Archiv / Odborné články / Přetiskové známky Islandu „Í GILDI“

05.08.2011   Autor: Jaroslav Kejř; Počet zobrazení: 7343

Méně známá oblast známek Islandu s přetiskem "Í GILDI '02-'03". Typologie a zajímavosti této oblasti islandské filatelie.

Úvod- historie

V mnoha známkových zemích docházelo k přetiskování známek z různých důvodů, a to většinou pro potřeby změn nominálních hodnot či v revolučních dobách jednotlivých států. Ostrovní stát Island patří mezi mnoha známkové země, kde docházelo k častým přetiskováním známek, především z důvodu potřeb poštovních služeb a tarifů. V roce 1902 byly staženy všechny číslicové známky a prohlášeny ministerstvem za neplatné. V té době se připravovalo nové vydání známek s dánským králem Kristiánem IX (15.11.1863-29.1.1906), které se v průběhu roku dostali do poštovního provozu. Z dodnes nejasných důvodů si islandská ministryně rozmyslela původní plán a nechala znovu přetisknout číslicové známky v červené a černé barvě „Í GILDI ´02-´03" s tím, že tento přetisk označuje, že jsou tyto známky stále platné. Tyto známky s přetiskem zůstali v oběhu poštovnictví v platnosti až do konce roku 31.12.1903.

V první části se podíváme hlavně na rozpoznání typů přetisku. Ve druhé části uvedu několik zajímavostí - variant a vady v přetisku a ve třetí části další použití přetisku islandského poštovnictví. Samotný přetisk byl použit pro velké množství přebytků číslicových známek, kde hodnota nepoužitých známek je často pod hranicí jednoho dolaru a na druhé straně jsou přetištěny v nepatrném nákladu varianty známek se zoubkováním. Z tohoto důvodu, jsou pak některé katalogové záznamy velmi vysoké a patří mezi vzácnosti islandské filatelie. A jak to tak bývá, u těchto vzácnějších známek se objevuje velmi mnoho falešných přetisků a také mnoho falešných či neplatných razítek. Tématem falešných přetisků, raději ponechám na erudované profesionály a znalce, a to především proto, že některé přetisky jsou natolik zdařilé, že já osobně bych mohl tímto tématem mnoho sběratelů nechtěně napálit. Využiji tedy některých informací a doporučím pro specialisty na tyto známky minimálně odbornou literaturu - zejména perfektní zpracování od Roberta Helma, článek v časopisu „Posthorn" z roku 1974 a 1975 o falešných přetiscích Í GILDI ´02-´03 a dále velmi dobré zpracování těchto přetisků od „Erik Lundgård" původní vydání z roku 1941. 

 

První druh přetisků Í GILDI a rozlišení typů číslice „0" v ´02-´03

obr obr

Obr.1: Typ a, formát číslice úzký-úzký 

 

Obr.2: Typ b, formát číslice úzký-široký

 

obr obr

Obr.3: Typ c, formát číslice široký-úzký

Obr.4: Typ d, formát číslice široký-široký

 

Specializace - deskové a výrobní vady přetisků

Zejména na mnoha ukázkách předvedu zvláštnosti a různé zajímavosti specializace přetisků. Z mnoha důvodů nemohu v tomto článku ukázat obsáhle a odborně popis veškerých deskových a výrobních vad. Asi nejznámější vady jsou známy v přetisku hodnoty „´03-´03" nebo obrácený celkový přetisk. Avšak možná nejednoho sběratele této země potěší možnost nahlédnout do dalších tajů této přetiskové emise a islandské filatelie.

obr obr
Obr.5: Typ c, formát číslice široký-úzký
Výrobní vada barvy přetisku na hodnotě 5 Aur.
Nahoře v barvě červené a dole v barvě černé. 
Obr.6: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI". Pozice 14.
 obr obr
Obr.7: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI"
a defekt číslice "2" v "'02-'03"

Obr.8: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI" a čára pod první "0". Pozice 46.
 obr

Obr.9: Typ c+d, formát číslice široký-úzký a široký-široký, Pozice 41+42
Desková vada na přetisku - Slabší oblouček "D" v "GILDI" a silné písmeno "I" v "GILDI"

 

obr obr

Obr.10: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Nedotisk písmene "L" v "GILDI"
a defekt číslice "2 v "'02-'03", Pozice 18

 

Obr.11: Typ b, formát číslice úzký-široký
Desková vada na přetisku - Velké první písmeno "I" v "Í GILDI". Pozice 39
obr

Obr.12: Typ d+b, formát číslice široký-široký a úzký-široký, Pozice 9+10
Desková vada na přetisku - Spojené písmeno "DI" v "GILDI" a spojené "'02-'03"

 

obr

Obr.13: Typ a+b, formát číslice úzký-úzký a úzký-široký, Pozice 6+7
Desková vada na přetisku - Chybí tisk písmene "Í" v "Í GILDI"

 

obr 

Obr.14: Typ a, formát číslice úzký-úzký
Výrobní vada přetisku - obrácený přetisk

 

 
obr

Obr.15: Typ b+c, c+c, Pozice 16, 17, 26 a 27
Výrobní vada přetisku - Chybný tisk číslice "2" v "'03-'03"

 

obr obr
Obr.16 a 17: Výrobní vada přetisku - Výrazné posuny přetisku

 

Arch IA 
 c a d c a a  b
 d d b (1-10)
 c d d d d b c d a d (11-20)
 c c c c a c c b b b (21-30)
 c c c a b c d b b d (31-40)
 c d d d d d d c d d (41-50)

 

Celiny 

Když jsem na začátku uvedl pasáž o dalším použití číslicových známek s přetiskem, nesmím zapomenout také na použití islandských celin, které měli tentýž osud jako známky, avšak z dvouletým spožděním. Musíme si však uvědomit zejména velmi krátké časové použití těchto přetisků nejen na známkách, ale i na celinách. Před více než 100 lety byla měla tato země omezené poštovní spojení s okolním světem, proto jsou dnes tyto celiny a dopisy s přetiskem řádně prošlé a platné velkou vzácností!

obr obr

Obr.18: Facit Nr. 13, Přetisk na celině hodnoty 5 Aur 

 

Obr.19: Facit Nr. 13, Výrobní vada - dvojitý přetisk 
obrobr
Obr.20: Přetisk na celině hodnoty 8 Aur
Obr.21: Facit Nr. 14, Přetisk na celině hodnoty 10+10 Aur
obr
Obr.21: 1902. Přetisk "Í GILDI", hodnota známky 10 Aur, celina do Belgie-Bruxelles. Odchozí razítko REYKJAVIK 20.8.1902.

 

Prameny

www.pherber.com
www.scc-online.org
www.jamesbendon.com
www.graungaard.dk
www.tha.dk Autor: Jaroslav Kejř (05.08.2011)