Aukce 60 / Filatelie / ČSR II. / Filatelistické obory / Měnová reforma

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 70, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1890
3 600 
Tip
207445 - 1953 1. DEN / dopisnice CDV109 vybraná z poštovní schrán
Jakost
1953 1. DEN / dopisnice CDV109 vybraná z poštovní schránky, DR KUTNÁ HORA 1/ 1.VI.53, poštovné 1,50Kčs bylo akceptováno, nové poštovné 30h (= 15Kčs ve staré měně, chybělo 13,50Kčs), doplatné ve 2-násobné výši, pro nedostatek místa vylepeny doplatní zn. Pof.D75 (5x) a D77 na části pošt. formuláře a přilepeny k zásilce, DR PRAHA 1/ 5.VI.53; výpočet doplatného dělal pracovníkům pošty evidentně potíže - viz přední strana, hezké, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +80,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
1891
11 000 
Tip
207902 - 1953 1. DEN  / dopis do ciziny z 1. dne peněžní reformy a
Jakost
1953 1. DEN / dopis do ciziny z 1. dne peněžní reformy adresovaný do NDR, vyplacený otiskem OVS OLOMOUC 2/ 1.VI.53/ 50,00; dopisy s OVS do ciziny jsou mimořádně vzácné (!), zde navíc z 1. dne, velmi pěkný stav, zk. Dražan, RR!
Vyvolávací cena: 4 000  +175,0 %
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
1892
---- Kč
Tip
207439 - 1953 1. DEN / dopis vyplacený podle tarifu platného do 31.
+1
Jakost
1953 1. DEN / dopis vyplacený podle tarifu platného do 31.5.53 zn. Pof.485 (2x) v hodnotě 3Kčs a vhozený do poštovní schránky, DR RÝMAŘOV/ 1.VI.53-18, poštovné 3Kčs bylo akceptováno, přesto dodací pošta dopis zatížila doplatným - viz rukopisná pozn. "T 1.08". Nové poštovné 60 haléřů (= 30Kčs ve staré měně), chybělo 27Kčs, doplatné ve 2-násobné výši 54Kčs zapraveno doplatními zn. Pof.D76 (16x) a D77 (7x) vylepenými na přední i zadní straně (zřejmě omylem pouze za 44Kčs!), DR BRUNTÁL/ 2.VI.53; nízké nominální hodnoty doplatních zn. v tak velkém počtu jsou výjimečné!, obálka nahoře nešetrně otevřena a 1x svisle přeložena, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A5
Vráceno
1893
3 400 
Tip
207436 - 1953 1. DEN / dopis vyplacený podle tarifu platného do 31.
+1
Jakost
1953 1. DEN / dopis vyplacený podle tarifu platného do 31.5.53 zn. Pof.713 v hodnotě 3Kčs a vhozený do poštovní schránky, DR HRABĚTICE/ 1.VI.53-18, poštovné 3Kčs ještě akceptováno, dodací pošta přesto dopis zatížila doplatným! Nové poštovné 60 haléřů (= 30Kčs ve staré měně, chybělo 27Kčs), doplatné ve 2-násobné výši 54Kčs zapraveno doplatní zn. Pof.D75 (10x) + Pof.D77 (2x) vylepenými na zadní straně, DR PRAHA 1/ 3.VI.53; zřejmě reklamováno, přes doplatní zn. raz. "Neplatné" - slabé otisky; obálka otevřena ze 3 stran (interní předpis banky), pěkné, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
1894
5 500 
Tip
207473 - 1953 1. DEN / Ex+R-dopis v místě s mnohonásobnou frankatu
+1
Jakost
1953 1. DEN / Ex+R-dopis v místě s mnohonásobnou frankaturou výplatních zn. Pof.488 (32ks) vpředu i vzadu, DR NOVÁ PAKA/ 1.VI.53, správné poštovné 160Kčs; Ex+R-dopisy z 1. dne jsou ojedinělé!, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +266,7 %
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
1895
1 100 
207083 - 1953 1. DEN / firemní dopis v místě s paušalovaným poš
Jakost
1953 1. DEN / firemní dopis v místě s paušalovaným poštovným, DR OPAVA 1/ 1.VI.53; celistvosti z 1. dne jsou výjimečné (!), navíc ojedinělý druh zásilky - dopis v místě; bezvadný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
1896
8 000 
Tip
207084 - 1953 1. DEN / firemní Ex+R-dopis vyfr. zn. Pof.489 (3x) + l
+1
Jakost
1953 1. DEN / firemní Ex+R-dopis vyfr. zn. Pof.489 (3x) + leteckými Pof.L24 (2x), DR KARVINÁ 1/ 1.VI.53-12, vzadu příchozí DR TELEGRAFNÍ ÚSTŘEDNA/ PRAHA/ 2.VI.53; správná výše poštovného 160Kčs, nefilatelisticná zásilka, Ex+R-dopisy z 1. dne jsou výjimečné!, hezké, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +300,0 %
U:A5
Vydraženo za: 8 000 Kč
1897
3 200 
207490 - 1953 NEDĚLE / dopisnice CDV 99B nedostatečně dofrank. zn.
+1
Jakost
1953 NEDĚLE / dopisnice CDV 99B nedostatečně dofrank. zn. Pof.488 (4x), DR PRAHA 025/ 7.VI.53, chybělo 1,50Kčs, avizované doplatné (raz."T" + rukopisně 3Kčs) nevybráno, příchozí raz. podatelny adresáta na přední straně; zajímavé, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1898
1 700 
Tip
207605 - 1953 NEDĚLE / dopis v místě vyplacený jako v další př
+1
Jakost/Jakost
1953 NEDĚLE / dopis v místě vyplacený jako v další přepravě 30Kčs, smíšená frank. 2 různých emisí leteckých zn. Pof.L16 a L27, DR PRAHA 1/ 7.VI.53; nefilatelistická korespondence (blahopřání k sňatku), hezké, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 600  +6,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč
1899
---- Kč
Tip
207489 - 1953 NEDĚLE / filatelisticky ovlivněný dopis s vícenáso
+1
Jakost
1953 NEDĚLE / filatelisticky ovlivněný dopis s vícenásobnou frankaturou příležitostných zn. Pof.608 (12ks vpředu i vzadu) a Pof.631 (4ks), DR JIHLAVA 1/ 14.VI.53, poštovné 30Kčs; pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
1900
13 000 
Tip
207491 - 1953 NEDĚLE / pohlednice (Polná, zámek), poštovné 15Kč
+3
Jakost
1953 NEDĚLE / pohlednice (Polná, zámek), poštovné 15Kčs, s vícenásobnou schodovitou (!) frankaturou zn. Pof.488 (5x), DR POLNÁ/ 14.VI.53; celistvosti z neděle se schodovitou frankaturou jsou naprosto výjimečné, poprvé v jakékoliv aukci!, bezvadný stav, zk. Dražan, RR!
Vyvolávací cena: 4 000  +225,0 %
U:A5
Vydraženo za: 13 000 Kč
1901
20 000 
Tip
207451 - 1953 POŠTOVNÉ 10 Kčs / noviny Vpřed k cíli vydávané D
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 10 Kčs / noviny "Vpřed k cíli" vydávané Dopravním podnikem v Plzni, s mnohonásobnou frankaturou zn. Pof.666 (10x), DR PLZEŇ 2/ 6.VI.53; povinný výtisk adresovaný na Ministerstvo vnitra; nejsou nám známy žádné jiné noviny zaslané jako jednotlivý výtisk v období peněžní reformy (!), velmi pěkný stav, zk. Dražan, RR!
Vyvolávací cena: 5 000  +300,0 %
U:A4
Vydraženo za: 20 000 Kč
1902
600 
207449 - 1953 POŠTOVNÉ 10 Kčs / obchodní papíry, 2ks s mnohonás
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 10 Kčs / obchodní papíry, 2ks s mnohonásobnou frankaturou na přední straně, 1x výplatní zn. Pof.666 (10-blok), DR MORAVANY v ČECHÁCH/ 16.VI.53 a 1x příležitostné zn. Pof.707 (10x), DR BRNO 2/ 4.VI.53; firemní korespondence, hezká jakost, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1903
500 
207470 - 1953 POŠTOVNÉ 110 Kčs / dva dopisy s mnohonásobnými fra
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 110 Kčs / dva dopisy s mnohonásobnými frankaturami, R-dopis s Pof.521 (11x), DR ČESKÁ LÍPA/ 10.VI.53 + Ex-dopis s Pof.506 (27ks vpředu i vzadu) doplněno zn. Pof.720, DR PARCHOVANY/ 10.VI.53, obálka otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky)
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1904
2 800 
Tip
207471 - 1953 POŠTOVNÉ 110 Kčs / Ex+R-dopis adresovaný na kancel
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 110 Kčs / Ex+R-dopis adresovaný na kancelář prezidenta republiky, s mnohonásobnou frankaturou Pof.521 (3ks vpředu + 12ks vzadu), DR KOSTOLNÉ/ 4.VI.53, správná výše poštovného, R-nálepka č.1!, raz. kanceláře prezidenta vpředu; Ex+R-dopisy ze Slovenska jsou ojedinělé!, navíc výjimečná adresa, pěkný stav, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
1905
600 
207452 - 1953 POŠTOVNÉ 15 Kčs / obchodní papíry, 2 dopisy s mnoh
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 15 Kčs / obchodní papíry, 2 dopisy s mnohonásobnou frankaturou, 1x vyfr. 15-blokem výplatních zn. Pof.504, DR ČERVENÉ JANOVICE/ 11.VI.53 a 1x vyfr. 10ks příležitostných zn. Pof.693, DR BESTVINA/ 12.VI.53; firemní korespondence, hezké
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1906
600 
207455 - 1953 POŠTOVNÉ 20 Kčs / sestava 3 dopisů v místní přep
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 20 Kčs / sestava 3 dopisů v místní přepravě, 1x smíšená frankatura Pof.521, 666, 717 (6x), DR PRAHA 074/ 11.VI.53; 1x 10ks příležitostných zn. Pof.688 (malý výskyt), válečkové DR PRAHA 034/ 9.VI.53; 1x 5ks výplatních zn. Pof.488, DR TRUTNOV/ 13.VI.53
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1907
---- Kč
207462 - 1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / desetinásobné frankatury příle
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / desetinásobné frankatury příležitostných zn. 3Kčs, 2 dopisy, z toho 1ks vyfr. zn. Pof.681, DR BRNO 2/ 12.VI.53 a 1ks vyfr. Pof.729, PARDUBICE/ 9.VI.53 + filatelisticky ovlivněný dopis vyfr. zn. 8 různých emisí, včetně doručních zn. Pof.DR3 (!) použitých jako výplatní, SR + DR PLZEŇ 2/ 17.VI.53
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1908
1 500 
207458 - 1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / dopis s mnohonásobnou frankaturou
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / dopis s mnohonásobnou frankaturou nejnižší možnou výplatní hodnotou 50h, Pof.502, celkem 60ks, z toho 13ks na přední + 47ks ve 2 vrstvách (!) na zadní straně, DR HRADEC KRÁLOVÉ 2/ 4.VI.53; není známa žádná další celistvost s touto frankaturou!, obálka na levé straně nešetrně otevřena a 2 známky poškozeny, na přání zk. Dražan, R!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
1909
1 200 
Tip
207459 - 1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / dva dopisy, 1ks vhozený do nádra
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 30 Kčs / dva dopisy, 1ks vhozený do nádražní poštovní schránky, vyfr. zn. Pof.485 (20x), DR LETOVICE/ 6.VI.53 a 1ks vhozený do vlaku, vyfr. zn. Pof.486 (10x), DR VLP JÁNSKÉ LÁZNĚ - SVOBODA n. ÚPOU - PARDUBICE/ 106/ 13.VI.53; firemní korespondence, vlakové pošty jsou hledané, pěkný stav, na vyžádání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
1910
8 500 
207463 - 1953 POŠTOVNÉ 40 Kčs / tiskopis na dobírku s udanou ceno
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 40 Kčs / tiskopis na dobírku s udanou cenou 18,40Kčs ve staré měně, vyfr. zn. Pof.504 (7x) a Pof.729 (11x), DR PRAHA 123/ 5.VI.53, dobírky z období peněžní reformy jsou mimořádně vzácné (!), živnostníkům byly přepočítávány 50:1; odesílatel za zhotovené fotografie obržel 37 haléřů!, výjimečná celistvost, stopy poštovního provozu, zk. Dražan, R!
Vyvolávací cena: 3 000  +183,3 %
U:A5
Vydraženo za: 8 500 Kč
1911
3 200 
Tip
207466 - 1953 POŠTOVNÉ 80 Kčs / R-dopis se smíšenou frankaturou
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 80 Kčs / R-dopis se smíšenou frankaturou 2 různých emisí, vyfr. zn. Pof.722 (2x) vpředu + Pof.439 (2x 5-páska) vzadu, DR MOST 1/ 12.VI.53; známky v hodnotě 7,40Kčs z roku 1946 jsou nejstarší platné známky doložené na poštovně prošlé celistvosti!, není známa žádná jiná celistvost s vícenásobnou frankaturou této hodnoty(!), pěkný stav, zk. Dražan, R!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1912
1 500 
207467 - 1953 POŠTOVNÉ 90 Kčs / R-dopis v místní přepravě nad
Jakost
1953 POŠTOVNÉ 90 Kčs / R-dopis v místní přepravě nad 20g s mnohonásobnou frankaturou Pof.698 (30x vpředu i vzadu), DR PRAHA 125/ 13.VI.53, správná výše poštovného; dekorativní celistvost, R-dopisy v místě jsou výjimečné!, obálka otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky), odesílatel Řecké vyslanectví, pěkný stav, na listě z exponátu, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
1913
2 200 
207942 - 1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN  dva dopisy z 1. dne po peněžní
Jakost/Jakost
1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN dva dopisy z 1. dne po peněžní reformě, poštovné uhrazené neplatnými zn. ve staré měně bylo akceptováno!, 1x Tiskopis, vyfr. zn. Pof.502, SR BRNO 2/ 19.VI.53, okénková obálka + 1x dopis s let. zn. Pof.L31 (2x), SR PRAHA/ 19.VI.53, dv - vzadu poškozena horní chlopeň
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1914
700 
207950 - 1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN  dvě celistvostí z 1. dne po pen
Jakost/Jakost
1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN dvě celistvostí z 1. dne po peněžní reformě vyplacené v hotovosti (!): 1x dopis, DR ROŽNOV pod RADHOŠTĚM/ 19.VI.53, rukopisně "výpl. hot 60 h" a parafa + 1x dopisnice bez frankatury, DR RYCHNOV nad KNĚŽNOU/ 19.VI.53, doplněno raz. "zaplaceno", raz. podatelny adresáta s datem 22.VI.1953 vpředu; pěkná jakost, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
1915
9 000 
Tip
209863 - 1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN  firemní dopis do Brna vyfr. zn.
+1
Jakost
1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN firemní dopis do Brna vyfr. zn. Zápotocký 60h, Pof.737 použitou 1 den před úředním vydáním, DR TIŠNOV/ 18.VI.53; vpředu vlevo stopa po uložení v exponátu, nefilatelistická korespondence, dosud známo cca 7 celistvostí vyplacených zn. v nové měně o 1-2 dny dříve před jejich vydáním, zk. Dražan, specialisty hledané
Vyvolávací cena: 4 000  +125,0 %
U:A5
Vydraženo za: 9 000 Kč
1916
12 000 
Tip
207971 - 1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN  firemní dopis vyplacený již ne
Jakost
1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN firemní dopis vyplacený již neplatnými zn. ve staré měně Pof.489 (4x), frankatura neuznána, vylepena zn. 1,60Kčs v nové měně, Pof.739, DR BRNO 7/ 19.VI.53, FDC!; specialisty hledané; pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 500  +700,0 %
U:A5
Vydraženo za: 12 000 Kč
1917
500 
207948 - 1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN  sestava 3 celistvostí z 1. dne p
Jakost/Jakost
1953 NOVÁ MĚNA / 1. DEN sestava 3 celistvostí z 1. dne po peněžní reformě: 1x Obchodní papíry vyfr. neplatnou zn. Pof.502, DR BRNO 2/ 19.VI.53, raz. "T"; 1x CDV109 dofrank. zn. Pof.488 (3x), válečkové raz. PRAHA 025/ 19.VI.53, avizováno doplatné 60h, DR PRAHA 025/ 19.VI.53; 1x poštovně úvěrovaný R-dopis, DR ÚSTÍ nad LABEM 2/ 19.VI.53, dv - hnědé skvrnky; jako celek dobré
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1918
4 500 
Tip
207914 - 1953 DOPIS DO CIZINY / Let+R-dopis do Dánska, poštovné 14
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPIS DO CIZINY / Let+R-dopis do Dánska, poštovné 140Kčs (dopis 50, R-příplatek 80, Let-příplatek 10Kčs), s bohatou frankaturou 17ks příležitostných a let. známek, DR KROMĚŘÍŽ 1/ 18.VI.53, čs. cenzura; správně vyplacené Let-dopisy do ciziny jsou hledané!, zajímavá destinace, velmi pěkné, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +125,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
1919
---- Kč
207909 - 1953 DOPIS DO CIZINY / filatelisticky ovlivněný Let+R-dopi
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPIS DO CIZINY / filatelisticky ovlivněný Let+R-dopis nad 20g adresovaný do Rakouska, poštovné 130Kčs (snížený tarif), bohatá frankatura 14ks známek vpředu i vzadu, DR PRAHA 135/ 18.VI.53, příchozí DR WIEN 56/ 23.6.53 vzadu; Let-dopisy do ciziny jsou hledané, z výstavního exponátu, obálka otevřena ze 3 stran a ve vodorovném přeložení podlepena, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4
Vráceno
1920
1 600 
Tip
207917 - 1953 DOPIS DO CIZINY / R+Let-dopis do Uruguaye (!), poštovn
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPIS DO CIZINY / R+Let-dopis do Uruguaye (!), poštovné 205Kčs, vyfr. zn. Pof.663, L24, L34, L36 vpředu + 2 4-bloky Pof.489 - varianty VK-3, VK-4 vzadu, DR HODONÍN 2/ 8.VI.53, čs. cenzura; nevysvětlitelná filatelistická frankatura, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1921
3 200 
Tip
207920 - 1953 DOPISNICE DO CIZINY / CDV96 zaslaná jako Let+R do Šv
Jakost/Jakost
1953 DOPISNICE DO CIZINY / CDV96 zaslaná jako Let+R do Švýcarska, poštovné 120Kčs (dopisnice 30, R-příplatek 80, Let-příplatek 10Kčs), vyfr. zn. Pof.487, 488, 502 + L23, L24, L30KD (2x)!, DR PRAHA 1/ 18.VI.53, příchozí DR BASEL 2/ 20.6.53 na přední straně; přiložen podací lístek, odesílatel K.F. Pešák, vzadu zajímavý text, dopisnice CDV96 prošlé do ciziny jsou hledané i mimo měnovou reformu!, bezvadný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1922
2 400 
207611 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / dopis v místě do 20g, poštovn
Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / dopis v místě do 20g, poštovné 20Kčs, vyfr. zn. Pof.L22, SR PRAHA 025/ 16.VI.53; firemní korespondence, 1-zn. frankatury jsou výjimečné!, obálka otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky), pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 800  +200,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
1923
3 000 
Tip
207617 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / pohlednice, poštovné 15Kčs, vy
Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / pohlednice, poštovné 15Kčs, vyfr. zn. Pof.L35, DR SKALICE/ 13.VI.53; 1-zn. frankatury emise Lázně jsou výjimečné!, pěkný stav, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1924
1 800 
207612 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis nad 20g, poštovné 110K
+1
Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis nad 20g, poštovné 110Kčs, smíšená frankatura příležitostných a let. zn. Pof.L24 (2x), 549 a 702 vpředu + Pof.704 vzadu, DR PRAHA 125/ 11.VI.53; firemní korespondence, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 800  +125,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 800 Kč
1925
15 000 
Tip
207622 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis v místě, poštovné 70K
+3
Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis v místě, poštovné 70Kčs (hledaný tarif!), s mnohonásobnou frankaturou let. zn. Pof.L34, navíc podaný k přepravě v neděli (!), DR PRAHA 1/ 7.VI.53, příchozí DR PRAHA 16/ 8.VI.53, formát 18,5x14,5cm; výjimečná celistvost, s touto frankaturou vůbec poprvé v aukci, bezvadný stav, zk. Dražan, R!
Vyvolávací cena: 6 000  +150,0 %
U:A5
Vydraženo za: 15 000 Kč
1926
1 700 
207607 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, smí
Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, smíšená frankatura let. a výplatních zn. Pof.L28 (8x), 506, 507 (2x), DR ŽATEC/ 13.VI.53; nefilatelistická zásilka, pěkný stav, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 700  +142,9 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč
1927
3 400 
Tip
207619 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, smí
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, smíšená frankatura výplatních a let. zn. Pof.506 a 507 (2x) vpředu + 10ti-blok Lázně Pof.L33 vzadu, DR NEŠTĚMICE/ 4.VI.53; ojedinělá nabídka, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
1928
7 500 
Tip
207614 - 1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, vyfr.
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1953 LETECKÉ FRANKATURY / R-dopis, poštovné 80Kčs, vyfr. zn. L22 (4x), DR LANŠKROUN/ 15.VI.53, vzadu příchod DR RUDNÍK/ 16.VI.53; nefilatelistická zásilka, výjimečná frankatura!, hezká jakost, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +400,0 %
U:A5
Vydraženo za: 7 500 Kč
1929
1 600 
Tip
207478 - 1953 CELINY / obálka COB2, Gottwald 3Kčs bez průsvitky, z
+1
Jakost/Jakost
1953 CELINY / obálka COB2, Gottwald 3Kčs bez průsvitky, zaslaná jako R do Brandýsa n. L., poštovné 80Kčs, dofrank. Pof.549 (3x), 666 (6x) a L24, DR PRAHA 1/ 18.VI.53; filatelisticky ovlivněná celistvost vč. podacího lístku, bezvadný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1930
3 800 
Tip
207479 - 1953 CELINY / obálka COB5, Gottwald 3Kčs hlubotisk, zaslan
+1
Jakost/Jakost
1953 CELINY / obálka COB5, Gottwald 3Kčs hlubotisk, zaslaná jako Ex do Prahy, poštovné 110Kčs, dofrank. Pof.502, 717 (4x vzadu), L23 (4x) a L28, DR HODONÍN 1/ 12.VI.53, vytištěná zn. 3Kčs nebyla započítána do poštovného!; ojedinělý výskyt, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
1931
1 100 
207480 - 1953 CELINY / sestava 3ks dopisnic: obrazová CDV90/7 použi
+1
Jakost/Jakost
1953 CELINY / sestava 3ks dopisnic: obrazová CDV90/7 použitá jako formulář, dofrank. Pof.641, 647, 672 (2x), 704 (2x), DR TÝNEC nad LABEM/ 2.VI.53; CDV 99B dofrank. Pof.488 a 521, DR STRAKONICE/ 2.VI.53, vytištěná zn. 1,50Kčs nebyla započítána; CDV 109 zaslaná Expres (!), dofrank. Pof.L24, 485, 505, 521 (4x), DR PRAHA 143/ 17.VI.53, správná výše poštovného 95Kčs; jako celek dobré, na přání zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
1932
5 000 
Tip
207485 - 1953 PRŮVODKA / celá poštovní průvodka na spěšný bal
+1
Jakost
1953 PRŮVODKA / celá poštovní průvodka na spěšný balík o váze 5,3kg, poštovné 320Kčs!, mnohonásobná frankatura zn. 10Kčs, Pof.521 (32ks, vpředu i vzadu), podací DR HOVĚZÍ/ 17.VI.53; unikátní celistvost!, poprvé v jakékoliv aukci, pěkný stav, zk. Dražan, RR!
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 5 000 Kč
1933
1 300 
207484 - 1953 PRŮVODKA / větší díl slovenské (!) poštovní pr
+1
Jakost
1953 PRŮVODKA / větší díl slovenské (!) poštovní průvodky, poštovné 160Kčs, s vícenásobnou frankaturou zn. Pof.489 (8x) vpředu i vzadu, podací DR DIVIAKY nad NITRICOU/ 11.VI.53, vzadu příchozí DR PARDUBICE 2/ 12.VI.53, doplněno útvarovým raz. "Posádková správa 12/ Pardubice", datumkou 13. 6.1953; stopy poštovního provozu, ojedinělý výskyt, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
1934
5 500 
Tip
207477 - 1953 NÁDRAŽNÍ PSANÍ / úřední obálka s červeným or
+3
Jakost
1953 NÁDRAŽNÍ PSANÍ / úřední obálka s červeným orámováním a s předtiskem pro deník Rudé právo, poštovné 110Kčs (výpočet na obálce 113Kčs, vylepeno 107Kčs), vyfr. 42ks známek!, Pof.709 (19x) a Pof.718 (23x), DR OLOMOUC 2/ 4.VI.53; ojedinělý výskyt, specialisty hledané, pěkný stav, zk. Dražan, R!
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
1935
3 600 
207493 - 1953 POŠTOVNÉ PAUŠALOVÁNO / dva dopisy, 1x jako R-, pau
+1
Jakost/Jakost
1953 POŠTOVNÉ PAUŠALOVÁNO / dva dopisy, 1x jako R-, paušalované poštovné bylo akceptováno, DR PRAHA 028/ 17.VI.53, paušál se vztahoval i na R-zásilky + 1x dopis nad 20g, paušalované poštovné nebylo akceptováno, vyfr. 2 desetibloky Pof.487 vzadu, DR BÍLOVICE nad SVITAVOU/ 8.VI.53; zajímavé
Vyvolávací cena: 800  +350,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
1936
11 000 
207497 - 1953 POŠTOVNÉ PAUŠALOVÁNO / Ex+R-dopis v místní přepr
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ PAUŠALOVÁNO / Ex+R-dopis v místní přepravě, dofrank. zn. Pof.489 (4x), DR PRAHA 1/ 12.VI.53, vzadu DR TELEGRAFNÍ ÚSTŘEDNA/ PRAHA/ 12.VI.53; paušální úhrada poštovného se na spěšné doručení nevztahovala, ojedinělý výskyt, stopy poštovního provozu, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 000  +1 000,0 %
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
1937
600 
207507 - 1953 POŠTOVNÉ ZAPLACENO V HOTOVOSTI / dva dopisy s rukopis
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÉ ZAPLACENO V HOTOVOSTI / dva dopisy s rukopisnými záznamy adresované Státní bance, 1x Ex-dopis, rukopisně "110 vypl hotove", DR HORNÍ SLAVKOV/ 2.VI.53, vzadu příchod DR Telegrafní ústředna/ PRAHA/ 2.VI.53 a 1x R-dopis v místě, "Zaplaceno hotově Kčs 1,40", DR PRAHA 096/ 17.VI.53; obálky otevřeny ze 3 stran (předpis Státní banky); dobrá jakost
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1938
1 000 
207510 - 1953 POŠTOVNÉ ZAPLACENO V HOTOVOSTI / sestava 5ks celistvo
Jakost/Jakost
1953 POŠTOVNÉ ZAPLACENO V HOTOVOSTI / sestava 5ks celistvostí, z toho 3x R-dopis s různými výpomocnými raz. soukromého původu: "VYPLACENO V/ HOTOVÝCH ... KČS", "Hotově zaplaceno", "Vyplaceno v hotovosti/ Kčs ...., pol.č. .....", "vyplaceno hotově", "Zaplaceno", z 10., 11. (2x), 13. a 17.VI.53; všechna raz. pěkně čitelná, 4 dopisy na Státní banku resp. spořitelnu otevřené ze 3 stran
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1939
18 000 
Tip
207901 - 1953 POŠTOVNÍ FORMULÁŘ / OZNÁMENÍ  č. 418 / IV.-1946
+1
Jakost
1953 POŠTOVNÍ FORMULÁŘ / OZNÁMENÍ č. 418 / IV.-1946 o výsledku pátrání po zapsané zásilce, poplatek činil 1,20Kčs v nové měně (= 60Kčs ve staré měně), uhrazen výplatními zn. Pof.488 (12x) na zadní straně, DR PRAHA 123/ 17.VI.53; výjimečná celistvost, poprvé v aukci (!), uprostřed 1x svisle přeloženo a drobná natržení v dolním okraji, jinak pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 3 000  +500,0 %
U:A4
Vydraženo za: 18 000 Kč
1940
22 000 
Tip
207897 - 1953 POTVRZENÍ O POBÍRÁNÍ DŮCHODU / poplatek za jeho vy
+1
Jakost
1953 POTVRZENÍ O POBÍRÁNÍ DŮCHODU / poplatek za jeho vystavení činil 0,40Kčs v nové měně (= 20Kčs ve staré měně), uhrazen 10ks příležitostných zn. Pof.720 (5x) a 728 (5x) na obou stranách, DR TŘINEC/ 17.VI.53; výjimečná celistvost!, poprvé v jakékoliv aukci, v horním okraji 2 dírky po sešívačce, jinak pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 3 000  +633,3 %
U:A5
Vydraženo za: 22 000 Kč
1941
500 
207894 - 1953 DOPLATNÉ ? /  dva nedostatečně vyplacené dopisy v m
Jakost
1953 DOPLATNÉ ? / dva nedostatečně vyplacené dopisy v místě vhozené do poštovních schránek, poštovné 20Kčs ve staré měně: 1ks vyfr. zn. 2Kčs, Pof.680, SR PRAHA 025/ 2.VI.53, doplněno raz. i rukopisně "T" s různými údaji o výši doplatného, obálka otevřena ze 3 stran; 1ks vyfr. zn. v hodnotě 6,50Kčs, Pof.680, 717 (3x), válečkové raz. PRAHA 025/ 12.VI.53, doplněno raz."T"; doplatné nebylo vybráno, firemní korespondence
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1942
4 000 
Tip
207660 - 1953 DOPLATNÉ 27 Kčs / dopisnice 1,50Kčs s válečkovým
+1
Jakost
1953 DOPLATNÉ 27 Kčs / dopisnice 1,50Kčs s válečkovým DR OSTRAVA 1/ ? , poštovné 30h (= 15Kčs ve staré měně, chybělo 13,50Kčs), omylem místo 27 vylepeno 28ks zn. Pof.D70 vpředu i vzadu, DR PRUSÍNOVICE/ 13.VI.53, poslední den platnosti doplatních zn. ve staré měně!; výjimečná dekorativní celistvost s doplatními zn. v hodnotě 1Kčs, vzadu 1 zn. poškozená ještě před nalepením, jinak velmi pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
1943
2 000 
Tip
207744 - 1953 DOPLATNÉ 100 Kčs / nevyplacený Let-dopis ze Švýcar
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPLATNÉ 100 Kčs / nevyplacený Let-dopis ze Švýcarska o hmotnosti 8g zatížený doplatným, SR GENÉVE 1/ 2.VI.53, vylepeny zn. D70, D76 (2x) a D78 (16x) na zadní straně, DR PRAHA 2/ 6.VI.53; obálka 22,5x11,5cm svisle přeložena a otevřena ze 3 stran (interní předpis Státní banky), zcela nevyplacené zásilky jsou výjimečné!, stopy poštovního provozu, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1944
2 000 
Tip
207715 - 1953 DOPLATNÉ 120 Kčs / nevyplacený dopis nad 20g v dalš
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPLATNÉ 120 Kčs / nevyplacený dopis nad 20g v další přepravě, poštovné 60Kčs, DR ŠTERNBERK/ 11.VI.53, doplatné ve 2-násobku zapraveno dvěma 10-bloky Pof.D78 na zadní straně, DR PRAHA 2/ 13.VI.53 - poslední den platnosti doplatních zn. ve staré měně!; výskyt nevyplacených zásilek je ojedinělý!, obálka 25x17,5cm otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky), dobrá jakost, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1945
9 500 
Tip
207725 - 1953 DOPLATNÉ 20 Kčs / nedostatečně vyplacený dopis z N
+1
Jakost/Jakost
1953 DOPLATNÉ 20 Kčs / nedostatečně vyplacený dopis z Nicaragui (!) zatížený doplatným, vyfr. zn. 5c, rámečkové DR LEON, NICARAGUA/ 24 MAR 1953, doplněno raz. "Banco National de Nicaragua/ Leon", vylepeny doplatní zn. D77 a D78 (3x) na zadní straně, DR PRAHA 2/ 6.VI.53; zcela výjimečná destinace!, obálka otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky), ojedinělá nabídka, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 3 000  +216,7 %
U:A5
Vydraženo za: 9 500 Kč
1946
8 500 
Tip
207896 - 1953 DOPLATNÉ 23 Kčs / dopis v další přepravě, poštov
Jakost
1953 DOPLATNÉ 23 Kčs / dopis v další přepravě, poštovné 30Kčs, vyfr. zn. Pof.718 (6x), chybělo 12Kčs, doplatné 24Kčs, rukopisně "T 4,80 opraveno na 0,48", namísto doplatních zn. vylepeny výplatní Pof.489 a příležitostné Pof.730 (2x) ve funkci doplatních (!) a přetištěny rámečkovým raz. "Doplatné"; výjimečný výskyt!, firemní korespondence, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +466,7 %
U:A5
Vydraženo za: 8 500 Kč
1947
1 500 
Tip
207624 - 1953 DOPLATNÉ 27 Kčs / pohlednice vyplacená 1,50Kčs podl
Jakost
1953 DOPLATNÉ 27 Kčs / pohlednice vyplacená 1,50Kčs podle tarifu platného do 31.5. vybraná z poštovní schránky 1.6. odpoledne, SR DĚČÍN 2/ 1.VI.53-13, nové poštovné 30h (= 15Kčs ve staré měně, chybělo 13,50Kčs), doplatné ve 2-násobné výši, vylepeny zn. Pof.D75 (5x) na části přilepeného pošt. formuláře a Pof.D70 (2x) na pohlednici, DR PRAHA 1/ 5.VI.53; zajímavé, bezvadný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
1948
1 200 
Tip
207663 - 1953 DOPLATNÉ 36 Kčs / firemní dopis s místě, poštovn
+3
Jakost
1953 DOPLATNÉ 36 Kčs / firemní dopis s místě, poštovné 20Kčs, vyfr. zn. Pof.504 (2x), DR RUŽOMBEROK/ 3.VI.53, chybělo 18Kčs, doplatné ve výši 2-násobku zapraveno 12ks zn. Pof.D74 vpředu i vzadu, DR RUŽOMBEROK (RYBÁRPOLE)/ 4.VI.53; okénková obálka, pěkný stav, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
1949
3 800 
Tip
207736 - 1953 DOPLATNÉ 50 Kčs / nedostatečně vyplacený dopis o v
+1
Jakost
1953 DOPLATNÉ 50 Kčs / nedostatečně vyplacený dopis o váze 13,5g z Hong-Kongu (!) zatížený doplatným, vyfr. OVS VICTORIA/ HONG-KONG/ 30.V.53 /130c, vylepeny zn.Pof.D77 a D78 (8x) na zadní straně, DR PRAHA 2/ 6.VI.53; zcela výjimečná destinace!, obálka otevřena ze 3 stran (předpis Státní banky), ojedinělá nabídka, stopy pošt. provozu, zk. Dražan
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč

Aukce 60 / Filatelie / ČSR II. / Filatelistické obory / Měnová reforma - Informace

1.6.1953  Měnová reforma.

Zákon o peněžní reformě projednalo a schválilo Národní shromáždění Československé republiky v sobotu 30.5.1953 dopoledne a téhož dne v 17 hodin odvysílaly všechny rozhlasové stanice rozhodnutí vlády o provedení peněžní reformy s platností od 1.6.1953. Všechny obchody byly ještě v sobotu 30.5. mezi 17 - 18 hodinou uzavřeny. Fyzická výměna oběživa byla provedena na celém území Československa v době od 1. do 4. června 1953 ve Výměnných střediscích, každému občanovi bylo vyměněno jen 300 Kčs v poměru 5:1, ostatní hotovost nad tuto částku v poměru 50:1. Vklady na vkladních knížkách a běžných účtech byly přepočítány podle speciální tabulky v závislosti na celkovém zůstatku, v rozmezí od 5:1 až do 50:1. Částky do 5.000 Kčs byly vyměněny v poměru 5:1, dalších 10.000 Kčs 10:1, dalších 30.000 Kčs už 25:1, atd. Naopak veškeré dluhy státu vůči vlastnímu obyvatelstvu byly anulovány, např. jen zrušením tzv. vázaných vkladů přišli občané minimálně o 100 miliard Kčs! Touto peněžní reformou tak naprostá většina občanů přišla o své často celoživotní úspory.

Termín realizace měnové reformy se podařilo téměř do poslední chvíle utajit, nebyla na ni pošta vůbec připravena a neměla k dispozici žádné poštovní ceniny v nové měně. Bylo proto povoleno nadále používat k vyplácení zásilek veškeré do té doby platné poštovní známky v poměru 50:1, téměř všechny poštovní poplatky byly ale přepočteny v poměru 5:1.

Seznam platných poštovních známek, celin a kolkových známek.    K 31. květnu 1953 byly v platnosti výplatní a příležitostné známky Pofis č. 438-439, 489, 502-507, 519-563, 565-690, 693-718, 720-731, aršíky A 594, A 691/692, A 719, letecké známky L17-24, L25-32, L33-36 a doruční známka DR 3. Teoreticky bylo možné od 1.6.1953 použít k vyplacení zásilek 243 různých známek a 3 aršíky ve staré měně v poměru 50:1, na poštovních úřadech jich však bylo k dispozici mně než 50%. Vyplácení zásilek doplatními známkámi nebylo povoleno, obhospodařovala je poštovní správa k vyúčtování doplatného a dalších interních služeb. V době od 1. 6. - do 13. 6. 1953 byly používány v poměru 50 : 1, na mnoha poštách však byly mnohem dříve zcela vypotřebovány. V sobotu 13. 6. 1953 v odpoledních hodinách byly úředně staženy z oběhu a do poštovního provozu byly znovu vráceny ve své původní nominální hodnotě po 21. červnu 1953, jako doplatní známky v nové měně.

         K 31.5.1953 byly v platnosti všechny běžné i obrazové dopisnice  vydané v letech 1948-1952 s natištěnou známkou 1,50Kčs, Pofis CDV 94 - 110, včetně dopisnice pro cizinu CDV 96 s hodnotou 3 Kčs.  V platnosti zůstaly i všechny obrazové fotopohlednice z let 1949-1953, Pofis CPH 1 – 39, umělecké pohlednice CPH 40 - CPH 51 a celinové obálky COB 1 - COB 5. Dále poštovní výběrky z let 1945-1953 a mezinárodní odpovědka z roku 1949 CMO 10 vydaná ve dvou různých jazykových mutacích. Všechny kolkové známky vydané od září 1945 byly k 31.5.1953 rovněž platné, jejich použití k vyplacení poštovních zásilek bylo zcela výjimečné.

         Z filatelistického hlediska patří období peněžní reformy z června 1953 k nejzajímavějším úsekům celé československé filatelie, nabízející sběratelům celou škálu různých sběratelských variant a specializací.