Aukce 67 / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
2216
---- Kč
Tip
231398 - 1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1
+1
Jakost
1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1801), francouzský šlechtic a maršál, vlastnoruční podpis na pergamenovém tištěném vojenském povyšovacím dekretu, daném v Paříži 12. 9. 1765, přiložen český překlad dokumentu; velmi dobrý stav, dekorativní
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vráceno
2217
35 000 
Tip
231343 - 1530 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1530 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na pergamenové listině adresované na papeže Klementa VII. z rodu Medici (1478-1534), dáno v Praze 21. 5. 1530; chybějící pečeť, jinak bezvadná zachovalost, vzácný autograf významného habsburského panovníka na českém trůně, stěží opakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 35 000  +0,0 %
U:DR | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 30 000 Kč
2218
22 000 
Tip
231346 - 1646 FERDINAND III. (1608–1657), císař římský, král
+2
Jakost
1646 FERDINAND III. (1608–1657), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na Louise Raduita de Souches (1608-1682), jednoho z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války, roku 1645 ubránil Brno proti přesile Švédů, listina z 28. dubna 1646 (5 dní před povýšením Souchese do panského stavu) s císařovým rukopisným přípisem a osobní sekretní pečetí; drobné stopy stáří, jinak dobrý zachovalý stav, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 10 000  +120,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 22 000 Kč
2219
26 000 
Tip
231435 - 1891 FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE (1863-1914), následník ra
+1
Jakost
1891 FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE (1863-1914), následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I., roku 1914 zavražděný při atentátu v Sarajevu, vlastnoruční podpis na dopise; bezvadný stav, velmi vzácné, v naší aukci poprvé v nabídce!
Vyvolávací cena: 10 000  +160,0 %
U:A3s| | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 26 000 Kč
2220
---- Kč
231316 - 2010? HÁJA bint al-Husajn (*1974), princezna jordánská, d
+1
Jakost
2010? HÁJA bint al-Husajn (*1974), princezna jordánská, dcera krále Husajna I., nevlastní sestra současného krále Abdalláha II., vlastnoruční podpis na fotografii; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2221
20 000 
Tip
231304 - 1900? CHOTKOVÁ Žofie (1868-1914), česká šlechtična, ma
+1
Jakost
1900? CHOTKOVÁ Žofie (1868-1914), česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d'Este, vlastnoruční podpis na kabinetní fotografii bratislavského ateliéru Sándor Fink; patina a drobné vady, přesto mimořádně vzácné, memorábilie po hraběnce Chotkové se na trhu prakticky nevyskytují
Vyvolávací cena: 10 000  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 20 000 Kč
2222
6 500 
231431 - 1812 KAREL I. FILIP ZE SCHWARZENBERGU (1771-1820), český
+1
Jakost
1812 KAREL I. FILIP ZE SCHWARZENBERGU (1771-1820), český šlechtic a polní maršál, proslavený v bojích proti republikánské i císařské Francii a Napoleonovi, vlastnoruční dopis s podpisem; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000  +116,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 6 500 Kč
2223
13 000 
Tip
231338 - 1666 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+1
Jakost
1666 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na dopise formátu cca 20x30cm vydaného 21. 4. 1666, dekorativní titulatura a velmi pěkně zachovalá velká císařská pečeť s papírovým krytem, spolupodpisy úředníků; velmi pěkný stav, velmi zajímavé!
Vyvolávací cena: 10 000  +30,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 13 000 Kč
2224
1 100 
231319 - 2000? MARIE AGLAÉ, kněžna lichtenštejnská (1940-2021),
+1
Jakost
2000? MARIE AGLAÉ, kněžna lichtenštejnská (1940-2021), česká šlechtična, manželka lichtenštejnského knížete Jana Adama II., vlastnoruční podpis na děkovné kartičce se slepotiskovým rodovým erbem; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
2225
5 500 
Tip
231426 - 1896 OTA FRANTIŠEK JOSEF RAKOUSKÝ (1865-1906), rakouský a
Jakost
1896 OTA FRANTIŠEK JOSEF RAKOUSKÝ (1865-1906), rakouský arcivévoda, otec posledního rakouského císaře Karla I., vlastnoruční podpis na tiskopisu s razítkovou hlavičkou c. a k. Husarenregimentu „Graf Nádasdy“ č. 9; křížem přeloženo, celkově velmi dobrý stav, zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 5 500 Kč
2226
---- Kč
226323 - 1995 RAINIER III. (1923–2005), monacký kníže (1949 –
Jakost
1995 RAINIER III. (1923–2005), monacký kníže (1949 – 2005); podpis na portrétní fotografii, bezvadný stav, hledané a vzácné
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2227
1 100 
231396 - 1886 SCHMERLING Anton von (1805-1893), rakouský politik a p
+1
Jakost
1886 SCHMERLING Anton von (1805-1893), rakouský politik a právník, rakouský ministr spravedlnosti, státní ministr Rakouského císařství a faktický šéf vlády, představitel německorakouského liberálního proudu, rukopisný dopis s podpisem a slepotiskovou hlavičkou; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
2228
1 600 
231091 - 1940 BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, českos
Jakost
1940 BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, československý a český právník, státní úředník a politik, za protektorátu předseda vlády a ministr vnitra, podpis na vysvědčení o aktuárské zkoušce, doplněno fotografií; velmi dobrý stav, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
2229
1 200 
231080 - 2000? BIĽAK Vasil (1917-2014), slovenský komunistický pol
Jakost
2000? BIĽAK Vasil (1917-2014), slovenský komunistický politik, přední neostalinista, podporovatel sovětské invaze a normalizace a ideolog KSČ, podpis se vzkazem na lístku, na exponátovém listě
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
2230
1 100 
231320 - 1885 BRÁF Albín (1851-1912), český právník, vysokoško
+1
Jakost
1885 BRÁF Albín (1851-1912), český právník, vysokoškolský profesor, národohospodář, politik a novinář, vlastnoručně psaný dopis; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
2231
1 600 
Tip
228530 - 1968 DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slove
Jakost
1968 DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ; FDC s vlastnoručním podpisem (1x ohyb) + podpis na pamětním "aršíku" k výročí založení Československa; velmi zajímavé
Vyvolávací cena: 1 200  +33,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
2232
---- Kč
Tip
230107 - Staženo
+1
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Staženo
2233
2 200 
231363 - 1875-1878 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a
+1
Jakost
1875-1878 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a český právník, historik a politik, stoupenec národnostní tolerance, federalizace Rakouska a odpůrce rakousko-uherského dualismu, sestava 3 listin s vlastnoručním podpisem; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
2234
800 
231075 - 1947 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický nov
Jakost
1947 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický novinář a politik, ministr informací 1945-1953, podpis s věnováním na portrétní fotografii, na exponátovém listu; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
2235
5 000 
231389 - 1916 MACKENSEN August von (1849-1945), pruský a německý v
+1
Jakost
1916 MACKENSEN August von (1849-1945), pruský a německý voják a polní maršál, jeden z nejznámějších velitelů německé armády v I. světové válce, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici; velmi dobrý stav, vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +150,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 5 000 Kč
2236
3 000 
Tip
230939 - 1939 MACH Alexander Šaňo  (1902-1980) byl slovenský novin
+1
Jakost
1939 MACH Alexander Šaňo (1902-1980) byl slovenský novinář, funkcionář s vedl radikalní křídlo HSĽS, hlavní velitel Hlinkovy gardy a ministr vnitra Slovenského státu, prosazoval těsnou spolupráci s nacistickým Německem, nesl zodpovědnost za perzekuci slovenského odboje a deportace slovenských Židů do nacistických koncentračních táborů, vlastnoruční podpis na neprošlé pohlednici A.Hliky s 3 otisky razítek autopošty KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 25.VI.39; bez poškození
Vyvolávací cena: 2 000  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
2237
1 300 
Tip
231391 - 1938 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka,
+1
Jakost/Jakost
1938 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, předsedkyně Československého červeného kříže, vlastnoručně psaný vánoční a novoroční pozdrav s podpisem adresovaný hospodyni rodiny Masarykových; včetně původní obálky, pěkný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 300 Kč
2238
1 200 
231105 - 1979 MASARYKOVÁ Anna (1911-1996) a MASARYKOVÁ Herberta (19
+2
Jakost
1979 MASARYKOVÁ Anna (1911-1996) a MASARYKOVÁ Herberta (1945-1996), vnučky T. G. Masaryka, podpisy v brož. knize "Masarykův rodinný život" z roku 1936; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:O5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
2239
1 000 
231054 - 1928? SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demo
+1
Jakost
1928? SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista, jeden z mužů 28. října, podpis s věnováním na patitulu II. dílu jeho knihy "28. říjen 1918"; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
2240
9 500 
Tip
230883 - 1944 STANO Július (1900 - 1971), slovenský politik a minis
Jakost
1944 STANO Július (1900 - 1971), slovenský politik a ministr dopravy ve vládách samostatného Slovenska, dvojdílný pamětní list k vydání emise Knížata s vlastnoručním podpisem; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 500  +533,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 9 500 Kč
2241
900 
228527 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; vlastnoruční podpis na aršíku Pražský hrad; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 900 Kč
2242
24 000 
Tip
230731 -  TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kn
+1
Jakost
TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident, podpis na tištěné fotografii (v pravém horním rohu mírně natržená), přiložen průvodní dopis studentovi, který o podpis požádal, vč. originální obálky; velice zajímavý dokument, J. Tiso zřídka poskytoval autogram, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +380,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 24 000 Kč
2243
3 400 
Tip
232014 - 1945 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1945 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na velkoformátové čb fotografii s manželkou při návratu do vlasti v roce 1945, dole podpis fotografa Viléma Rozegnala (1915-1987), po roce 1945 fotograf Ministerstva národní obrany; bezvadný stav, dekorativní a vzácné!
Vyvolávací cena: 3 400  +0,0 %
U:A0 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 400 Kč
2244
---- Kč
Tip
231340 - 1875 EITELBERGER Rudolf (1817-1885), rakouský historik výt
+2
Jakost
1875 EITELBERGER Rudolf (1817-1885), rakouský historik výtvarného umění, první profesor dějin umění na Vídeňské univerzitě iniciátor a ředitel muzea umění a průmyslu a uměleckoprůmyslové školy, vlastnoručně psaný dopis s hlavičkou; bezvadný stav, vzácné a zajímavé
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2245
700 
231394 - 1952-1981 LESNÝ Vincenc (1882-1953), český indolog, přek
+3
Jakost
1952-1981 LESNÝ Vincenc (1882-1953), český indolog, překladatel a jedna z nejvýraznějších postav české orientalistiky 1. poloviny 20. století, vlastnoruční dopis s podpisem, k tomu jeho syn LESNÝ Ivan (1914-2002), český lékař a spisovatel, 3ks rukopisných dopisů s podpisy; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
2246
1 100 
231353 - 1905 REZEK Antonín (1853-1909), český historik, univerzit
+1
Jakost
1905 REZEK Antonín (1853-1909), český historik, univerzitní profesor, ministr rakouské vlády pro české záležitosti, poslanec Zemského sněmu, vlastnoruční vzkaz s podpisem (údajně Jaroslavu Vrchlickému), na kartičce s hlavičkou; bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
2247
1 600 
231360 - 1890? JEŘÁBEK František Věnceslav (1836-1893), český d
+1
Jakost
1890? JEŘÁBEK František Věnceslav (1836-1893), český dramatik, básník, pedagog, novinář a politik, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; bezvadný stav, vzácné a zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
2248
---- Kč
231861 - 1951 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a
+1
Jakost
1951 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a sběratel lidových písní, vlastnoručně psaný text a podpis na prošlé pohlednici z roku 1951, adresováno do Nepomuku na Jindřicha Březinu; bez poškození
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2249
2 600 
231380 - 1840 KLÁCEL František Matouš (1808-1882), český básní
Jakost
1840 KLÁCEL František Matouš (1808-1882), český básník, novinář, filozof, katolický kněz, zastánce českomoravské jednoty, přítel Boženy Němcové, vlastnoruční podpis na vysvědčení; křížem přeloženo, uprostřed prodřeno, jinak dobrý stav, zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 2 200  +18,2 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 600 Kč
2250
3 200 
Tip
231321 - 1853 KOUBEK Jan Pravoslav (1805-1854), český a rakouský p
+1
Jakost
1853 KOUBEK Jan Pravoslav (1805-1854), český a rakouský pedagog, básník a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, vlastnoručně psaný dopis; velmi dobrý stav, vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
2251
1 800 
231015 - 1922 KUKUČÍN Martin (1860-1828), slovenský spisovatel-pro
+2
Jakost
1922 KUKUČÍN Martin (1860-1828), slovenský spisovatel-prozaik, dramatik a publicista, vlastnoručně napsaný třístránkový dopis; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +50,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 800 Kč
2252
600 
231108 - 1934? MAHEN Jiří (1882-1939), český básník a novinář
+2
Jakost
1934? MAHEN Jiří (1882-1939), český básník a novinář působící v Brně, podpis v Mahenově sbírce básní "Požár Tater" z roku 1934; bez přebalu, jinak bezvadný stav
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:O5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
2253
14 000 
Tip
231036 - 1900? GRIEG Edvard Hagerup (1843-1907), norský hudební skl
+1
Jakost
1900? GRIEG Edvard Hagerup (1843-1907), norský hudební skladatel, považován za největšího norského skladatele vůbec, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii, na exponátovém listě A3; velmi zajímavé a vzácné!
Vyvolávací cena: 13 000  +7,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 14 000 Kč
2254
---- Kč
231386 - 1906 korespondenční lístek s podpisy umělců: malíři J
+1
Jakost
1906 korespondenční lístek s podpisy umělců: malíři J. Obrovský, O. Bubeníček, J. J. Král, V. Skála, sochař H. Folkmann, divadelní herečka H. Kvapilová a další; bezvadný stav, zajímavý celek
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2255
2 400 
Tip
231383 - 1932 PROCHÁZKA Jaro (1886-1949), český malíř, předevš
+1
Jakost/Jakost
1932 PROCHÁZKA Jaro (1886-1949), český malíř, především měst a krajin, vlastnoruční dopis s podpisem, ve kterém vysvětluje, kdo je podepsán na přiložené fotopohlednici: malíři Blažíček, Štolovský, Líbal, Stříbrný, Čumpelík Bubeníček a další; velmi dobrý stav, zajímavý a jedinečný celek
Vyvolávací cena: 2 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 400 Kč
2256
---- Kč
231324 - 1903 SCHWAIGER Hanuš (1854-1912), český malíř, grafik a
+1
Jakost
1903 SCHWAIGER Hanuš (1854-1912), český malíř, grafik a pedagog, vlastnoručně psaný vzkaz na vizitce; lehká patina, velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2257
1 000 
231860 - 1919 ŠETELÍK Jaroslav (1881-1955), akademický malíř, ov
+1
Jakost
1919 ŠETELÍK Jaroslav (1881-1955), akademický malíř, ovlivněn impresionismem, podpis na vlastnoručně psané pohlednici
Vyvolávací cena: 500  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
2258
---- Kč
231331 - 1953 BAAROVÁ Lída (1914-2000), jedna z nejslavnějších
+14
Jakost
1953 BAAROVÁ Lída (1914-2000), jedna z nejslavnějších českých hereček, soubor 13 německy psaných dopisů Ottmaru Katzovi, mnichovskému novináři a redaktorovi, v nichž urguje smlouvu na vydání pamětí, zdůrazňuje finanční význam věci, stěžuje si na nové poměry i manžela, slibuje návštěvu v Mnichově a kárá Katze za jeho laxní přístup k jejím očekáváním, přiložena kopie plné moci, jíž Baarová pověřuje Katze k jednání o odškodnění za zabavený majetek; celkem 47 stran rukopisu, několik dopisů s trhlinami, jeden s utrženým rohem, dobově opraveno izolepou, jiné bezvadné, unikátní soubor, výjimečná nabídka!
Vyvolávací cena: 35 000 
U:O4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2259
600 
231021 - 1980? GOTT Karel (1939-2019), jeden z nejvýznamnějších
Jakost
1980? GOTT Karel (1939-2019), jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků, vlastnoruční podpis na kartičce Polydor
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
2260
1 700 
231059 - 1944 KABÁTOVÁ Zita (1913-2012), česká herečka, portrét
Jakost
1944 KABÁTOVÁ Zita (1913-2012), česká herečka, portrétní velkofromátová fotografie s podpisem a věnováním, ateliér Ströminger, na exponátovém listu; velmi dobrý stav, velmi dekorativní!
Vyvolávací cena: 1 500  +13,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 700 Kč
2261
1 500 
Tip
231428 - 1937 KABÁTOVÁ Zita (1913-2012), slavná česká herečka,
+1
Jakost
1937 KABÁTOVÁ Zita (1913-2012), slavná česká herečka, portrétní fotopohlednice s podpisem; výborný stav
Vyvolávací cena: 1 200  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
2262
5 000 
Tip
231102 - 1990? KRYL Karel (1944-1994), básník a písničkář, hlav
+2
Jakost
1990? KRYL Karel (1944-1994), básník a písničkář, hlavní představitel československého protikomunistického protestsongu v letech 1963–1989, podpis na zpěvníku jeho písní vydaném v roce 1989; velmi dobrý stav, velmi zajímavé, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 5 000 Kč
2263
1 400 
231062 - 1941 MANDLOVÁ Adina (1910–1991), slavná česká filmová
Jakost
1941 MANDLOVÁ Adina (1910–1991), slavná česká filmová herečka, podpis na lístku, doplněno o reprodukci fotografie; na exponátovém listu
Vyvolávací cena: 1 300  +7,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 400 Kč
2264
2 800 
Tip
231429 - 1940 MANDLOVÁ Adina (1910–1991), slavná česká filmová
+1
Jakost
1940 MANDLOVÁ Adina (1910–1991), slavná česká filmová herečka, portrétní fotopohlednice s podpisem, ateliér Ströminger; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 200  +133,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 800 Kč
2265
---- Kč
231028 - 1990 NOVOTNÁ Jarmila (1907-1994), česko-americká operní
Jakost
1990 NOVOTNÁ Jarmila (1907-1994), česko-americká operní pěvkyně-sopranistka a filmová herečka, sestava 2 podpisů, 1x na portrétní fotografii, 1x na kartičce; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
2266
1 000 
Tip
231025 - 1970? NOVÝ Oldřich (1899–1983), český herec, podpis na
Jakost
1970? NOVÝ Oldřich (1899–1983), český herec, podpis na fotografii; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700  +42,9 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
2267
1 000 
231351 - 1902 SCHRÖDTER Fritz (1855-1924), německý operní pěvec,
+1
Jakost
1902 SCHRÖDTER Fritz (1855-1924), německý operní pěvec, vlastnoruční podpis s věnováním komtese Elle von Wydenbruck na kabinetní fotografii; vzadu nepatrné poškození, jinak pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
2268
8 000 
Tip
231568 - 1941-1950 [SBÍRKY] / autografy významných meziválečnýc
+12
Jakost
1941-1950 [SBÍRKY] / autografy významných meziválečných českých herců, hudebníků a dalších umělců v památníku, mj. 2x Adina Mandlová (!), Kabátová, Štěpánek, Scheinpflugová, Raoul Schránil, Václav Voska, Theodor Pištěk, Gustav Nezval, Vítová, Plachta a další; seznam přiložen; velmi zajímavé, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:O5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 8 000 Kč
2269
1 300 
Tip
231862 - 1964 BOX, ZÁPAS, VZPĚRAČI / LOH TOKIO 64 / prošlá pohle
+1
Jakost
1964 BOX, ZÁPAS, VZPĚRAČI / LOH TOKIO 64 / prošlá pohlednice s podpisy sportovců, vzpěrač - Zdražila, zápasníci - Kormaník, Kubát, Kment, Švec, boxeři - Polaček, Kučera, Šlajs a Němec, podací DR TOKIA 20.X.64; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 300 Kč
2270
8 000 
Tip
231433 - 1934 FOTBAL / MS V ITÁLII 1934 / propagační pohlednice k
+1
Jakost
1934 FOTBAL / MS V ITÁLII 1934 / propagační pohlednice k MS zaslaná na trenéra Bezecného s podpisy kompletní jedenáctky, mj. podpisy Plánička, Čtyřoký, Ženíšek, Vodička, Sobotka, Burgr, Bouček, Košťálek, Kalocsay atd., odesláno 9.VI.1934 - den před finálovým utkáním s Itálií; velmi dobrá kvalita, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 8 000 Kč
2271
2 200 
Tip
231407 - 1939 FOTBAL / pohlednice z Lotyšska do Protektorátu s podp
+1
Jakost
1939 FOTBAL / pohlednice z Lotyšska do Protektorátu s podpisy českých fotbalistů, mj. Burgr, Říha, Nejedlý, Senecký a další; velmi dobrý stav, hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
2272
800 
231053 - 1975 FOTBAL / sestava 10 podpisů předních českých fotba
Jakost
1975 FOTBAL / sestava 10 podpisů předních českých fotbalistů, např. F. Plánička, A. Kvašňák, J. Vejvoda, F. Havránek a další, podpisy na společné kartě z autogramiády v Kotvě v říjnu 1979, na exponátovém listu; velmi zajímavé a dekorativní
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
2273
700 
231863 - 1962 GYMNASTIKA / ČÁSLAVSKÁ Věra (1941-2016), českoslov
+1
Jakost
1962 GYMNASTIKA / ČÁSLAVSKÁ Věra (1941-2016), československá gymnastka a sedminásobná olympijská vítězka, vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané ze zájezdu do Japonska, doplněno podpisem gymnasty P. Krbec; bez poškození
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
2274
1 000 
231411 -  HOKEJ / AC SPARTA / pohlednice zaslaná z Nizozemska do ČS
+1
Jakost
HOKEJ / AC SPARTA / pohlednice zaslaná z Nizozemska do ČSR s podpisy čs. hokejistů AC Sparta, mj. Jirotka, Trapl, Hurych, Dobr, Rott a další; velmi dobrý stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
2275
5 500 
Tip
231409 - 1939 HOKEJ / MS 1939 VE ŠVÝCARSKU / pohlednice zaslaná ze
+1
Jakost
1939 HOKEJ / MS 1939 VE ŠVÝCARSKU / pohlednice zaslaná ze Švýcarska do ČSR s podpisy čs. hokejistů, mj. Pácalt, Troják, Trousílek, Hurych, Císař, Maleček, Cetkovský, Modrý a další; velmi dobrý stav, velmi hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 5 500 Kč

Aukce 67 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.