Aukce 56 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1890
---- Kč
Tip
201147 - Staženo
+3
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:DR
Staženo
1891
13 000 
Tip
201137 - 1647 FERDINAND III. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař řím
+2
Jakost
1647 FERDINAND III. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař římský, král český a uherský, císařský skládaný dopis v němčině adresovaný na purkmistra a radu královského města České Budějovice, dáno v Plzni 9.9.1647; stopy stáří, přesto velmi dobrý a zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +8,3 %
U:A4
Vydraženo za: 13 000 Kč
1892
2 800 
Tip
201134 - 1900? FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, č
Jakost
1900? FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, 5-řádkový text poznámky s podpisem na lístku bez datace; podobné vlastnoručně psané poznámky jsou typické pro státní agendu Františka Josefa I.; velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 500  +86,7 %
U:A4
Vydraženo za: 2 800 Kč
1893
---- Kč
Tip
188623 - 1862 FRANTIŠEK KAREL JOSEF HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1802 –
Jakost
1862 FRANTIŠEK KAREL JOSEF HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1802 – 1878), rakouský arcivévoda, bratr císaře Ferdinanda V., otec císaře Františka Josefa I. a dědeček Ferdinanda d´Este, dopis - poděkování za udělení řádu s vlastnoručním podpisem arcivévody odeslaný 26.2.1862 z Vídně; velmi vzácný a těžko dostupný autograf!
Vyvolávací cena: 6 500 
U:A4
Vráceno
1894
20 000 
Tip
201144 - 1680 KAREL II. STUART (1660-1685), král Anglie, Skotska a I
+1
Jakost
1680 KAREL II. STUART (1660-1685), král Anglie, Skotska a Irska, syn popraveného krále Karla I. Stuarta, od roku 1651 skotský král, po smrti O. Cromwella 1658 nastoupil na anglický trůn a tímto byla obnovena parlamentní monarchie; vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na vévodu Falcko-Neuburského, psáno ve francouzštině, dáno ve Whitehall 24.1.1680; vynikající zachovalý stav, velmi vzácné, mimořádná nabídka pro sběratele panovnických listin a autografů!
Vyvolávací cena: 19 000  +5,3 %
U:A5
Vydraženo za: 20 000 Kč
1895
---- Kč
Tip
201145 - 1682 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+2
Jakost
1682 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na tištěném dekretu velkého formátu 77x59cm vydaného v Laxenburgu 4. května 1682, vojenské nařízení, dekorativní titulatura a velmi pěkně zachovalá velká císařská suchá pečeť, spolupodpisy úředníků; stopy staří, přesto mimořádně zajímavé!
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A4
Vráceno
1896
9 000 
Tip
201141 - 1774 MARIE TEREZIE (1717–1780), česká a uherská králov
+1
Jakost
1774 MARIE TEREZIE (1717–1780), česká a uherská královna atd., vlastnoruční celý podpis s poznámkami v němčině, na listině "Vortrag" sepsané hrabětem Leopoldem Vilémem Krakowským z Kolowrat (1727-1809), Vídeň 2.3 1774; velmi dobrý a zachovalý stav, zajímavé a vzácné!
Vyvolávací cena: 7 000  +28,6 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 000 Kč
1897
12 000 
Tip
201139 - 1573 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římsk
+2
Jakost
1573 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římský, král český, uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, vlastnoruční podpis na skládaném císařském dopise adresovaném na purkmistra a radu královského města České Budějovice, text týkající se pekařského cechu; dáno ve Vídni 22.8. 1573, stopy stáří, velmi pěkně zachovalá císařská pečeť, ojedinělá nabídka, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 12 000 Kč
1898
---- Kč
Tip
201142 - 1725 THURN-TAXIS Anselm Franz (1681-1739), druhý kníže Th
+1
Jakost
1725 THURN-TAXIS Anselm Franz (1681-1739), druhý kníže Thurn Taxis a generální poštmistr císařské pošty, skládaný dopis s vlastnoručním podpisem, dáno v Bruselu 14.10.1725; stopy staří, přesto velmi zajímavé a vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A4
Vráceno
1899
4 000 
Tip
201136 - 1894 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
Jakost
1894 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, 9-řádkový vlastnoručně psaný dopis v němčině (!) s celým podpisem a datací 18.3.1894, zajímavý text zmiňující mj. Karla Kramáře; zachovalý stav, Masarykovy rukopisy před rokem 1918 jsou velmi vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 2 000  +100,0 %
U:A4
Vydraženo za: 4 000 Kč
1900
3 200 
Tip
200088 - 1913 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1913 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na pohlednici zaslané z Říma, odesilatelem jeho dcera Alice Masaryková, 4-řádkový text, adresováno na Dr. Berkovcovou; velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1901
5 000 
Tip
201028 - 1918 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), československý po
Jakost
1918 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), československý politik a ekonom, 1. ministr financí ČSR, jeden z "pěti mužů 28. října", vlastnoruční podpis s textem člen Národního výboru, s datem 14/11 1918 na paspartě čb fotografie, ateliér Langhans; v paspartě zažloutlé skvrnky
Vyvolávací cena: 1 000  +400,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 5 000 Kč
1902
3 000 
Tip
200081 - 1941 SPENCER-CHURCHILL Clementine (1885-1977), manželka W.
+1
Jakost
1941 SPENCER-CHURCHILL Clementine (1885-1977), manželka W. Churchilla, obálka z Downing Street 10, vlastnoručně psaná a adresovaná na Edvarda Beneše "Personal, By Hand, H.E. Doctor Edward Benesh President...."; přiložena kopie dopisu s poděkovaním za dar, vzácný výskyt jakýchkoliv písemností této osobnosti a navíc zajímavý kontext!
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1903
---- Kč
200895 - 1940 BASS Eduard (1888–1946), významný český spisovate
+1
Jakost
1940 BASS Eduard (1888–1946), významný český spisovatel a novinář, zpěvák atd., autor Klabzubovy jedenáctky; vlastnoručně psaný 7-řádkový text s celým podpisem na pohlednici; vodorovný ohyb, jinak pěkný zachovalý stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
1904
700 
200905 - 1913 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník,
+1
Jakost
1913 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, prozaik, satirik, publicista a politik; sestava 2 pohlednic - rodný dům a portrét Machara s vlastnoručně psaným textem a podpisy "M"; pěkný stav
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
1905
---- Kč
Tip
200902 - 1923 ZIEGLOSEROVÁ Anna (1883-1942), významná česká proz
Jakost
1923 ZIEGLOSEROVÁ Anna (1883-1942), významná česká prozaička a dramatička, redaktorka Ženského obzoru, popravena v Kobylisech; podpis na portrétní fotografii, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1906
3 400 
Tip
199912 - 1938 LADA Josef (1887-1957), český malíř, ilustrátor a
+2
Jakost
1938 LADA Josef (1887-1957), český malíř, ilustrátor a spisovatel, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, včetně obálky adresované na Prof. J. Durycha, zajímavý kontext z období po mobilizaci; dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 500  +126,7 %
U:A4
Vydraženo za: 3 400 Kč
1907
1 600 
Tip
200894 - 1924 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudebn
+1
Jakost
1924 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudební skladatel a dirigent, narozen v Komárnu; podpis s věnováním na portrétní čb fotopohlednici; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 1 400  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1908
---- Kč
200908 - 1900-1950 SESTAVA / 15 pohlednic s podpisy českých i zahra
+1
Jakost/Jakost
1900-1950 SESTAVA / 15 pohlednic s podpisy českých i zahraničních umělců (herci, pěvci apod): mj. J. Petrovická, A. Kolísek, F. Engelmüller, O. Břenek, E. Hálková, F. Miška atd.; celkově pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
1909
700 
200013 - 1945 FERBASOVÁ Věra (1913–1976), jedna z nejslavnější
+1
Jakost
1945 FERBASOVÁ Věra (1913–1976), jedna z nejslavnějších český hereček, vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér Ströminger; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
1910
---- Kč
200897 - 1915 HÜBNEROVÁ Marie (1865-1931), slavná česká divadeln
+1
Jakost
1915 HÜBNEROVÁ Marie (1865-1931), slavná česká divadelní herečka Národního divadla, vlastnoruční věnování s podpisem na portrétní pohlednici; foto Drtikol, velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
1911
---- Kč
200906 - 1910 LAUDOVÁ-HOŘICOVÁ Marie (1869-1931), významná česk
Jakost
1910 LAUDOVÁ-HOŘICOVÁ Marie (1869-1931), významná česká herečka Národního divadla, 2 pohlednice z představení s podpisy, pěkný stav
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1912
---- Kč
200900 - 1913 VOJAN Eduard (1853–1920), slavný český herec, sest
Jakost
1913 VOJAN Eduard (1853–1920), slavný český herec, sestava 3 vlastních fotopohlednic, z toho 1ks s podpisem; zachovalé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1913
3 800 
201323 - 1967 ATLETIKA / ZÁTOPEK Emil (1922-2000), čtyřnásobný o
+1
Jakost
1967 ATLETIKA / ZÁTOPEK Emil (1922-2000), čtyřnásobný olympijský vítěz, světový rekordman v běhu; podpis na fotografii
Vyvolávací cena: 500  +660,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
1914
7 000 
Tip
201044 - 1948 HOKEJ / ČSR REPREZENTACE / ZOH SVATÝ MOŘIC  podpisy
Jakost
1948 HOKEJ / ČSR REPREZENTACE / ZOH SVATÝ MOŘIC podpisy hráčů čsl. hokejové reprezentace, která získala na ZOH ve Svatém Mořici 1948 stříbrné medaile za Kanadou a získala tak titul mistrů Evropy, mj. bratři Zábrodští, Modrý, Drobný, Bubník, Štovík, Trousílek, Troják atd.; řada těchto hráčů byla následně ve vykonstruovaných procesech odsouzena komunistickým režimem, na A4 doplněno dobovou čb fotografií hokejistů; velmi vzácné, ojedinělá nabídka
Vyvolávací cena: 3 000  +133,3 %
U:A4
Vydraženo za: 7 000 Kč
1915
3 000 
201051 - 1949 HOKEJ / FINSKO REPREZENTACE /  podpisy hráčů finské
Jakost
1949 HOKEJ / FINSKO REPREZENTACE / podpisy hráčů finské hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Salisma, Karumaa, Honkavaara, Hellen, Kauppi atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 000 Kč
1916
5 500 
Tip
201050 - 1949 HOKEJ / KANADA REPREZENTACE /  podpisy hráčů kanadsk
Jakost
1949 HOKEJ / KANADA REPREZENTACE / podpisy hráčů kanadské hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Pikard, Carne, Bauer, James Russell, Stanley, Hashey, Kovich atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 1 500  +266,7 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
1917
5 500 
Tip
201053 - 1948 HOKEJ / LTC PRAHA  podpisy hráčů ročníku 1947/1948
Jakost
1948 HOKEJ / LTC PRAHA podpisy hráčů ročníku 1947/1948 jednoho z nejslavnějších československých hokejových klubů (17x mistr republiky, 7x vítěz Spenglerova poháru), podstatná část hráčů tvořila základ reprezentace ČSR, mj. Zábrodský, Bubník, Konopásek, Troják, Pokorný, slavný kanadský trenér Mike Buckna atd., na A4 s fotografií Vladimíra Zábrodského v dresu LTC Praha
Vyvolávací cena: 2 000  +175,0 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
1918
1 600 
201046 - 1948 HOKEJ / USA REPREZENTACE /  podpisy hráčů americké
Jakost
1948 HOKEJ / USA REPREZENTACE / podpisy hráčů americké hokejové reprezentace 1948, na A4 s dobovou fotografií před zápasem s ČSR v Praze 21.1.48, mj. Mather, Cunliffe, Warburton, Opsahl, Boeser, Garrity, legendární trenér Garrison, Riley, Baker, Pearson atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A4
Vydraženo za: 1 600 Kč
1919
3 200 
201048 - 1949 HOKEJ / USA REPREZENTACE /  podpisy hráčů americké
Jakost
1949 HOKEJ / USA REPREZENTACE / podpisy hráčů americké hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Johnson, Holt, Kelly, Bittner, Wolker, Crow, trenér Riley atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 1 500  +113,3 %
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč
1920
2 200 
201073 - 1956 HOKEJ / ZOH 1956 / pohlednice zaslaná ze ZOH 1956 z Co
+1
Jakost
1956 HOKEJ / ZOH 1956 / pohlednice zaslaná ze ZOH 1956 z Cortiny d´Ampezzo s podpisy československých hokejových reprezentantů, mj. Bubník Vlastimil, Bubník Václav, Prošek, Bacílek, Bünter, Cimrman atd.; pěkná kvalita, vzácné
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč