Aukce 61 / Filatelie / Česká republika / ČESKO - Sbírky a partie

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1659
---- Kč
Tip
213668 - 1993-2006 [SBÍRKY]  SPECIALIZACE/ mimořádná rozsáhlá s
+19
Jakost/Jakost/Jakost
1993-2006 [SBÍRKY] SPECIALIZACE/ mimořádná rozsáhlá specializovaná sbírka se zaměřením na PL a aršíky, typologie dle tiskových desek, velikosti PO, navíc různé náklady a odstíny, obsahuje mj. 4-bloky Pof.3, Havel 2Kč VPO, Pof.230, Včelí úly 5Kč SPO, Pof.455, Vánoce 7,50Kč SPO atd. a množství dalších zajímavých položek; uloženo na albových listech v pošetkách s popisy ve 4 šroubových zásobnících, jen nominál cca 35.000Kč, vysoký katalog, velmi pěkná specializovaná sbírka, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 48 000 
U:K
Vráceno
1660
---- Kč
213434 - 1993-2001 [SBÍRKY]  sbírka tiskových listů a aršíků
+40
Jakost/Jakost
1993-2001 [SBÍRKY] sbírka tiskových listů a aršíků České republiky, pouze hledané emise, převážně ocelotisk z plochy, určená pole, některé sestavy polí kompletní, k tomu sestava automatových známek Veveří; uloženo v 32-stránkovém zásobníku, jen nominál 10.289Kč, vysoký katalog
Vyvolávací cena: 11 000 
U:Z
Vráceno
1661
1 200 
212609 - 1993-2007  [SBÍRKY]  GENERÁLNÍ / značně kompletní raz
+11
Jakost
1993-2007 [SBÍRKY] GENERÁLNÍ / značně kompletní razítkovaná sbírka na listech Trojan, mj. aršíky, PL apod., navíc doplněno o zásobník A4 s raz. dublety
Vyvolávací cena: 1 000  +20,0 %
U:K
Vydraženo za: 1 200 Kč
1662
48 000 
Tip
212620 - 1993-2008 [SBÍRKY]  GENERÁLNÍ sbírka / akumulace neupot
+30
Jakost
1993-2008 [SBÍRKY] GENERÁLNÍ sbírka / akumulace neupotřebených známek 7 zaplněných zásobnících, obsahuje PL, aršíky, automatové známky, několik archů a částí archů, část také 4-bloky apod., převážná část vícekrát; vysoký nominál přes 65.000Kč (!), uloženo ve střední krabici
Vyvolávací cena: 37 000  +29,7 %
U:K
Vydraženo za: 48 000 Kč
1663
25 000 
Tip
212133 - 1993-2011 [SBÍRKY]  GENERÁLNÍ / sbírka ve 4 velkých pé
+37
Jakost
1993-2011 [SBÍRKY] GENERÁLNÍ / sbírka ve 4 velkých pérových deskách na listech Trojan + 2 zásobníky A4 s dublety, obsahuje také aršíky, PL, automatové zn., černotisky atd.; nominál přes 39.000Kč
Vyvolávací cena: 24 000  +4,2 %
U:K
Vydraženo za: 25 000 Kč
1664
---- Kč
214694 - 1993-2014 [SBÍRKY]  GENERÁLNÍ / razítkovaná sbírka na
+4
Jakost
1993-2014 [SBÍRKY] GENERÁLNÍ / razítkovaná sbírka na listech v pořadači, včetně aršíků, také automatové zn. apod., bez PL; kat. dle majitele cca 10.000Kč
Vyvolávací cena: 2 000 
U:Z
Vráceno
1665
2 800 
211844 - 1993-2006 [SBÍRKY]  sbírka razítkovaných ocelotiskových
+10
Jakost/Jakost/Jakost
1993-2006 [SBÍRKY] sbírka razítkovaných ocelotiskových a ofsetových listů a aršíků, kulatá razítka a původní lep + několik položek ČSR II., sestava černotisků ČR a grafických listů k výstavám; kat. min. 9.100Kč
Vyvolávací cena: 2 800  +0,0 %
U:Z
Vydraženo za: 2 800 Kč
1666
4 500 
211782 - 1993-1996 [SBÍRKY]  DATA TISKU / sbírka 53 dat tisku výpl
+10
Jakost/Jakost
1993-1996 [SBÍRKY] DATA TISKU / sbírka 53 dat tisku výplatních známek emisí Městská architektura, Venkovská architektura a Václav Havel 2 Kč a 3,60 Kč, každé datum jiné, nejčastěji v 10-pásech i s číslem PA, různé náklady, odstíny barev, druhy papíru, velikosti PO apod., obsahuje např. Pof.13 z 5.XI.93 s posunem hodnot. číslice nahoru (katalog vyobrazuje jen posun dolů), Pof.60 s posunem hodnoty dolů, Pof.71 z 2.V.95 ve dvou různých odstínech apod.; uloženo na pěti listech, velmi zajímavá sestava dnes již nedostupných emisí, kat. jednotlivých známek včetně posunů 6.360Kč, takto cena mnohem vyšší
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:Z
Vydraženo za: 4 500 Kč
1667
7 000 
211783 - 1993-2007 [SBÍRKY] DATA TISKU / sbírka 231 dat tisku přev
+32
Jakost/Jakost/Jakost
1993-2007 [SBÍRKY] DATA TISKU / sbírka 231 dat tisku převážně příležitostných známek ČR na 14 kartách nebo albových listech, často více různých dat na jedné známce, obsahuje i některé katalogové DV (označeny), Pof.41, Mezinárodní den dětí, MPO i SPO, Pof.50, Ptáci 5Kč, základní tisk 22.VII. s chybným nastavením data 22.XII. a odlišným odstínem zelené (velmi vzácný náklad), Pof.52, Městská architektura 6Kč, matný lep VPO i MPO, Pof.256, Nezval 5Kč, vynech. PO v 10-bloku apod.; nominální hodnota 5.183Kč, výjimečná nabídka
Vyvolávací cena: 6 500  +7,7 %
U:Z
Vydraženo za: 7 000 Kč
1668
11 000 
Tip
212155 - 1993-2010 [SBÍRKY] OBCHODNÍ ZÁSOBA / obsahuje předevší
+12
Jakost/Jakost
1993-2010 [SBÍRKY] OBCHODNÍ ZÁSOBA / obsahuje především aršíky a PL, doplěno o 4ks černotisků, 3ks zn. sešitků a dárkové album ČP 10 let české poštovní známky, uloženo v kroužkovém pořadači, nominál přes 14.000Kč, nezapočítáno několik razítkovaných aršíků a PL
Vyvolávací cena: 9 000  +22,2 %
U:Z
Vydraženo za: 11 000 Kč
1669
---- Kč
211799 - 1993-1999 [SBÍRKY]  CELISTVOSTI / sestava 39ks dopisů s ar
+9
Jakost
1993-1999 [SBÍRKY] CELISTVOSTI / sestava 39ks dopisů s aršíky, PL nebo jejich částmi, většinou R-dopisy, popř. Ex, do vlastních rukou nebo s doručenkou (podací lístky a vrácené doručenky přiloženy), přesné frankatury, z toho 18ks do Německa, 7x Nizozemí, 5x Itálie a 1x do Rakouska, příchozí razítka, všechny náležitosti; jen nominále frankatury 2.190Kč, vše pěkná razítka, bez poškození, výjimečná sestava
Vyvolávací cena: 1 800 
U:O4
Vráceno