Archiv / Odborné články / „Treasury Roulette“ se zajímavým rodokmenem a historickým kontextem

09.11.2012   Autor: Pro Burda Auction, s.r.o exkluzivně D.K.; Počet zobrazení: 5471

Protože i v náročném pracovním nasazení při přípravě aukcí rádi věnujeme trochu času hledání a publikování filatelistických a historických souvislostí ve vztahu k mimořádným položkám nabízeným v našich aukcích, přinášíme následující poštovně-historickou poznámku.„Treasury Roulette" 

 
Stejně jako mj. Lady McLeod v naší 37. aukci nebyla jen vzácná klasická známka, ale nesla i přidanou hodnotu elitního původu z Ferraryho sbírky a mimořádných okolností jejího vydání, tak i např. los 618 v naší nadcházející aukci je v těchto aspektech zajímavý.

Dochovalo se totiž řádově, dle našich informací, jen několik desítek výstřižků a dopisů s touto britskou jednopennyovkou, vydání 1841, z pozdějšího období její emise (tisk z desek 155-177 od roku 1852), s extrémně vzácným, neautorizovaným, řekněme polooficiálním způsobem oddělování známek z archu.
Pomocí ručně taženého řezného kolečka (nebo jejich podélné řady se společnou osou) s esovitým profilem bylo dosaženo oddělení známek s 3-4 „zuby", spíše hadovitými vlnkami, na každé straně. Jsou známy různé tvary a velikosti vlnek, což znamená, že se řezací nástroj postupně upravoval. Za místo použití tohoto typu oddělování je považováno ministerstvo financí v Londýně (H.R. Treasury) a iniciátorem experimentu se zdá být snad sám tehdejší ministr financí William Gladstone (Chancellor of the Exchequer of the Treasury ve funkci prosinec 1852 - květen 1855), pozdější britský ministerský předseda v letech 1868-74, 1880-85, 1886 a 1892-94. Existuje údajně nepoužitý exemplář s podpisem „Gladstone". Nám známé dopisy nesou londýnská číselná razítka a data od konce r. 1852 do ledna 1854. A motivace usnadnit oddělování známek z archů je u velkého úřadu zřejmá.

Tyto známky se proto označují jako „Treasury Roulette", či „Gladstone Roulette" a patří k vzácnostem přechodného období 1848-1854, kdy se různým způsobem hledaly technické možnosti provedení perforace (velmi vzácné Archer Roulette, Archer Perforation, Government Perforation). Toto období bylo završeno v únoru 1854 světově prvním definitivním a oficiálním vydáním zoubkovaných známek 1 Penny s perf. 16, SG.17, zhotoveným na perforačním stroji firmy D.Napier. Léta experimentů a technických omylů a schvalovací procesy při výrobě perforace zajímavě dokazují nesamozřejmost i tak běžné věci, jakou je zoubkovaná známka.
Zajímavost a vzácnost těchto experimentálních kusů byla rychle rozpoznána sběrateli a filatelistickým trhem. Již v 19. století nacházely Treasury Roulette místo v předních sbírkách. Naše konkrétní známka, los 618 se časem dostala dokonce do majetku zcela mimořádného sběratele, a to francouzského velkopodnikatele Maurice Burruse ( 1882-1959), jehož osobnost zasluhuje alespoň krátkou zmínku.
Tento multimilionář podnikající v realitách, tabákovém a důlním průmyslu, často označovaný za podivína, dle některých německých pramenů vybudoval nejhodnotnější sbírku všech dob, dokonce přesahující Ferraryho. Oba titány světové filatelie a nezměrné hodnoty jejich sbírek ovšem možno jen těžko porovnávat. Faktem je, že Burrus zakoupil ve 20. letech celou čtvrtinu Ferraryho pozůstalosti, a později velkou část sbírek Arthura Hinda a Alfreda Liechtensteina. Burrus vlastnil i tzv. „Bordeaux letter", dopis s oběma slavnými mauritii, apod.

Koncem 50. let se Burrus, jako již velmi starý a nemocný muž, zároveň podivínský a důvěřivý, rozhodl sbírku rozprodat. Svěřil první část v hodnotě 4 mil. DM do prodeje jistému vídeňskému podvodníkovi, jenž ho oklamal sliby o založení nové aukční firmy v Irsku výhradně pro prodej jeho sbírky. Svěřené známky ale zpronevěřil a po jeho zatčení byla nalezena jen jejich malá část. Burrus následkem rozčilení z takové ztráty zemřel. Jeho pozůstalost pak po několika letech přešla za 20mil. DM do rukou italsko-lichtenštejnského finančního konsorcia Amhelca, s předpokladem jejího prodeje za 40mil. DM. Sbírka byla rozdělena a po specializovaných částech nabízena světovým aukčním firmám, mj. E. Mohrmann Hamburg, ale hlavně britským aukčním domům, zejména firmě Robson Lowe, jež uspořádala v letech 1962-1964 celkem 25 aukcí věnovaných Burrusovým raritám GB a kolonií. Tato aukční řada byla po rozprodeji Ferraryho sbírek nejvýznamnější událostí světového filatelistického trhu v celé jeho historii. Z jedné této aukce, zřejmě z října 1963, pochází i naše Treasury Roulette.
Věříme, že byla - li tato známka hodná sbírek M. Burruse, jistě bude významným přínosem pro každou další sbírku a jsme rádi, že byla svým současným majitelem svěřena do prodeje právě nám.
Vlastnictví jakékoli vzácnosti ex Burrus je velmi prestižní a zahraniční aukce nikdy tento původ neopomenou uvést. I my budeme v budoucnu klást u významných položek v našich aukcích větší důraz na přiblížení jejich „rodokmenu" či „životopisu", ve snaze propojovat tak náš trh s nejlepšími tradicemi a osobnostmi světové filatelie.
 

obr
 obr obr

 Autor: Pro Burda Auction, s.r.o exkluzivně D.K. (09.11.2012)