Archiv / Odborné články / Převrácený přetisk SO 1920 na známce 500h Hradčany

30.04.2010   Autor: Zdeněk Filípek; Počet zobrazení: 7865

Současné specializované katalogy a dokonce i monografie uvádějí, že převrácený přetisk "SO 1920" na známkách 500h hnědá, emise Hradčany, se vyskytuje na obou vydaných tiskových deskách (TD 1, TD 2) ve dvou barvách přetisku, tedy modré a černé, tak jako u známek oficiálně vydaných s normální polohou přetisku. Není tomu tak!


Jsem sběratelem plebiscitních známek a mimo jiné zvláštnosti v této oblasti se zabývám i odchylkami přetisku "SO 1920" už hezkou řádku let. Na základě mých dosavadních zkušeností jsem přesvědčen, že známky 500h Hradčany s přetiskem v převrácené poloze byly opatřeny přetiskem až v samém závěru zhotovováním plebiscitních známek (červenec - počátek srpna 1920). Důvody jsou zcela jasné. Převrácená přetisková poloha se nachází pouze na známkách z 2. tiskové desky, která byla dodatečně vytištěna pro první leteckou přetiskovou emisi (vydána 11. srpna 1920), těsně před koncem platnosti plebiscitních známek (10. srpna 1920). Pro nedostatek známek z 1. tiskové desky, obsahující známky jen s I. typem spirály, které byly určeny především jako výplatní a později použity k přetisku pro plebiscitní vydání, se přistoupilo k dalšímu vytištění známek, avšak 2. tiskovou deskou, která obsahovala až na výjimky známky II. typu spirály (viz schématická tabulka). Tato 2. tisková deska byla určena výhradně pro přetisky leteckých provizorií, kterými byla přetištěna i zbylá část 1. tiskové desky. Malá část nákladu 2. tiskové desky zůstala nepřetištěna a byla distribuována do poštovního provozu až do konce platnosti celé výplatní emise hradčanských známek. Další důvod je ten, že k převrácenému přetisku byla použita přetisková deska tvaru A/2, která byla postupně opravována, přičemž docházelo k výměnám liter a číslic opotřebované seskládané knihtiskové sazby až do poslední úpravy přetiskové desky tvaru A/2c opravená. Přetiskovou deskou A/2c opravenou se přetiskovaly nezoubkované archy v normální poloze přetisku v hodnotách 1h, 5h, 15h, 200h karmínový přetisk a 500h černý přetisk (TD 1). Právě s touto poslední jmenovanou hodnotou byl nepochybně přetištěn onen arch TD 2.
obr
 obr obr obr obr obr
ZP 10, TD 2 - výrobní zvrásnění papíru;
91. pole přetiskové desky: poškozené písmeno "O" nahoře, seříznutá patka číslice "1" vlevo; pozn.: tyto vady nebyly opravovány, vyskytují se u všech přetiskových desek A/1,2,3.
ZP 24, TD 2
77. pole přetiskové desky: otevřená číslice "9" dole; pozn.: tato vada nebyla opravována a vyskytuje se ve všech tvarech přetiskových desek A/2,3.
ZP 41, TD 2 - zvrásněný papír (výrobní složky);
60. pole přetiskové desky: poškozená číslice "9" uprostřed, písmeno "S" normální (přetisková vada opravená, vyskytuje se pouze u A/2c opravená) pozn.: v předešlých tvarech A/2 a, b, c písmeno "S" přerušené vlevo nahoře.
 
Dále musím důrazně upozornit na velký omyl, když všechna dosavadní filatelistická literatura uvádí převrácený přetisk "SO 1920" na 500h Hradčany z obou tiskových desek. Nikdy jsem se nesetkal s materiálem nebo alespoň informací o výskytu uvedeného převráceného přetisku "SO 1920" na 1. tiskové desce výplatních známek 500h. 
 
 obrobr
 
Vyskytují se velmi ojediněle jen samostatné známky z 2. tiskové desky, která obsahuje převážně známky II. typu spirály. Větší bloky mi nejsou známy, dokonce ani samostatné známky s okrajem archu, umožňujícím snadnější identifikaci. Osobně jsem přesvědčen, že byl přetištěn pouze jeden arch. Nikoliv jen část archu, jak se v minulosti prezentovalo! Usuzuji tak z absolutního nedostatku jednotlivých známek, dále nedoloženého většího bloku a zejména známek, obsahujících I. typ spirály, existujících v archu pouze na dvou známkových polích. Teoreticky by tedy tvořily spolu se sousedním známkovým polem s II. typem spirály spojené spirálové typy!! Dále se vyskytují na dvou známkových polích II. příčkové typy a jeden příčkový podtyp, které by samozřejmě tvořily spolu se sousední známkou spojené příčkové typy!! Už výskyt jednotlivých známek I. typu spirály a II. příčkového typu nebo podtypu je unikátní. Vlastně při dodatečném přetištění pouze jednoho archu z 2. tiskové desky převráceným přetiskem "SO 1920" je rovněž unikátní i každé známkové pole II. spirálového typu. V převážné většině se vyskytují na uvedeném archu deskové vady přetisku ze stokusové přetiskové desky, kde byly obsaženy přetiskové vady už při počáteční sazbě přetiskové desky A/2 nebo postupně vznikaly další až po přetiskovou desku A/2c opravená, kterou byl tento jediný arch přetištěn. 
 obrDetail známky 500h s příčkovým podtypem na ZP 46, TD 2, vyskytující se na známce s převráceným černým přetiskem "SO 1920".
 obrobr
 obr obrobr
 obr
ZP 46, TD 2 - příčkový podtyp;
55. pole přetiskové desky: posunuté písmeno "O" nahoru, vyštípnutá číslice "1" vpravo, vyštípnuté písmeno "S" dole; pozn.: přetisková vada posunutého písmene "O" nahoru se vyskytuje ve všech tvarech přetiskových desek A/1,2,3.
ZP 85, TD 2
16. pole přetiskové desky: číslice "1" normální (přetisková vada opravená, vyskytuje se pouze u desky A/2c opravená) pozn.: v předešlých tvarech A/2 a, b, c číslice "1" silně nahoře vyštípnutá.
ZP 87, TD 2
14. pole přetiskové desky: úzké písmeno "O" pozn.: tato populární přetisková vada nebyla opravována a vyskytuje se ve všech tvarech přetiskových desek A/1,2,3.
 
Ještě jeden velký mýtus bych chtěl vyvrátit. Není doložena ani jedna známka s modrým převráceným přetiskem "SO 1920" na známce 500h Hradčany, ať už na jakékoli tiskové desce původního vydání 500h Hradčany. Doloženy jsou pouze černé přetisky v převrácené poloze. Není bez zajímavosti, že na rubu každé známky je na lepu obtisk převráceného černého přetisku s různou intenzitou nanesené barvy. Nabízí se nejpravděpodobnější logické vysvětlení, že knihtiskový stroj provedl nejdříve příklep naprázdno a až posléze byl vložen arch, čím bylo dosaženo navrstvení barvy na lep z ocelové podkladové desky, kde barva z předešlého úkonu různě přilnula. Že byl arch otočen o 180 stupňů a vložen do tiskového stroje záměrně, se dnes můžeme jen domnívat. Kdyby se tak nestalo, vznikl by černý přetisk "SO 1920" v normální poloze, ve spojení s 2. tiskovou deskou by však vznikla stejná anomálie. Je téměř jisté, že žádná známka s uvedeným převráceným přetiskem nebyla použita v poštovním provozu.  
 obr obr obr
ZP 24
silná intenzita obtisku na lepu
ZP 10
kolísavá intenzita obtisku na lepu
ZP 41
slabá intenzita obtisku na lepu
Jsem nezvratně přesvědčen, že známka s převráceným černým přetiskem "SO 1920" na 500h Hradčany z 2. tiskové desky si najde u specializovaných sběratelů své místo. Vždyť svým extrémě nízkým výskytem je nesrovnatelný například s nezoubkovanými známkami s přetiskem "SO 1920" v normální poloze 10h zelená nebo 20h červená, u nichž bylo přetištěno několik archů z obou tiskových desek (TD 1, TD 2). Současné specializované katalogy uvádějí cenový záznam II. spirálového typu ve velmi nízké cenové relaci. Tato známka si nepochybně zaslouží výrazný posun katalogové ceny směrem nahoru. Navíc je nezbytná zmínka o I. typu spirály TD 2 (nedoloženo), II. příčkového typu (nedoloženo) a příčkového podtypu. Když si uvědomíme, že byl přetištěn pouze jeden arch (100 ks známek), pak při tak nízkém výskytu se jen můžeme těšit na případný nález spirálového nebo příčkového typu, ale i na zajímavou přetiskovou vadu určitého známkového pole. 
 
Zvláštní poděkování chci vyslovit panu Oldřichu Tovačovskému in memoriam, kterého jsem osobně poznal v závěru jeho života, za určení přetiskových vad jednotlivých známkových polí přetiskových desek "SO 1920". 
 
Literatura: 
Monografie československých známek, 1. díl, Pofis, Praha 1968
Monografie československých známek, 5. díl. Pofis, Praha 1998
Specializovaný katalog Československo 1918-1939, Merkur Revue, Brno 2002
Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek: Československo 1918-1939, Pofis, Praha 2007
Dokladový materiál z aukčních prodejů od firem Majer, Klim, Profil, Alfil a osobní zdroje. 


Autor: Zdeněk Filípek (30.04.2010)