Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           

Aukce 56 / Autogramy, rukopisy

  Upřesněte podkategorii
  Nastavení zobrazení
   Řazení:    |   Počet zobrazených položek:    |   Typ zobrazení: 
  Zobrazení položek    [1-31 z 31]
Aukční čísloFotoJakPopisVyvolávací cenaRealizovaná cena
1890
Pátek
Tip
201147 / 1890 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:4
U:DR
Staženo

1618 ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ / STAVOVSKÉ DIREKTORIUM 1618-1619 - skládaná listina zaslaná 4. srpna 1618 stavovským Direktoriem purkmistru a radě města Tábora, mj. nařízení ohledně mustruňku, listina je opatřena celkem 24 pečetěmi direktorů, které tak lze identifikovat (stavovské Direktorium bylo složeno z 10 členů panského stavu, 10 členů rytířského stavu a 10 členů městského stavu, mj. příslušníky starých českých rodů z Lobkovic, z Dubé, z Vchynic, ze Švamberka apod. a mělo rozsáhlé pravomoci mj. v oblasti vojenské); po korunovaci zimního krále Fridricha Falckého v listopadu 1619 byla činnost Direktoria ukončena, po osudové bitvě na Bílé Hoře byla většina členů Direktoria popravena na Staroměstském náměstí 21. června 1621; listiny z období stavovské direktoria jsou mimořádně vzácné a na trhu se prakticky nevyskytují, zcela ojedinělá a těžko opakovatelná nabídka, opatřeno znaleckým vyjádřením Mgr. Davida Kopřivy!

Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:DR | Den dražby: Pátek
Staženo
Vráceno
1891
Pátek
Tip
201137 / 1891 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1647 FERDINAND III. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař římský, král český a uherský, císařský skládaný dopis v němčině adresovaný na purkmistra a radu královského města České Budějovice, dáno v Plzni 9.9.1647; stopy stáří, přesto velmi dobrý a zachovalý stav, vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: Pátek
12 000 
13 000 
+8,33%
1892
Pátek
Tip
201134 / 1892 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:1
U:A4
1900? FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, 5-řádkový text poznámky s podpisem na lístku bez datace; podobné vlastnoručně psané poznámky jsou typické pro státní agendu Františka Josefa I.; velmi pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
2 800 
+86,67%
1893
Pátek
Tip
188623 / 1893 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:1
U:A4
1862 FRANTIŠEK KAREL JOSEF HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1802 – 1878), rakouský arcivévoda, bratr císaře Ferdinanda V., otec císaře Františka Josefa I. a dědeček Ferdinanda d´Este, dopis - poděkování za udělení řádu s vlastnoručním podpisem arcivévody odeslaný 26.2.1862 z Vídně; velmi vzácný a těžko dostupný autograf!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
6 500  
 Kč

Bez příhozu
1894
Pátek
Tip
201144 / 1894 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A5
1680 KAREL II. STUART (1660-1685), král Anglie, Skotska a Irska, syn popraveného krále Karla I. Stuarta, od roku 1651 skotský král, po smrti O. Cromwella 1658 nastoupil na anglický trůn a tímto byla obnovena parlamentní monarchie; vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na vévodu Falcko-Neuburského, psáno ve francouzštině, dáno ve Whitehall 24.1.1680; vynikající zachovalý stav, velmi vzácné, mimořádná nabídka pro sběratele panovnických listin a autografů!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A5 | Den dražby: Pátek
19 000 
20 000 
+5,26%
1895
Pátek
Tip
201145 / 1895 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1682 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na tištěném dekretu velkého formátu 77x59cm vydaného v Laxenburgu 4. května 1682, vojenské nařízení, dekorativní titulatura a velmi pěkně zachovalá velká císařská suchá pečeť, spolupodpisy úředníků; stopy staří, přesto mimořádně zajímavé!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
9 000  
 Kč

Bez příhozu
1896
Pátek
Tip
201141 / 1896 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A3s|
1774 MARIE TEREZIE (1717–1780), česká a uherská královna atd., vlastnoruční celý podpis s poznámkami v němčině, na listině "Vortrag" sepsané hrabětem Leopoldem Vilémem Krakowským z Kolowrat (1727-1809), Vídeň 2.3 1774; velmi dobrý a zachovalý stav, zajímavé a vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A3s| | Den dražby: Pátek
7 000 
9 000 
+28,57%
1897
Pátek
Tip
201139 / 1897 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1573 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římský, král český, uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, vlastnoruční podpis na skládaném císařském dopise adresovaném na purkmistra a radu královského města České Budějovice, text týkající se pekařského cechu; dáno ve Vídni 22.8. 1573, stopy stáří, velmi pěkně zachovalá císařská pečeť, ojedinělá nabídka, velmi vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: Pátek
12 000 
12 000 
1898
Pátek
Tip
201142 / 1898 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A4
1725 THURN-TAXIS Anselm Franz (1681-1739), druhý kníže Thurn Taxis a generální poštmistr císařské pošty, skládaný dopis s vlastnoručním podpisem, dáno v Bruselu 14.10.1725; stopy staří, přesto velmi zajímavé a vzácné, ojedinělá nabídka!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
4 500  
 Kč

Bez příhozu
1899
Pátek
Tip
201136 / 1899 - Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby
Jakost
F:1
U:A4
1894 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, 9-řádkový vlastnoručně psaný dopis v němčině (!) s celým podpisem a datací 18.3.1894, zajímavý text zmiňující mj. Karla Kramáře; zachovalý stav, Masarykovy rukopisy před rokem 1918 jsou velmi vzácné, ojedinělá nabídka!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby, U:A4 | Den dražby: Pátek
2 000 
4 000 
+100,00%
1900
Pátek
Tip
200088 / 1900 - Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby
Jakost
F:2
U:A5
1913 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na pohlednici zaslané z Říma, odesilatelem jeho dcera Alice Masaryková, 4-řádkový text, adresováno na Dr. Berkovcovou; velmi pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby, U:A5 | Den dražby: Pátek
2 000 
3 200 
+60,00%
1901
Pátek
Tip
201028 / 1901 - Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby
Jakost
F:1
U:A3s|
1918 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), československý politik a ekonom, 1. ministr financí ČSR, jeden z "pěti mužů 28. října", vlastnoruční podpis s textem člen Národního výboru, s datem 14/11 1918 na paspartě čb fotografie, ateliér Langhans; v paspartě zažloutlé skvrnky
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby, U:A3s| | Den dražby: Pátek
1 000 
5 000 
+400,00%
1902
Pátek
Tip
200081 / 1902 - Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby
Jakost
F:2
U:A5
1941 SPENCER-CHURCHILL Clementine (1885-1977), manželka W. Churchilla, obálka z Downing Street 10, vlastnoručně psaná a adresovaná na Edvarda Beneše "Personal, By Hand, H.E. Doctor Edward Benesh President...."; přiložena kopie dopisu s poděkovaním za dar, vzácný výskyt jakýchkoliv písemností této osobnosti a navíc zajímavý kontext!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby, U:A5 | Den dražby: Pátek
3 000 
3 000 
1903
Pátek
200895 / 1903 - Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři
Jakost
F:2
U:A5
1940 BASS Eduard (1888–1946), významný český spisovatel a novinář, zpěvák atd., autor Klabzubovy jedenáctky; vlastnoručně psaný 7-řádkový text s celým podpisem na pohlednici; vodorovný ohyb, jinak pěkný zachovalý stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
700  
 Kč

Bez příhozu
1904
Pátek
200905 / 1904 - Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři
Jakost
F:2
U:A5
1913 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, prozaik, satirik, publicista a politik; sestava 2 pohlednic - rodný dům a portrét Machara s vlastnoručně psaným textem a podpisy "M"; pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři, U:A5 | Den dražby: Pátek
700 
700 
1905
Pátek
Tip
200902 / 1905 - Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři
Jakost
F:1
U:A5
1923 ZIEGLOSEROVÁ Anna (1883-1942), významná česká prozaička a dramatička, redaktorka Ženského obzoru, popravena v Kobylisech; podpis na portrétní fotografii, bezvadný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Spisovatelé, básníci a novináři, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
500  
 Kč

Bez příhozu
1906
Pátek
Tip
199912 / 1906 - Autogramy, rukopisy / Umělci
Jakost
F:3
U:A4
1938 LADA Josef (1887-1957), český malíř, ilustrátor a spisovatel, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, včetně obálky adresované na Prof. J. Durycha, zajímavý kontext z období po mobilizaci; dobrý stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Umělci, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
3 400 
+126,67%
1907
Pátek
Tip
200894 / 1907 - Autogramy, rukopisy / Umělci
Jakost
F:2
U:A5
1924 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudební skladatel a dirigent, narozen v Komárnu; podpis s věnováním na portrétní čb fotopohlednici; bezvadný stav, vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Umělci, U:A5 | Den dražby: Pátek
1 400 
1 600 
+14,29%
1908
Pátek
200908 / 1908 - Autogramy, rukopisy / Umělci
Jakost/Jakost
F:2
U:A5
1900-1950 SESTAVA / 15 pohlednic s podpisy českých i zahraničních umělců (herci, pěvci apod): mj. J. Petrovická, A. Kolísek, F. Engelmüller, O. Břenek, E. Hálková, F. Miška atd.; celkově pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Umělci, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
1 500  
 Kč

Bez příhozu
1909
Pátek
200013 / 1909 - Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci
Jakost
F:2
U:A5
1945 FERBASOVÁ Věra (1913–1976), jedna z nejslavnějších český hereček, vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér Ströminger; velmi dobrý stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
700  
 Kč

Bez příhozu
1910
Pátek
200897 / 1910 - Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci
Jakost
F:2
U:A5
1915 HÜBNEROVÁ Marie (1865-1931), slavná česká divadelní herečka Národního divadla, vlastnoruční věnování s podpisem na portrétní pohlednici; foto Drtikol, velmi pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
700  
 Kč

Bez příhozu
1911
Pátek
200906 / 1911 - Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci
Jakost
F:1
U:A5
1910 LAUDOVÁ-HOŘICOVÁ Marie (1869-1931), významná česká herečka Národního divadla, 2 pohlednice z představení s podpisy, pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
600  
 Kč

Bez příhozu
1912
Pátek
200900 / 1912 - Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci
Jakost
F:1
U:A5
1913 VOJAN Eduard (1853–1920), slavný český herec, sestava 3 vlastních fotopohlednic, z toho 1ks s podpisem; zachovalé
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Herci, zpěváci, U:A5 | Den dražby: PátekDotaz na položkuOznámit možný padělek
600  
 Kč

Bez příhozu
1913
Pátek
201323 / 1913 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:2
U:A5
1937 ATLETIKA / ZÁTOPEK Emil (1922-2000), čtyřnásobný olympijský vítěz, světový rekordman v běhu; podpis na fotografii
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A5 | Den dražby: Pátek
500 
3 800 
+660,00%
1914
Pátek
Tip
201044 / 1914 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1948 HOKEJ / ČSR REPREZENTACE / ZOH SVATÝ MOŘIC podpisy hráčů čsl. hokejové reprezentace, která získala na ZOH ve Svatém Mořici 1948 stříbrné medaile za Kanadou a získala tak titul mistrů Evropy, mj. bratři Zábrodští, Modrý, Drobný, Bubník, Štovík, Trousílek, Troják atd.; řada těchto hráčů byla následně ve vykonstruovaných procesech odsouzena komunistickým režimem, na A4 doplněno dobovou čb fotografií hokejistů; velmi vzácné, ojedinělá nabídka
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
3 000 
7 000 
+133,33%
1915
Pátek
201051 / 1915 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1949 HOKEJ / FINSKO REPREZENTACE / podpisy hráčů finské hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Salisma, Karumaa, Honkavaara, Hellen, Kauppi atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
3 000 
+100,00%
1916
Pátek
Tip
201050 / 1916 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1949 HOKEJ / KANADA REPREZENTACE / podpisy hráčů kanadské hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Pikard, Carne, Bauer, James Russell, Stanley, Hashey, Kovich atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
5 500 
+266,67%
1917
Pátek
Tip
201053 / 1917 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1948 HOKEJ / LTC PRAHA podpisy hráčů ročníku 1947/1948 jednoho z nejslavnějších československých hokejových klubů (17x mistr republiky, 7x vítěz Spenglerova poháru), podstatná část hráčů tvořila základ reprezentace ČSR, mj. Zábrodský, Bubník, Konopásek, Troják, Pokorný, slavný kanadský trenér Mike Buckna atd., na A4 s fotografií Vladimíra Zábrodského v dresu LTC Praha
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
2 000 
5 500 
+175,00%
1918
Pátek
201046 / 1918 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1948 HOKEJ / USA REPREZENTACE / podpisy hráčů americké hokejové reprezentace 1948, na A4 s dobovou fotografií před zápasem s ČSR v Praze 21.1.48, mj. Mather, Cunliffe, Warburton, Opsahl, Boeser, Garrity, legendární trenér Garrison, Riley, Baker, Pearson atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
1 600 
+6,67%
1919
Pátek
201048 / 1919 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:1
U:A4
1949 HOKEJ / USA REPREZENTACE / podpisy hráčů americké hokejové reprezentace pro Mistrovství světa 1949 ve Stockholmu, kde nakonec získalo titul mistrů světa Československo, na A4 s dobovou fotografií hráčů, mj. Johnson, Holt, Kelly, Bittner, Wolker, Crow, trenér Riley atd.; ojedinělá nabídka, velmi vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A4 | Den dražby: Pátek
1 500 
3 200 
+113,33%
1920
Pátek
201073 / 1920 - Autogramy, rukopisy / Sportovci
Jakost
F:2
U:A5
1956 HOKEJ / ZOH 1956 / pohlednice zaslaná ze ZOH 1956 z Cortiny d´Ampezzo s podpisy československých hokejových reprezentantů, mj. Bubník Vlastimil, Bubník Václav, Prošek, Bacílek, Bünter, Cimrman atd.; pěkná kvalita, vzácné
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Sportovci, U:A5 | Den dražby: Pátek
1 000 
2 200 
+120,00%Poslední aktualizace:
19.03.2018 12:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::