Archiv / Odborné články / Norsko / Spitzbergen

08.06.2012   Autor: Jaroslav Kejř; Počet zobrazení: 3451

Špicberky, neoficiální dopisnice. Krátká dopisnice byla prodávána v souvislosti s Pařížskou výstavou v roce 1900 a je použitelná i pro francouzské poštovnictví na nominální hodnotu. Krátké dopisnice později převzala firma "knihkupectví Grimsgaard & Bretteville". Firma Grimsgaard byla prominentním členem filatelistického klubu "Kristiania". Prodejní cena v „Kristiania" byla 80 øre.
Uoffisielt Spitzbergen kortbrev. Kortbrevet ble solgt i forbindelse med Pariserutstillingen år 1900, og har pålydende i franske frane. Kortbrevene ble senere overtratt av bokhandler-firmaet Grimsgaard & Bretteville (Grimsgaard var et fremtredende medlem av Kristiania filatelisklub). Salgspris i Kristiania var 80 øre.


Tato dopisnice je právem zařazována pro soukromé tisky-vydání. Vzhledem k tomu, že prodejní cena této dopisnice byla v té době dost vysoká, tudíž i nepopulární mezi návštěvníky severního souostroví. Na trhu mezi sběrateli poštovní historie Špicberk je však tato dopisnice velmi vyhledávána a k dosti vysoké ceně na trhu také vzácná.
obr
 obr
Použitá soukromá dopisnice Špicberky. Správně vyplacena známkami v celkové hodnotě 2x 5øre (10øre), tedy 5øre pro vnitřní poštovní styk a zatížena doplatkem 5øre s razítkem „HEGGEDAL 2.1.1907", Kommune (okres) Asker-(AK) do města DRAMMEN s příchozím razítkem „KRISTIANIA 3.1.1907". Obě razítka jsou švýcarského typu. Méně čitelným je pak novější razítko „DRAMMEN" bez čitelného data. Zajímavostí či záhadou z té doby jsou na adresní straně této dopisnice dvě kašetová razítka, a to s dřívějším datem „NORDKAP 18.VII.01 SP.EXP." a „SPITSBERGEN 8.VIII.01 SP.EXP.". To dle mého mínění vzniklo pravděpodobně jedním z výletníků na tomto souostroví dříve, než tato dopisnice byla v poštovnictví později použita! Pokud je čtenář zvědav na cenu této prošlé dopisnice, tak byla prodána v měsíci březen 2012 v internetové aukci za 167,-€. Prodejní cena nepoužité dopisnice je dle mého rozdílná. Měl jsem možnost vidět celkem tři takové nabídky nepoužité dopisnice od 95,-$ do 250,-$. Nabídka a zmíněné ceny jsou tedy spíše věcí záliby a kvality. 
 
Prameny:
Helpostkatalog 1996/97
www.ebay.com
www.northstamp.com


Autor: Jaroslav Kejř (08.06.2012)