Aukce 47 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 62, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
176314 - 1593-1762 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY zcela
+20
Jakost
1593-1762 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY zcela mimořádná sbírka 40 (!) listin předkolkového a prvních kolkových období, ex. Kořínek, tištěné kolky - signety od první emise z období vlády Leopolda I. 1686 - mj. 2x 45kr, 4x 60kr (!), dále moravské tereziánské kolky - emise 1749; 2x 2kr + 2x smíšená frankatura kolků 2kr + 3kr emise 1762, dále 2x 15kr, 2x 45kr (Koř.13-15), Chebsko 3kr + 1x blanket s kolkem 3kr (Koř.12), dále množství nekolkovaných berních kvitanci, dlužních úpisů, svatební smlouva, propuštění z poddanství, výpis ze zemských desek trhových, městské listiny apod., téměř všechny s podpisy významných šlechticů usedlých v českých zemích, mj. Jan Hartvík z Nostic (1610-1683), prezidentem rady nad apelacemi, nejvyšší komorník Království českého, nositel Řádu Zlatého rouna; Marie Filipina hraběnka z Harrachu, rozená z Thunu, dále rody Metternich, z Thurnu, Valdštejna apod., rovněž několik císařských pečetí, dále např. mapa Markrabství moravského, autor Seutter, kolorovaná rytina z poloviny 18. století; zpracováno jako studijní sbírka s popisy a komentáři k jednotlivým listinám a kolkových emisí, odhadní cena 80.000Kč, výjimečná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!!
Vyvolávací cena:
U:Z
176316 - 1762-1803 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY rozsáh
+22
Jakost
1762-1803 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje listiny s kolky tereziánského období emise 1762 do vydání 1803, (Koř.28-32), celkem cca 80 listin a kvitancí, všechny hodnoty včetně 1Fl a 2Fl, různé typy, dále např. blanket s kolkem emise 1784 3kr atd, výstřižky, rovněž několik šlechtických podpisů na listinách, šlechtické a císařské pečetě, cirkuláře apod.; velmi zajímavé, doplněno popisy a komentáři, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
176322 - 1803-1817 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY mimoř
+31
Jakost
1803-1817 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY mimořádná studijní sbírka tištěných kolků emise František II. 1803, 1807, 1810 a kolků užívaných během napoleonských válek ve 4 velkých zásobnících, množství listin, kvitancí, účtů i cirkulářů, jednotné i zásobní kolky, včetně vysokých guldenových nominálů 20-80G, násobné frankatury apod.; vše doplněno popisy a komentáři, ex. Kořínek, zcela mimořádná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!
Vyvolávací cena:
U:Z
176500 - 1854-66 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / LISTINNÉ KOLKY E
+38
Jakost/Jakost
1854-66 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1854 C.M., 1858, 1866, výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řady kolků I. a II. emise 1854 C.M. a 1858, doplněno o dotisky a III. emisi 1866, navíc rozpracováno dle typů, průsvitek, DV atd., výborný stav, vše adjustováno na listech s popisy a komentáři; celoživotní dílo, kat. min. 65.000Kč, zcela mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena:
U:Z
176505 - 1870 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 187
+25
Jakost
1870 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1870 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 4. emise 1870 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 12Fl a 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, zcela mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena:
U:Z
176503 - 1875 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 187
+15
Jakost
1875 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1875 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 5. emise 1875 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik kombinací s kolky 1870 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka
Vyvolávací cena:
U:Z
176504 - 1877 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 187
+17
Jakost
1877 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1877 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 6. emise 1877 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka
Vyvolávací cena:
U:Z
176502 - 1888 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 188
+24
Jakost/Jakost
1888 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1888 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 11. emise 1888 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl, 12Fl, 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1885 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
Vyvolávací cena:
U:Z
176501 - 1910 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 191
+24
Jakost/Jakost
1910 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1910 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků korunové a haléřové 14. emise 1910 + několik neupotřebených hodnot v blocích, k tomu množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých hodnot 20K, 50K a dále rovněž 80H, 88H apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1898, barvy atd.; vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
Vyvolávací cena:
U:Z
129309 - 1750 HABSBURSKÁ MONARCHIE potvrzení o příjmu 26 zlatýc
Jakost
1750 HABSBURSKÁ MONARCHIE potvrzení o příjmu 26 zlatých a 15Kr, podpis šlechtice a pečeť, vtištěný kolek Český lev 3Kr, typ I, hezké, Koř.7 I
Vyvolávací cena:
U:A3s|
167874 - 1752 HABSBURSKÁ MONARCHIE/ MARIE TEREZIE/ listina vybaven
+1
Jakost
1752 HABSBURSKÁ MONARCHIE/ MARIE TEREZIE/ listina vybavená moravským kolkem 2kr M. Terezie v listě s kolkem téže emise 15kr; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82035 - 1753 HABSBURSKÁ MONARCHIE závěť, 2x kolek 2Kr, dle text
Jakost
1753 HABSBURSKÁ MONARCHIE závěť, 2x kolek 2Kr, dle textu Lednice
Vyvolávací cena:
U:A3s|
64168 - 1764 HABSBURSKÁ MONARCHIE / PRAHA smluvní listina, psáno
Jakost
1764 HABSBURSKÁ MONARCHIE / PRAHA smluvní listina, psáno německy, Praha, kaligrafické záhlaví, kolek (česká koruna) 60Kr, Koř.8
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146181 - 1800-35 BELGIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY hezká listina z Napol
+1
Jakost
1800-35 BELGIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY hezká listina z Napoleonem okupované Belgie, s francouzskými a belgickými kolky a pěknými otisky razítek; 2x křížem přeloženo, jinak zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
128978 - 1802 HABSBURSKÁ MONARCHIE, BAVORSKO doklad o zaplacení č
Jakost
1802 HABSBURSKÁ MONARCHIE, BAVORSKO doklad o zaplacení částky 1.750Zl, vystaveno v Mnichově, ale vybaveno tereziánským vtištěným kolkem 2Fl; krásná šlechtická pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132979 - 1804 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN kaligraficky zhotoven
Jakost
1804 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN kaligraficky zhotovený rodokmen z Bádenska, krásná červená pečeť, v záhlaví vtištěný kolek 10 Guldenů, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132981 - 1831 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) 2-stránkové ozdobně
Jakost
1831 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) 2-stránkové ozdobně tištěné zmocnění k prodeji kolkovaného papíru v Podolí u Brna, česko-německá verze, suché pečetě, v záhlaví vtištěný kolek 2G a kontrolní kolek emise 1818; velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
162292 - 1832-1856 FRANCIE/ HABSBURSKÁ MONARCHIE výjimečná listi
+1
Jakost
1832-1856 FRANCIE/ HABSBURSKÁ MONARCHIE výjimečná listina psaná francouzsky s německým dodatkem, s množstvím tištěných kolků a razítek a s rakouským kolkem 1. emise C.M. 6Kr; dobrý stav, mimořádné!
Vyvolávací cena:
U:A4
64156 - 1840 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s krásnou če
Jakost
1840 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s krásnou červenou pečetí, kolek 16G, kat. Koř.122, a uvnitř 15Kr, kat. Koř.89-1840
Vyvolávací cena:
U:A3s|
64159 - 1841 HABSBURSKÁ MONARCHIE aukční protokol psaný německ
+12
Jakost
1841 HABSBURSKÁ MONARCHIE aukční protokol psaný německy, kolek 8G, kat. Koř.120, uvnitř 6x kolek 10Kr, kat. Koř.117-Tii, červená pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
70755 - 1847 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s kolky emise
+3
Jakost
1847 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s kolky emise 1840, 16 Zl a 2x 10 Kr na dalších stranách, pečeť, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
105189 - 1849 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ILAVA smíšená frankatura 5
Jakost
1849 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ILAVA smíšená frankatura 5 kolků (3Kr+6Kr+6Kr) a 2 kontrolní kolky, červené pečetě, podpis Donáll
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133866 - 1852 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná smlouva s 5 vti
Jakost
1852 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná smlouva s 5 vtištěnými kolky v záhlaví (3Kr + 6Kr + 10Kr + 15Kr + 4G), další 2 kolky v textu
Vyvolávací cena:
U:A3s|
173889 - 1854 HABSBURSKÁ MONARCHIE výstřižek záhlaví listiny s
+1
Jakost
1854 HABSBURSKÁ MONARCHIE výstřižek záhlaví listiny s kolem 1. emise 14fl C.M. se vzácnou perforací ŘZ 13½ : 15, čisté decentní razítko
Vyvolávací cena:
U:A5
162091 - 1855 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina s výjimečnou 5-barevno
+1
Jakost
1855 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina s výjimečnou 5-barevnou vícenásobnou frankaturou 6 kolků emise C.M. 10Fl, 5Fl, 1Fl, 30Kr a 2x 6Kr; krásný otisk pečeti panství Lechovice
Vyvolávací cena:
U:A3s|
152362 - 1855 HABSBURSKÁ MONARCHIE tištěný zbrojní pas s nezoub
Jakost
1855 HABSBURSKÁ MONARCHIE tištěný zbrojní pas s nezoubkovaným (!) kolkem 30Kr C.M., zelené razítko krajského úřadu, kolek s úředně odstřiženou perforací; dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
121648 - 1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatu
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatura I. emise 15Kr C.M. a II. 4, 15 a 75Kr na postupně obnovované smlouvě, podpis šlechtice; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116541 - 1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE kupní smlouva z roku 1855, z
+1
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE kupní smlouva z roku 1855, znovu soudně otevřena v roce 1865, podpis a nalepený erb šlechtice, dodatečná smíšená fiskální frankatura emisí 1854 kolek 15Kr C.M. a emise 1864 s kolky 4Kr, 15Kr a 75Kr
Vyvolávací cena:
U:A3s|
105773 - 1856 HABSBURSKÁ MONARCHIE ozdobně tištěné ohlášení
Jakost
1856 HABSBURSKÁ MONARCHIE ozdobně tištěné ohlášení o dražbě, Brno 31. 5. 1856, vtištěn ohlašovací kolek Koř. An 15; vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
128989 - 1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE doklad o převodu 2.500Fl, v zá
Jakost
1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE doklad o převodu 2.500Fl, v záhlaví kolek 8Fl C.M. jako jednotlivá frankatura; podpis šlechtice, lehké sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
162293 - 1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE velmi dobře zachovaná nájemn
+1
Jakost
1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE velmi dobře zachovaná nájemní smlouva s výjimečnou a vzácnou smíšenou frankaturou signetu 45Kr předkolkového období a kolku první emise 15Kr, oba platné, v tomto období již zcela výjimečný souběh (!); psáno česky, mj. podpis hrabě Mitrovský
Vyvolávací cena:
U:A3s|
138736 - 1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN Jan Fiala (narozen 17
Jakost
1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN Jan Fiala (narozen 1780) z Moravské Ostravy, kolky 15Kr a 1Fl C.M., znehodnoceno zeleným razítkem; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116540 - 1857-60 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva z roku 1857
+1
Jakost
1857-60 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva z roku 1857, prodloužená a v obou případech ratifikována hrabětem Mitrovským v roce 1860, dodatečná fiskální smíšená frankatura emisí 1854 kolek 30Kr C.M. a 1858 kolky 4Kr a 15Kr; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
138735 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE fiskální listina ze 7.12.1858,
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE fiskální listina ze 7.12.1858, v záhlaví barevná frankatura 2. emise z počátku její platnosti, 2x10Kr + 16Fl, kolek 16Fl je ideálně centrován, 2x30Kr v textu, 2 černé pečetě, podpis šlechtice (?); dobrý stav, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
126651 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE kvitance z 28.IX.1858 s listinn
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE kvitance z 28.IX.1858 s listinným kolkem I. emise 30Kr C.M. - již 1 měsíc po platnosti (!), s přišitým potvrzením s kolkem II. emise 30Kr a hezkým modrým razítkem; hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148356 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s bohatou 7-ba
+2
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s bohatou 7-barevnou frankaturou 9 kolků, 5Kr + 2x 10Kr + 2-páska 30Kr + 4Fl + 6Fl + 10Fl +16Fl (!) z 2.12. 1858 - 1 měsíc platná emise; hezká pečeť knížecího rodu Lobkowitz; skvrny, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
138727 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s vysokou fran
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva s vysokou frankaturou kolků I. emise C.M. 10Fl + 20Fl, kolek 20Fl s průsvitkou 1a z levého dolního rohu archu (ZP 17), datováno 18. 10. 1858 - poslední měsíc platnosti, velice zajímavé (!), dále v textu 5x 15Kr, 4 zachovalé pečetě, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
138732 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE úřední listina s razítkem a
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE úřední listina s razítkem a kolkem 6Kr C.M., datovaná 31.10.1858, Brno - poslední den platnosti; velmi dobrý stav, hledané!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128958 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) soudní přípis z 19.1
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) soudní přípis z 19.12.1858 s listinným kolkem 30Kr II. emise, III. typ, zoubkování 13½:15, modré oválné razítko Zemský soud v Brně; hezké, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133949 - 1859 HABSBURSKÁ MONARCHIE vícestránková předtištěná
+2
Jakost
1859 HABSBURSKÁ MONARCHIE vícestránková předtištěná nájemní smlouva s listinnými kolky 2x 30Kr + 6Kr v záhlaví, 2x (6Kr + 30Kr) v textu, 12Fl a 30Kr v závěru, červená pečeť, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128979 - 1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE dlužní úpis na 4.000Fl, v zá
+1
Jakost
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE dlužní úpis na 4.000Fl, v záhlaví kolky II. emise 12Fl a 50Kr, podepsán MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899); zajímavé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128980 - 1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky emise 1858 v
Jakost
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky emise 1858 v záhlaví (6Kr + 7Kr), kolek 7Kr na modrém papíru, původně bez vodorovné perforace, široké střihy; vzácné, pěkné, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
77734 - 1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE recese na částku 14.000 zlatý
Jakost
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE recese na částku 14.000 zlatých s kolky emise 1858, 12 Zl (15½) a 50Kr, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
176169 - 1861 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná směnka pojišť
+1
Jakost
1861 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná směnka pojišťovací společnosti v Terstu na vyplacení 29G, vylepeny kolky 6Kr a 7Kr 2. emise, znehodnoceny přepisem; pouze lehké přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
128981 - 1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v z
Jakost
1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v záhlaví (4Kr + 15Kr), kolek 15Kr původně bez vodorovné perforace, vzácné, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121450 - 1863-76 HABSBURSKÁ MONARCHIE několikrát prodloužená n
+1
Jakost
1863-76 HABSBURSKÁ MONARCHIE několikrát prodloužená nájemní smlouva s kolky emisí 1858, 1871 a 1875 s podpisy šlechtice, barevná razítka, druhotná smíšená frankatura; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
176166 - 1864 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná směnka vypsaná
Jakost
1864 HABSBURSKÁ MONARCHIE předtištěná směnka vypsaná na 18G s kolkem 5Kr a dolepeným kolekem 2Kr; pouze přehyb
Vyvolávací cena:
U:A4
133948 - 1864 HABSBURSKÁ MONARCHIE vícestránková předtištěná
+1
Jakost
1864 HABSBURSKÁ MONARCHIE vícestránková předtištěná nájemní listina s vysokou frankaturou 10 kolků II. emise v závěru (4x 20Fl + 4x 10Fl + 50Kr a 15Kr), šlechtická pečeť, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
144897 - 1865 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva se zajímavou
Jakost
1865 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva se zajímavou jednokolkovou frankaturou 15Fl 2. emise, s podpisem Josef Wallis; dobrý stav, křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133887 - 1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO listina ze dne 10.II.18
Jakost
1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO listina ze dne 10.II.1866 se smíšenou frankaturou listinných kolků II. emise (5Kr) a III. emise (1Kr + 12Kr !), velmi zajímavé, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128954 - 1867 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se smíšenou frankaturo
Jakost
1867 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se smíšenou frankaturou kolků II. a III. emise, kolek 4Kr již rok po platnosti; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133876 - 1867 RAKOUSKO-UHERSKO / BUDÍŠKOVICE hospodářský výkaz
Jakost
1867 RAKOUSKO-UHERSKO / BUDÍŠKOVICE hospodářský výkaz se smíšenou frankaturou kolků III. emise (50Kr + 10Kr + 2Kr + ½Kr) a II. emise (½Kr - 1 rok a 5 měsíců po platnosti), znehodnoceno škrtem pera, modrá razítka, vzácný souběh různých emisí, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
173888 - 1868-72 RAKOUSKO-UHERSKO vícestránková listina - nájemn
+3
Jakost
1868-72 RAKOUSKO-UHERSKO vícestránková listina - nájemní protokol s velmi výjimečnou frankaturou kolků 2. a 3. emise, především zatím jediný známý 4-blok hodnoty 12fl v 7-barevné frankatuře, platnost smlouvy prodloužena v r. 1870 a 1872, zde kolky emise 1870; velmi dobrý stav, zcela jistě unikát!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133950 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO potvrzení na částku 4.000Fl s kolk
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO potvrzení na částku 4.000Fl s kolky II. emise v záhlaví (12Fl + 50Kr), znehodnoceno přepisem; hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
162081 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance s vícenásobnou vzácnou sm
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance s vícenásobnou vzácnou smíšenou frankaturou kolků 3. a 4 emise 10Kr+3Kr a 15Kr+4Kr; 4Kr s výraznou tiskovou vadou; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
138715 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou, l
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou, listina z 31.3.1870, Brno, frankováno kolkem 3. emise - 25Kr, 2. dotisk zoubkování 10½, kat. Koř.134A, chybí téměř ve všech sbírkách - poslední den použití (!), dále kolek 4. emise 7Kr, typ I, 1. měsíc použití; velmi vzácné, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128951 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina s vícenásobnou smíšenou 2
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina s vícenásobnou smíšenou 2-barevnou frankaturou emisí 1867 (3Kr, Koř.127Ab, první den po platnosti) a 1870 (10Kr a 3Kr 2x), vzácný souběh stejných hodnot různých emisí, hledané!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128970 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kol
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kolků emisí 1867 (12Kr) a 1870 (7Kr, I. typ, horní okraj archu), kolek 12Kr již měsíc po platnosti; pěkné, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133896 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO výstřižek ze záhlaví listiny s l
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO výstřižek ze záhlaví listiny s listinnými kolky emise 1870 hodnoty 75Kr + 1Fl + 12Fl + 2x 20Fl, hodnota 20Fl - berlínská modř, znehodnoceno přepisem
Vyvolávací cena:
U:A5
133890 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO / OSOVÁ listina ze dne 14. X.1870 se
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO / OSOVÁ listina ze dne 14. X.1870 se 4-barevnou smíšenou frankaturou kolků III. a IV. emise, kolek 1Kr III. emise již 4 roky po platnosti; hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|