Aukce 65 / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
1860
2 200 
226334 - 1899 AGENOR HRABĚ GOLUCHOWSKI (1849-1921), rakousko-uhersk
+1
Jakost
1899 AGENOR HRABĚ GOLUCHOWSKI (1849-1921), rakousko-uherský ministr zahraničí a financí, podpis na listině - jmenování konzulem; vzácné
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1861
---- Kč
226340 - 1830? ELEONORA SALM-REIFFERSCHEIT KRAUTHEIM (1799-1851), hra
+1
Jakost
1830? ELEONORA SALM-REIFFERSCHEIT KRAUTHEIM (1799-1851), hraběnka hessenská, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1862
7 500 
Tip
226320 - 1883 FERDINAND IV. HABSBURSKÝ (1835-1908), arcivévoda rako
+1
Jakost
1883 FERDINAND IV. HABSBURSKÝ (1835-1908), arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský, vlastnoruční podpis na listině s pečetí; zachovalý stav, vzácné,
Vyvolávací cena: 5 000  +50,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 7 500 Kč
1863
14 000 
Tip
225749 - 1766 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král česk
+2
Jakost
1766 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král český a uherský, syn Marie Terezie, vládl v letech 1780-1790; vlastnoruční podpis "Joseph" na missivu adresovaném na fuldského biskupa, dáno ve Vídni 31. července 1766, doplněno o podpisy vicekancléře hraběte Coloredo a France Georga von Leykam (1724-1793), suchá pečeť; celkově zachovalý stav, vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 10 000  +40,0 %
U:A3s| | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 14 000 Kč
1864
19 000 
Tip
225774 - 1645 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský Král Slunce z r
+1
Jakost
1645 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský "Král Slunce" z rodu Bourbonů, vládl v letech 1643-1715, vlastnoruční podpis na větší část pergamenové listiny s datací Paříž 8.3. 1645, spolupodepsán statní sekretář a pozdější ministr války Michel Le Tellier, markýz de Louvois (1603-1685); velmi zajímavé a vzácné, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 9 000  +111,1 %
U:A3s| | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 19 000 Kč
1865
1 300 
226322 -  OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského
Jakost
OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského císaře Karla I. a Zity Bourbonsko-Parmské; podpis na čb portrétní fotografii, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 300 Kč
1866
---- Kč
Tip
226323 - 1995 RAINIER III. (1923–2005), monacký kníže (1949 –
Jakost
1995 RAINIER III. (1923–2005), monacký kníže (1949 – 2005); podpis na portrétní fotografii, bezvadný stav, hledané a vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1867
140 000 
Tip
225769 - 1686 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+3
Jakost
1686 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na pergamenové listině velkého formátu s kolorovanou intitulací, rozměr 57x43cm; císař Leopold I. uděluje souhlas s přenecháním kostela ve Svätém Juru nedaleko Bratislavy tamní piaristické koleji a škole; na plice velká císařská pečeť, doplněno o podpis biskupa Petera Korompaye (1623-1690) z Egeru; dáno ve Vídni 14. srpna 1686; mimořádně zachovalé bez obvyklých stop stáří a proděravění, dekorativní a vzácná listina!
Vyvolávací cena: 25 000  +460,0 %
U:K | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 140 000 Kč
1868
11 000 
Tip
225736 - 1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+6
Jakost
1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně psaný 12-stránkový (!) dopis v češtině s podpisem "Dr. Beneš", zajímavý text, rukopisy z raného období E. Beneše jsou vzácné, zachovalý stav, ojedinělé
Vyvolávací cena: 5 000  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 11 000 Kč
1869
5 000 
225742 - 1935 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
Jakost
1935 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoruční podpis na pověřovacím listě pro Ministerstvo zahraničí s tištěným podpisem T.G. Masaryka; pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 500  +233,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 5 000 Kč
1870
2 000 
225744 - 1936 BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, p
Jakost
1936 BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předseda Agrární strany a československý ministerský předseda, vlastnoruční podpis na blahopřejném dopise s hlavičkou Agrární strany adresovaný na ministra Ludvíka Pazderku; bezvadné
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1871
6 000 
Tip
226075 -  HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské repu
Jakost
HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; podpis "Dr. E. Hácha" na lístku v paspartě s čb portrétní fotopohlednicí; původní adjustace z exponátu, dekorativní
Vyvolávací cena: 4 000  +50,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 6 000 Kč
1872
3 000 
Tip
225728 -  HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezi
+1
Jakost
HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis na barevné fotografii; zajímavé, hledané
Vyvolávací cena: 800  +275,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
1873
6 000 
Tip
225745 - 1925 HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a p
+1
Jakost
1925 HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a předseda vlády ČSR v letech 1935 až 1938, vlastnoruční podpis jako ministr zemědělství na úředním dopise adresovaném na Ministerstvo zahraničí, úřednické poznámky; velmi hledané!
Vyvolávací cena: 4 000  +50,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 6 000 Kč
1874
3 200 
Tip
225747 - 1968 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunist
+1
Jakost
1968 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, strojopisné blahopřání s celým podpisem, na ručním papíru s hlavičkou Gustáv Husák; včetně původní
Vyvolávací cena: 2 400  +33,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1875
3 000 
222536 - 1895 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československ
+2
Jakost
1895 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný dvoustránkový dopis v němčině s podpisem; celé dopisy s rukopisem K. Kramáře jsou vzácné, pouze vodorovně přeloženo, jinak bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
1876
4 500 
Tip
226338 - 1945 LECLERC Jacques-Philippe (Philippe François Marie de H
+1
Jakost
1945 LECLERC Jacques-Philippe (Philippe François Marie de Hauteclocque 1902-1947), jeden z nejslavnějších francouzských generálů II. světové války; vlastnoruční podpis na čb fotografii, mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 4 500 Kč
1877
---- Kč
226327 - 1939-1966 LIPOVÁ Ludmila (rozená Masaryková), neteř T.G.
+2
Jakost
1939-1966 LIPOVÁ Ludmila (rozená Masaryková), neteř T.G.M., rukopis s podpisem + dopis s poděkováním za kondolenci k úmrtí manžela, bývalého velvyslance v Lotyšsku; vzácné
Vyvolávací cena: 1 200 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1878
2 800 
Tip
225735 - 1931 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1931 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psaný 6-řádkový dopis - přímluva pro Maxe Lobkowicze (1888-1967), pozdějšího československého velvyslance ve Spojeném království z významného českého knížecího rodu; zajímavý kontext, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 600  +7,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 800 Kč
1879
8 000 
Tip
225780 - 1922 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+2
Jakost
1922 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na jídelním lístku slavnostní večeře pořádané pro armádní důstojníky na Pražském hradě 12. ledna 1922, spolupodepsáni mj. generál Alois Podhajský, ministr národní obrany František Udržal atd., doplněno o pozvánku na jméno kapitána Jana Skerla se jmenovkou a zasedacím pořádkem při společenském stolování; mimořádně zajímavé a vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 8 000 Kč
1880
1 900 
226325 - 1928 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka,
+3
Jakost
1928 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, předsedkyně Československého červeného kříže, vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný do Lán, na hlavičkovém papíru hotelu Savoy v Karlových Varech; včetně původní obálky, pěkný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 1 800  +5,6 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 900 Kč
1881
2 000 
Tip
225740 -  SYROVÝ Jan (1888 - 1970), československý armádní gener
+1
Jakost
SYROVÝ Jan (1888 - 1970), československý armádní generál, náčelník hlavního štábu, velitel čs. legií v Rusku, předseda vlády v období Mnichovské dohody, ministr obrany, národní hrdina; vlastnoruční podpis na listu s čb reprodukcí fotografie z I. světové války; adjustováno na exponátovém listě, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500  +33,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1882
10 000 
Tip
225733 - 1935 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický
+1
Jakost
1935 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident Slovenska, vlastnoruční podpis "Dr. Tiso" jako poslanec NS na dopise "Sdružení akademikov bánovského okolia" adresovaném na prešovského biskupa Vladimíra Čobrdu; zajímavý text, podpisy J. Tisa jsou výrazně vzácnější než A. Hlinky!
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 10 000 Kč
1883
3 200 
225731 - 1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884 -1957), český komunistick
+1
Jakost
1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884 -1957), český komunistický politik, druhý čs. komunistický prezident, odborový předák a premiér Československa; vlastnoruční podpis na strojopisném dopise adresovaném předsedovi vlády Uruguaye se suchou pečetí, navíc doplněno o podpis Václava Davida (1910-1996), ministra zahraničních věcí; včetně obálky, pouze vodorovně přeloženo, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1884
1 200 
226336 - 1888 DUDÍK Beda ( 1815-1890), moravský zemský historiogra
+2
Jakost
1888 DUDÍK Beda ( 1815-1890), moravský zemský historiograf, církevní historik, osobní kaplan císaře Františka Josefa I., 3-stránkovvý dopis s podpisem; vzácné
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
1885
---- Kč
Tip
225730 - Staženo
+1
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Staženo
1886
---- Kč
Tip
225044 - 1941 GAŠPAR J. Tido (1893-1972), slovenský novinář, spis
+1
Jakost
1941 GAŠPAR J. Tido (1893-1972), slovenský novinář, spisovatel, ideolog a politik, vlastnoruční podpis na maďarsky psaném dopise s hlavičkou Šéf úřadu propagandy; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1887
2 200 
Tip
222540 - 1974 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spiso
+1
Jakost
1974 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984); vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1888
4 500 
Tip
225738 - 1892 ALEŠ Mikoláš (1852–1913), český malíř a ilustr
+1
Jakost
1892 ALEŠ Mikoláš (1852–1913), český malíř a ilustrátor, vlastnoručně psaný 7-řádkový text na dopisnici, adresováno na nakladatele Urbánka; bezvadný stav, poměrně malý výskyt, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +200,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 4 500 Kč
1889
---- Kč
Tip
226349 - 1936 MUCHA Alfons (1860–1939), rukopisně nadepsaná obál
+2
Jakost/Jakost
1936 MUCHA Alfons (1860–1939), rukopisně nadepsaná obálka adresovaná do Náchoda, včetně jména a adresy umělce na zadní klopě, vyfr. čs. zn. s DR PRAHA 24.XI.36, přiložená vlastní fotografie; přehyb v obálce, ojedinělé
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1890
1 500 
222539 - 1902 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudebn
+1
Jakost
1902 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudební skladatel, dirigent a violista, vlastnoručně psaný text na pohlednici zaslané z jeho turné po Anglii a Skotsku, pěkný text, adresováno na Dr. Jaromíra Boreckého (1869-1951), muzikolog a hudební kritik; bezvadný stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
1891
1 000 
226328 - 1947 WEINER Leó (1885-1960), slavný maďarský hudební sk
Jakost
1947 WEINER Leó (1885-1960), slavný maďarský hudební skladatel, dopis s rukopisem a podpisem
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1892
1 400 
225737 - 1916 ZRZAVÝ Jan (1890–1977), významný malíř, vlastnor
+1
Jakost
1916 ZRZAVÝ Jan (1890–1977), významný malíř, vlastnoruční 2-stránkový dopis v němčině s podpisem z raného období; zajímavé, přeloženo
Vyvolávací cena: 700  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 400 Kč
1893
800 
Tip
225748 -  BARDOT Brigitte (1934-), slavná francouzská herečka; cel
+1
Jakost
BARDOT Brigitte (1934-), slavná francouzská herečka; celý podpis na fotopohlednici
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
1894
2 800 
225773 -  BRYNNER Yul (1920-1985), slavný americký herec pocházej
+1
Jakost
BRYNNER Yul (1920-1985), slavný americký herec pocházející z Ruska, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici; bezvadný stav, vzácný podpis
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 800 Kč
1895
3 600 
Tip
225770 - 1933 DIETRICH Marlene Magdalene (1901–1992), světoznámá
+1
Jakost
1933 DIETRICH Marlene Magdalene (1901–1992), světoznámá německo-americká herečka a zpěvačka + CHEVALIER Maurice (1888-1972), legendární francouzský herec a zpěvák, držitel Oscara atd.; podpisy na společné čb portrétní fotopohlednici; velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 600 Kč
1896
3 000 
Tip
225772 -  BOX / FRAZIER JOE (1944-2011), světoznámý americký boxe
+1
Jakost
BOX / FRAZIER JOE (1944-2011), světoznámý americký boxer, v letech 1970-1973 profesionální mistr světa v těžké váze, boxoval mj. s Muhammadem Alim atd.,; vlastnoruční podpis na čb fotografii, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
1897
1 000 
217181 - 1965 GYMNASTIKA / ČÁSLAVSKÁ Věra (1941-2016), českoslov
+1
Jakost
1965 GYMNASTIKA / ČÁSLAVSKÁ Věra (1941-2016), československá gymnastka a sedminásobná olympijská vítězka, vlastnoruční podpis na obálce s příležitostným razítkem PR III. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA a vylepenou zn. Spartakiáda 30h (Pof.1444); zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1898
8 500 
226160 - 1934-1938 STOLNÍ TENIS / sestava dvou pohlednic s podpisy v
Jakost
1934-1938 STOLNÍ TENIS / sestava dvou pohlednic s podpisy významných stolních tenistů, mj. 2x Marie Kettnerová (1911-1998) - držitelka 23 medailí z mistrovství světa (6 zlatých, 5 stříbrných a 12 bronzových), dále např. Hans Hartniger, V. Votrubcová atd., doplněno o čb fotopohlednici s podpisem tenisty; jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +750,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 8 500 Kč
1899
2 600 
Tip
225045 - 1949 ŠACHY / dopisnice vydaná ke XX. sjezdu čsl. šachist
+1
Jakost
1949 ŠACHY / dopisnice vydaná ke XX. sjezdu čsl. šachistů s fialovým raz. MEZINÁRODNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ / TRENČIANSKÉ TEPLICE s 10 podpisy významných šachistů, mj. Erdélyi, Pachman, Szabó, Wade, navíc 2 propagační nálepky ke sjezdu; pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +160,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 600 Kč
1900
2 200 
225841 - 1978 REMEK Vladimír (1948), jediný československý kosmon
+1
Jakost
1978 REMEK Vladimír (1948), jediný československý kosmonaut, vlastnoruční podpis na aršíku Interkosmos, Pof.A2364A; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč

Aukce 65 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie origináně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.