Archiv / Odborné články / Zcela mimořádná aukce

24.10.2011   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5846Doslova bombou na domácím filatelistickém trhu je 34. sálová aukce fy BURDA AUCTION s.r.o., připravená na 12. listopadu 2011. Mimořádnou pozornost svoji exkluzivní nabídkou klasických známek z celého světa vzbudila již předchozí 33. písemná aukce uskutečněná v září 2011, a to dokonce i v zahraničí. Potvrdilo mi to během různých jednání na zahraničních služebních cestách nejen několik významných sběratelů klasických známek, ale dokonce i někteří vedoucí pracovníci předních evropských aukčních firem. Někteří z nich jen nechápali, proč tak mimořádně zajímavý materiál (pro ně samozřejmě i cenově) nabízíme v písemné aukci. Díky cílené specializaci na klasické známky celého světa, pravidelné inzerci v zahraničních časopisech a umístěním kompletní aukce nejen na vlastních webových stránkách, ale zejména na zahraničních filatelistických "vyhledávačích" v Německu, Belgii, Izraeli a USA se tak stále poměrně neznámá firma z východní Evropy pomalu dostává do povědomí světové filatelistické veřejnosti.

Pro nadcházející podzimní sálovou aukci se firmě BURDA AUCTION podařilo získat celou řadu špičkových známek celosvětové klasiky, které, pokud se občas na filatelistickém trhu sporadicky vyskytnou, bývají ozdobou předních světových aukčních firem.

Na prvním místě bych uvedl legendární "Toskánskou tříliru" (katalogy Michel i Sassone č. 23). V celé dlouhé historii československé filatelie nebyla tato známka (Obr. 1) na našem trhu nikdy nabízena (!) a dle dostupných informací nebyla u nás (kromě tohoto jediného exempláře) nikdy ani v žádné soukromé sbírce. O její nesporné vzácnosti svědčí i katalogový záznam 150.000 €, takže zcela zaslouženě zaujímá prestižní místo na titulní straně aukčního katalogu. Samotný fakt, že jsme svědky jejího výskytu na trhu, jistě naplňuje srdce každého znalce klasiky či filatelistického romantika vzrušující radostí.

obr
obr
obr
 Obr. 1
 Obr. 2
Saská trojka

Za zvláštní zmínku stojí i další toskánská rarita Michel č. 9y, Lev s hodnotou 60 Cr, která jakožto nepoužitá též patří mezi nejvzácnější evropské známky a v tuzemsku rovněž nebyla dosud nikdy veřejně nabídnuta k prodeji! To, že nabízená známka (Obr. 2) je bez lepu, nesnižuje vzácnost výskytu této známky, ale pouze cenu tohoto exempláře. Známka s původním lepem (v katalogu Sassone rovněž 150.000 €) se na světovém filatelistickém trhu prakticky nevyskytuje a pro většinu sběratelů je i cenově nedostupná. Domnívám se, že požadovaná cena 7.755 € za tuto ojediněle se vyskytující známku, byť bez lepu, je velice příznivá.

A tak lze pokračovat ve výčtu vzácností, kdy k mání jest např. Saská trojka s modrým razítkem, mimořádně pěkná čistá Basilejská holubička, dvoupáska Winterthur, či neopakovatelná Black Penny s luxusním lepem a extrémně vzácný 4-blok této první známky světa.

obr
obr
obr
Basilejská holubička
WinterthurBlack Penny

Další z mnoha zcela mimořádných položek v této aukci je určitě obsáhlá specializovaná sbírka Austrálie, emisí Mapa s klokanem a Jiří V. Jsou v ní obsaženy tak zcela mimořádné exempláře jako např. Mapa s klokanem s hodnotou 1 Sh s převrácenou průsvitkou, první vydání, kterých je dosud známo pouze 7 ks (!), a samozřejmě desítky dalších zcela ojediněle se vyskytujících známek. Odborníky proto ani nepřekvapila vyvolávací cena 3.950.000 Kč, která je zřejmě pro většinu našich sběratelů nad jejich možnosti, ale zájem o tuto sbírku je už v zahraničí a navíc je to nejen lákavá, ale i solidní příležitost pro investory.

obr
obr

Letošní filatelistický podzim firma BURDA AUCTION s.r.o. svými dvěma aukcemi obohatila takovou nabídkou, jaká na našem filatelistickém trhu dosud nikdy nebyla. Skutečnost, že je u nás zájem zejména o hodnotné klasické známky i celistvosti, dokazují výsledky 33. písemné aukce, která s dosaženým obratem 12,1 miliónů korun byla jednou z nejúspěšnějších aukcí. A listopadová 34. sálová aukce má všechny předpoklady k tomu, aby z hlediska obratu byla ještě úspěšnější.

Na závěr už jen podotýkám, že nabídka v 34. aukci je tak bohatá a kvalitní, že je velice pravděpodobné, že se ji už nikdy nepodaří zopakovat. Vzácný, kvalitní a spolehlivě ověřený filatelistický materiál z klasického období se v našich podmínkách shání skutečně velice obtížně a firmě BURDA AUCTION s.r.o. se to nyní podařilo jen díky dlouholetým osobním kontaktům s nejvýznamnějšími sběrateli a obchodníky a nevšední ochotě několika stálých dodavatelů.

Tak jako v každé předchozí aukci jsou samozřejmě i tentokrát v nabídce desítky kvalitních položek standardního filatelistického materiálu nejen československé provenience, ale doslova z celého světa, z různých sběratelských oborů a v příznivých cenových relacích, takže si rozhodně přijdou na své i ti sběratelé, kteří momentálně nemají na svých kontech sedmimístné částky. Jsem přesvědčen o tom, že 34. sálová aukce bude příjemným zážitkem pro všechny.
Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (24.10.2011)