Aukce 67 / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
2210
15 000 
Tip
231118 - 1860-1945 [SBÍRKY]  NĚMECKO / velká sbírka německých k
+117
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1945 [SBÍRKY] NĚMECKO / velká sbírka německých kolků ve dvou zaplněných albech Linden, zastoupeny staroněmecké státy, císařství, Výmarská republika, III. říše, fiskální, tabákové, soudní, nákladní a další; vše nafoceno, velmi zajímavá kolekce
Vyvolávací cena: 15 000  +0,0 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 15 000 Kč
2211
11 000 
Tip
231123 - 1860-1950 [SBÍRKY] / USA / sbírka kolků v zaplněném alb
+42
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1950 [SBÍRKY] / USA / sbírka kolků v zaplněném albu Linder, zastoupeny fiskální, tabákové, na alkohol a další, perfiny, různé způsoby znehodnocení; velmi zajímavá a pestrá sbírka
Vyvolávací cena: 4 000  +175,0 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 11 000 Kč
2212
3 200 
Tip
231125 - 1918-1980 [SBÍRKY] POLSKO / sbírka převážně polských
+41
Jakost/Jakost/Jakost
1918-1980 [SBÍRKY] POLSKO / sbírka převážně polských kolků v zaplněném 20-listovem zásobníku A4, kolky fiskální, soudní a jiné, výstřižky, vícebloky, v menší míře zastoupeny i jiné státy zejm. Maďarsko; zajímavý a různorodý soubor
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč

Aukce 67 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.