Archiv / Odborné články / 32. aukce – mimořádný úspěch!

12.04.2011   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 7313

V sobotu 2. dubna 2011 se uskutečnila celkově 32., ale teprve 6. sálová aukce fy BURDA AUCTION, s.r.o. Již při zběžném prolistování aukčního katalogu bylo zřejmé, že pokud jde o nabídku klasických známek Evropy i zámoří, půjde o aukci, jaká u nás minimálně od roku 1939 uspořádána nebyla.


V sobotu 2. dubna 2011 se uskutečnila celkově 32., ale teprve 6. sálová aukce fy BURDA AUCTION, s.r.o. Již při zběžném prolistování aukčního katalogu bylo zřejmé, že pokud jde o nabídku klasických známek Evropy i zámoří, půjde o aukci, jaká u nás minimálně od roku 1939 uspořádána nebyla. 
 
Chtěl bych proto i na tomto místě poděkovat jak stálým dodavatelům filatelistického materiálu, tak i celé řadě významných sběratelů klasických známek, kteří pochopili, že právě klasická filatelie oslovuje významnou skupinu solventních zákazníků nejen na našem domácím trhu, ale hlavně v zahraničí.
 
O úspěšnosti této aukce svědčí dosažený celkový obrat, který se vyšplhal na rekordních 13 milionů korun při 80% prodejnosti!
Plně funkční on-line systém ve firemním názvu WebSál se stal nedílnou součástí sálových aukcí firmy Burda Auction. Více než tři čtvrtiny obratu v této aukci vytvořilo 95 klientů aktivně dražících po internetu přes WebSál. Také dražitelé osobně přítomni v sále ocenili perfektně fungující on-line systém, který přivádí někdy až překvapivě aktivní dražitele do soutěže o nejlepší položky, bez jakýchkoli zdržení a výpadků. Odměnou osobně přítomným bylo příjemné prostředí a kvalitní občerstvení.
 
Nemá smysl podrobně rozebírat příklepové ceny jednotlivých položek, kterých bylo do sálové aukce zařazeno téměř 1 200. Případní zájemci si je mohou vyhledat ve výsledkové listině. Zmíním se proto jen o těch nejzajímavějších, případně o současných trendech na našem filatelistickém trhu. I tato aukce jednoznačně potvrdila již několik let trvající zájem o celistvosti s čs. předběžnými a souběžnými frankaturami z let 1918-19: Z nabídnutých 52 položek zůstaly neprodány pouze dvě! Největší zájem byl o větší díly uherských peněžních poukázek, např. mezinárodní poukázka vyplacená 7násobnou frankaturou Michel č.179 (10f Poštovní spořitelna) se místo 15 000Kč prodala za 24 000Kč, vnitrostátní průvodka bez levého ústřižku s provizorní frankaturou 20f  - Doplatní černá čísla (Mi. P32), použitou ve funkci výplatní známky, přišla nového majitele dokonce na 35 000Kč - viz Obr. 1.
 
obr
Obr. 1: Položka č. 41
 
U Hradčan nedošlo k žádným výrazným překvapením, krajový 4-blok hodnoty 5h tmavě zelená (Pof. 4Nb) z nejvzácnější nevydané 8. TD byl přiklepnut za 10 000Kč, krajová 2-páska stejné hodnoty (Pof.4A) se spojenými spirálovými typy stála 15 500Kč a za stejnou částku změnil majitele i firemní R-dopis na dobírku se smíšenou rakousko-čs. frankaturou 50h Znak (Mi.195) + 5h Hradčany (Pof.3D). U přetiskové emise PČ 1919 se většina realizovaných cen pohybovala dosti hluboko pod katalogovými záznamy, např. Doplatní 50h velké číslice (Pof.71) stála 19 500Kč (katalog Pofis 28 000Kč), Turul 1f (Pof.89) se prodal za 38 000Kč (kat. 45 000Kč), 10K Parlament (Pof.118) za 26 000Kč (kat. 35 000Kč) atp. Je zcela evidentní, že důvěra sběratelů v tuto emisi je už dlouhodobě oslabena a investoři ztratili zájem. Důsledkem tohoto stavu je, že současné ceny se pohybují zhruba na poloviční úrovni oproti cenám běžně dosahovaným na aukcích před 10 či 15 lety.

Z ostatních emisí se oblíbené série Kongres (Pof.180-82) a Slet (Pof.183-86) ve 4-blocích prodaly za 7 500Kč, resp. 8 000Kč. Z leteckých známek I. emise se hodnota 24Kč/500h (Pof.L2A) s II. typem příčky (Obr. 2) prodala za 9 500Kč, po delší době se prodaly i všechny zeppelinové dopisy s čs. frankaturami, což bylo příjemné překvapení. Zájem o novinové a doplatní známky i celistvosti byl značný (prodejnost přes 90 %) a dosažené ceny rozhodně nadprůměrné, např. doplatní známka 100h OR (Pof.DL53B) s ŘZ 13¾ (Obr. 3) byla přiklepnuta za 15 000Kč (kat. Pofis 10 000Kč). Zájem o známky i celistvosti z plebiscitního území s přetisky SO 1920 trvá, prodejnost byla 100 %, u celin ČSR I. se ojediněle vyskytující exempláře prodaly za několikanásobky vyvolávacích cen.

obr
obr
Obr. 2: Položka č. 147
Obr. 3: Položka č. 166

 Jednou z nejdražších položek celé aukce byl Heydrichův aršík (Obr. 4), prodaný do sálu za 220 000Kč, zkusmý tisk připouštěcí známky Terezín ve 4-bloku na žlutém papíru bez lepu přišel nového majitele na 66 000Kč.

obr
 obr
Obr. 4: Položka č. 240
Obr. 5: Položka č. 357 

U Slovenska 1939-45 je situace na trhu stabilizovaná, zájem o ojediněle se vyskytující položky je stabilní a dosažené ceny lze označit za přiměřené. U ČSR II. jsou stálicí našeho trhu desetibloky, v řadě případů se prodaly i nad katalog Pofis! Nejdražší z nich bylo Pražské jaro 1951 (PL 594-595) s dosaženou cenou rovných 20 000Kč, hledaný Jirásek (PL611a) byl přiklepnut za 13 000Kč. U známkových sešitků ČSR II. nelze přehlédnout stoupající zájem i ceny. Překvapivě malý zájem byl o řadu položek z České republiky, zejména o různé výrobní vady. Pokud jde o jednotlivé známky Fifinka bez průseku (Pof.630) i celé známkové sešitky s touto vadou (Pof.VZS 01), dobře udělal ten, kdo je ještě za tepla díky mediální bublině prodal. V zásilkové službě Profil se ještě v prosinci 2010 známkové sešitky bez problému prodaly za 99 998Kč (členům Klubu Filatelie za 49 998Kč), na této aukci o 3 ks z různých tiskových polí, nabízené v cenách od 21 000 do 30 000Kč za kus, už neprojevil nikdo zájem. Podstatně lépe dopadl sešitek Myšpulín bez průseku (VZS 04, Obr. 5), který se v doprodeji prodal za vyvolávací cenu 60 000Kč.  Jinak stále platí, že za ojediněle se vyskytující celistvosti nejen československé provenience jsou sběratelé ochotni zaplatit až nečekaně vysoké sumy, lhostejno zda se jedná o celistvosti s perfiny, s razítky poštoven, nebo lodní či polní pošty.

Jak jsem již naznačil v úvodu, těžištěm 32. aukce byly klasické známky z celého světa, přesto se celá řada známek vydaných před II. světovou válkou prodala mimořádně dobře. Jako příklad bych uvedl z Belgie série Orval, Mi.235-243 I. po nálepce za 9 000Kč, Mi.354-365 svěží za 12 500Kč, série Hydrologický kongres z Egejských ostrovů (Mi.34-42) stála 20 000Kč, nizozemské známky pro lodní poštu do Holandské Indie (Mi.1-7) 15 500Kč atp. Z evropských států byla nabídka klasických známek Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie na takové úrovni, za kterou by se rozhodně nestyděly ani renomované zahraniční aukční firmy. Proto z každé z těchto zemí uvedu několik položek, většina z nich totiž byla dosud k vidění pouze na světových výstavách, u nás se vyskytují zcela ojediněle a některé nebyly dosud nikdy nabízeny.

obr
obr
 obr
Obr. 6: Položka č. 405
Obr. 7: Položka č. 432
  obr
Obr. 8: Položka č. 448
Obr. 9: Položka č. 463

Z Francie to je bezesporu známka Ceres 1Fr rumělková z r. 1849 (Mi.6b, Yv.7), prodaná za 220 000Kč, kterou si můžeme prohlédnout na Obr. 6. Skutečně obtížné bylo vybrat jen 2-3 položky z nabídnutých 50 losů staroitalských států či z klasiky Itálie, neboť neprodána zůstala pouze jedna (!) a tržba za ně přesáhla 1 milion Kč. Z Modeny jsem vybral známku Michel č. 8, Trojdílný znak ½Tor modrá, prodanou za 170 000Kč (Obr. 7), ze Sardinie svěží 2-pásku Michel č. 16, s oběma známkami bez vyraženého středu (!), které katalog Michel vůbec neuvádí a v katalogu Bolaffi je cena proškrtnuta, přiklepnutou za 94 000Kč (Obr. 8) a z Itálie 4-blok ražených známek Mi.1, s oběma horními 2 známkami s dvojitou ražbou středu (kat. Michel neuvádí, kat. Sassone = 50 000€), prodaný za 125 000Kč (Obr. 9). Velice populární "Saská trojka" Mi.1a (Obr. 10) se ani na německých aukcích nenabízí každý den, realizovaná cena 74 000Kč byla pro kupujícího rozhodně příznivá. 

obr
obr
 obr
Obr. 10: Položka č. 521Obr. 11: Položka č. 607Obr. 12: Položka č. 608

Rakouských klasických známek je na trhu poměrně hodně, nabídkou tzv. "žlutého" (Obr. 11) i "růžového Merkura" (Obr. 12) z roku 1851 (Mi.7 Ib, resp. 8 Ib) v jedné aukci se jen občas prezentují špičkové firmy. Proto pro mě osobně bylo překvapením, že jedna z nejproslulejších známek evropské klasiky - "růžový Merkur" - zůstala neprodána, za "žlutého" zaplatil nový majitel požadovaných 110 000Kč. Nejdražší položkou z klasických známek Švýcarska byla Ženeva - Znak 5c z roku 1843 (Mi. 1 HR), přiklepnutá za 105 000Kč (Obr. 13), další Ženevy - Znak 5c z r. 1846 (Mi.4), z toho 1 ks na výstřižku, se prodaly každá za 24 000Kč. Jednou z nejoblíbenějších známek vůbec je nejstarší známka světa, černá Victorie 1p (Black Penny). Richard Burda jich na 32. aukci nabídnul neuvěřitelných 37 kusů (!), z toho dokonce 3 neupotřebené exempláře.

 obrobr
 obr obr
Obr. 13: Položka č. 733Obr. 14: Položka č. 766Obr. 15: Položka č. 767Obr. 16: Položka č. 790

Známka vyobrazená i na titulní straně aukčního katalogu (Obr. 14), ač bez lepu, se prodala za požadovaných 150 000Kč, známka s původním lepem (Obr. 15) stála 195 000Kč. Za zajímavé ceny se prodala celá řada dalších klasických známek, např. neupotřebená Victorie 2p modrá (Mi.4) místo požadovaných 45 000Kč se vydražila za 68 000Kč, Victorie 1L z r. 1878 (Mi.50) za 110 000Kč (Obr. 16) atd.
Z téměř 250 nabídnutých položek zámoří sběratele i obchodníky zcela jistě potěšila rozpouštěná sbírka Newfoundlandu a zejména u nás dosud nevídaná nabídka neupotřebených klasických známek USA. Řada z nich se prodala za velmi zajímavé ceny, např. ze známé série Prezidenti USA z roku 1861 hodnota 5c (Mi.19 IIa) s vyvolávací cenou 110 000Kč, ačkoliv byla bez lepu - což je u neupotřebených klasických známek USA poměrně běžný stav - se prodala za 125 000Kč (Obr. 17), neupotřebené výplatní známky 24c a 30c z roku 1869 (Mi.33 a 34) za 92 000Kč, resp. 86 000Kč (Obr. 18 a 19). Jen konstatuji, že z nabídnutých 27 položek USA nezbyla ani jedna! Pořadatele překvapila i vysoká prodejnost Jižní Ameriky včetně Karibiku. Jednou z nejdražších položek z tohoto teritoria byla hnědokarmínová Victorie 1p z roku 1862 (Bahamy, Mi.2C - viz Obr. 20) přiklepnutá za 35 000Kč, známka 90c z brazilské emise "Volské oči" z roku 1843 (Mi.3), na malém výstřižku, stála 19 000Kč.

obr
 obrobr
Obr. 17: Položka č. 846Obr. 18: Položka č. 853Obr. 19: Položka č. 854

Z Afriky se jako obvykle dobře prodaly všechny Kapské trojúhelníky, za ceny srovnatelné se zahraničními aukcemi byly přiklepnuty všechny známky z ostrova Mauritius, nejdražší byly Viktorie 1p / vydání 1853 červenooranžová (kat. SG.3, Obr. 20) prodaná za 180 000Kč, stejná hodnota (kat. SG.7, Obr. 21) stála 120 000Kč.

obrobr
 obr
Obr. 20: Položka č. 945Obr. 21: Položka č. 946Obr. 22: Položka č. 951

Neupotřebená krajová známka z Natalu, král Edvard VII., hodnota 5Lb (Mi.75, Obr. 22), změnila majitele za 74 000Kč. O hodnotné položky z Asie je dlouhodobý zájem, což se potvrdilo i na této aukci. Ojediněle se vyskytující známka Cejlonu z roku 1912, král Jiří V. v hodnotě 100 rupií (Obr. 23) byla přiklepnuta za 94 000Kč, ale i moderní čínské série či dopisy se prodaly velice dobře. Za vysoké ceny se podařilo prodat i řadu ojedinělých položek z Austrálie. Jednou z nich byla letecká nálepka z roku 1920 (kat. Yvert č. PA 1, Obr. 24), u nás málo známá celosvětově hledaná rarita, přiklepnutá za 160 000Kč, či u nás vůbec poprvé nabízená jedna z nejhledanějších známek Commonwealthu, Mapa s klokanem z roku 1934, hodnota 2L (Mi.111X, Obr. 25), za kterou nový majitel zaplatil rovných 150 000Kč. Na závěr musím konstatovat, že z položek zámoří byl o novější emise s portrétem Jiřího VI. a o moderní série s královnou Alžbětou II. menší zájem, takže některé zůstaly neprodány.

obr
 obr obr
Obr. 23: Položka č. 981
Obr. 24: Položka č. 1010Obr. 25: Položka č. 1019

Firma BURDA AUCTION s.r.o. přijímá hodnotný filatelistický materiál do svých aukcí průběžně, do 33. písemné aukce v září 2011 ale nejpozději do 10. června 2011, do 34. sálové aukce (12.11.2011) nejpozději do 31. srpna 2011. V případě zájmu nás můžete kdykoliv kontaktovat, k dispozici jsme osobně v Brně a v Praze.
Autor: Vladimír Dražan (12.04.2011)