Archiv / Odborné články / 36. aukce opět úspěšná

23.04.2012   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5222

V pražském Konferenčním centru CITY se v sobotu 14. dubna 2012 uskutečnila již 8. sálová a celkově 36. aukce firmy BURDA AUCTION s.r.o. O tom, že tato aukce bude opět úspěšná, rozhodli zájemci o nabízený sběratelský materiál už předem na základě došlých písemných nabídek, přičemž dalších více než 100 sběratelů se zaregistrovalo s předstihem, aby mohli dražit on-line v reálném čase přes internet.


Z organizačního i technického hlediska aukce neměla chybu! Originální a speciálně pro firmu BURDA AUCTION vyvinutý počítačový program byl nyní úspěšně doplněn o přímý přenos obrazového i zvukového signálu po internetu, takže aukci bylo možné sledovat v přímém přenosu. Firma po technické stránce u nás nemá konkurenci a svým technickým vybavením patří bezesporu ke světové špičce. Rovněž nabídka, a to zejména zahraničního filatelistického materiálu, má úroveň srovnatelnou s celou řadou středně velkých evropských aukčních firem, takže stále narůstá počet zahraničních zákazníků.
 
A jaké byly na jarní sálové aukci konkrétní výsledky? Jako téměř na všech aukcích se i tentokrát v řadě případů podařilo dosáhnout velmi zajímavých cen, ze kterých namátkou uvádím několik příkladů: Stejnosměrné 2-známkové meziarší 3h Hradčany bylo vydraženo za 14.000Kč, nejdražší známkou z emise Legionářské byla 15h světle zelená s ŘZ 10½:13 ¾ prodaná za 17.000Kč, dolní rohové 10-bloky emise TGM 1920 (Pof. 141-142) se místo požadovaných 3.000Kč prodaly za 23.000Kč, vzácná Jubilejní emise 1928 s ŘZ 12¼ stála 74.000Kč, rohový 4-blok známky 20h Hradčany s přetiskem "SO 1920" (Pof.SO7) byl přiklepnut do sálu za 60.000Kč atd. Z celin poštovně prošlá skautská dopisnice CRV19 přišla nového majitele na 52.000Kč a zkusmý tisk dopisnice do USA CDV16B se prodal za solidních 26.000Kč.
 
 obr
Obr. 1: CRV 19, položka č. 279 
 
Z protektorátu Čechy a Morava se svislá meziarší 5K (Pof.93Ms) a 4,20K (Pof.122Ms) Hitler vydražila za 26.000Kč, resp. 37.000Kč, ze Slovenska se za překvapivě vysoké ceny prodaly všechny 100-známkové archy novinových známek s přetiskem "Slovenský štát/ 1939", nejdražší z nich (Zsf.NV9) namísto 1.500Kč za těžko uvěřitelných 21.000Kč! Z položek ČSR II. se Partyzánský aršík s výrazným posunem hodnoty 5K prodal za 15.500Kč, sestava 8 ks ZT v různých barvách známky 5Kč vydané k 5. výročí osvobození (Pof.545) se prodala za 7.000Kč, nevydaný příležitostný tisk PT 4N přišel kupujícího na 9.000Kč. Z ciziny nejen naše, ale i zahraniční sběratele svým rozsahem zaujala ojedinělá nabídka známek a celistvostí Velké Británie a klasických známek a dopisů USA. Např. u nás dosud nikdy nenabízený 6-blok populární "Black Penny“ (Mi.1b) se vydražil za 250.000Kč, raritní 6-blok hodnoty 2P (Mi.2b) byl přiklepnut za 290.000Kč.
 
 obr
Obr. 2: los č. 895
 
V tuzemsku prakticky neznámá nevydaná známka s portrétem královny Viktorie s hodnotou 8 pencí (Mi.IV., na titulní straně aukčního katalogu) stála 170.000Kč. Ceny klasických dopisů USA z let 1847–1864 (v nabídce bylo 23 kusů!) se pohybovaly v rozmezí od 5.000Kč do 30.000Kč. S dosaženými výsledky se může každý podrobně seznámit na webových stránkách www.burda-auction.com, takže v následujících řádcích se spíše zaměřím na celkové trendy, které lze z dosažených výsledků nejen na této, ale i na předchozích dvou aukcí fy BURDA AUCTION s.r.o. (34. a 35., podzim 2011–jaro 2012) odvodit.
 
Zájem o celistvosti s předběžnými a souběžně platnými známkami z let 1918-19 přetrvává a cenová hladina je již několik let stabilní. Rovněž většina kdysi přehlíženého filatelistického materiálu s revolučními přetisky 1918 nachází kupce, realizované ceny jsou však značně nevyvážené. Problémem totiž je, že celou řadu nabízených položek (a to nejen na aukcích fy BURDA) katalog POFIS či jiná literatura neuvádí. Konkrétně Pražský přetisk II. (velký znak) v červené barvě na stejných známkách jako s černým přetiskem uvedené RV22–42, nebo na trojúhelníkových spěšných známkách 2h a 5h, Pražský přetisk II. v černé barvě na novinových známkách z roku 1916 (Merkur 2h – 30h), nebo na doplatních známkách 5h – 10K malé číslice. Jejich výskyt na trhu je dosti ojedinělý, takže pořadatel aukce se při stanovení vyvolávacích cen většinou nemá o co opřít a zájemci se těžko rozhodují, do jaké výše částky je pro ně ještě výhodné tyto položky dražit.
 
 obr
Obr. 3: los č. 12 

Hradčanská emise je na našem trhu dlouholetou stálicí, takže příliš nepřekvapuje, že u řady položek (např. Pof.13Na, 21b, 4Fa) byly příklepové ceny vyšší než katalogové. Prakticky totéž platí o emisi Legionářské 1919 – viz dosažené ceny u známek Pof.27Na, 28I., 29C, 30D, 31D nebo 32D. Bohužel, totéž už nelze říci o emisi PČ 1919, přestože i u ní se podařilo dosáhnout pozoruhodně vysokou prodejnost (79 %). Položky s vyvolávací cenou nad 15.000Kč v poslední době zcela evidentně obtížně nacházejí kupce a tak je jen otázkou času, kdy jejich majitelé podlehnou nepříznivé náladě na trhu a tyto známky budou i u nás výrazně levnější. U knihtiskových emisí je situace již dlouhodobě stabilizovaná, a tak k mimořádným cenovým nárůstům dochází jen v ojedinělých případech – viz např. již výše zmíněná položka č. 138. Rovněž s prodejem známek emisí TGM 1923-26 není problém, většina realizovaných cen se i na této aukci pohybovala v rozmezí 75–100 % katalogu Pofis. Aršíky KDM zatím vždy nacházejí svého kupce, rozhodujícím faktorem je vždy jejich kvalita. Zkusmé tisky - rytiny ze 30. let se běžně prodávají za cca 1.500–1.800Kč / kus. U standardních známek I. letecké emise se znovu potvrdilo, že katalogové ceny jsou silně nadhodnocené (v katalogu Pofis 2012 se oproti vydání 2007 vůbec nezměnily). Realizované aukční ceny se běžně pohybují kolem 50 %, čestnou výjimku tvoří jen známky Pof.L1B a L3A.
 
 obr
Obr. 4: los č. 191

U spěšných známek ceny svislých meziarší úspěšně atakovaly plný katalog, naopak meziarší novinových známek byla oproti katalogovým záznamům výrazně levnější. Dlouhodobý solidní zájem o vydání SO 1920 je příčinou toho, že z nabídnutých 31 položek se na 36. aukci neprodaly pouze dvě (!). Obecně ale platí, že různé nevydané známky a zkusmé tisky se prodávají nad katalog a naopak dražší položky (SO4, SO7, SO24-25) hluboko pod katalogovým záznamem.
 
Zájem o čs. celiny je stabilní, zejména ojediněle se vyskytující exempláře, zajímavé přídavné frankatury nebo exotické destinace vždy najdou kupce – viz výsledková listina 36. aukce (položky č. 274-316), neprodáno zůstalo jen 6 položek. Rovněž prodejnost různých exilových aršíků se dlouhodobě drží na vysoké úrovni, což se plně potvrdilo i na této aukci. Prodejnost nejen u protektorátu Čechy a Morava, ale zejména u Slovenska 1939-45 předčila očekávání, neprodané zůstaly (poněkud překvapivě) pouze nezoubkované doplatní známky 10h–10Ks ve vodorovných 2-páskách. U známek ČSR II. lze zájem o speciality (odlišné typy, data tisku, posuny barev atp.) charakterizovat jako přiměřený, rozpětí dosažených cen je však poměrně značné, od cca 50 % až do dvojnásobku katalogu Pofis (např. los č. 451).
 
 obr
Obr. 5: los č. 451 
 
Je to přímo ukázkový příklad toho, že katalogové ceny jsou pouhým vodítkem a skutečné ceny vytváří až trh. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že dosažené aukční ceny někdy postrádají logiku. Stane se, že třeba dvě i kvalitativně stejné položky se v jedné a téže aukci prodají za dosti odlišné ceny – viz sešitkový list Čsl. námořní plavba (Pof.SL2888/89), přiklepnutý za 2.600Kč (los č. 481) a vzápětí za 3.600Kč (los č. 482).
 
U evropských států dochází na našem trhu ke značné diferenciaci, jak v oblíbenosti některých zemí, tak k nečekaně rychlým poklesům či naopak k nárůstům cen. Příčinou cenových poklesů jsou podle mého názoru již několik let trvající ekonomické problémy. Řada sběratelů už není schopna či ochotna do svých sbírek investovat, někteří jsou nuceni své sběratelské aktivity omezit nebo dokonce své sbírky prodat. Zcela evidentně to postihuje většinu západoevropských států, Belgií počínaje a Rakouskem konče, u nichž až na několik výjimek se ceny pohybují v intervalu 4Kč–6Kč za Michel-Euro a někdy se ani neprodají. Na druhé straně třeba u Chorvatska realizované i katalogové ceny rostou, vyvolávací ceny na 36. aukci se pohybovaly kolem 10Kč / € a z nabídnutých 21 položek nic nezbylo, hledaný aršík Mi.Bl.8 z roku 1945 (katalog 2.000€, los č. 577) byl přiklepnut za 34.000Kč.
 
 obr
Obr. 6: los č. 577 
 
Velkou jistotou nejen na našem trhu zůstávají klasické známky Velké Británie. Dlouhodobý zájem o Rusko a SSSR též přetrvává.
 
Pokud jde o zámoří, dominantní postavení si stále udržují známky anglických kolonií z klasického a post-klasického období. Vzhledem ke globálnímu zájmu sběratelů o tato teritoria lze v budoucnu očekávat jejich cenový růst. Vysokou prodejnost vykazují také prakticky všechny známkové země Jižní Ameriky a téměř celá Asie. Pokud jde o Čínu, ukázalo se, že vysoké ceny zřejmě narazily na svůj strop a např. námětové série (rybičky, motýli, krajiny) se neprodaly. Až do letošního roku se na našem aukčním trhu téměř nevyskytovaly klasické známky a dopisy USA. Firma BURDA AUCTION s.r.o. proto na zkoušku nabídla na této aukci 30 položek a ukázalo se, že to byl velmi dobrý nápad. Na závěr bych jen stručně konstatoval, že celková prodejnost na 36. aukci činila 75 % a obrat překročil 9 milionů Kč.
 
Pozitivní výsledky na aukcích a vlastní špičkové technické vybavení - to jsou hlavní důvody, které rozhodly o tom, že podle vzoru středně velkých německých aukčních firem připraví firma BURDA AUCTION s.r.o. na letošní podzim 2 sálové aukce v Praze, a to obě dvoudenní, vždy v pátek a v sobotu. Pravděpodobné termíny srpen a listopad 2012 budou ještě upřesněny, v současné době probíhají jednání o pronájmu sálů.


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (23.04.2012)