Archiv / Odborné články / Poštová výberka PNS

24.02.2012   Autor: PhDr. Vladimír Chmelár; Počet zobrazení: 3687

V zmysle defínície CELINA môžeme nazvať celinou aj takú poštovú ceninu, ktorá nemá natlačenú známku. Názomým dokladom takejto celiny je napríklad Poštová výberka Poštovej novinovej služby - Úrad Bratislava, ktorá má namiesto výplatnej známky v pravom hornom rohu adresnej časti výberky uvedenú v natlačenom obdĺžnikovom rámčeku predajnú cenu 65h.


Papier výberky PNS je žltkastý kartón, príslušné texty na oboch stranách sú v slovenčine a sú vytlačené v červenej farbe. Text na zadnej strane je voči prednej otočený o 180 stupňov (Obr. 1, 2).
obrobr
Obr. 1
Obr. 2
 
V katalógu Československé celiny 1918-1922 II. diel je pre poštovú výberku CPV PNÚ/PNS v slovenskej verzii rezervované katalógové číslo CPV PNÚ/PNS 2, nakoľko autor katalógu nemal k dispozícii doklad výberky v slovenskom jazykovom prevedení. Slovenská výberka PNS sa odlišuje od českej verzie aj predajnou cenou v rámčeku 65 halierov, kým česká má v rámčeku cenu 64 halierov.

CPV PNÚ/PNS slúžili k inkasovaniu predplatného za časopisy od takých predplatiteľov, ktorí neuhradili predplatné za príslušný titul časopisu v stanovenom termíne. Výberky PNS boli v platnosti od roku 1959 do 31.12.1977, kedy boli zrušené ako druh poštovej zásielky.


Pozn. Burda Auction:

Nabízeno v Aukci 35, jako položka 1545

1975 CPV PNÚ 2 BRATISLAVA, větší díl poštovní výběrky - Poštovní novinové služby - Úřad Bratislava, místo známky vytištěna cena 65h, červený tisk na nažloutlém papíru, DR KOŠICE/ 1.VII.75, katalog Pofis Celiny II. díl tento vzor neuvádí, slovenská výběrka se na rozdíl od české verze liší prodejní cenou 65h místo 64h
Vyvolávací cena: 1000Kč
Realizovaná cena: 1200KčAutor: PhDr. Vladimír Chmelár (24.02.2012)