Aukce 60 / Filatelie / Protektorát ČaM / Filatelistické obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1300
3 200 
Tip
211154 - 1943 8. PRAPOR JIČÍN R dopis vyfr. smíšenou frankaturou
+1
Jakost
1943 8. PRAPOR JIČÍN R dopis vyfr. smíšenou frankaturou služebních zn. I. a II. vydání, Pof.SL11, SL18, neúplný otisk podacího DR JIČÍN 17.III.43, dvojjazyčné útvarové řádkové raz. doplněno kruhovým raz. se znakem, adresováno na Asistenční rotu do podbrdské Padrtě, vzadu roztržena přelepka s řádkovým útvarovým raz., datumovkou 17.III.1943 a parafou; několik lehkých zažloutnutí, služební R dopisy Vládního vojska jsou vzácné!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1301
900 
208138 - 1945 ITÁLIE / pohlednice zaslaná z Itálie do Protektorát
+1
Jakost
1945 ITÁLIE / pohlednice zaslaná z Itálie do Protektorátu čs. příslušníkem Vládního vojska, přepravená kurýrem, SR PRAHA 47/ 24.IV.45, doplněno červeným řádkovým raz. Feldpost, prošlé cenzurou, odesílatel FP 57332b; bez poškození
Vyvolávací cena: 600  +50,0 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
1302
---- Kč
74625 - Staženo
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5
Staženo
1303
1 400 
Tip
210912 - 1945 OVS Ústřední statistický úřad Praha P, otisk výp
+1
Jakost
1945 OVS Ústřední statistický úřad Praha "P", otisk výplatního stroje na nepoužité obálce, DR PRAHA 14/ 10.2.45; luxusní, nepatrný výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
1304
3 000 
211155 - 1945 PR117, PRAHA 1/ Bolševismus nikdy!, R dopis vyfr. zn.
+1
Jakost
1945 PR117, PRAHA 1/ Bolševismus nikdy!, R dopis vyfr. zn. AH 4,20K zelená, Pof.122 s s dvěma otisky příležitostného razítka ze dne 4.II.45, vzadu příchozí DR DR PRAHA 1/ 4.II.45; skvrnky v papíru obálky, 1x větší, KVP, přesto ojedinělý R dopis se vzácným příležitostným razítkem, navíc z posledního dne!
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1305
1 600 
Tip
211041 - 1940 PDR1, zelené PR NEUENBURG a.d. ELBE/ NYMBURK/ 4.XI.40
+1
Jakost/Jakost
1940 PDR1, zelené PR NEUENBURG a.d. ELBE/ NYMBURK/ 4.XI.40 na výstřižku s novinovou zn. 2h; velmi pěkný otisk, nejvzácnější protektorátní razítko!
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1306
2 800 
Tip
211109 - 1941 VIKTORIA V/ Deutschland siegt an allen Fronten für Eu
Jakost/Jakost
1941 VIKTORIA "V"/ Deutschland siegt an allen Fronten für Europa!, sestava 3ks celistvostí s různými rámečkovými raz. v červené barvě, podací pošty KAMENICE NAD LÍPOU, ZLÍN, MORAVSKÁ OSTRAVA; pěkné otisky, bez poškození, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 1 600  +75,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
1307
3 800 
Tip
211099 - 1941 VIKTORIA červená propagandistická nálepka V s něm
+1
Jakost
1941 VIKTORIA červená propagandistická nálepka "V" s německo - českým textem Říše vítězí na všech frontách pro Evropu!, úřední dopis vyfr. služební zn. I. vydání 1,20K s neúplným otiskem SR PROSTĚJOV; bez poškození, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +280,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
1308
4 500 
Tip
211114 - 1941 VIKTORIA červené razítko V, sestava 3ks celistvost
Jakost
1941 VIKTORIA červené razítko "V", sestava 3ks celistvostí s různě velkým červeným propagandistickým raz. "V", podací pošty BEROUN, LEDEČNAD SÁZAVOU, OLOMOUC; bez poškození, dekorativní!
Vyvolávací cena: 2 000  +125,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
1309
---- Kč
Tip
211100 - Staženo
+1
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5
Staženo
1310
3 800 
Tip
211097 - 1941 VIKTORIA nálepka V/ Deutschland siegt an allen Fronte
+1
Jakost
1941 VIKTORIA nálepka "V"/ Deutschland siegt an allen Fronten für Europa!, bílá nálepka s červeným textem na firemním dopise se SR OLOMOUC 2.VII.41; bez poškození, dekorativní, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +280,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
1311
3 400 
Tip
211123 - 1941 VIKTORIA sestava 6ks obálek s různým řádkovým ra
Jakost
1941 VIKTORIA sestava 6ks obálek s různým řádkovým raz. Viktoria!! / Říše vítězí na všech frontách!, různý text, v němčině, nebo dvojjazyčně, různé barvy i fialová, různý počet řádků, podací pošty FRÝDEK, OLOMOUC, RYCHMBURK, TÁBOR, PRAHA DD BuM, PRAHA 36; bez poškození, pouze kvalitní otisky s malým výskytem!
Vyvolávací cena: 2 400  +41,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
1312
2 800 
Tip
211105 - 1941 VIKTORIA sestava 7ks celistvostí s různými razítky
Jakost/Jakost
1941 VIKTORIA sestava 7ks celistvostí s různými razítky "V" v kruhu, různé barvy, podací pošty - PRAHA, JIHLAVA, BRNO, OSTRAVA, KRALUPY N.V.; bez poškození, většina luxusní otisky, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
1313
2 200 
Tip
206750 - 1941 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SLUŽEBNÍ POŠTA J
+1
Jakost
1941 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SLUŽEBNÍ POŠTA Jüdische Kultusgemeinde in Prag, úřední R+Ex-dopis ŽNO v Praze adresovaný do Kunštátu, vyfr. zn. 20h, 3K, 5K, DR PRAG 1/ 12.VIII.41, vzadu příchozí DR KUNSTADT/ 13.VIII.41; obálka 1x svisle přeložena, jinak pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1314
2 600 
Tip
206662 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnic
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice z ghetta z období únor - květen 1942, evidenční č. 102, 6-řádkové modré raz. "Transport/ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt", odesílatelka W. E., Transport Nr. U 703, bydliště Magdeburger - Kaserne, cenzurní raz. "Z 10", 4-řádkové raz. ŽNO v Praze "Bei Unzustellbarkeit zurück ...." a 3-řádkové "Antwort nur ...", podaná na pražské poště 12.V.42, zatížena doplatným 80h, DR PRAG 1/ 13.V.42, vzadu 30 slov; hledaná celistvost z raného období existence terezínského ghetta, hezká jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1315
2 600 
Tip
206666 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnic
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice z ghetta z období únor - květen 1942, evidenční č. 292, 5-řádkové červené raz. "Transport/ Name/ Vorname/ Kaserne/ Zimmer Nr.", odesílatelka B. B., Transport No. Z 515, bydliště Bodenbacher - Kaserne, velké cenzurní raz. "Z", 3-řádkové raz. ŽNO v Praze "Antwort nur ...", podaná na p. ú. PRAG 25/ 6.V.42, zatížena doplatným 80h, DR PRAG 31/ 7.V.42, vzadu velmi zajímavý text: "... Maňa ist in Pürglitz zur Arbeit (= M. je na práci v Křivoklátě)"; hledaná celistvost z raného období existence terezínského ghetta, velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1316
3 600 
Tip
206955 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury z ghetta do protektorátu po obnovení poštovního styku (7.2.1942), odesílatelka I. K., Transport No. N 260; evidenční raz."454" (důkaz o registraci zásilky), cenzura rukopisně "Z 6", z ghetta do ŽNO v Praze přepravena kurýrem, hledané černé 3-řádkové raz. "ANTWORT NUR DURCH/ JÜD. KULTUSGEMEINDE/ PRAG!" (velká písmena, Prag s vykřičníkem!), modré 4-řádkové raz. s upozorněním, že v případě nedoručitelnosti je třeba zásilku vrátit ŽNO v Praze, předána k další přepravě p. ú.PRAG 2/ 3.III.42, doplatné 80h vyinkasováno doručovací poštou PRAG 13/ 4.III.42, vzadu 30 slov; pouze lehký přehyb, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
1317
4 500 
Tip
206954 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury z ghetta do protektorátu po obnovení poštovního styku (7.2.1942), odesílatelka R. E., transport No. V 29, přijetí dopisnice potvrdila pošta v ghettu datumkou "31.III.1942", cenzurní raz. "velké Z" a evidenční "846" rukopisně (registrace zásilky), z ghetta do ŽNO v Praze přepravena kurýrem, 3-řádkové raz. "Antwort nur durch/ jüd. Kultusgemeinde/ Prag", 2x modré 4-řádkové raz. s upozorněním, že v případě nedoručitelnosti je třeba zásilku vrátit ŽNO v Praze, předána k další přepravě p. ú. PRAG 1/ 8.IV.42, zde zatížena doplatným 80h; vzadu 30 slov, dobrá jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +50,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
1318
3 000 
Tip
207006 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice z ghetta z období únor - květen 1942, evidenční č. 0431, 6-řádkové červené raz. "Transport/ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt", odesílatel R. A., Transport Nr. QKb 2, bydliště Sudeten - Kaserne, cenzurní raz. "Z 4", 2-řádkové raz. ŽNO v Praze "Antwort nur in deutscher Sprache/ duch Jüdische Kultusgemeinde Prag." s chybou "duch" místo správného "durch" ve 2. řádce!, vzadu 30 slov; hledaná celistvost z raného období existence terezínského ghetta, dobrá jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1319
---- Kč
207148 - 1942-1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dvě dopisnice be
+1
Jakost
1942-1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dvě dopisnice bez frankatury adresované do protektorátu, s krycími adresami odesílatelů, přepravené kurýrem SS na ŽNO v Praze a adresátům mimo Prahu doručené židovským poslem; 1x drobné skvrnky, jinak dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 600 
U:A5
Vráceno
1320
2 600 
Tip
207165 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankat
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Bzence, zaslaná prostřednictvím pobočky ŽRS v Uherském Brodě, úřední 2-jazyčné raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle UNG. BROD", vyfr. zn. 60h AH, DR UNGARISCH BROD/ 13.IX.43, vzadu rukopisně 16.8.43; bez poškození, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1321
---- Kč
206753 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / tolerovaný přímý
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / tolerovaný přímý písemný styk mezi protektorátem a ghettem, dopisnice CDV16 adresovaná do ghetta, válečkové raz. NEUPAKA/ 20.XII.43, vzadu obsáhlý text; pěkný stav
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1322
---- Kč
Tip
207168 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice adresovaná
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice adresovaná do Řeporyje u Prahy, z ghetta přepravená kurýrem SS na ŽRS v Praze, zde vyplacena zn. 10h a 50h AH a předána poště, podací DR PRAG 2/ 10.IV.43, necenzurovaná (!) a bez jakýchkoliv evidenčních razítek, (s velkou pravděpodobností jde o korespondenci prominentních osob); bez poškození, zajímavé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
1323
---- Kč
Tip
207164 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Kroměříže, zaslaná prostřednictvím pobočky ŽRS v Olomouci, 2-jazyčné úřední raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle OLMÜTZ", vzadu rukopisně 28.XII.43; dv - hnědá skvrnka a šikmý lom přes razítko, přesto zajímavé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
1324
---- Kč
207150 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu kurýrem po 1.7.1943, kdy byly u odesílatelů místo krycích adres zavedeny civilní názvy ulic a čísla domů - zde Hauptstr. 5, černé 5-řádkové raz. "Transp. Nr./ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt", cenzurní raz. "Z 4", vzadu rukopisně 8.9.43; hezká jakost
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1325
800 
207149 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu kurýrem po 1.7.1943, kdy byly u odesílatelů místo krycích adres zavedeny civilní názvy ulic a čísla domů - zde Langestr. 5, černé 5-řádkové raz. "Transp. Nr./ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt", cenzurní raz. "Z 4", vzadu rukopisně 22.9.43; pouze svislý přehyb
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
1326
---- Kč
206789 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dvě dopisnice potvrzu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dvě dopisnice potvrzující příjem balíku adresované do Protektorátu ČaM a do Říše (nepodléhaly cenzuře), podané k přepravě na p. ú. v Bohušovicích jako běžné zásilky, obě vyfr. zn. 30h AH, adresované 1ks do Prahy a 1ks do Düsseldorfu, DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 10.IX.43, resp. 11.XII.43; zachovalé
Vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
1327
---- Kč
Tip
207163 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Rakovníka, zaslaná prostřednictvím pobočky ŽRS v Kladně, evidenční č. 0413, 2-jazyčné rámečkové raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle KLADNO/ 1.XII.1943/ Č.j. 10998" - slabší otisk, vzadu rukopisně 8.XI.43; vyobrazena v knize Beneš - Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 105 a v Mo. 11, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
1328
---- Kč
207156 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi pr
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi protektorátem a ghettem z období 24.9.1942 - 28.2.1943, v adresách vězňů místo názvů různých bývalých kasáren zaveden kódovaný systém, zde konkrétně "HV/127" (HV=Hannover Kasserne, 127 = číslo pokoje). Dopisnice CDV16 (silný papír), podací SR BRÜNN/ 16.II.43, vzadu rukopisně 11.II.1943; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1329
---- Kč
206692 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT /písemný styk mezi ghe
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT /písemný styk mezi ghettem a protektorátem, z II. etapy "ghettoizace" města Terezín (1.7.1942 - 30.7.1943), kdy byl v adresách vězňů místo konkrétních názvů 11 různých bývalých kasáren zaveden kódovaný systém, zde konkrétně "E VII" ( E=číslo bloku, VII=okrsek). Dopisnice bez frankatury adresovaná do Prahy, 6-řádkové raz. "Transport/ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt"; vzadu rukopisně 29/VI.1943 a obsáhlý text, pěkný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1330
---- Kč
207152 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankat
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do Protektorátu kurýrem po 1.7.1943, kdy byly u odesílatelů místo krycích adres zavedeny civilní názvy ulic a čísla domů - zde Seestrasse 12, vzadu rukopisně 27.V.44; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1331
500 
206814 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta ad
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta adresovaná do Ivančic u Brna, bez frankatury, pouze datumkou 11.IV.1944, z období kdy písemné sdělení nebylo omezeno na 30 slov (24.9.1942 - 29.8.1944); zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1332
---- Kč
207153 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury přepravená z ghetta kurýrem do Prahy (od 1.3.1943 byly předávány ŽRS v Praze, kde si je adresáti vyzvedávali osobně); odesílatel L. F., Hauptstr. 172/22, vzadu rukopisně 10.4.44; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1333
800 
206715 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / II. díl dvojité dopi
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / II. díl dvojité dopisnice s potvrzením o převzetí balíku, odeslaný z Terezína do Holešova, 4-řádkové raz. ŽRS v Praze, Druckvermerk: A 6/103 - G - 6n - 6/m - V.44 - AD 348; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
1334
2 000 
Tip
207160 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / Písemný styk mezi gh
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / Písemný styk mezi ghettem a Protektorátem, 2 dopisnice přepravené SS-kurýry na ŽRS v Praze, 1ks datovaný vzadu 21.8. adresovaný do Bzence a 1ks s datem 11.9.1944 adres. do Olomouce, obě s novými 4-řádkovými raz. s velkými písmeny "Rückantwort nur/ auf Postkarten ...../ über den Ältestenrat der Juden in Prag V./ Philipp de Monte Gasse 18.", 1x v 1. řádce "AN" a 1x v 1. řádce "ÜBER"; bezvadný stav, dopisnice do Bzence je vyobrazena v knize Beneš - Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín na str. 91 a v Mo. 11, na listě z exponátu, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1335
1 400 
207159 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi gh
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi ghettem a Protektorátem, dopisnice (šedozelený papír) datovaná vzadu 23.7., přepravená SS-kurýrem na ŽRS v Praze, příchod datumkou 19.VIII.1944, pomocné raz. "Rückantwort nur/ auf Postkarten ...../ über den Ältestenrat der Juden in Prag V./ Philipp de Monte Gasse 18." ve vínově červené barvě, adresovaná do Nové Paky; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
1336
2 000 
Tip
207265 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SLUŽEBNÍ POŠTA Der
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SLUŽEBNÍ POŠTA Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Prag, úřední R-dopis odeslaný z terezínské pobočky Ústředního úřadu pro uspořádání židovské otázky, vyfr. zn. 1.20K a 3K, Pof.85, 91, podací DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 18.IV.44, příchozí DR PRAG 1/ 19.IV.44 vzadu; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
1337
3 600 
Tip
207262 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SS-FELDPOST služebn
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / SS-FELDPOST služební R-dopis adresovaný do Prahy, podací DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 3.6.44, útvarové raz. "WAFFEN - SS/ 4. / SS - Wach- Btl. 2, Prag" (dislokovaný v Malé pevnosti), přídavná raz. "SS-Feldpost" a "Theresienstadt"; bez poškození, R-dopisy polní pošty SS z terezínského ghetta jsou výjimečné!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +80,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
1338
2 000 
Tip
207161 - 1944-1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk m
Jakost
1944-1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi ghettem a Protektorátem, 2 dopisnice přepravené SS-kurýry na ŽRS v Praze, 1ks datovaný vzadu 16.9.1944 adresovaný do Prahy, frankatura 50h AH přešrtnuta a 1ks s datem 11.2.1945 adres. do Brna, obě se 4-řádkovými raz. "Rückantwort nur/ auf Postkarten ...../ über den Ältestenrat der Juden in Prag V./ Philipp de Monte Gasse 18.", 1x s menšími písmeny (Vzor 3b) a 1x v modré barvě s malými písmeny (Vzor 3c); bezvadný stav, na albovém listě, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1339
---- Kč
Tip
207355 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi gh
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi ghettem a pracovními tábory, dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do pracovního tábora v Bystřici u Benešova, "SS-Truppen Übungsplatz, Sonderlager A", bez DR, přepravená kurýrem SS na ŽRS v Praze, 4-řádkové raz. "Antwort nur über den/ Ältestenrat ..../ Phillip de Montegasse18" s parafou cenzora, vzadu datováno 21.2.1945; svisle přeloženo, jinak pěkný stav, dopisnice z ghetta do pracovních táborů jsou výjimečné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
1340
1 300 
Tip
207259 - 1912-1942 GHETTO TEREZÍN / Arbeitskommando Begrebnismannsch
+2
Jakost
1912-1942 GHETTO TEREZÍN / Arbeitskommando Begrebnismannschaft LIDICE - po atentátu R. Heydricha, na základě rozkazu AH zlikvidovat obec Lidice a všechny muže popravit, bylo pro tento účel vytvořeno z terezínských vězňů zvláštní komando, Lidickému faráři J. Š. nacisté nabídli, že může odejít, on to ale odmítl a byl popraven. Dopisnice osvobozená od poštovného s raz. poštovny LIDICE / LIDITZ (kat. Geb.0691/1), podací DR BUŠTĚHRAD/ 26.11.12, úřední raz. Farního úřadu vpředu i vzadu, text napsán a podepsán posledním lidickým farářem; bezvadný stav, doplněno 2-záběrovou čb pohlednicí, na listě z exponátu, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
1341
29 000 
Tip
206957 - 1942 GHETTO TEREZÍN / ILEGÁLNÍ ZÁSILKA z transportu
+2
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN / ILEGÁLNÍ ZÁSILKA z transportu "AX 688" do Východního Polska!: dopisnice bez frankatury adresovaná matce odesílatele, v pravém horním rohu rukopisně "PORTO WIRD/ VOM EMPFÄNGER/ BEZAHLT" (= Poštovné zaplatí příjemce), vzadu text: "Auf dem Wege nach Osten senden wir alle ....." (= z cesty na východ Ti všichni posíláme ...); podací DR PRAG 15/ 14.V.42, doplatné 80h vyinkasoval p. ú. PRAG 1/ 15.V.42. (Pozn.: Transport AX 688 s 999 Židy odjel z terezínského ghetta do Polska 9.5.1942). Dopisnici pravděpodobně převzal a následně na poště v Praze podal prostředník během zastávky transportu. Naprosto výjimečná celistvost!!, bezvadný stav, na listě z exponátu, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 15 000  +93,3 %
U:A4
Vydraženo za: 29 000 Kč
1342
1 100 
Tip
206707 - 1942 GHETTO TEREZÍN / filatelisticky ovlivněný R-dopis v
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN / filatelisticky ovlivněný R-dopis v místě vyplacený kompletní sérií Pof.74-77, DR THERESIENSTADT/ 30.VI.42, z posledního dne činnosti poštovního úřadu v Terezíně (zrušen 1.7.194 ); na listu A4, přiložena kopie úředního Věstníku o zrušení této pošty, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 900  +22,2 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
1343
1 000 
206728 - 1942 GHETTO TEREZÍN / VNITŘNÍ TÁBOROVÁ KORESPONDENCE m
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN / VNITŘNÍ TÁBOROVÁ KORESPONDENCE mezi vězni byla povolena od 9.1.1942, zde ve formě malého složeného dopisu mezi synem a otcem; velmi dobře čitelný text, zcela výjimečné!, zachovalé, podobný exemplář je vyobrazen v Mo. č.11 na str. 28, stopy stáří, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1344
4 000 
Tip
206727 - 1944 GHETTO TEREZÍN / PLNÁ MOC pro převzetí poštovních
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN / PLNÁ MOC pro převzetí poštovních zásilek náhradním příjemcem č. 2324, vydaná 18.3.1944 osobou, která měla v brzké době odcestovat; zajímavé, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +300,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
1345
1 000 
Tip
206763 - 1945 GHETTO TEREZÍN Odběrní poukaz vydaný Židovskou sa
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN Odběrní poukaz vydaný Židovskou samosprávou v ghettu, s předtištěnými údaji (jméno/ číslo vězně/ číslo transportu) a 2-kruhovými raz. " VERSCHLEISSTELLEN/ 2", na zadní straně záznamy o uskutečněném písemném styku!: řádkové raz. BRIEFPOST, datumkou 18FEB1945 a 11APR1945 (v období 30.8.1944 - 6.5.1945 bylo možné poslat 1 dopisnici do Protektorátu za 8 týdnů), řada kupónů odstřižena; zajímavý doklad, vícekrát přeloženo, dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
1346
---- Kč
Tip
206825 - 1945 GHETTO TEREZÍN / písemný styk po osvobození, nevypl
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN / písemný styk po osvobození, nevyplacená dopisnice odeslaná z Prahy do ghetta, DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 18.V.45 jako příchozí, vyznačeno doplatné 60h, původní adresa Pekařská ul. 5 opravena na Bäckerg. 3 a doplněn kód "Qu 103". (Pozn.: Z důvodu epidemie skvrnitého tyfu zásilky adresované do Terezína nebyly ve dnech 14.5. - 28.5.1945 doručovány a vraceny zpět odesílatelům!); bez poškození, vzácná a navíc kvalitní celistvost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5
Vráceno
1347
3 400 
Tip
206720 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE -
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE - zásilky které nesplňovaly stanovená pravidla poštovního styku s ghettem byly zvlášť evidovány: dopisnice 6Pf AH s neúplnou adresou (!), DR MÄHRISCH SCHÖNBERG/ 18.3.44, modré řádkové raz. "Postevidenz" + červené raz. Židovské samosprávy "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ 8.Juni 1944"; ojedinělé, výborný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +126,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
1348
600 
206813 - 1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice CDV16 odesl
+1
Jakost
1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice CDV16 odeslaná z Prahy do ghetta, evidenční rámečkové raz. ŽRS v Praze s datem 5.III.1945 (číslice "5" dopsána tužkou); vzadu 30 slov; zachovalé
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1349
1 000 
207003 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankat
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatury z protektorátu do ghetta, nové 12-dílné rámečkové raz. zhotovené na žádost ŽNO v Praze - náhrada za dosavadní cenzurní, evidenční a expediční raz., expedovaná 7.IV.1942 do terezínského ghetta kurýrem SS; vzadu 30 slov, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1350
1 300 
Tip
207264 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / ČETNICKÝ ZVLÁŠTNÍ
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / ČETNICKÝ ZVLÁŠTNÍ ODDÍL Ex+R-dopis adresovaný do Terezína na příslušníka Četnického zvláštního oddílu (150-200 mužů) - jejich korespondence nebyla cenzurována, vyfr. zn. Pof.21 (2x), 46, 59a, podací DR PILSEN 11/ 14.VII.42; bez poškození, Ex+R-dopisy s touto adresou jsou výjimečné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
1351
1 000 
206772 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / nevyplacená dopisnice
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / nevyplacená dopisnice odeslaná z protektorátu do ghetta, 4. den po obnovení poštovního styku s ghettem (povolen dne 7.2.1942), raz. ŽNO v Praze "Antwort nur durch/ jüd. Kultusgemeinde/ PRAG" v hnědé barvě a bez vykřičníku, cenzurováno v ghettu, rukopisně "Z 11", na obou stranách evid. č. 0116; vzadu 30 slov, zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1352
1 000 
207167 - 1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatury zaslaná z protektorátu do ghetta, 7-dílné evidenční raz. ŽRS v Praze v červené barvě z 19.IX.43, datumkou "8.X.?", krycí adresa "B-IV"" opravena na Hauptstr. 1/42", vzadu více než povolených 30 slov; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1353
1 100 
207169 - 1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / nedatovaná dopisnice
+1
Jakost
1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / nedatovaná dopisnice bez frankatury zaslaná z Prahy do ghetta, cenzurní raz. ŽNO v Praze, 2-řádkové raz. s parafou cenzora, doplněno evidenčním číslem "832"; neúplná adresa doplněna tužkou údajem "C III 78", vzadu číslovaných 30 slov; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
1354
1 300 
206713 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / I. díl dvojité dopi
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / I. díl dvojité dopisnice s avizem o zaslání balíku, s předtištěným údajem " Weiterleitung nur/ durch/ Ältestenrat der Juden/ in Prag Abtlg. G", přepravená do Terezína SS-kurýrem, Druckvermerk: A 6/103 - G - 7n - 6/m - VIII.44 - De 140"; rukopisně 30.X.1944, dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
1355
---- Kč
206752 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / lístek bez frankatury
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / lístek bez frankatury přepravený do ghetta prostřednictvím Židovské rady starších v Praze, evidenční raz. ŽRS/ 27.1.1944 + datumovka 3.MRZ 1944; vzadu text 30 slov, pěkný stav
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1356
1 800 
Tip
206716 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / Výzva k osobnímu vy
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky ze srpna 1944, odesílatel ŽRS v Praze, vyfr. zn. 80h AH, DR PRAG 2/ 4.VIII.44, 5. vydání (náklad 5.000ks), Druckvermerk: A5/227-G-5n-VI.44-5m-A.D.348, datumkou 8.VIII.1944; křížem přeloženo a ve svislých okrajích dírky po sešívačce, jinak pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +20,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 800 Kč
1357
1 700 
210465 - 1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / oranžový formulář
Jakost
1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / oranžový formulář s oznámením o zaslání připouštěcí známky, Pof.OZZ 1h, tisk II./45, odesílatel Židovská rada starších v Praze; pouze lehký přehyb
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 700 Kč
1358
3 400 
Tip
206717 - 1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / výzva k osobnímu vyz
Jakost
1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z dubna 1945, odesílatel ŽRS v Praze, vyfr. zn. 80h AH, DR PRAG 2/ 15.IV.45, 7. vydání (náklad 2.000ks), Druckvermerk: A5/227-G-7n-II.45-2m-De140, s červeným přítiskem nové adresy výdejny, datumkou 19.IV.1945; křížem přeloženo a ve svislých okrajích dírky po sešívačce, velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +126,7 %
U:A4
Vydraženo za: 3 400 Kč
1359
3 200 
206718 - 1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / Výzva k osobnímu vyz
Jakost
1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z dubna 1945, odesílatel ŽRS v Praze, vyfr. zn. 80h AH, DR PRAG 2/ 16.IV.45, 8. vydání (náklad 3.000ks), Druckvermerk: A5/227-G-8n-IV.45-3m-De140, datumkou 18.IV.1945; křížem přeloženo a ve svislých okrajích dírky po sešívačce, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +113,3 %
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč