Aukce 69 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3441
---- Kč
239169 - 1793 DE MÉAN ET DE BEAURIEUX François Antoine Marie Consta
+4
Jakost
1793 DE MÉAN ET DE BEAURIEUX François Antoine Marie Constantin (1758-1831), arcibiskup Mechelenu a biskup Liège, vlastnoruční 3-stránkový dopis podepsaný "L´Evêque et Prince de Liège" adresovaný do Bruselu na vikomtesu Charlottu de Dam, překládaný arch papíru včetně obálky s pečetí; pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 600 
U:A4
Vráceno
3442
---- Kč
Tip
238712 - 1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+2
Jakost
1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční psaný 3-stránkový text s podpisem, na papíru s reliéfní hlavičkou bulharského cara, zajímavý text; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A4
Vráceno
3443
11 000 
Tip
237472 - 1655 FILIP IV. ŠPANĚLSKÝ (1605-1665), král španělský
+1
Jakost
1655 FILIP IV. ŠPANĚLSKÝ (1605-1665), král španělský a jako Filip III. také král portugalský, neapolský a sicilský, vlastnoruční podpis ve tvaru "Yo el Rey" ("Já, král" - odpovídá tehdejšímu ceremoniálu španělského dvora) na listině, kterou král povoluje panu Diegu de Luxan, členu rytířského vojenského řádu z Calatravy, nosit šperky a pestrobarevné oděvy v rozporu s regulemi řádu (řád existuje dodnes a jeho velmistrem je současný španělský král); stopy stáří, přesto mimořádně vzácné, listiny s faleristickým kontextem ze 17. stol. se na trhu prakticky nevyskytují!
Vyvolávací cena: 10 000  +10,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 11 000 Kč
3444
15 000 
Tip
237507 - 1864 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
+1
Jakost
1864 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král; vlastnoruční 15-řádkový dopis s parafou, přiložen lístek s přepisem celého textu; vodorovně přeloženo, bezvadný stav, pozoruhodný dokument, celé rukopisy FJ I. se vyskytují zcela ojediněle!
Vyvolávací cena: 15 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 15 000 Kč
3445
---- Kč
Tip
237469 - 1840 FRIDRICH VILÉM IV. (1795-1861), pruský král, syn kr
+1
Jakost
1840 FRIDRICH VILÉM IV. (1795-1861), pruský král, syn krále Fridricha Viléma III., vlastnoruční podpis na smutečním dopisu; zahnědlé pruhy v okraji, nevýrazně přeloženo, hledané a vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s|
Vráceno
3446
---- Kč
Tip
237511 - 1820 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), rakouský úředn
+2
Jakost
1820 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), rakouský úředník, guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Českého království, vlastnoruční podpis na skládaném dopise s osobní pečetí adresovaném na Karla Hussa (1761-1838, chebský kat a sběratel, kustod Metternichových sbírek na zámku Kynžvart), přiložen lístek s přepisem části textu, který se týká Hussových sbírek; bezvadné, výjimečný dokument!
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A4
Vráceno
3447
3 600 
238705 - 1981 OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakousk
Jakost
1981 OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského císaře Karla I. a Zity Bourbonsko-Parmské; podpis na hlavičkovém strojopisném dopise; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
3448
40 000 
Tip
237512 - 1590 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a
+3
Jakost
1590 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu ve věci penze Andrease Altmanna (působil jako Hofzimmermans, povýšen do šlechtického stavu roku 1592) adresovaném na Albrechta zu Globen von Pochlowitz (Kynšperk nad Ohří), správce dolů v Jáchymově, dále připojen mj. i podpis Humprechta Czernina z Chudenic (1525-1601, císařský rada, rytíř Řádu zlatého rouna, hejtman Pražského hradu a podkomoří), dáno v Praze 12. 9. 1590, přeložený list s filigránem, dekorativní titulatura a zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; v přehybech místy natrženo nebo prodřeno, místy podlepeno, přesto velmi vzácné, stěží opakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 25 000  +60,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 40 000 Kč
3449
1 500 
237454 - SIMEON II. (*1937), bulharský politik, bývalý bulharský
Jakost/Jakost
SIMEON II. (*1937), bulharský politik, bývalý bulharský car a premiér, sestava 2 vlastnoručních podpisů na fotografii a kartičce; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
3450
1 200 
237456 - STÉPHANIE MONACKÁ (*1965), princezna monacká, dcera kní
Jakost
STÉPHANIE MONACKÁ (*1965), princezna monacká, dcera knížete Rainiera III. a Grace Kelly, sestra knížete Alberta II., zpěvačka, modelka a návrhářka, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 200 Kč
3451
3 000 
237487 - 1940 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1940 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia e di Albania, imperatore d´Etiopia"; vodorovný přehyb, bezvadné
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 3 000 Kč
3452
---- Kč
237475 - ALBRIGHTOVÁ Madeleine (1937-2022), americká diplomatka a
+1
Jakost
ALBRIGHTOVÁ Madeleine (1937-2022), americká diplomatka a politička, v letech 1997–2001 ministryně zahraničí USA, sestava 4ks vlastnoručních podpisů na portrétních fotografiích; 1x nevýrazný ohyb, jinak bezvadné
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A4
Vráceno
3453
5 500 
Tip
237460 - 1636 BANÉR Johan Gustafsson (1596-1641), švédský vojevů
Jakost
1636 BANÉR Johan Gustafsson (1596-1641), švédský vojevůdce za třicetileté války, vrchní velitel švédského vojska ve Svaté říši římské, roku 1639 vpadl s vojskem do Čech, vlastnoruční podpis na výstřižku; adjustováno na kartičce, zachovalé, velmi vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
3454
---- Kč
Tip
238706 - 1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně česky psaný víceřádkový text na pohlednici adresované na svou budoucí manželku Hanu Vlčkovou do Berlína, s kterou se seznámil při studiích v Paříži; rukopisy z raného období života E. Beneše jsou vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5
Vráceno
3455
---- Kč
238416 - BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předs
Jakost
BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předseda Agrární strany a československý ministerský předseda, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, podpisy ministrů II. republiky jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3456
2 000 
238422 - BERTSCH Walter (1900-1952), říšský Němec, člen NSDAP
Jakost
BERTSCH Walter (1900-1952), říšský Němec, člen NSDAP a SS, ministr hospodářství a práce Protektorátu Čechy a Morava, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě, bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +100,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
3457
---- Kč
238420 - BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, českoslove
Jakost
BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, československý a český právník, státní úředník a politik, za protektorátu předseda vlády a ministr vnitra, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3458
1 100 
239156 - 1934 BISKUPOVÉ KRÁLOVÉHRADEČTÍ / KAŠPAR Karel (1870-19
+1
Jakost
1934 BISKUPOVÉ KRÁLOVÉHRADEČTÍ / KAŠPAR Karel (1870-1944), český duchovní, mj. 21. biskup královéhradecký + PÍCHA Mořic (1869-1956), český duchovní, mj. 22. biskup královéhradecký, sestava 3 lístků s vlastnoručními texty s podpisy, každý lístek hlavičkový s vytištěným znakem podepsaného duchovního (u K. Kašpara biskupská i arcibiskupská variace znaku s 6 resp. 10 střapci po stranách znaku); bezvadné, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
3459
900 
236882 - 1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český p
Jakost
1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český právní historik, novinář, archivář, poslanec Říšské rady a rektor České univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze, syn Františka Ladislava Čelakovského; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, zachovalé, významná osobnost!
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3460
---- Kč
238433 - ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úředník, předse
+1
Jakost
ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úředník, předseda československé vlády, v letech 1920 a 1938 ministr vnitra + JEŽEK František (1890-1969), čs. politik, ministr československých vlád a poslanec za Československou národní demokracii a Národní sjednocení, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3461
1 700 
238439 - ČIPERA Dominik (1893-1963), čs. politik, v letech 1938-19
+1
Jakost
ČIPERA Dominik (1893-1963), čs. politik, v letech 1938-1942 ministr veřejných prací, starosta Zlína, člen správní rady koncernu Baťa + MENT Stanislav (1894-1981), lékař, kardiolog a politik, koncem 1. republiky krátce ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 700 Kč
3462
---- Kč
236896 - DRTINA František (1861-1925), významný český filozof,
+1
Jakost
DRTINA František (1861-1925), významný český filozof, univerzitní profesor, politik a jeden ze zakladatelů skautingu u nás, vlastnoručně psaný oboustranný text na lístku s adresou, adresovaný na Josefa Scheinera; zajímavý text, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
3463
2 000 
238393 - FERJENČÍK Mikuláš (1904-1988), slovenský veterinář a
+1
Jakost
FERJENČÍK Mikuláš (1904-1988), slovenský veterinář a čs. politik, generál a účastník SNP, poslanec Prozatímního Národního shromáždění, vlastnoruční podpis na podpisovém lístku s nalepenou fotografií; bezvadné
Vyvolávací cena: 800  +150,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
3464
1 000 
238432 - FISCHER Otakar (1884-1968), čs. státní úředník a poli
+1
Jakost
FISCHER Otakar (1884-1968), čs. státní úředník a politik, za 2. republiky a Protektorátu ministr vnitra + BUBNA-LITIC Mikuláš z (1897-1954), český šlechtic a politik, protektorátní ministr zemědělství, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3465
900 
236885 - 1906 FOŘT Josef (1850-1929), český národohospodář a no
+1
Jakost
1906 FOŘT Josef (1850-1929), český národohospodář a novinář, rakousko-uherský mladočeský politik a ministr obchodu v letech 1906–1907; vlastnoruční podpis s hlavičkou, zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 900 Kč
3466
3 600 
238411 - 1930? GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf G
+1
Jakost
1930? GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici; bezvadné a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
3467
---- Kč
238388 - 1969 GIRI Varáhagiri Vénkata (1894-1980), indický politik
Jakost
1969 GIRI Varáhagiri Vénkata (1894-1980), indický politik, diplomat a odborář, v letech 1969-1974 prezident Indie, vlastnoruční podpis s věnováním na lístku s novinovou fotografií, adjustováno na exponátovém listě
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4
Vráceno
3468
900 
236876 - 1906 GROŠ Karel (1865-1938), mladočeský politik, primáto
Jakost
1906 GROŠ Karel (1865-1938), mladočeský politik, primátor Prahy v letech 1906-1918; rukopisně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, starostu České obce sokolské; bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A4
Vydraženo za: 900 Kč
3469
1 400 
236889 - 1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný text s podpisem na portrétní pohlednici, bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +133,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
3470
2 000 
238434 - HASAL Antonín (1893-1960), čs. armádní generál, minist
+2
Jakost
HASAL Antonín (1893-1960), čs. armádní generál, ministr, který zemřel v emigraci + KAJDOŠ Vladimír (1893-1970), generál čs. armády a politik, v roce 1938 náčelník Hlavního štábu čs. branné moci, za 2. republiky ministr železnic a ministr pošt a telegrafů + KRATOCHVÍL Jan (1889-1975), generál, účastník 1. světové války, ruské občanské války a 2. světové války, kdy vedl 1. čs. armádní sbor na východní frontě, sestava 3 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +100,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
3471
1 000 
238430 - HAVELKA Jiří (1892-1964), československý právník a po
+1
Jakost
HAVELKA Jiří (1892-1964), československý právník a politik, za 2. republiky vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ministr bez portfeje, později protektorátní ministr dopravy + ŠÁDEK Vlastimil (1893-1961), československý průmyslník a politik, za 2. republiky ministr průmyslu, obchodu a živností, později protektorátní ministr průmyslu, obchodu a živností, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3472
---- Kč
237452 - 1877 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a česk
+1
Jakost
1877 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a český právník, historik a politik, vysoký úředník na ministerstvu kultu a vyučování, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na Karla von Czoernig-Czernhausen, rakouského úředníka a statistika; křížem přeloženo, lehká patina, jinak bezvadné
Vyvolávací cena: 600 
U:A4
Vráceno
3473
3 800 
Tip
237476 - 1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
3474
3 800 
238377 - 1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; nahnutý růžek, vzadu nepatrná patina, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +153,3 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
3475
3 200 
Tip
239233 - 1930 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnor
+1
Jakost
1930 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční text a podpis na formuláři křestního listu; přehyby a drobné skvrnky, jinak pěkně zachovalé, výjimečný výskyt na úředním dokumentu, velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč
3476
900 
236887 - 1912 HODÁČ František Xaver (1883-1943), významný česk
+1
Jakost
1912 HODÁČ František Xaver (1883-1943), významný český politik a poslanec, otec Nataši Gollové, spolutvůrce sjednocení pravicových a nacionalistických sil do bloku Národní sjednocení, jeden ze zakládajících členů Strany národní jednoty; vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, zachovalé a zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 900 Kč
3477
1 300 
238419 - HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a před
Jakost
HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a předseda vlády ČSR v letech 1935 až 1938, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
3478
---- Kč
238426 - HRUBÝ Adolf (1893-1951), poslanec a protektorátní minist
Jakost
HRUBÝ Adolf (1893-1951), poslanec a protektorátní ministr zemědělství, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3479
1 000 
238414 - CHVALKOVSKÝ František (1885-1945), politik a diplomat prv
Jakost
CHVALKOVSKÝ František (1885-1945), politik a diplomat první československé republiky a ministr zahraničí druhé republiky; vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, podpisy ministrů II. republiky jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3480
1 000 
238413 - 1975 INDRA Alois (1921-1990), čs. politik KSČ, ministr vl
+1
Jakost
1975 INDRA Alois (1921-1990), čs. politik KSČ, ministr vlád ČSSR, poslanec NS ČSSR, jeden z autorů tzv. zvacího dopisu + LENÁRT Jozef (1923-2004), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1963–1968, sestava 2 podpisů na blahopřáních, adjustováno na exponátových listech; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3481
2 400 
238423 - JEŽEK Josef (1884-1969), český generálmajor četnictva
Jakost
JEŽEK Josef (1884-1969), český generálmajor četnictva a politik, v letech 1939–1942 ministr vnitra v protektorátní vládě Aloise Eliáše, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +140,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 400 Kč
3482
1 000 
238431 - KALFUS Josef (1880-1955), čs. národohospodář, politik,
+1
Jakost
KALFUS Josef (1880-1955), čs. národohospodář, politik, v letech 1936-1945 ministr financí, účastník protinacistického odboje + KLUMPAR Vladislav (1893-1979), čs. právník a politik, za 2. republiky a Protektorátu ministr sociální a zdravotní správy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3483
---- Kč
238427 - KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a polit
+1
Jakost
KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a politik, v letech 1938-1942 ministr školství a národní osvěty + KAMENICKÝ Jindřich (1879-1959), český politik, koncem první republiky ministr železnic, za Protektorátu ve 40. letech ministr dopravy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3484
1 000 
238437 - KLOČURAK Štefan (1895-1980), karpatoruský sociálně dem
Jakost
KLOČURAK Štefan (1895-1980), karpatoruský sociálně demokratický a agrární politik, redaktor a právník, v březnu 1939 ministr autonomní vlády Podkarpatské Rusi, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3485
800 
236657 - 1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český polit
+1
Jakost
1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, místopředseda senátu, novinář; vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané z Uherského Hradiště, doplněno dalšími podpisy jako Cyril DUŠEK atd., adresováno na JUDr. J. Preis
Vyvolávací cena: 500  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3486
2 000 
Tip
238961 - 1917 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+2
Jakost
1917 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis s podpisem "Karel", adresováno na ředitele své továrny v Libštátu, psáno ve vězení v Möllersdorfu (!!), kde byl Kramář vězněn společně s Aloisem Rašínem, prošlé cenzurou, velmi zajímavý text; včetně obálky, celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
3487
---- Kč
238379 - 1930? KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný českoslovens
Jakost
1930? KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; hledané
Vyvolávací cena: 500 
U:A4
Vráceno
3488
1 100 
238428 - KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právník,
Jakost
KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právník, politik, předseda protektorátní vlády v letech 1942-1945, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; výstřižek 1x přes podpis přeložen, jinak bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
3489
1 000 
238417 - MALYPETR Jan (1873-1947), významný československý agrá
Jakost
MALYPETR Jan (1873-1947), významný československý agrární politik, v letech 1932–1935 předseda československé vlády, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3490
3 200 
237426 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis s datací na pamětní obálce s nalepenými zn., otisky PR a fotografií TGM; svislý přehyb, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +113,3 %
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč
3491
8 000 
Tip
238711 - 1896 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
Jakost
1896 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoručně psaný 17-řádkový dopis s podpisem s datací 20/9 1896 (!), zajímavý text ohledně jeho redaktorské činnosti revue Naše doba, zmíněna mj. osoba nakladatele Jana Leichtera; vodorovně přeloženo, vpravo malá oprava zeslabeného papíru, celkově však pěkný stav; rukopisy T. G. Masaryka před rokem 1900 jsou mimořádně vzácné, u nás poprvé v nabídce!
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 8 000 Kč
3492
7 500 
Tip
237489 - 1934 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, poli
+1
Jakost
1934 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, politik, novinář a diktátor, spolutvůrce a zakladatel fašismu a VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, společné vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 6 000  +25,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 7 500 Kč
3493
600 
239428 - 1955 NEUMANN Alois (1901-1977), československý národně s
+1
Jakost
1955 NEUMANN Alois (1901-1977), československý národně socialistický politik, ministr pošt a spravedlnosti, vlastnoručně psaný pozdrav s podpisem adresovaný na pozdějšího prezidenta Antonína Novotného; bezvadné
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3494
3 000 
Tip
238424 - NEURATH Konstantin von (1873-1956), německý nacistický p
Jakost
NEURATH Konstantin von (1873-1956), německý nacistický politik, diplomat, veterán první světové války a důstojník SS, v letech 1932–1938 německý ministr zahraničních věcí, v letech 1939–1943 říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; výstřižek přes podpis 2x přeložen, jinak bezvadné, protektorátní vládní představitelé jsou velmi hledaní, u nás poprvé v nabídce!
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 000 Kč
3495
5 000 
239342 - 1962 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komun
+1
Jakost
1962 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis na celinové obálce vydané k filatelistické výstavě PRAGA 62
Vyvolávací cena: 1 000  +400,0 %
U:A5
Vydraženo za: 5 000 Kč
3496
---- Kč
238436 - OHNESORGE Wilhelm (1872-1962), německý nacistický politi
Jakost
OHNESORGE Wilhelm (1872-1962), německý nacistický politik, v letech 1937-1945 říšský ministr pošt, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4
Vráceno
3497
1 300 
236872 - 1907 PACÁK Bedřich (1846–1914), významný český mlado
Jakost
1907 PACÁK Bedřich (1846–1914), významný český mladočeský politik, rakousko-uherský ministr bez portfeje (český ministr-krajan); vlastnoruční podpis na strojopisném dopise s hlavičkou adresovaném na Dr. Josefa Scheinera, zajímavý text ohledně sokolského hnutí
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
3498
---- Kč
236879 - 1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcio
Jakost
1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcionář a mladočeský politik; vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, zajímavá osobnost sokolského hnutí
Vyvolávací cena: 700 
U:A4
Vráceno
3499
500 
239274 - 1970 PLAJNER Rudolf RNDr. (1901-1987), dlouholetý významn
Jakost
1970 PLAJNER Rudolf RNDr. (1901-1987), dlouholetý významný skautský funkcionář a blízký spolupracovník A. B. Svojsíka, spodní část dopisu s podpisy a razítkem Junák; přehyb
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
3500
---- Kč
236899 - 1904 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právn
+1
Jakost
1904 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, vlastnoručně psaný text s podpisem na "sokolské" pohlednici; významná osobnost, zajímavé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno

Aukce 69 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.