Aukce 69 / Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3441
---- Kč
239169 - 1793 DE MÉAN ET DE BEAURIEUX François Antoine Marie Consta
+4
Jakost
1793 DE MÉAN ET DE BEAURIEUX François Antoine Marie Constantin (1758-1831), arcibiskup Mechelenu a biskup Liège, vlastnoruční 3-stránkový dopis podepsaný "L´Evêque et Prince de Liège" adresovaný do Bruselu na vikomtesu Charlottu de Dam, překládaný arch papíru včetně obálky s pečetí; pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 600 
U:A4
Vráceno
3442
---- Kč
Tip
238712 - 1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+2
Jakost
1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční psaný 3-stránkový text s podpisem, na papíru s reliéfní hlavičkou bulharského cara, zajímavý text; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A4
Vráceno
3443
11 000 
Tip
237472 - 1655 FILIP IV. ŠPANĚLSKÝ (1605-1665), král španělský
+1
Jakost
1655 FILIP IV. ŠPANĚLSKÝ (1605-1665), král španělský a jako Filip III. také král portugalský, neapolský a sicilský, vlastnoruční podpis ve tvaru "Yo el Rey" ("Já, král" - odpovídá tehdejšímu ceremoniálu španělského dvora) na listině, kterou král povoluje panu Diegu de Luxan, členu rytířského vojenského řádu z Calatravy, nosit šperky a pestrobarevné oděvy v rozporu s regulemi řádu (řád existuje dodnes a jeho velmistrem je současný španělský král); stopy stáří, přesto mimořádně vzácné, listiny s faleristickým kontextem ze 17. stol. se na trhu prakticky nevyskytují!
Vyvolávací cena: 10 000  +10,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 11 000 Kč
3444
15 000 
Tip
237507 - 1864 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
+1
Jakost
1864 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král; vlastnoruční 15-řádkový dopis s parafou, přiložen lístek s přepisem celého textu; vodorovně přeloženo, bezvadný stav, pozoruhodný dokument, celé rukopisy FJ I. se vyskytují zcela ojediněle!
Vyvolávací cena: 15 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 15 000 Kč
3445
---- Kč
Tip
237469 - 1840 FRIDRICH VILÉM IV. (1795-1861), pruský král, syn kr
+1
Jakost
1840 FRIDRICH VILÉM IV. (1795-1861), pruský král, syn krále Fridricha Viléma III., vlastnoruční podpis na smutečním dopisu; zahnědlé pruhy v okraji, nevýrazně přeloženo, hledané a vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s|
Vráceno
3446
---- Kč
Tip
237511 - 1820 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), rakouský úředn
+2
Jakost
1820 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), rakouský úředník, guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Českého království, vlastnoruční podpis na skládaném dopise s osobní pečetí adresovaném na Karla Hussa (1761-1838, chebský kat a sběratel, kustod Metternichových sbírek na zámku Kynžvart), přiložen lístek s přepisem části textu, který se týká Hussových sbírek; bezvadné, výjimečný dokument!
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A4
Vráceno
3447
3 600 
238705 - 1981 OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakousk
Jakost
1981 OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského císaře Karla I. a Zity Bourbonsko-Parmské; podpis na hlavičkovém strojopisném dopise; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
3448
40 000 
Tip
237512 - 1590 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a
+3
Jakost
1590 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu ve věci penze Andrease Altmanna (působil jako Hofzimmermans, povýšen do šlechtického stavu roku 1592) adresovaném na Albrechta zu Globen von Pochlowitz (Kynšperk nad Ohří), správce dolů v Jáchymově, dále připojen mj. i podpis Humprechta Czernina z Chudenic (1525-1601, císařský rada, rytíř Řádu zlatého rouna, hejtman Pražského hradu a podkomoří), dáno v Praze 12. 9. 1590, přeložený list s filigránem, dekorativní titulatura a zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; v přehybech místy natrženo nebo prodřeno, místy podlepeno, přesto velmi vzácné, stěží opakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 25 000  +60,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 40 000 Kč
3449
1 500 
237454 -  SIMEON II. (*1937), bulharský politik, bývalý bulharský
Jakost/Jakost
SIMEON II. (*1937), bulharský politik, bývalý bulharský car a premiér, sestava 2 vlastnoručních podpisů na fotografii a kartičce; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
3450
1 200 
237456 -  STÉPHANIE MONACKÁ (*1965), princezna monacká, dcera kní
Jakost
STÉPHANIE MONACKÁ (*1965), princezna monacká, dcera knížete Rainiera III. a Grace Kelly, sestra knížete Alberta II., zpěvačka, modelka a návrhářka, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 200 Kč
3451
3 000 
237487 - 1940 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1940 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia e di Albania, imperatore d´Etiopia"; vodorovný přehyb, bezvadné
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 3 000 Kč