Aukce 56 / Filatelie / ČSR I. / Celiny ČSR I.

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
2964
1 500 
193976
+1
Jakost
1918 uherský formulář Távbeszélö - jegy / Telefonní stvrzenka, kompletní velký formulář v červené barvě, kde poplatky byly uhrazeny na přední straně (!) uherskými zn. Karel 3x 20f a 1x 10f, Mi.215, 213, znehodnoceno DR TAKCSÁNY/ 918 Dec.12. (Stakčín); bez poškození, zk. Hirš, malý výskyt kompletních velkých telefonních formulářů, ex Pour, vyvolávací cena: 1500 
U:A5
Vráceno
2965
3 400 
Tip
191124
+1
Jakost
1919 uherský formulář Távbeszélö - jegy / Telefonní stvrzenka, kompletní velký formulář v bílé barvě na přední straně poplatky uhrazeny zn. Hradčany 30h žlutá a 5h, Pof.12, 3, znehodnoceno DR MARGITFALVA 919 Maj.12. (Margecany); drobná patina v okrajích 5h zn., zk. Hirš, dekorativní kus vzácného formuláře, ex Pour, vyvolávací cena: 3000 (+13,33%)
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
2966
30 000 
Tip
196315
+1
Jakost
1919 uherský spěšný celinový telegram Sürgös Távirat s přitištěnou zn. 2f emise 1917 s hnědočerveným přetiskem "TIZ" (deset) jako souběžná čs. celina, dofr. 2-barevnou frankaturou zn. Hradčany 3-páska 100h hnědá a 2ks 5h světle zelená, Pof.20, 3 s DR LIPTÓSZENTMIKLÓSZ 919 Mar.16., (Liptovský Svatý Mikuláš); pouze lehký svislý přehyb a drobné natržení v okraji, zachovalé, velmi vzácný výpotřební celinový telegram dekorativně vyfr. Hradčanskými známkami! , vyvolávací cena: 30000 
U:A4
Vydraženo za: 30 000 Kč
2967
600 
200896
Jakost
CPŘ3, sestava 2ks souběžných rakouských dopisnic Karel 8h s perforací do psacího stroje a soukromým přítiskem fy J. Petschek - Aussig, obě dofr. Spěšnými čs. zn. pro I. a II. TO, 1x zn. 2h s rámečkovým raz. FALKENAU A.D. EGER/ 23.4.19, 1x dofr. 2 Spěšnými 2h a 5h, podací raz. VLP KOMOTAU - AUSIG/ 5.VII.19; pouze vzadu stopy po přilepení, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
2968
12 000 
Tip
190790
+1
Jakost
1918 CPŘ3, rakouská souběžná dopisnice 8h Karel dofr. rakouskou spěšnou zn. obdélník 2h červená, Mi.219D, s výjimečnou perforací ŘZ 12½ : 11½ (!), jako souběžná zn. ve funkci výplatní, podací DR VLKOŠ - KANOVSKO 3/11 18; zk. Hirš, zcela ojedinělá celistvost s nejvzácnější perforaci na spěšné rakouské známce, kat. Hirš uvádí 20.000Kč kurzivou, ex Pour, vyvolávací cena: 12000 
U:A5
Vráceno
2969
600 
197901
+1
Jakost
1919 CPŘ3, dopisnice 8H Karel adresovaná do Čech, dofr. čsl. novinovou zn. Pof.NV1, použitá v Korutanech (!), dobře čitelné DR GLÖDNITZ ve fialové barvě, vzadu rukopisně 22.VII.19; nefilatelistická zásilka - odesílatelka oznamuje knihkupectví ve Varnsdordu změnu adresy; zcela výjimečné, zk. Dra, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
2970
800 
193741
+1
Jakost
1919 CPŘ3, rakouská souběžná dopisnice 8h Karel zaslaná bez dofrankování, doplatek uhrazen spěšnou zn. 5h zelená obdélník s přetiskem "T" s perforací ŘZ 11½, Mi.220B, DR EGER 2.I.19, doplatek s DR KRÁL. VINOHRADY 4.I.19; bez poškození, zk. Kar, zajímavé doplatní provizorium na spěšné zn. s lepší perforaci, ex Pour, vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
2971
900 
Tip
190786
+1
Jakost
1919 CPŘ3, souběžná rakouská dopisnice Karel 8h, dofr. 4-páskou rakouské Spěšné zn. 2h obdélník, Mi.219A, podací DR MOHELNICE/ 8.X.19; zachovalé, zk. Hirš, vzácná násobná frankatura použitá po ukončení platnosti rakouských zn., ale poštou tolerováno, ex Pour, vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
2972
400 
182429
+1
Jakost
1919 CPŘ3Pa, Karel 8h s perforací do psacího stroje, dofrank. čs. známkami 2h spěšná + 5h Hradčany, II.TO, DR AUSSIG/ 20.VI.19; zachovalé, malý výskyt, vyvolávací cena: 400 
U:A5
Vráceno
2973
600 
Tip
182430
Jakost
1919 CPŘ11b, rakouská dvojjazyčná podatka Mi.TA63 jako předběžná, znárodněné DR PARDUBICE 13/6 19; bez přeložení, bezvadné, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
2974
900 
189298
+1
Jakost
1919 CPŘ27, 1. + 2. díl uherské dvojité dopisnice 5f +2f + 5f s červeným přítiskem pro Válečnou pomoc Hadi segély..., oba jednotlivé díly dofr. zn. Hradčany 2x 1h, 3h a 5h, DR POZSONY/ 919 Jul.28., obě celiny opatřeny oválným úředním raz. pošty POZSONY 1; zk. Hirš, ex Pour, vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
2975
900 
201031
+1
Jakost
1919 CPŘ32, uherská dopisnice 8f zaslaná do Ilyvy, dofr. zn. Hradčany 1h ve 2-pásce a 5h, DR PRIVIGYE (Prievidza)/ 19.AUG.919, vyvolávací cena: 800 (+12,50%)
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2976
2 400 
201026
+1
Jakost
1919 CPŘ33 maďarská dopisnice Mi.P70 zaslaná jako R do Brna, dofr. zn. Ženci 25f, maďarské DR NAGY TOPOLCSANY/ 919.FEB.28 (!), poslední den platnosti uherských zn., bezvadné , vyvolávací cena: 1800 (+33,33%)
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
2977
900 
201029
Jakost
1919 sestava 5ks uherských KL, 3x CPŘ33, 1x díl dvojité 8f, 1x jednoduchá 8f, dofr. zn. Hradčany, 1x spěšná 2h, různá DR z r. 1919, vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
2978
1 000 
Tip
191381
+1
Jakost
1918 celá peněžní poštovní poukázka 2f, V. vydání 1914, na částku 1.000K, vyfr. předběžnými uherskými zn. Parlament 1K a Karel 20f, Mi. 203, 215, podací DR NYITRABÁNYA/ 918 Dec.5. (Handlová); pouze lehký přehyb, zk. Hirš, kompletní a dekorativní celinový formulář, ex Pour, vyvolávací cena: 1000 
U:A5
Vráceno
2979
2 200 
Tip
191379
+2
Jakost
1918 celá peněžní poštovní poukázka 2f, V. vydání 1914, na částku 500K zaslanou na FP 590, včetně připsané žádosti o vrácení nedodaných peněz, podáno 1. den ČSR (!), vyfr. uherskými zn. Parlament 50f, Válečné 10f+2f a Ženci 10f bílá čísla (!), Mi.183, 186, 200, podací DR VÁGÚJHELY/ 918 Okt.28. (Nové Mesto nad Váhom), dosílané, vráceno zpět + přípis o vrácení z 1/7 1919; zaslepené otvory z pořadače, přehyb pouze v místě ústřižku, utržený růžek zn. Mi.183, zk. Kar, dekorativní celistvost z 1. dne ČSR!, ex Pour, vyvolávací cena: 1500 (+46,67%)
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
2980
1 000 
201033
Jakost
1919 sestava 3ks větších dílů průvodek, mj. 2x CPŘ57, dofr. zn. Hradčany 25h, respektive 20+10h, 1-kruhové DR ALSÓ SZALÖK (Nižný Slavkov) a KORLÁTKÖ (Rozbehy) + 1x BREZÓ (Brezová pod Bradlom); vše malé pošty, vyvolávací cena: 1000 
U:A5
Vráceno
2981
4 000 
Tip
198011
+1
Jakost
1919 CDV6, 3-řádkový přetisk "ČS/ R/ -10-" na rak. dopisnici 8H Karel, znárodněné DR JILEMNICE/ 18.I.19, firemní korespondence adresovaná do Německa (!), velmi rané použití; dv - dopisnice vpravo lehce zahnědlá, vzácný výskyt!, skutečně poštovně prošlá do ciziny u nás teprve podruhé v aukci, z výstavního exponátu, zk. Dražan, v kat. cena - , -, vyvolávací cena: 4000 
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
2982
2 800 
Tip
182431
+1
Jakost/Jakost
1919 CDV6, sestava 2ks dopisnic Karel 10/8h s třířádkovým přetiskem "ČSR-10-", 1x prošlá se znárodněným DR TRHOVÉ SVINY/ 24.II.19 (mírně zažloutlá) + 1x neprošlá pouze s textem na zadní straně, kat. min. 10.000Kč, vzácný výskyt zvláště prošlých dopisnic!, vyvolávací cena: 2400 (+16,67%)
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
2983
700 
201027
+1
Jakost
1919 CDV10, Hradčany 10h zaslaná Ex- do Vídně, dofr. zn. Hradčany 50h a 5h nezoubkované, DR SEDLEC U KUTNÉ HORY/ 4.IX.19, vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
2984
11 000 
Tip
200234
+1
Jakost
1922 CDV24 DV, Osvobozená republika 50h s deskovou vadou "vajíčko v pase", dofrank. a zasláno do Německa, podací DR OPAVA/ 12.V.22, firemní korespondence; velmi pěkný stav, zk. Kar, hledaná a vzácná desková vada!, vyvolávací cena: 5000 (+120,00%)
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
2985
900 
200892
+1
Jakost
1934 CDV52/1, 15. výročí připojení Podkarpatské Rusi, Užhorod - katedrála, prošlá s podacím DR ČOP/ 31.X.34; drobné natržení v levém okraji, velmi malý výskyt , vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
2986
700 
187079
+1
Jakost
1934 CDV52/1, TGM 50h, Užhorod - katedrála s PR PRAHA/ III. DĚLNICKÁ OLYMPIÁDA ČESKOSLOVENSKÁ; luxusní stav, kat. 2.200Kč, vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
2987
1 600 
Tip
200891
+1
Jakost
1934 CDV52/6, 15. výročí připojení Podkarpatské Rusi, Repinné, prošlá s podacím DR PRAHA 14/ 28.VIII.34; lehký ohyb v levém horním rohu, velmi malý výskyt, vyvolávací cena: 1600 
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2988
1 600 
Tip
200893
+1
Jakost
1935 CDV52/3, 15. výročí připojení Podkarpatské Rusi, Mukačevský hrad - Palanok, prošlá s podacím DR TELČ/ 18.II.35; zachovalé, velmi malý výskyt, vyvolávací cena: 1600 
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2989
400 
187077
Jakost
1936 CDV62/2, TGM 50h, obrazová dopisnice Velehrad s PR CHOMUTOV 1/ SPOLEK NĚM. FILATELISTŮ/ 11.X.36; kat. 1.000Kč, vyvolávací cena: 400 
U:A5
Vydraženo za: 400 Kč
2990
1 000 
200745
Jakost/Jakost
1919-1938 sestava 13ks různých celinových dopisnic, obsahuje mj. prošlá CDV OR 50h zelená s prodejní cenou 60h bez nuly, prošlá CDV64, neprošlá CDV62/2 Velehrad, prošlá CDV 45/1 Pardubice výstava, dále prošlé obrazové dopisnice CDV69/24, 29, 45, 47, 94, 204 s pruhem tiskové barvy, 205, 213; zachovalé, vyvolávací cena: 600 (+66,67%)
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2991
1 000 
200453
+2
Jakost
1936-1939 [SBÍRKY] sestava 22ks neprošlých obrazových celin, mj. TGM 50h Přerov - Středomoravská výstava, CDV63/1-3; Velehrad CDV62/1-2 atd. (drobné vady, skvrnky), dále doplněno o lístky PP 1938, dopisnici s PR ŽILINA 1 / JUBILEJNÁ VÝSTAVA... a Let-lístkem do Saské Kamenice; jako celek zajímavé , vyvolávací cena: 1000 
U:O5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2992
12 000 
Tip
201063
+4
Jakost
1937 [SBÍRKY] CDV69 sbírka 160ks obrazových celin z této série, každá jiná, mj. obsahuje č. 24B - Lázně Bělohrad, 53A - Libochovice, 302 - Užhorod, navíc doplněno o 32ks prošlých, z toho část pouze s pamětním raz.; celkově pěkná kvalita, kat. cca 13.500Kč, uloženo v zásobníku na pohlednice , vyvolávací cena: 6000 (+100,00%)
U:Z
Vydraženo za: 12 000 Kč
2993
2 200 
201025
+1
Jakost
1920 CPL2C, podatka na telegram Ornament 15h se slovenským textem, dofr. 3-páskou Hradčany 10h, Pof.6A a 1x5h, Pof.4b, DR BRATISLAVA 4/ 5.VI.20; lehce svisle přeloženo, jinak pěkná kvalita, vzácný výskyt, vyvolávací cena: 2200 
U:A5
Vráceno
2994
1 600 
Tip
200890
+1
Jakost
1923 CPV5b/I, I. díl z poštovní příkazky OR 30h fialová, vrácena zpět, dodací poplatky jsou uhrazeny na přední straně smíšenou frankaturou doplatních zn. Pof.DL2, DL16 2x, podací DR ČESKÉ BUDĚJOVICE/ 11.VI.23; přeloženo, v horní části stopy po přilepení, velmi malý a vzácný výskyt prošlých velkých celin!, vyvolávací cena: 1500 (+6,67%)
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2995
1 500 
197927
+1
Jakost
1919 CPP1B, Hradčany, prodejní cena 12h, česko-německý text, hrubý papír; specialisty hledané, u nás teprve podruhé v aukci, pěkný stav, kat. 2.400Kč, vyvolávací cena: 800 (+87,50%)
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
2996
1 100 
199681
Jakost
1925-45 sestava 21ks poštovních průvodek, poukázek a formulářů, včetně mezinárodních, různé jazykové mutace + obálka služební dopisní telegram; vše nepoužité, dobrý stav, vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
2997
1 000 
Tip
200253
+1
Jakost
1924 telegramní blanket s monogramem vyfr. a zaslaný jako R, složení přelepeno vyfr. zn. 2x 2-páskou zn. HaV 100h a OR 30h, Pof.173, 153, podací DR ŽĎÁR U SVIJAN - PODOLÍ/ 19.II.24; 1x zn. 100h přetržena otevřením telegramu, přesto velmi ojedinělá zásilka, vyvolávací cena: 1000 
U:A5
Vráceno
2998
2 000 
Tip
200888
+2
Jakost/Jakost
1920-1939 [SBÍRKY] sestava 197ks převážně obrazových prošlých dopisnic, obsahuje mj. CDV40 11ks, CDV60 12ks, CDV63/1 Přerov výstava, CDV61 29ks, CDV69 31ks, CDV72 3ks atd.; převážně zachovalé, kat. cca 4.700Kč, ex. Zajíček, vyvolávací cena: 1500 (+33,33%)
U:O5
Vydraženo za: 2 000 Kč
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::