Aukce 69 / Filatelie / ČSR II. / Filatelistické obory / FDC

Zobrazení:view_columnview_stream
1812
1 500 
Tip
239086 - 1946 MINISTERSKÉ FDC / M A/46, Hradčany - černofialová,
+1
Jakost
1946 MINISTERSKÉ FDC / M A/46, Hradčany - černofialová, vzadu s číslem 425, zaslaná jako R, vylepeny zn. Pof.443-446, červené PR PRAHA 29 NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ/ 29.X.46, R-nálepka PRAHA 29/ NS/ č. 319, vzadu příchozí DR PRAHA 1/ 29.X.46; lehká patina a drobné natržení v okraji, jinak pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
1813
12 000 
Tip
239087 - 1947 MINISTERSKÉ FDC / M 4/47, Světový festival mládeže
+1
Jakost
1947 MINISTERSKÉ FDC / M 4/47, Světový festival mládeže, vylepeny zn. Pof.456-457, PR PRAHA 1/ 20.VII.1947, na zadní straně Ministr pošt a č. 81, neprošlé; bezvadné, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 2 800  +328,6 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 12 000 Kč
1814
2 600 
Tip
234015 - 1947 MINISTERSKÉ FDC / M 5/47, Masaryk, vylepeny zn. Pof.45
+2
Jakost
1947 MINISTERSKÉ FDC / M 5/47, Masaryk, vylepeny zn. Pof.458-459, PR PRAHA 10 HRAD/ 14.IX.47/a; adresováno na předsedu ÚNS J. Davida, vzadu Ministr pošt a č. 2 (!), přiložena karta s věnováním; bez vady, původně součástí ministerského alba, ojedinělé nízké prominentní číslo 2!
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 600 Kč
1815
2 200 
Tip
234010 - 1947 MINISTERSKÉ FDC / M 7/47, 30. výročí VŘSR, vylepen
+2
Jakost
1947 MINISTERSKÉ FDC / M 7/47, 30. výročí VŘSR, vylepeny zn. Pof.462-463, PR PRAHA 1/ 26.X.47/b, vzadu ministr pošt s č. 2 (!), adresováno na předsedu ÚNS J. Davida, včetně karty s věnováním; bez vady, původně součástí ministerského alba, ojedinělé nízké prominentní číslo 2!
Vyvolávací cena: 1 500  +46,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1816
1 000 
Tip
239088 - 1948 MINISTERSKÉ FDC / M 1/48, Všesokolský slet, vylepeny
+1
Jakost
1948 MINISTERSKÉ FDC / M 1/48, Všesokolský slet, vylepeny zn. Pof.467-469, 2x černé PR PRAHA ze dne 7.III.48, na zadní straně Ministr pošt a č. 277, adresováno na poslance ÚNS; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1817
1 300 
Tip
239090 - 1948 MINISTERSKÉ FDC / M 4/48, Kroměřížský sněm, vyle
+1
Jakost
1948 MINISTERSKÉ FDC / M 4/48, Kroměřížský sněm, vylepeny zn. Pof.479-480, PR KROMĚŘÍŽ 1/ 20.VI.48, vzadu Ministr pošt a pořadové číslo 258, adresováno na poslance NS; pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 300 Kč
1818
1 200 
Tip
239089 - 1948 MINISTERSKÉ FDC / M 5/48, 100. výročí SNP, vylepeny
+1
Jakost
1948 MINISTERSKÉ FDC / M 5/48, 100. výročí SNP, vylepeny zn. Pof.481-483, PR KOŠICE 1/ 27.VIII.48, na zadní straně Ministr pošt a č. 146, adresováno na ministra zemědělství ČSR Júlia Ďuriše; bezvadné, výjimečný adresát!
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
1819
1 200 
Tip
239091 - 1948 MINISTERSKÉ FDC / M C/48, vylepeny zn. Gottwald Pof.48
+2
Jakost
1948 MINISTERSKÉ FDC / M C/48, vylepeny zn. Gottwald Pof.485-487, červené PR PRAHA 1/ 28.X.48, na zadní straně Generální ředitel pošt, adresováno na člena ÚRO, včetně průvodního dopisu s věnováním; pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
1820
2 800 
Tip
227617 - 1948 NEOHLÁŠENÁ VARIANTA FDC / 8A/48n, 5. výročí smlou
+1
Jakost
1948 NEOHLÁŠENÁ VARIANTA FDC / 8A/48n, 5. výročí smlouvy ČSR - SSSR, vylepeny zn. 2x Pof.493 místo pouze jedné, adresována do Německa, vzadu řádkové fialové raz. Poštovní úřad Praha 1 - Filatelie; zachovalé, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 800 Kč
1821
1 000 
Tip
239084 - 1948-1969 VARIANTY A ODCHYLKY / sestava 4ks FDC s odchylkami
+1
Jakost
1948-1969 VARIANTY A ODCHYLKY / sestava 4ks FDC s odchylkami: 1B/48 s 3 otisky razítek místo 2 + 4B/48 s velkou mezerou mezi vylepenými zn. + 18B/69 a 15A/77, obě bez otisku razítka; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1822
---- Kč
Tip
239079 - 1948-1985 VOLBA PREZIDENTA / sestava 8 obálek V A/48 (podpi
+1
Jakost
1948-1985 VOLBA PREZIDENTA / sestava 8 obálek V A/48 (podpis Neumann, adresovaná na poslance NS), V A/73, V /73, V A/75, V A/80, V B/80, V A/85 a V B/85; pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 2 600 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1823
700 
239424 - 1950 FDC 9a/50, výstava PRAHA 1950, sestava 2ks FDC s pří
+1
Jakost
1950 FDC 9a/50, výstava PRAHA 1950, sestava 2ks FDC s přítiskem I. typu, z toho 1c bez černého PR (!) PRAHA 1 na 4-bloku zn.; zachovalé
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
1824
800 
239429 - 1951-1954 sestava 4ks FDC s různými vadami, FDC 10/51w, Pr
+1
Jakost
1951-1954 sestava 4ks FDC s různými vadami, FDC 10/51w, Pražské jaro - opačně vylepené zn., FDC 4/53, Osobnosti - DV 709 9,10/1, FDC 4/54. Tělovýchova - VV barevný bot ve zn. 789, FDC 23/53, Tolstoj - bez černého PR PRAHA 1; zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
1825
600 
236542 - 1959 zvláštní příležitostná obálka s přítiskem ant
+1
Jakost
1959 zvláštní příležitostná obálka s přítiskem anténního stožáru a sochy svobody s vylepenou zn. emise Vynálezci 2Kčs, Pof.1090 s PR prvního dne 7.XII.59; bez poškození
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1826
1 100 
Tip
230368 - 1977 ZT  pro FDC 9B/77, 9C/77, Tradice čs. porcelánu, sest
+1
Jakost
1977 ZT pro FDC 9B/77, 9C/77, Tradice čs. porcelánu, sestava 3ks zkusmých tisků, pro 9B/77 místo zlaté použita žlutá barva, pro 9C/77 1x definitivní podoba přítisku v modré a zlaté barvě, 1x tisk rytiny pouze v modré barvě; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1827
600 
236468 - 1966 ZT  pro FDC 4/66 100. výročí opery Prodaná nevěsta
+1
Jakost
1966 ZT pro FDC 4/66 100. výročí opery Prodaná nevěsta, otisk definitivní rytiny v červené barvě na křídovém papíru; bezvadné
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1828
3 400 
235831 - 1977 ZT  přítisku pro obálky FDC 12A/77 + 112B/77, Histor
+1
Jakost
1977 ZT přítisku pro obálky FDC 12A/77 + 112B/77, Historie letectví - PRAGA 78, sestava 2ks zkusmých tisků, otisky rytin, pro 12A/77 v definitivních barvách, pro 12B otisk rytiny pouze v černé barvě; bez poškození
Vyvolávací cena: 800  +325,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 400 Kč
1829
1 100 
Tip
239081 - 1952-1967 [SBÍRKY]  DESKOVÉ VADY / sestava 17ks FDC z uved
+1
Jakost
1952-1967 [SBÍRKY] DESKOVÉ VADY / sestava 17ks FDC z uvedeného období s vylepenými zn. s kat. DV, mj. Pof.654 DV 25/1, 975 DV 8/1, 1222 DV 1/A a další; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:O5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1830
3 400 
238186 - 1947-1968 [SBÍRKY]  rozpracovaná nekompletní sbírka cca
+148
Jakost
1947-1968 [SBÍRKY] rozpracovaná nekompletní sbírka cca 180ks obálek 1. dne z uvedeného období, obsahuje mj. M 1B/47, M 2B/47, 4B/47 nebo M 5/48 s černým otiskem PR místo obvyklého červeného; solidní kvalita; adjustováno na albových listech ve fotorůžcích, uloženo ve 2 šroubových deskách
Vyvolávací cena: 800  +325,0 %
U:Z | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 400 Kč
1831
2 600 
Tip
238294 - 1947-1992 [SBÍRKY]  značně kompletní sbírka, včetně F
+28
Jakost
1947-1992 [SBÍRKY] značně kompletní sbírka, včetně FDC z dobrých 50. a 60. let; pěkná kvalita, uloženo ve 4 kroužkových deskách a 1 krabici
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:K | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 600 Kč