Aukce 47 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
175480 - 1820 CLAM-GALLAS Friedrich - významný český šlechtic, z
+1
Jakost
1820 CLAM-GALLAS Friedrich - významný český šlechtic, zakládající člen Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (1810), podpis na kvitanci, pěkná červená šlechtická pečeť, tištěné kolky; křižné sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
175857 - 1888 COUDENHOVE-KALERGI Maria Thekla (1865-1933), česká š
+1
Jakost
1888 COUDENHOVE-KALERGI Maria Thekla (1865-1933), česká šlechtična, kabinetní fotografie s podpisem společně se svým manželem Franzem Josefem Honrichs (1856-1912), císařský důstojník; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
174096 - 1908 COUDENHOVE-KALERGI Max Julius (1865–1928), rakouský
+1
Jakost
1908 COUDENHOVE-KALERGI Max Julius (1865–1928), rakouský šlechtic, politik a diplomat, tajný rada, zemský prezident ve Slezsku, poslední místodržitel v Čechách v letech 1915-1918, pohlednice s vlastnoručním podpisem s věnováním
Vyvolávací cena:
U:A5
175862 - 1891 LEDEBUR-WICHELN Johann (1842-1903), předlitavský šle
+1
Jakost
1891 LEDEBUR-WICHELN Johann (1842-1903), předlitavský šlechtic a politik, ministr zemědělství v Badeniho vládě, člen Panské sněmovny, podporovatel Mladočechů; kabinetní fotografie s vlastnoručním podpisem, vynikající stav
Vyvolávací cena:
U:A5
174426 - 1912-13 LOBKOWICOVÉ sestava 2 pohlednic s podpisy šlechti
Jakost
1912-13 LOBKOWICOVÉ sestava 2 pohlednic s podpisy šlechticů, mj. Václav Eusebius Lobkowicz, Jaroslav Lobkowicz, 1x adresováno na Henriettu von Thurn-Taxis; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
174355 - 1900 MARIE TEREZA PORTUGALSKÁ (1855-1944), portugalská pri
+1
Jakost
1900 MARIE TEREZA PORTUGALSKÁ (1855-1944), portugalská princezna, arcivévodkyně rakouská, manželka arcivévody Karla Ludvíka a nevlastní matka arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis adresovaný na Maria Carlose Richarda knížete von Clary a Aldringen do Teplic, podpis "Erzherzogin Maria Tereza", psáno na zámku v Zákupech 18. července 1900, tedy pouhých 18 dní po svatbě arciknížete a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s Žofií Chotkovou právě na zámku v Zákupech; výborný stav, včetně obálky, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
176136 - 1861-98 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 2 děkovných a blahopřej
+1
Jakost
1861-98 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 2 děkovných a blahopřejných listů Františku Ladislavu Riegrovi (1818–1903); 1x od zástupců strany Konzervativního velkostatku s podpisem Bedřicha ze Schwarzenbergu (1862-1936) a hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu, rozměr 40x29cm + 1x kaligrafický list s blahopřáním od zastupitelů obce Ruzyně, s kolkem 72kr; mimořádně zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
175860 - 1890 SCHRATTOVÁ Kateřina (1853-1940), rakouská herečka
+1
Jakost
1890 SCHRATTOVÁ Kateřina (1853-1940), rakouská herečka Burgtheatru, milenka císaře Františka Josefa I.; kabinetní foto s podpisem "Katharina Schratt", ateliér Adéle; vynikající stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
175474 - 1936 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český
+1
Jakost
1936 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český šlechtic, člen Panské sněmovny, člen Řádu maltézských rytířů, podpis na čb fotografii z lovu lvů v Africe, datováno na jeho panství Loučeň; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
173399 - 1935 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český
Jakost
1935 THURN-TAXIS Alexander (1851-1939), významný český šlechtic, člen Panské sněmovny, člen Řádu maltézských rytířů, podpis s věnováním na pohlednici zaslané z jeho panství Loučeň; lehká patina
Vyvolávací cena:
U:A5
174198 - 1864 THURN-TAXIS Rudolf (1833-194), významný český šlec
+1
Jakost
1864 THURN-TAXIS Rudolf (1833-194), významný český šlechtic, právník a mecenáš, mj. společně s K.J. Erbenem založil časopis Právník; 2-stránkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
176135 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO  4-stránkový děkovný a blahopřej
+2
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO 4-stránkový děkovný a blahopřejný list Františku Ladislavu Riegrovi (1818–1903), v té době předsedovi českého klubu poslanců na Říšské radě a zemském sněmu s podpisy významných politických a kulturních osobností - poslanců, stoupenců českého státoprávního programu, mj. hrabě Egbert Belcredi (1816-1894); Jan baron Nádherný; Evžen hrabě Černín, Karel Adámek, Karel Mattuš; Ferdinand Deym ze Stříteže; Josef Dürich; Václav Šulc atd.; rozměr 43x33cm, včetně originálních kaligrafických desek, zcela mimořádný dokument z období vrcholné fáze boje za prosazení českého státoprávního programu!
Vyvolávací cena:
U:X
172544 - 1936 BENEŠ Edvard (1884–1948), 2. československý prezid
Jakost
1936 BENEŠ Edvard (1884–1948), 2. československý prezident, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na prezidentském jmenovacím dekretu, připojen podpis ministra zahraničí Kamila Krofty (1876-1945), český historik Gollovy školy, univerzitní profesor, československý politik a diplomat, ministr zahraničí v letech 1936-1938; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
176497 - 1929-48 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý
Jakost/Jakost
1929-48 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, ministr zahraničí, celý podpis na dlužním úpisu + BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Beneše, podpis na čb fotografii, dekorativní, pěkná sestava
Vyvolávací cena:
U:A5
174919 - 1934 BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik
+1
Jakost
1934 BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik, ministr zemědělství a národní obrany za Agrární stranu, podpis na povyšovacím dekretu Ministerstva národní obrany; výborný stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
174949 - 1960-81 DAVID Václav (1910-1996), ministr zahraničí ČSR
+2
Jakost
1960-81 DAVID Václav (1910-1996), ministr zahraničí ČSR v letech 1953-1968, podpis na děkovném dopise s hlavičkou MZ + MAMULA Miroslav (1930–1986), významný komunistický funkcionář, vedoucí tajemník Sm KV KSČ, poslanec Federálního shromáždění (SL), podpis na novoročním blahopřání
Vyvolávací cena:
U:A5
172536 - 1970 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slo
Jakost
1970 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968, vlastnoruční podpis na cyklostylovém dopise zaslaném ministru zahraničí J. Markovi ohledně stížnosti na okamžité propuštění z pracovního poměru z 24.9. 1970... "Buďte bez starostí, ja o dalšie zamestnanie obavu nemám. Nie som už taký uplakaný a roztrasaný, ako sa to oficiálně o mne šíri"; velmi zajímavý text a dokument nastupující normalizace; zachovalý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174159 - 1948 FAJTL František (1912-2006), československé stíhac
Jakost
1948 FAJTL František (1912-2006), československé stíhací eso II. světové války; vlastnoruční podpis na úvodní straně z knihy Sestřelen. Z deníku stíhacího letce
Vyvolávací cena:
U:A4
176496 - 1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), významný ameri
+1
Jakost
1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), významný americký senátor; vlastnoručně psaný dopis s podpisem na hlavičkovém papíru; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174351 - 1888 GABLER Vilém (1821-1897), významný český politik,
+1
Jakost
1888 GABLER Vilém (1821-1897), významný český politik, novinář a pedagog z období vrcholné fáze Národního obrození, podílel se na sestavení Svatováclavské petice císaři v revolučním roce 1848, spolupracoval s K. H. Borovským, F. Palackým atd., přispíval do Národních novin, také členem Národní (staročeské) strany, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady; celý podpis na lístku s francouzským textem "Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" s datem 11. června 1888; velmi zajímavá osobnost; výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
176495 - 1970 GÁNDHÍ Indira Prijadaršiní (1917-1984), významná
+1
Jakost
1970 GÁNDHÍ Indira Prijadaršiní (1917-1984), významná indická politička, ministerská předsedkyně, dcera Džaváharlála Néhrú, zavražděna v roce 1984; podpis na lístku + čb fotografie; vzácný autograf
Vyvolávací cena:
U:A5
172534 - 1951 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komuni
Jakost
1951 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik, prezident + ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický politik, v letech 1953–1963 předseda československé vlády, ministr zahraničí, vlastnoruční podpisy na prezidentském dekretu; velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
162948 - 1964 JEREMENKO (Jerjomenko) Andrej Ivanovič (1892-1970), so
+1
Jakost
1964 JEREMENKO (Jerjomenko) Andrej Ivanovič (1892-1970), sovětský vojevůdce, maršál Sovětského svazu, hrdina SSSR a hrdina ČSSR, vlastnoruční podpis na lístku s fotografií
Vyvolávací cena:
U:A5
176493 - 1963-83 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzi
Jakost
1963-83 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, pedagog a politik, ministr školství, podpis na úředním dopise + JAKEŠ Milouš, (*1922), český komunistický politik, podpis na úředním gratulačním dopise
Vyvolávací cena:
U:A4
176492 - 1984 KENNEDY Edward M. (1932-2009), významný americký pol
+1
Jakost
1984 KENNEDY Edward M. (1932-2009), významný americký politik z klanů Kennedyů, dlouholetý senátor za stát Massachussetts; podpis na poděkování s hlavičkou United States Senate; zajímavé, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
174145 - 1861 KOBER Leopold Ignác (1825-1866), významný český na
Jakost
1861 KOBER Leopold Ignác (1825-1866), významný český nakladatel, tiskař a knihkupec v období Národního obrození, vydavatel první české encyklopedie - Riegrův slovník naučný, dále populární Českomoravskou kroniku Karla Vladislava Zapa, nebo Národní bibliotéku - souborná díla klasiků (Tyl, Mácha, Čelakovský, Němcová) atd.; vlastnoručně psaný dopis adresovaný na Karla Adámka (1840-1918), český spisovatel, národopisec a mladočeský politik, zajímavý text, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
176491 - 1930 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+1
Jakost
1930 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis s podpisem, adresováno na Antala Staška; zajímavý text, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
176490 - 1916 KROBATIN Alexander (1849-1933), rakousko-uherský gener
+1
Jakost
1916 KROBATIN Alexander (1849-1933), rakousko-uherský generál, politik, v letech 1912–1917 ministr války Rakouska-Uherska; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici v uniformě; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172565 - 1927-32 KROFTA Kamil (1876-1945), český historik Gollovy
Jakost
1927-32 KROFTA Kamil (1876-1945), český historik Gollovy školy, univerzitní profesor, československý politik a diplomat, ministr zahraničí v letech 1936-1938, vlastnoruční podpis na dopise s hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí, vlevo otvory od pořadače, přeloženo + FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, předseda ČSD, komunistický politik, podpis na cyklostylovém dopise adresovaném na Kamila Kroftu; lehké křižné sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
172587 - 1946 LAUŠMAN Bohumil (1903-1963), sociálně demokratický
Jakost
1946 LAUŠMAN Bohumil (1903-1963), sociálně demokratický politik, předseda ČSSD, po Únoru 1948 vězněn, ministr průmyslu + STRÁNSKÝ Jaroslav (1884-1973), ministr spravedlnosti, ministr školství + HÁLA František (1893-1952), ministr pošt 1945; sestava podpisů na oficiálních ministerských dopisech; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
176489 - 1936-37 MACHNÍK František (1886 - 1967), československý
Jakost
1936-37 MACHNÍK František (1886 - 1967), československý agrární politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, ministr národní obrany v letech 1935-38, povyšovací dekret s podpisem, bez poškození + KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, novinář, strojopisně psaný dopis s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
172347 - 1926 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý
+2
Jakost
1926 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý politik, ministr zahraničí, syn T.G.M., strojopisné osobní doporučení s plným podpisem, psáno v Londýně, adresováno do USA, včetně obálky; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
172539 - 1923 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý
Jakost
1923 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý politik, ministr zahraničí, syn T.G.M., strojopisné potvrzení s plným podpisem o přijetí zálohy £100 pro cestu do Paříže a Londýna v červenci 1923; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174107 - 1928 MEDEK Rudolf (1890–1940), generál a politik, český
+1
Jakost/Jakost
1928 MEDEK Rudolf (1890–1940), generál a politik, český spisovatel; portrétní fotopohlednice s podpisem, ateliér Langhans + lístek s textem a podpisem; luxusní stav
Vyvolávací cena:
U:A5
174240 - 1935? MIKLAS Wilhelm (1872-1956), meziválečný rakouský p
+2
Jakost
1935? MIKLAS Wilhelm (1872-1956), meziválečný rakouský prezident, zbaven funkce a vězněn po Anšlusu; celý podpis na lístku
Vyvolávací cena:
U:A5
172580 - 1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních mi
Jakost
1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních ministerských dopisů s podpisy poválečných komunistických ministrů a funkcionářů, obsahuje: KYSELÝ Jozef (1912-1998), ministr místního hospodářství 1953-1958; ŠIMŮNEK Otakar (1908-1972), ministr chemického průmyslu 1951-1954; DAVID Václav (1910-1996), ministr zahraničí 1953-1968; MACHÁČOVÁ - DOSTÁLOVÁ Božena (1903-1973) ministryně výkupu a spotřebního průmyslu 1954-1968; ERBAN Evžen (1912-1994), ministr sociální péče 1948-1951; JANKOVCOVÁ Ludmila (1897-1990), ministryně průmyslu, výživy; otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A4
172581 - 1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních mi
Jakost
1950-60 MINISTŘI velmi zajímavá sestava oficiálních ministerských dopisů s podpisy poválečných komunistických ministrů a funkcionářů, obsahuje: ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), předseda vlády 1953-1963; ĎURIŠ Julius (1904 - 1986), ministr financí 1953-1963, KAHUDA František (1911-1987), ministr školství 1954-1963; MÁLEK Alois (1893-1958), ministr lehkého průmyslu 1951-1956; LOMSKÝ Bohumír (1914-1982), ministr národní obrany 1956-1968; JANKOVCOVÁ Ludmila (1897-1990), ministryně průmyslu, výživy; JONÁŠ Josef (1913-1960), ministr stavebnictví a paliv; otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A4
176488 - 1970 MUHRI Franz (1924-2001), významný rakouský komunisti
+1
Jakost
1970 MUHRI Franz (1924-2001), významný rakouský komunistický politik, dlouholetý předseda Komunistické strany Rakouska; vlastnoručně psané poděkování s podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
172332 - 1916 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a poli
+1
Jakost
1916 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce, vlastnoručně psaný text s podpisem na zadní straně vlastní portrétní fotopohlednice, ateliér Bufka
Vyvolávací cena:
U:A5
172573 - 1953 NOSEK Václav (1892-1955), komunistický politik, minis
Jakost
1953 NOSEK Václav (1892-1955), komunistický politik, ministr vnitra v letech 1945-1953, ministr pracovních sil, klíčová osobnost v procesu ovládnutí Československa komunisty; vlastnoruční podpis na ministerském listě, vlevo otvory po pořadači
Vyvolávací cena:
U:A4
172542 - 1960 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komun
+2
Jakost
1960 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis na kondolenci k smrti Josefa Jonáše; vlevo otvory po pořadači, křižné sklady, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
173418 - 1868-1888 PALACKÝ Jan (1830-1908), významný český geogr
Jakost
1868-1888 PALACKÝ Jan (1830-1908), významný český geograf, biogeograf, univerzitní profesor, národně obrozenecký politik a mecenáš, syn Františka Palackého, podpis na vizitce Ústřední matice školské + vlastnoručně psaný jednostránkový dopis; mimořádně zajímavá osobnost z období vrcholné fáze Národního obrození, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
176483 - 1919 PIK Luděk (1876-1948), významný prvorepublikový pol
+1
Jakost
1919 PIK Luděk (1876-1948), významný prvorepublikový politik, starosta Plzně + HABRMAN Gustav (1864-1932), československý politik, poslanec, senátor a ministr školství a sociální péče; podpisy na kolorované Upomínce na národní slavnost českého lidu na Dobřansku z dubna 1919; zajímavé, na zadní straně stopy po nalepení
Vyvolávací cena:
U:A4
174108 - 1921 PODHAJSKÝ Alois (1864-1946), rakousko-uherský polní
+2
Jakost
1921 PODHAJSKÝ Alois (1864-1946), rakousko-uherský polní maršálek, československý armádní generál, vlastnoručně psaný dvoustránkový dopis s podpisem s hlavičkou "Zemský vojenský velitel pro Moravu a Slezsko"
Vyvolávací cena:
U:A4
176482 - 1931 PODLAHA Antonín (1865-1932), významný český říms
+1
Jakost
1931 PODLAHA Antonín (1865-1932), významný český římskokatolický kněz, teolog a historik umění, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; zajímavá osobnost
Vyvolávací cena:
U:A4
174421 - 1980? SCHMIDT Helmut (1918-), významný německý politik,
+1
Jakost
1980? SCHMIDT Helmut (1918-), významný německý politik, spolkový kancléř, ministr obrany a financí, podpis na zadní straně portrétní fotopohlednice, na přední straně podpis tiskem
Vyvolávací cena:
U:A5
174193 - 1937 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novin
Jakost
1937 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, jeden z "pěti mužů 28. října 1918"; vlastnoruční podpis na pohlednici z Paříže s podpisy dalších 10 zahraničních levicových politiků, mj. Otto Bauer, první ministr zahraničí Rakouska, Otto Wels, předseda Sociální demokracie v Německu, M. Bracke, poslanec a zástupce min. předsedy Francie L. Bluma atd., přiložen jmenný seznam s hlavičkou "Předseda senátu"; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
176481 - 1946 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
+1
Jakost
1946 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, podpis jako ministr národní obrany na dekretu z 22. října 1946; uprostřed přeloženo, jinak velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172532 - 1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, prezidentský dekret s podpisem, odvolání A. Gregora z funkce velvyslance v Polsku; vodorovný přehyb, jinak velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172531 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, prezidentský jmenovací dekret s podpisem, jmenování V. Davida velvyslancem v Bulharsku; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174950 - 1976 ŠALGOVIČ Viliam (1919-1990), slovenský a českoslove
+1
Jakost
1976 ŠALGOVIČ Viliam (1919-1990), slovenský a československý komunistický politik, jeden z hlavních představitelů konzervativního a prosovětského proudu KSČ v době invaze, předseda Slovenské národní rady, po Sametové revoluci spáchal sebevraždu; vlastnoruční podpis na blahopřání k MDŽ; vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
172576 - 1957 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunisti
Jakost
1957 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický politik, v letech 1953–1963 předseda československé vlády, vlastnoruční podpis na děkovném dopise + přiložen blahopřejný dopis adresovaný Širokému s podpisem syna ministra paliv Josefa Jonáše; vlevo otvory od pořadače, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
174135 - 1880 ŠKARDA Jakub (1828-1894), významný český právník
+1
Jakost
1880 ŠKARDA Jakub (1828-1894), významný český právník a politik vrcholného období Národního obrození, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, aktivně vystupoval pro zřízení Národního divadla atd.; jednostránkový vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
176479 - 1980? WALDHEIM Kurt (1918-2007), rakouský politik, preziden
Jakost
1980? WALDHEIM Kurt (1918-2007), rakouský politik, prezident v letech 1986-1992 a čtvrtý generální tajemník OSN v letech 1972-1981; podpis na děkovné kartě OSN; zajímavé, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
172530 - 1957 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý k
Jakost
1957 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, ministerský předseda, vlastnoruční podpis na prezidentském pověřovacím dekretu jmenujícím Z. Hradce velvyslancem v Kambodži a Laosu; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172529 - 1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý k
Jakost
1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, premiér + DAVID Václav (1910-1996), komunistický politik, ministr zahraničí 1953-68, vlastnoruční podpisy na prezidentském pověřovacím dekretu jmenujícím JUDr. A. Gregora velvyslancem v Číně; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174349 - 1862 ZELENÝ Václav (1825-1875), významný český noviná
Jakost
1862 ZELENÝ Václav (1825-1875), významný český novinář a politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, zastánce, autor životopisů K. H. Borovského, J. Jungmanna, K. J. Erbena, atd., vystupoval s požadavky zrovnoprávnění češtiny a němčiny apod.; vlastnoručně psaný dopis s podpisem; zachovalý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
174420 - 1932 ZEMÍNOVÁ Fráňa (1882-1962), významná politička,
+1
Jakost
1932 ZEMÍNOVÁ Fráňa (1882-1962), významná politička, členka Národně-socialistické strany, podpis na vlastní kolorované portrétní fotopohlednici; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172569 - 1946-53 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, primáto
Jakost
1946-53 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, primátor města Prahy (1937-39, 1945-46), předseda Rady svobodného Československa + VACEK Václav (1877-1960), komunistický politik, primátor Prahy 1946-57; vlastnoruční podpisy na děkovných listech; lehce vodorovně přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
174361 - 1890-1950 AKADEMICI / zajímavá sestava dopisů a lístků
Jakost
1890-1950 AKADEMICI / zajímavá sestava dopisů a lístků s texty a podpisy 10 významných akademiků: Rudolf Urbánek (1877-1962), historik; Karel Stloukal (1887-1957), historik; Arne Novák (1880-1939), literární historik; František Drtina (1861-1925), filozof; dále Justin Prášek, Emanuel Chalupný, Richard Tenora, Václav Vojtíšek, Jindřich Vančura, Jaroslav Vlček; celkově velmi dobrý stav, zajímavý konvolut!
Vyvolávací cena:
U:A4