že tyto konkrétní údaje mají dostatečnou vypovídací schopnost a není třeba je dále rozvádět. Firma Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH se za pouhé 4 roky vypracovala mezi respektované aukční firmy a svým obratem přesahujícím obvykle 5 milionů € na každé aukci se probojovala do 1. ligy nejúspěšnějších aukčních firem na světě.
 
obr
 obr
 Specialista na klasiku Švýcarska nás provedl firmou.
  Místnost, která slouží pro občerstvení zákazníků i vlastních pracovníků firmy.
Pro všechny návštěvníky, kteří přijeli na „Den otevřených dveří“ do Bietigheim-Bissingen (předměstí Stuttgartu) bylo připraveno nejen bohaté občerstvení, ale u příležitosti 25. výročí založení firmy i 25% sleva na všechny položky nabízené v obchodě, což mnozí jistě přivítali. Na závěr těchto řádků bych chtěl proto tímto příspěvkem panu Christophu Gärtnerovi a jeho spolupracovníkům poděkovat za to, s jakou ochotou a vstřícností se nám po celou dobu našeho pobytu věnovali. Cesta to byla v mnoha směrech skutečně inspirativní. Na závěr tohoto příspěvku bych snad jen dodal, že paní Drahomíra Burdová, která ve firmě BURDA Auktion s.r.o. má na starosti účetnictví a během této návštěvy se pochopitelně zajímala zejména o tuto problematiku, na zpáteční cestě do ČR podotkla, že tak velkou firmu by na starosti mít rozhodně nechtěla. Což jí rád věřím.


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (25.05.2009)