Archiv / Odborné články / I ten nejběžnější perfin může být sběratelsky zajímavý

18.10.2010   Autor: Vladimír Münzberger; Počet zobrazení: 6641

Perfiny a jimi označené (znehodnocené) známky byly dříve považované za poškozené a sběratelé je často vyhazovali; dnes je tomu už jinak - dokonce výstavní řády FIP je explicitně uvádějí jako plnohodnotný filatelistický materiál. Jako ve všech oborech, i v perfinech lze nalézt vzácné a běžné exempláře. Pro tento článek i pro jednorámový exponát, na který se v článku rovněž odkazuji, jsem záměrně zvolil jeden z nejběžnějších perfinů. Posuďte sami, zda obsahuje zajímavý nebo nezajímavý sběratelský materiál.


Perfin   Perfin P firmy Orbis rozhodně patří k našim nejběžnějším. Ve svých sbírkách jej určitě má každý sběratel československých perfinů. Přesto, anebo snad právě proto, lze sestavit hezkou sbírku, která se věnuje právě tomuto jednomu perfinu a ukazuje jeho používání na různých známkách, celistvostech a dokumentuje jej v různých časových obdobích. A protože, jak známo, perfiny jsou silně svázány s firmami, které je používaly, může takováto sbírka leccos vypovědět i o té firmě.

 Perfin

Perfin P začal být používán někdy kolem roku 1926 a skončil jako poslední firemní na našem území někdy koncem sedmdesátých let minulého století, možná i později. Jeho monogram „P" zdánlivě nemá s názvem firmy Orbis nic společného. Je třeba si ale uvědomit, že v ní působila řada redakcí různých periodik, kromě jiného redakce Prager Presse. A právě od jejího názvu se domníváme, že byl monogram perfinu odvozen.

 Perfin

Nálezy různých identifikačních celistvostí však také dokazují, že perfin používalo více redakcí, které používaly vlastní hlavičkové obálky, např. Radio-Journal, Gazette de Prague, The Central European Observer apod. Všechny měly četnou korespondenci se zahraničím, jak se můžeme přesvědčit z řady dochovaných celistvostí. Perfin nalézáme na různých známkách, někdy i takových, které se na firemní korespondenci příliš často nevyskytují.

 Perfin

Z období Protektorátu zatím mnoho celistvostí doloženo nemáme, nicméně i v tomto období jej lze nalézt na mnoha známkách, včetně vyšších nominálních hodnot.

 Perfin

Po druhé světové válce většina zbývajících firemních perfinů rychle skončila. Jediným, který dlouho odolával, byl právě tento a díky dlouhé době používání lze sestavit poměrně pestrou mozaiku z mnoha různých jím označených známek. Z dochovaných celistvostí zjišťujeme, že jej, zejména krátce po válce, používala různá oddělení Orbisu rozptýlená po Praze, např.: zahraniční služby, adresáře, knihkupectví na Václavském náměstí 42, správa prodejen apod.

 Perfin

Hlavním uživatelem perfinu P, a od počátku padesátých let zřejmě jediným, bylo zahraniční oddělení. To je pro nás sběratele velice významné. Můžeme totiž nalézt i takové celistvosti, které by byly filatelisticky zajímavé, i kdyby na nich žádný perfin nebyl, např. zajímavé zásilky do ciziny. Zřejmě často byl také používán na novinových zásilkách adresovaných do ciziny nebo naopak na zásilkách zahraničních novin a časopisů na různé adresy domácích odběratelů v Československu.

 Perfin

Ukázalo se, že v době používání předčil perfin všechna očekávání. Pozitivně jej máme doložen na známkách ještě z konce sedmdesátých let. Jedna z posledních známých celistvostí byla odeslána dokonce ještě v roce 1979 Poštovní novinovou službou - opět jde o instituci, která v té době snad výhradně distribuovala různá periodika. Nepříjemné pro sběratele ovšem je, že již od padesátých let byl perfinovací strojek značně opotřebován, v důsledku čehož bylo mnoho perfinů vyráženo nečistě a na mnoha známkách je velmi špatně patrný.

 Perfin

Celý „příběh" perfinu P jsem zpracoval do jednorámového exponátu na 16 výstavních listech. Překvapivým zjištěním bylo, že ani rozsah 16 listů nedovoluje ukázat všechny varianty a detaily související s tímto perfinem. Bylo proto nutno výběr materiálu zúžit a rozhodování, co vyloučit, nebylo vůbec snadné. Reprodukce výstavních listů jsou trvale umístěny na virtuální filatelistické výstavě EXPONET, kde si je lze v návaznosti na tento příspěvek prohlédnout. Výše uvedené informace jsou v tomto exponátu mnohem detailněji dokumentovány řadou zajímavých dokladů, některých i velmi vzácných. Kromě jiného ukazuje i různá stadia poškození perfinovacího strojku a jejich oprav.

Věřím, že tento příspěvek i jednorámový exponát může být inspirací pro jiné sběratele a dokazuje, že když se detailněji soustředí i na zdánlivě běžný materiál, lze postupně vytvořit zajímavý celek s dobrou vypovídací hodnotou. Nepochybuji, že lze detailně zpracovat řadu dalších perfinů a ukázat u nich mnoho zajímavých souvislostí. A to už vůbec nehovořím o využití perfinů v námětových sbírkách, kde je zatím zcela „pole neorané". Tento způsob sbírání nemusí být nutně příliš drahý finančně, ale je poměrně náročnější na studium podkladů, trpělivost a hledání existujících dokladů - to však obvykle přináší různá příjemná překvapení i zajímavé nálezy, které běžný sběratel snadno přehlédne.Autor: Vladimír Münzberger (18.10.2010)