Archiv / Odborné články / Šance pro všechny

11.10.2011   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3954

Zúčastnili jste se již někdy aukce? Přemýšlíte, že to uděláte? Gratuluji! Patříte k filatelistické avantgardě.

obrNejen naše hromadné sdělovací prostředky přinášejí informace o aukcích pouze v případech, kdy jsou nabízeny výjimečné položky s vyvolávací cenou minimálně se šesti nulami a je zcela lhostejné, zda jde o filatelistický materiál, perské koberce nebo výtvarné umění. Mezi širokou veřejností i mezi sběrateli tak vzniká mylný dojem, že aukcí se mohou zúčastnit pouze lidé, kteří nemají hluboko do kapsy; mnozí si dokonce myslí, že jde o zábavu pro "horních deset tisíc". Opak je ale pravdou! Samozřejmě i na aukcích v ČR, a to i filatelistických, se občas nabízejí zcela unikátní položky či celé významné sbírky s vyvolávací cenou ve statisících či dokonce v milionech Kč, ale to jsou skutečně výjimky. Minimálně 80 % všech nabízených položek na filatelistických aukcích v ČR je nabízeno v cenách do 5.000 Kč, přičemž v mnoha aukcích se jedná ještě o mnohem nižší částky. A to jsou pro naprostou většinu všech sběratelů peníze, které jsou ochotni a schopni několikrát do roka do svého koníčku investovat.
 
V dnešní době, kdy mnoho filatelistických klubů doslova živoří a některé existují dokonce jen na papíře, jsou aukce jednou z mála možností, kde si mohou nejen sběratelé z menších měst a obcí doplnit svou sbírku, případně vylepšit výstavní exponát. Nelze očekávat, že se někomu během pár let podaří vybudovat kvalitní sbírku z dublet členů mateřského Klubu filatelistů, který má třeba 15, někdy dokonce jen 5 aktivních členů, z nichž navíc téměř každý sbírá něco jiného. Prostřednictvím aukcí to je ale zcela reálné! Všechny naše významnější aukční firmy nabízejí na každé aukci minimálně 1.000, často ale i mnohem více (2.000 - 5.000) položek, a to jak jednotlivé známky nebo kompletní emise, tak i hodnotné sbírky či dokonce celé pozůstalosti, navíc často s velice příznivými vyvolávacími cenami.
 
Málokterý sběratel je v dnešní době ochoten zaplatit za filatelistický materiál katalogovou cenu a navíc konkurence mezi aukčními firmami je poměrně značná. Z toho pochopitelně profitují zákazníci, neboť nejen vyvolávací, ale i přiklepnuté ceny se velice často pohybují hluboko pod katalogovými záznamy, a to jak u jednotlivých položek, tak zejména u sbírek a partií. Kvalitní filatelistický materiál lze při trošce štěstí koupit doslova za zlomek katalogových cen (běžně za 25 - 40 %), v zahraničí u některých teritorií dokonce za 10 - 20 %. V případech, kdy aktuální aukční cena přesáhne částku, kterou je zájemce ochoten za nabízenou položku zaplatit, vyplatí se přestat dražit a raději počkat na některou z příštích aukcí, neboť je velmi pravděpodobné, že stejná nebo podobná položka bude v krátké době nabídnuta na jiné aukci a často ještě výrazně levněji.
 
Pro kupujícího, který by se rozhodl začít sbírat kteroukoliv známkovou zemi, libovolný námět nebo cokoliv z poštovní historie či jiných sběratelských oborů, je jednoznačně výhodnější zakoupit na aukci celou sbírku a získat tak hodnotný základ, než začít kupovat na různých setkáních sběratelů, burzách či v kamenných obchodech pro svoji budoucí sbírku jednotlivé známky či série, neboť to ho vyjde prokazatelně mnohem dráž. Mnozí z nás pamatují věhlasnou burzu v Praze "U Nováků", oblíbené středeční burzy v "Kotvě" či výměnné schůzky a burzy na jiných místech v bývalé ČSR (např. v Pardubicích či v Brně), neboť kromě prodejen Pofis to tenkrát byla jediná místa, kde bylo možné buď prodat své přebytky nebo si doplnit svoji sbírku. Tyto idylické doby už odvál čas a rozhodně se nevrátí!
 
Zákazníci, kteří nakupují na aukcích, profitují z odbornosti aukcionářů, neboť se mohou spolehnout na odborný popis, vyobrazené položky si mohou před aukcí prohlédnout nejen v aukčním katalogu, ale i na internetu a samozřejmě i fyzicky při veřejné, často několikadenní prohlídce. Specialitou firmy BURDA AUCTION s.r.o. je detailní obrazová prezentace jednotlivých položek i celých rozsáhlých sbírek a partií. Zcela běžně jsou na internetu vyobrazeny přední a zadní strany téměř všech známek i celistvostí, které je navíc možné si i zvětšit, takže případný zájemce rozhodně nekoupí "zajíce v pytli" a má možnost si předem provést vlastní detailní kalkulaci. Pokud si kupující přeje zůstat v anonymitě, může dražit buď na základě firmě předem doručeného písemného příkazu, nebo prostřednictvím internetu, případně využít za úplatu služeb některého komisionáře (zprostředkovatele). Solventním zákazníkům a případným investorům je firma BURDA AUCTION s.r.o. v případě jejich zájmu o dražší položky schopna poskytnout na základě dlouholetých znalostí a odborné kompetence kvalifikované poradenství, neboť její pracovníci disponují informacemi pokud jde o aktuální tržní ceny a četnost jejich výskytu na trhu. S firmou dlouhodobě spolupracuje několik soudních znalců a členů Komise znalců SČF, dražší položky jsou zcela běžně ověřeny z hlediska pravosti a často vybaveny i fotoatesty renomovaných zahraničních odborníků či znaleckých zkušeben. V případě, že v ČR není odborník na některou problematiku, konzultuje to majitel firmy prostřednictvím internetu s příslušným zahraničním znalcem. Navíc firma BURDA AUCTION s.r.o. poskytuje na vydražené známky a celistvosti záruku, a to nejen na pravost, ale i na deklarovanou jakost, případně i na barevný odstín! Pro kupujícího to jsou tak jednoznačné výhody, jaké nemůže garantovat žádný prodejce svých dublet v klubu či stolkař na burze. Výše uvedená fakta bezesporu způsobila, že se i u nás v posledních 5 - 10 letech téměř veškerá komerční činnost v oboru filatelie přesunula do kamenných obchodů a zejména do aukčních firem. Současná situace v Evropě je taková, že vznikají stále nové aukční firmy a naopak významné filatelistické obchody s dlouholetou tradicí zanikají, protože je pro ně ekonomicky už neúnosné udržovat (či spíše stále zvětšovat) vlastní skladové zásoby a platit drahé nájmy za prostory v centrech velkých měst. Aukční firmy tak postupně přebírají roli kamenných obchodů a jsem přesvědčen, že tento trend bude ještě pokračovat.
 
Prostřednictvím fy BURDA AUCTION s.r.o. je samozřejmě možné filatelistický materiál nejen koupit, ale i výhodně prodat! Richard Burda, společně s dobře sehraným týmem odborně zdatných spolupracovníků pořádá písemné a sálové aukce 4x ročně, příjem materiálu do aukcí je možný kdykoliv, položky se přijímají průběžně. Pracovníci firmy ochotně poradí a na místě ohodnotí vaše známky či sbírky, přičemž jedno z rozhodujících kriterií pro převzetí položek do aukce je jejich kvalita! Okamžikem převzetí je veškeré zboží pojištěno a navíc každý dodavatel ještě před tiskem aukčního katalogu obdrží pro kontrolu popis zařazených položek a navrženou cenu. Diskrétnost ve vztahu k osobám dodávajícím materiál do aukcí je naprostou samozřejmostí.
 
Firma BURDA AUCTION s.r.o. se jako jediná u nás specializuje na klasickou filatelii, disponuje obsáhlou databází svých klientů a v současné době má více než 10 tisíc aktivních zákazníků. Sehraný aukční tým, v neposlední řadě díky originálním počítačovým programům, garantuje rychlý a především plynulý průběh každé aukce, bez jakýchkoliv prodlev a prostojů. Kvalitní aukční katalogy vydávané v nákladu 2.000 kusů a rozesílané do celého světa přispívají nejen k dobré reprezentaci firmy, ale zejména k prezentaci nabízených položek a k celkovému úspěchu aukcí. Optimální prezentace nabízených aukčních losů hraje čím dál větší roli a u dražších položek čím dál tím více (podobně jako u uměleckých děl) bude rozhodující jejich původ. Proto i fa BURDA AUCTION s.r.o. začala ve svých katalozích jako první u nás ve větší míře uvádět předchozí majitele (např. "ex baron Rieger"). Jsem přesvědčen o tom, že "rodokmen" u hodnotných, zejména klasických známek, bude kromě nezbytných fotoatestů nepostradatelnou součástí popisu položky a často i kvality. O silné pozici firmy svědčí její celkový obrat, který v loňském roce činil 30 milionů Kč, čímž zaujala prestižní místo na našem filatelistickém trhu.


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (11.10.2011)