Aukce 47 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
176327
+3
Jakost
1836 RAKOUSKÉ CÍSAŘSTVÍ nádherná rytina velkého státního znaku Rakouského císařství z roku 1836 z období vlády císaře Ferdinanda I. Rakouského (1835-1846), rozměr 47x45cm, na štítu dvojhlavá orlice nesoucí štít s erbovní znaky všech zemí habsburské monarchie doplněný o císařskou korunu, nejvýznamnější řády, štít nesou dva gryfové; k tomu navíc dobový popis velkého státního znaku včetně uvedení jednotlivých zemí a nejvýznamnějších řádů + císařský cirkulář Ferdinanda I. " Heraldische Beschreibung" s detailním popisem státního znaku, rytina původně jako příloha cirkuláře; vynikající stav, zcela mimořádná a ojedinělá nabídka!, vyvolávací cena:
U:A3s|
176131
+1
Jakost
1692-1696 ŠVIHOVSKÝ Z RÝZNBERKA Jaroslav Florián (před 1651-1716), významný český šlechtic z panského stavu, císařský rada, skutečný císařský komorník, zemský sudí; podpisy s pečetěmi na 6 berních kvitancích z let 1692-1696, z toho 3x válečná berně proti Turkům; doplněno o pečetě a podpisy dalších šlechticů; zajímavé dokumenty z období po porážce Turků u Vídně 1683, celkově velmi dobrý a zachovalý stav, vyvolávací cena:
U:A4
169133
Jakost
1919 ČS. LEGIE V RUSKU/ Československý válečný zpravodaj č. 5/1919, obrazový časopis čs. legií v Rusku; výborný stav, pouze lehce přeložené, vyvolávací cena:
U:A4
175486
Jakost
1906 POVYŠOVACÍ DEKRET K.u.K. armády na rotmistra II. třídy; ozdobné okraje s vtištěnou suchou majestátní pečetí; drobné prodření, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
174438
+1
Jakost
1560-80? CHEB (Eger) - mapa města, dřevoryt, dle předlohy Sebastiana Münstera (1488-1522); rozměr 39x31cm, velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174436
+1
Jakost
1620-40 KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny, kolorováno; tento exemplář pochází z dílny vlámského rytce Henrika Hondia (1573 –1650, text Amsterodami: Excudit Henricus Hondius, latinský text na rubu, rozměr 53x39cm; velmi dobře dochovaný exemplář, nepatrná trhlinka, velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:X
174448
Jakost
1645 BITVA U JANKOVA 1645 rytina 38x30cm, vyobrazení průběhu jedné z největších bitev třicetileté války, ve které švédské vojsko pod vedením Lennarta Torstensona (1603–1651) rozprášilo u vesnice Jankova císařské vojsko Melchiora Hatzfelda, hraběte z Gleichenu (1593–1658); velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174453
Jakost
1648 BITVA NA BÍLĚ HOŘE - 8. LISTOPAD 1620 mědirytina s vyobrazením dvou fází nejslavnější bitvy v českých dějinách, jedná se tedy o 2 rytiny slavného autora Mathäuse Meriana (1593-1650) z roku 1648, celkový rozměr 64x25 cm !!, vlevo počáteční fáze bitvy s rozmístěním ligistických a protestantských vojsk, veduta ohraničena nalevo letohrádkem Hvězda, vpravo Prahou; na pravé rytině je bitva již rozhodnuta a stavovské vojsko rozprášeno; mimořádně zajímavé, výborný stav, ojedinělá nabídka, vyvolávací cena:
U:X
174442
Jakost
1650 MERIAN Mathäus (1593-1650) - SLANÝ (Schlan) - veduta města, z díla Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae, mědiryt 32x20,5cm, uprostřed přeloženo, papír s vodoznakem erbu; celkově dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174441
Jakost
1650 MERIAN Mathäus (1593-1650) - ZNOJMO (Znaim) - veduta města, z díla Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae, mědiryt 35x19cm, uprostřed přeloženo; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174434
Jakost
1721 MAPA SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NÁRODA NĚMECKÉHO včetně českých a rakouských dědičných zemí, španělského Nizozemí apod. anglicky psaná legenda, vyhotovil John Senex (1678-1740), z díla A New general atlas; rozměr 54x42cm, celkově velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174446
Jakost
1740-50 ZNOJEMSKÝ A JIHLAVSKÝ KRAJ - kolorovaná mapa, dekorativní veduta, autor Johann Baptista Homann (1664-1724), rozměr 60x49cm; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
174444
Jakost
1748 MAPA ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO, SLEZSKÉHO KNÍŽECTVÍ A HORNÍ A DOLNÍ LUŽICE kolorovaná rytina, z dílny pokračovatelů Johannese Homanna (1664-1724); rozměr 54x49cm, skvrnky, celkově dobrý stav, vyvolávací cena:
U:X
167244
Jakost
1788 HABSBURSKÁ MONARCHIE - MAPA RAKOUSKÝCH ZEMÍ kolorováno, dle původního zpracování Johanna Homanna, nahoře francouzský text; rozměr 59x67cm, 2x odření v mapě, stopy stáří, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A0
174447
+1
Jakost
1650-1700 GENEALOGIE/ RODOKMEN ANGLICKÝCH KRÁLŮ od Jindřicha II. Plantageneta (1133-1189) po Jakuba I. Stuarta (1566-1625), latinský text a legenda, různé rytiny (erby, palác apod); velmi dobrý stav, rozměr 58x44cm, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:X
172330
+5
Jakost
1836 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU ČESKÉ SPOŘITELNICE tištěné přednesení hraběte Karla Chotka, nejvyššího purkrabí na Pražském hradě za Jednotu české spořitelnice založené v roce 1824, obsahuje souhrnnou výroční zprávu, přehled členů předsednictva atd.; zachovalé, zajímavé, vyvolávací cena:
U:O4
176128
Jakost
1846 BUCHTEL Antonín (1804-1882), významný český skladatel a sběratel hudebních nástrojů, krásně kaligraficky zpracovaný čestný diplom věnovaný A. Buchtelovi, dán ve Vídni 24.9.1846; šlechtické podpisy, velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
174952
Jakost
1915 RAKOUSKO-UHERSKO/ VEČERNÍK PRÁVA LIDU sestava 16 různých čísel novin z roku 1915, vydáváno v Praze, obsahuje mimořádně zajímavé zprávy z průběhů bojů I. světové války, včetně mapek, fotografií atd.; celkově výborný stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
176498
+12
Jakost
1930-42 [SBÍRKY] KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888-1947), významný československý legionář, generál, funkcionář Svazu skautů RČS atd.; zajímavý soubor došlé korespondence druhé manželky gen. Klecandy, seřazeno dle datace 1930-1942 + nedatované, celkem cca 70ks, zajímavý obsah, vyvolávací cena:
U:Z
166173
+11
Jakost
1939-45 [SBÍRKY] PROTEKTORÁT ČaM - Věstník nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren (Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren), kompletní vydání nařízení a právních předpisů pro Protektorát Čechy a Morava v letech 1939-1945; 6 knih, velmi dobrý stav, zajímavé, uloženo v krabici, vyvolávací cena:
U:K
176499
+8
Jakost
1930 [SBÍRKY] zajímavý konvolut dokumentů (blahopřání, vizitek, telegramů apod.) ke sňatku Otakara Vyskočila a Jarmily Kopistové, rodina Vyskočilů vlastnila v Kostelci nad Labem cukrovar - korespondence od významných ředitelů a majitelů firem, rovněž gratulace od předsedy senátu Františka Soukupa (1871–1940) apod.; stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
176317
+7
Jakost
1775-1820 [SBÍRKY] PATENTY, CIRKULÁŘE zajímavá sbírka 20 patentů, cirkulářů a věstníků z období Marie Terezie - Františka II., vše ex. Kořínek, např. Robotní patent Marie Terezie 1775, kolkovní patenty a cirkuláře atd.; celkově velmi dobrá kvalita, mimořádná nabídka, vyvolávací cena:
U:Z
64141
Jakost
1789 červeně tištěný zdobený divadelní plakát z 16. ledna, Brno, opereta Hieronymus Kniker, původně skutečně vyvěšený, vyvolávací cena:
U:A3s|
64088
Jakost
1812 Österreichischer Beobachter, část novin, luxusní novinový kolek 1K (W), vyvolávací cena:
U:A4
64082
Jakost
1818 OPAVA Troppauer Zeitung, kompletní noviny se slezskou orlicí v záhlaví, novinový kolek 1K, kat. Koř. Ns63-B, vyvolávací cena:
U:A4
176133
+1
Jakost
1777-98 sestava 3 cenových předpisů, 1x cirkulář pro Znojemský kraj z roku 1798 - předpisy pro ceny potravin na trzích; 1x předpis cen obilí v Hradci Králové z roku 1780; 1x cenový předpis Praha 1777; dobrý a zachovalý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::