Aukce 65 / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
1851
2 400 
Tip
226627 - 1854-1940 [SBÍRKY]  sbírka cca 240 rakouských kolků od p
+15
Jakost/Jakost
1854-1940 [SBÍRKY] sbírka cca 240 rakouských kolků od první emise (2ks), čisté i použité, několik pestrých frankatur a navíc nepočítané tištěné kolky a pečeti; různá kvalita, nijak nezpracováno; pochází z pozůstalosti
Vyvolávací cena: 2 000  +20,0 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 400 Kč
1852
2 000 
Tip
225866 - 1942 Protektorát ČaM / EISEN UND STAHL, kontrolní zn. pro
+2
Jakost
1942 Protektorát ČaM / EISEN UND STAHL, kontrolní zn. pro evidenci spotřebované oceli, přitištěné váhové údaje v černé barvě 25kg, 100kg, 500kg, 1t, 5t a 10t na zn. ve fialové a zelené barvě, vylepeno na 3 zúčtovacích listinách firmy J. Porkert, Skruhov nad Bělou; ojedinělé
Vyvolávací cena: 1 000  +100,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1853
---- Kč
Tip
225691 - 1945 ČSR II. /  tištěný protektorátní kolek 50h s kř
+1
Jakost
1945 ČSR II. / tištěný protektorátní kolek 50h s křížovým přetiskem na znárodněném tiskopisu RECHNUNG, prošlé v obchodním provozu 3.11.1945, JABLONNÉ NAD ORLICÍ; přídavné razítko "Spotřeba starých tiskopisů"; vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno

Aukce 65 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící práček do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.