Archiv / Odborné články / CELINÁŘI, POZOR !

20.01.2012   Autor: Vilém Bulant; Počet zobrazení: 4107

Naskýtá se Vám mimořádná příležitost na doplnění svých exponátů, sbírek nebo investic, pokud se obeznámíte s částečnou nabídkou, která je prezentována v tomto článku a čeká na Vás v aukcích firmy Burda Auction, s.r.o.

Mezi ojedinělou nabídkou celin ČSR patří černotisky CDV16A+B s oboustranným textem v mutaci česko-anglické a slovensko-anglické, tedy tzv. Hutschinsonovy dopisnice (Lincoln Hutschinson byl vedoucí pracovník Správy potravní mise USA v Praze). Není známo, zda tyto černotisky byly součástí přípravného informačního nebo schvalovacího řízení pro instituce zúčastněné na plánované finanční pomoci od československých občanů žijících v USA příbuzným a známým žijícím v ČSR, nebo zda se jednalo o zkušební tisky z tiskárny Unie (Česká grafická společnost Praha). Černotisky mají standardní formát i papír. Zájemce o bližší informace k Hutschinsonovým dopisnicím odkazujeme na 52. pokračování seriálu od Františka Beneše st. "Malá zastavení na cestě filatelie a čs. poštovní správy", otištěné ve Filatelii 9/2008.

obr
 
 obr

Další lákavou položkou bude zkušební tisk zálepky pro potrubní poštu CPO3 bez perforace a vytištěné prodejní ceny, jednak v oříznutém provedení, kde je pouze adresní část, a také v dvoudílném provedení s přeložením. U obou kusů se jedná o konečnou barevnou verzi tisku i použitého papíru.

obr
 
 obr

Mezi zajímavými položkami bude dopisnice pro potrubní poštu CPO1 ve dvojím odstínu modré barvy, kde obě dopisnice mají hledaný nedotisk v prodejní ceně a výrazný bod v nápisu nad L.

 obr

Mezi hledané dopisnice bude patřit také zkušební tisk jednoduché dopisnice pro cizinu (CDV20) v odchylné zelené barvě.

obr

Také Vás chceme upozornit na chybotisk dobírkové poštovní průvodky CDP4B1, kde na obou stranách je stejný tisk přední strany. O tomto chybotisku se katalog Pofisu Celiny II. zmiňuje na straně 123, ale celinu pro vzácnost výskytu nehodnotí.

obr

Celinářům proto doporučujeme, aby sledovali připravované aukce firmy a mohli tak získat některé z prezentovaných zajímavých položek, které se v aukcích objevují jen zcela výjimečně. Písemná aukce proběhne v únoru t.r. a sálová bude 14.4.2012.Autor: Vilém Bulant (20.01.2012)