Aukce 60 / Filatelie / ČSR I. / Novinové

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1054
---- Kč
Tip
209973 - 1918 Pof.NV1Ms(2x2), Sokol v letu 2h, dvě spojená svislá
+1
Jakost/Jakost
1918 Pof.NV1Ms(2x2), Sokol v letu 2h, dvě spojená svislá 2-zn. přeložená meziarší, vzdálenost 27mm; silněji přeloženo, bez nálepky
Vyvolávací cena: 3 400 
U:A5
Vráceno
1055
2 600 
Tip
209971 - 1918 Pof.NV1Ms(4), Sokol v letu 2h, svislé 4-zn. přeložen
+1
Jakost/Jakost
1918 Pof.NV1Ms(4), Sokol v letu 2h, svislé 4-zn. přeložené meziarší, vzdálenost 33mm; bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1056
1 400 
Tip
210792 - 1918 Pof.NV1, NV3-NV6, Sokol v letu 2h, 6h-30h nezoubkované
+1
Jakost/Jakost
1918 Pof.NV1, NV3-NV6, Sokol v letu 2h, 6h-30h nezoubkované s přetiskem VZOREC; vše zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
1057
1 400 
Tip
210989 - 1926 ARCHOVINA / Pof.NV13, Výpotřební vydání na spěšn
Jakost/Jakost
1926 ARCHOVINA / Pof.NV13, Výpotřební vydání na spěšných, hodnota 100h hnědá, kompletní 100ks přetiskový arch; svěží, křížem 2x přeloženo, 1x prasklina v přeložení
Vyvolávací cena: 700  +100,0 %
U:A3v–
Vydraženo za: 1 400 Kč
1058
3 200 
Tip
211344 - 1937 Pof.ANV18, aršík Výstava Bratislava 1937, sestava ty
+1
Jakost
1937 Pof.ANV18, aršík Výstava Bratislava 1937, sestava typů I-VIa + 1x padělek; svěží, vše označeno
Vyvolávací cena: 800  +300,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč
1059
16 000 
Tip
210609 - 1918 NOVINOVÁ PROVIZORIA / Illustrierte Tier und Garten Wel
+3
Jakost
1918 NOVINOVÁ PROVIZORIA / Illustrierte Tier und Garten Welt Praha, vínově červená nálepka Pof.NN11A na tiskopisu, SR PRAHA 1/ 2.XII.18 / FRANKO "3" HOTOVĚ; naprosto ojedinělý výskyt, pouze uprostřed mimo zn. svislý ohyb, atest Vrba
Vyvolávací cena: 15 000  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 16 000 Kč

Aukce 60 / Filatelie / ČSR I. / Novinové - Informace

18.12.1918  Sokol v letu

Pro vyplácení, dopravu a doručování novin, časopisů a dalších tiskovin převzala poštovní správa ČSR rakouský model. První československé novinové známky v hodnotách 2 h a 10 h byly vydány současně s prvními výplatními známkami s obrazem Hradčan dne 18. prosince 1918. Autor návrhu Alfons Mucha, jehož jméno je uvedeno v levém dolním rohu známek, zvolil sokola jako symbol rychlé dopravy. Jejich vydání bylo oznámeno ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů 17.12.1918. Použitá tisková technika byla stejná jako u emise Hradčany - knihtisk.  Další hodnoty byly postupně vydány až v letech 1920-1921, konkrétně 6, 20 a 30 haléřů 13.6.1920, hodnota 5 haléřů 7. září 1920, 50 h a 100 h 31. ledna 1921, všechny nezoubkované. S výjimkou hodnoty 6 h vyšly v neobvykle vysokých nákladech. Konkrétně 2 h zelená 193,6 milionů, 5 h zelená více než 3,6 miliardy (!), 6 h červená 2 miliony, 10 h fialová 208,3 milionů, 20 h modrá 106,5 milionů, 30 h hnědá 57,5 milionů, 50 h oranžová necelých 52 milionů a 100 h červenohnědá 36,4 milionů kusů! Celá série novinových známek 1. emise nebyla vydána najednou, postupně docházelo k menším úpravám v kresbě známky, např. u číslic. Díky mnohonásobným dotiskům všech hodnot umožňuje 1. emise novinových známek sběratelům širokou škálu specializací, např. podle tiskových desek, barevných odstínů, deskových čísel, nepřepážkových a neúředních zoubkování, nebo různých výrobních vad. Tisková forma pro hodnotu 5 h byla 4-desková, u všech dalších hodnot 2-desková. Pro tisk novinových známek 6 h byly použity pouze 2 tiskové desky (TD), pro hodnoty 50 h a 100 h to bylo 6 TD, pro 20 h celkem 10 TD a pro 30 h dokonce 14 TD. Těžko uvěřitelný počet 320 ks TD (!) pro hodnotu 5 h uváděný v literatuře je přibližný odhad. Pouze u hodnoty 30 h existují 2 různé typy, spojené typy jsou mezi sběrateli hledané. Z 1. nákladu novinových známek 2 h a 10 h v roce 1918 byly dodány k poštovním přepážkách celé nerozřezané dvojarchy hodnot 2 h a 10 h, z nichž se dochovala mimořádně vzácná meziarší! Svislá se známkami 2 h zelená a 10 h fialová, u obou hodnot navíc s různými vzdálenostmi (v rozmení 19 až 33 mm) mezi známkami a vodorovná meziarší s hodnotami 10 h + 2 h, resp. 3 h + 2 h. Existují i úředně nevydané známky v odlišných barvách, hodnoty 20 h fialová a 30 h žlutoolivová. Přetiskem VZOREC byly opatřeny jen hodnoty 2, 6, 10, 20 a 30 h nezoubkované, nebo s Řz 11 1/2 či 13 3/4.  Platnost novinových známek hodnot 2 h a 6 h byla ukončena již 30.4.1920, kvůli změně poštovních tarifů, zbylé zásoby obou hodnot opatřila poštovní správa přetiskem s číslicí "5" a v roce 1925 je vrátila do poštovního provozu - viz následující emise. U hodnot 5, 10, 20, 30, 50 a 100 haléřů byla ukončena 15.12.1939, na Slovensku 9.7.1939, po téměř 21 letech! 

1925-1926 Sokol v letu - Výpotřební vydání

Z důvodu uvedeném výše se poštovní správa rozhodla zužitkovat skladové zásoby novinových známek 2 h a 6 haléřů. Obě hodnoty byly opatřeny jednoduchým knihtiskovým přetiskem ve fialovomodré barvě, s velkou číslicí 5 uprostřed a dvěma šesticípými hvězdičkami zakrývající původní hodnoty 2 h, resp. 6 haléřů.  Autor kresby přetisku není znám. Známky s původní hodnotou 2 h byly dány do oběhu 15.5.1925 v nákladu 13,6 mil. kusů, s přetištěnou hodnotou 6 h vyšlo 5,8 mil. kusů o více než rok později, 1.7.1926. Posunuté či dvojité přetisky se vyskytují pouze u původní hodnoty 2 haléře. Platnost obou novinových známek s přetiskem 5 haléřů byla ukončena 15.8.1928.

1926  Spěšné - Výpotřební vydání

Po skončení platnosti spěšných známek, s hodnotou 2 h (30.4.1921) a 5 h a 10 h (31.7.1924), jich v hospodářské ústředně v Praze zbyly poměrně značné zásoby a tak se poštovní správa rozhodla spotřebovat většinu z nich jako výpotřební vydání známek novinových. K tomuto účely byly v tiskárně České grafické unie zhotoveny přetiskové desky s označením jejich nového účelu, a to přetiskem "NOVINY" a velkou číslicí "5" u známky 2 h spěšená a přetiskem "NOVINY" u spěšných známek 5 h a 10 h. Přetisk byl proveden měděnými deskami knihtiskem, fialovou barvou s kovovým leskem, navíc počitadla u přepážkových listů na dolních okrajích spěšných známek byla zakryta otiskem širokých typografických lišt. Pro každou ze 3 hodnot byla zhotovena pouze 1 přetisková deska. Pouze u přetisku na hodnotě 5 h je známa desková vada, na 91. známkovém poli je seříznutá dolní nožička u prvního písmene "N". Známka s přetiskem 5/2 haléře byla dána do oběhu 1.3.1926,  hodnoty 5 h a 10 h už 1.2.1926. U tohoto výpotřebního vydání existují různě velké posuny přetisku, obtisky přetisku na zadní straně a nedotisky obrazu původních spěšných známek a též obě nepřepážková zoubkování Řz 11 1/2 a 13 3/4. Celkem bylo přetiskem NOVINY opatřeno 17,7 mil. kusů spěšných známek 2 h, 4,15 mil. s hodnotou 5 h, známek 10 h bylo přetištěno jen 2,68 mil. kusů. Platnost všech 3 hodnot tohoto výpotřebního vydání byla ukončena 15.8.1928.

1.5.1937  Holubice

Důvodem pro vydání druhé definitivní emise novinových známek byl nový Poštovní řád, jehož vydání s menším předstihem avizovalo Ministerstvo pošt a telegrafů. Autor kresby prof. Jaroslav Benda zvolil podobný motiv jako Alfons Mucha v roce 1918, místo sokola holubici. Známky byly vytištěny knihtiskem z měděných desek v hodnotách 2, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 50 haléřů a 1 Kč, na bílém papíru a vydány nezoubkované. Počet tiskových desek (TD) použitých pro tisk jednotlivých hodnot byl různý, konkrétně bylo pro hodnotu 5 h použito celkem 20 TD, pro 7 h 4 TD a pro 10 h 3 TD, pro zbývající hodnoty pouze 2 TD. Díky manší velikosti obrazu těchto známek (18,2 x 18,2 mm) bylo možné do jedné tiskové formy (TF) umístit 6 tiskových desek (TD) ve stejnosměrné sestavě, a to buď 3 páry desek stejné hodnoty, nebo 3 páry různých hodnot. Konkrétní sestavy různých TF jsou vyobrazeny v Monografii čs. známek č. 4, na str. 211 - 214. Náklady jednotlivých známek se i u této emise výrazně liší, u hodnoty 5 haléřů to bylo více než 445 mil kusů, 10 h známek vyšelo přes 39,5 milionu, 7 h celkem 27,25 milonů a 20 h "jen" 23,65 milionů. U zbývajících 5 hodnot se jejich náklad pohyboval v rozmezí od 12,74 (hodnota 50 h) - do 7,38 milionu u 1 Kčs. Stejně jako u 1. emise Sokol v letu existují od všech 9 hodnot vodorovná meziarší, s mezerou mezi známkami 27 nebo 32 mm a dalších 15 svislých meziarší známek různých hodnot a jejich kombinací, podle toho ze které tiskové formy pocházejí. Jelikož oddělování jednotlivých známek pro vyplácení velkého množství rozesílaných novin a časopisů bylo poměrně pracné, umožňují známky se soukromým zoubkováním, průpichy nebo průseky zajímavou a finančně nenáročnou specializaci. Známky byly staženy z oběhu 1.12.1939, jejich platnost byla v protekrorátu ukončena 15.12.1939, na Slovensku už 9.7.1939.

24.10.1937  Bratislavský aršík

U příležitosti Celostátní výstavy poštovních známek v Bratislavě byl vydán zvláštní aršík s 25 kusy 10 haléřových novinových známek, jeho vydání bylo publikováno ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů dne 22.10.1937. Aršíky byly vytištěny opět knihtiskem na papíře s lepem, v barvě původní novinové známky 10 haléřů. Pro tisk aršíků bylo zhotoveno 8 tiskových desek (TD). Tisk většiny celého nákladu byl proveden v České grafické unii v Praze pouze ze 6 TD, zbývající 2 TD byly určeny pro ukázkový tisk na výstavě v Bratislavě, kde byl v krátkých intervalech předváděn tisk jen z jediné TD, druhá byla ponechána v záloze. Specialisté proto rozlišují sedm typů aršíků. Schema TD a tiskových forem bratislavského novinového aršíku jsou vyobrazena ve 4. dílu Monografie čs. známek na str. 240-243, na str. 248 je TF soutisku novinových aršíků a novinových známek pro tisk na výstavě. Aršíky vytištěné na výstavě se od pražských tisků liší papírem, odlišným rastrem v papíru a otiskem pomocných bodů. Stejně jako u novinových známek Holubice existují i u aršíků 2-známková a 4-známková meziarší, vodorovná i svislá. Ojediněle se vyskytují i padělky celých aršíků ke škodě sběratelů. Novinové aršíky vyšly v nákladu 212.175 ks, jejich platnost byla ukončena shodně s celou emisí těchto známek, tj. 15.12.1939, na Slovensku už 9.7.1939.