Archiv / Odborné články / Dopisnice SO 1920 s přídavnou frankaturou

24.09.2007   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 5763

Příklad použití dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920 s přídavnou frankaturou na plebiscitním území.

Obecně platí, že dopisnice s přídavnými frankaturami se ve srovnání s obyčejnými dopisnicemi vyskytují méně častěji, nikoli však výjimečně. Poněkud jiná je situace u čs. dopisnic s vytištěnou známkou Hradčany 15h s přetiskem SO 1920, která byla vydána výhradně pro oblast sporného území mezi ČSR a Polskem. Přestože poštovní správa použila k přetisku zásoby běžných dopisnic, vydání pro plebiscitní území se protahovalo. Dnem 15. března 1920 byly zvýšeny poštovní poplatky za dopisnice v místní i další přepravě z dosavadních 15 na 20 haléřů. Proto i všechny dopisnice s přetiskem SO 1920 použité po 15. 3. 1920 musely být dofrankovávány, samozřejmě opět známkami s tímto přetiskem. Lze konstatovat, že skutečně poštovně prošlých dopisnic SO 1920 je mezi sběrateli mnohem méně než neupotřebených exemplářů.

Rozhodně nejvzácněji se vyskytují dopisnice SO 1920 s přídavnou frankaturou z období od 1. 8. do 11. 8. 1920, tj. od dalšího zvýšení poštovních poplatků do skončení platnosti poštovních známek a celin s přetiskem SO 1920, které trvalo pouhých 12 dnů. Předkládám dopisnici z tohoto posledního období, ručně datovanou na zadní straně Stará Ves 31. VII. 1920. Dnem 1. 8. 1920 byly radikálně zvýšeny všechny poštovní poplatky, u dopisnic ze 20h na 40h, tedy o 100 %. Razítko SPIŠSKÁ STARÁ VES / Č.S.P. má bohužel v můstku nečitelné datum, a proto nelze spolehlivě určit, který den byla dopisnice skutečně podána k přepravě, resp. vhozena do schránky, což je nejpravděpodobnější. Poštovní správa totiž tehdy velice pečlivě kontrolovala správnost výše poštovného. Neúplným otiskem razítka ,,T“ v černé barvě na přední straně zásilky bylo doručovací poště avizováno, že je nutno vybrat doplatné. Pošta uznala, že dopisnice byla odeslána v den zvýšení poštovného nebo bezprostředně poté, a proto vylepila doplatní známku a od adresáta vybrala pouze 20 haléřů, tedy pouhý rozdíl mezi původní a novou výší poštovného. Příchozí razítko PRAHA l / Č.S.P. na do.platní známce má datum 10. VIII. 20 — 7.

Pokud by dopisnice byla odeslána nebo vhozena do schránky ještě 31. července 1920, jak je na zadní straně datována, nebyla by zatížena doplatným, neboť v tento den ještě platily nižší sazby. Vylepená doplatní známka je tedy v tomto případě jasný důkaz, že jde skutečně o zásilku z období 1.—11. 8. 1920, a příchozí razítko to jednoznačně potvrzuje.

obr

Autor: Vladimír Dražan (24.09.2007)