Archiv / Odborné články / Přetisk SO 1920 na známkách emise Hradčany pocházejících z tiskových desek obsahujících jen známky I. typu spirály

02.11.2010   Autor: Zdeněk Filípek, psáno výhradně pro Merkur-Revue a Burda Auction; Počet zobrazení: 7707

K přetištění známek „Hradčany" 5. kresby, obsahujících na všech ZP stokusové tiskové desky I. spirálový typ, bylo použito celkem 8 nominálních hodnot neperforovaných a perforovaných s různými rozměry zoubkování. Byly vydány hodnoty 5 h modrozelená, 10 h zelená, 15 h cihlově červená, 25 h fialová, 50 h modrá, 120 h šedá, 500 h hnědá; hodnota 30 h fialová zůstala nevydána. Dnes se budeme zabývat pouze hodnotami 5h modrozelená a 15h cihlově červená.Hodnota 5 h modrozelená z 5. a 6. tiskové desky je perforovaná jen jedním druhem perforace, řádkovým zoubkováním rozměru 13¾. Vyskytuje se běžně, proto její vyobrazení není uvedeno. Dále však existuje ve velmi omezeném počtu známka 5 h modrozelená z 5. tiskové desky, neperforovaná, s normální polohou přetisku (obr. 1-5), která je velmi vzácná. Dále byl dosud nalezen jen jeden neperforovaný exemplář ze 6. tiskové desky (obr. 6)

obr obr obr

Obr.1, ZP 11, TD 5

A/2cop - vyštípnutá deska

 

Obr.2, ZP 14, TD 5

A/1 - úzké písmeno "O"

 

Obr.3, ZP 28, TD 5

A/1 - bez přetiskové vady

 

 obr obr obr

Obr.4, ZP 26-27, TD 5

A/1 - 27. pole přetiskové desky: úzké písm. "O", přeruš. číslo "2"

 

Obr.5, ZP 61, TD5

A/2cop - vyštípnuté písmeno "O" vpravo dole

 

Obr.6, ZP 43, TD 6

A/1,2 - bez přetiskové vady

 

 obr obr obr

Obr.7, ZP 10, TD 7

A/2cop - 91. pole přetiskové desky: pošk. písm. "O" nahoře,
seříznutá patka čísl. "1" vlevo

 

Obr.8, ZP 100, TD 7

A/2cop - 1. pole přetiskové desky:
vyštípnuté písmeno "S" dole

 

Obr.9, ZP 1, TD 8

100. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady

 

 obr obr 

Obr.10, ZP 9-10, 19-20, TD 8

A/2cop - 82. pole přetiskové desky: číslice "20" těsně u sebe
91. pole přetiskové desky: poškozené písmeno "O" nahoře,
seříznutá patka čísl. "1" vlevo
92. pole přetiskové desky: velká vzdálenost mezi "2" a "0"

 

Obr.11, ZP 91, TD 8

A/2cop - 10. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady, písm. "O" i letopočet opravený

 

Zajímavé je, že byly použity k přetisku i známky ze 7. a 8. tiskové desky (obr. 7-11). Na těchto dvou posledních deskách se přetisk vyskytuje pouze v převrácené poloze. Specializované katalogy zatím výskyt známek z uvedených tiskových desek, přetištěných přetiskem „SO 1920", dosud neuvádějí.

Hodnota 15 h cihlově červená se vyskytuje pouze s řádkovým zoubkování 13¾ a s normální polohou přetisku. Uvedená perforace u této hodnoty je vzácná a vyskytuje se zřídka. Dosavadní specializované katalogy uvádějí pouze přetisk na známkách z 5. tiskové desky (obr. 12-16). Nedávno se mi podařil významný nález, a to objev známky ze 6. tiskové desky s přetiskem „SO 1920"! Horní levou rohovou dvoupásku vidíme na obr. 17. Převrácený přetisk je doposud znám ve velmi malém množství u neperforovaných známek ze 4. tiskové desky (obr. 18, 19).

 obr 
 obr

Obr.12, ZP 1-2, TD 5

A/1,2 - 1. pole přetiskové desky: bez přetiskové vady, písmeno "S"
i číslice "2" normální

 

 

Obr.13, ZP 27, TD 5

A/1 - úzké písmeno "O", přerušená číslice "2"

 

 obr obr obrobr
obr obr

Obr.14, ZP 60, TD 5

A/1,2 - přerušené písmeno "S" vlevo nahoře

 

Obr.15, ZP 82, TD 5

A/1,2 - číslice "20" těsně u sebe

 

Obr.16, ZP 99, TD 5

A/1,2 - bez přetiskové vady

 

 obr 
Obr.17, ZP 1-2, TD 6

A/1,2 - 1. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady, písmeno "S" i číslice "2" normální


 
 obr obr  

Obr.18, ZP 74, TD 4

A/2cop - 27. pole přetiskové desky:
úzké písmeno "O", přerušená číslice "2" a "0"

 

Obr.19, ZP 100, TD 4

A/2cop - 1. pole přetiskové desky:
vyštípnuté písmeno "S" dole, číslice "2" normální

 

  

 

Přetiskové desky s přetiskem „SO 1920", které byly použity, jsou popsány u vyobrazení jednotlivých nominálních hodnot. Některé tvary známkových polí nelze jednoznačně identifikovat, např. deska A/1 nebo A/1,2 z důvodu opakujícího se tvaru uvedeného známkového přetiskového pole v dalších úpravách přetiskových desek pro přetisk dalších nominálních hodnot.

 

 REKAPITULACE

 5h modrozelená
 Tisková deska  Přetisk Tvar
 Neperfor. 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1, A/2cop
 Neperfor. 7. a 8. TD
 převrácený přetisk
 A/2cop
 ŘZ 13¾
 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1a, A/1b, A/2b
    B/1b, B/2a
 15h cihlově červená
   
 Neperfor. 4. TD
 převrácený přetisk
 A/2cop
 ŘZ 13¾
 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1,2

 

Literatura:

„Monografie československých známek", 1. díl, Pofis, Praha 1968

„Monografie československých známek", 5. díl, Pofis, Praha 1998

„Specializovaný katalog Československo 1918 - 1939", Merkur Revue, Brno 2002

„Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek: Československo 1918 - 1939", Pofis, Praha 2007
 

 

 Autor: Zdeněk Filípek, psáno výhradně pro Merkur-Revue a Burda Auction (02.11.2010)