Aukce 61 / Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1724
3 800 
Tip
214088 - 1941 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+2
Jakost
1941 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; podpis v číslovaném pamětním listu Čs. polní pošty k Benešovým narozeninám s vylepenými zn. Pof.27-29, Legionářské, rozměr 16,5x21cm, červené PR "E.B./ 28. MAY 1941"; zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 800 Kč
1725
2 600 
Tip
213995 - 1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident, min
+1
Jakost
1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident, ministr zahraničí; celý podpis ve zvláštním číslovaném sešitku "Free Czechoslovakia in free Europe, New York 1939" s vylepenou známkou 50h; hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1726
1 600 
214412 - 1934 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý polit
Jakost
1934 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý politik, ministr zahraničí, v roce 1952 popraven v rámci procesu s Rudolfem Slánským, vlastnoruční podpis na hlavičkovém papíru jeho advokátní kanceláře; pouze přehyb
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A4
Vydraženo za: 1 600 Kč
1727
---- Kč
208072 - 1932 ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a s
Jakost
1932 ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a starosta Chicaga českého původu narozený v Kladně, zemřel na následky atentátu spáchaného při návštěvě amerického prezident Roosevelta; podpis na části listu s datací 13.8.1 932; podpisy A. Čermáka jsou vzácné a na trhu se prakticky nevyskytují
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4
Vráceno
1728
2 200 
213638 - 1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slov
Jakost/Jakost
1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ; fotografie a lístek s vlastnoručním podpisem; bez poškození, pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1729
---- Kč
214603 - 1941 EČER Bohuslav (1893 - 1954) byl čs. generál justičn
+1
Jakost
1941 EČER Bohuslav (1893 - 1954) byl čs. generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, předseda čs. delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu, mj. se postavil na obranu Milady Horákové a den před zatčením STB zemřel, dopisnice s vlastnoručním textem a podpisem adresovaná na jeho manželku do Nice z Marseille 21.8.41; odstřižena část spodního okraje
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1730
4 500 
208068 - 1939 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politi
Jakost
1939 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politik, člen SdP, aktivní nacista, státní tajemník Úřadu říšského protektora v Protektorátu ČaM; vlastnoruční podpis na výstřižku úředního dokumentu, podpisy K.H. Franka jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
1731
---- Kč
213628 - 1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastn
+1
Jakost
1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastním jménem Jiří Guth, český propagátor sportu, podpis na odpovědním lístku periodika "Naše doba", podací razítko KOSTELEC NAD ORLICÍ 23/8 94; bez poškození
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1732
8 500 
Tip
213889 - 1938-1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Sloven
+1
Jakost
1938-1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; poděkování za blahopřání k volbě prezidentem s podpisem, doplněno o pozvánku na oslavu 70. narození E. Háchy a tištěný dopis prezidenta České akademie věd a umění prof. J. Šusty; ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 6 000  +41,7 %
U:A4
Vydraženo za: 8 500 Kč
1733
1 100 
213926 - 1938 HENDERSON Arthur (1863 - 1935), britský politik a nosi
Jakost
1938 HENDERSON Arthur (1863 - 1935), britský politik a nositel Nobelovy ceny za mír za rok 1934, vůdce Labouristické strany, ministr zahraničí; celý podpis na větším lístku s datací April 28, 1938; zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
1734
3 200 
Tip
213878 - 1925 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, 6-řádk
+1
Jakost
1925 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, 6-řádkový text s podpisem a datací 2. XI. 925, na pohlednici zaslané na kap. Antona Tauše; uprostřed přehyb, přesto zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1735
1 300 
213918 - 1943 HRUBÝ Adolf (1893-1951), protektorátní ministr země
Jakost
1943 HRUBÝ Adolf (1893-1951), protektorátní ministr zemědělství, podpis na oficiálním poděkování za blahopřání adresovaném na Josefa Meisnera, včetně obálky; podpisy protektorátních ministrů jsou hledané
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
1736
13 000 
Tip
214414 - 1842 HURBAN Jozef Miloslav (pseudonymy Slavomil F. Kořennat
+1
Jakost
1842 HURBAN Jozef Miloslav (pseudonymy Slavomil F. Kořennatý, Ľudovít Pavlovič, atd.) (1817-1888), první předseda Slovenské národní rady, slovenský obrozenecký spisovatel, novinář, politik, evangelický kněz, vlastnoručně psaný dopis na listě vytrženém z vlastní knihy "Schillerové sobrané spisy"; autografy slovenských obrozenců jsou velice vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000  +160,0 %
U:A5
Vydraženo za: 13 000 Kč
1737
---- Kč
214924 - 1925-1939 MACHNÍK František (1886 - 1967), československ
+2
Jakost
1925-1939 MACHNÍK František (1886 - 1967), československý agrární politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, ministr národní obrany + BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik, ministr zemědělství a národní obrany za Agrární stranu, podpisy na povyšovacích dekretech, doplněno o další dokumenty, vše k jedné osobě; zajímavé
Vyvolávací cena: 900 
U:O4
Vráceno
1738
9 500 
Tip
212290 - 1946 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční
+2
Jakost/Jakost
1946 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční podpis "Jan Masaryk / červen 1946" v knize Volá Londýn (Praha: Práce 1946); zachovalé, kniha v pevné vazbě v kazetě
Vyvolávací cena: 1 500  +533,3 %
U:Z
Vydraženo za: 9 500 Kč
1739
3 600 
Tip
212870 - 1937 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční
Jakost
1937 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční podpis na nálepním listu Smuteční TGM 1937; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000  +260,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 600 Kč
1740
13 000 
Tip
212871 - 1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, 15-řádkový vlastnoručně psaný dopis s celým podpisem a datací Lány 28.3/33, na ručním papíru s hlavičkou President Československé republiky, zajímavý text; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +333,3 %
U:A5
Vydraženo za: 13 000 Kč
1741
4 000 
Tip
213655 - 1939?-1945? MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. le
Jakost
1939?-1945? MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. legií, profesor Vysoké školy válečné a protektorátní ministr; vlastnoruční podpis na výstřižku se strojem psaným textem "Zdar Vůdci a naší drahé vlasti!"; na exponátovém listu, výjimečné, ojedinělý výskyt
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 4 000 Kč
1742
---- Kč
213648 - 1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a poli
+1
Jakost/Jakost
1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce; vlastnoruční podpis na děkovné kartě s portrétem; zachovalé, včetně obálky
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1743
1 000 
214601 - 1944 RESSEL Alfréd (1900 - 1983) československý odbojář
+1
Jakost
1944 RESSEL Alfréd (1900 - 1983) československý odbojář, generálmajor ve výslužbě, od roku 1940 příslušník československých jednotek ve Francii, Anglii a poté příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, letecká zálepka zaslaná z cesty do SSSR v Indii do Anglie na gen. Ečera, třístránkový text s vlastním podpisem; zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1744
1 500 
208076 - 1938 RUNCIMAN Walter (1870-1949), 1. vikomt Runciman z Doxfo
Jakost
1938 RUNCIMAN Walter (1870-1949), 1. vikomt Runciman z Doxfordu, britský diplomat, zastánce politiky appeasementu, vedl diplomatickou misi Velké Británie do Československa, která měla zprostředkovat jednání mezi Sudetoněmeckou stranou a československou vládou (tzv. Runcimanova mise); podpis na listě, dole datace 20.VIII.38 (!!), jeden měsíc před podpisem MD, hledané
Vyvolávací cena: 1 400  +7,1 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
1745
1 900 
212547 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; podpis na dopisní obálce s PR PRAHA DEN FIP 6.7.,1968; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700  +171,4 %
U:A5
Vydraženo za: 1 900 Kč
1746
---- Kč
213667 - 1992 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americk
Jakost
1992 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americká filmová herečka, diplomatka a politička, velvyslankyně USA v Československu, celý podpis na kartě s datací 1992; zajímavé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1747
1 800 
206410 - 1936 VON PAPEN Franz (1879-1969), německý kancléř a dipl
Jakost
1936 VON PAPEN Franz (1879-1969), německý kancléř a diplomat; vlastnoruční podpis s datem a místem na lístku
Vyvolávací cena: 1 700  +5,9 %
U:A4
Vydraženo za: 1 800 Kč