Aukce 70 / Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 74, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
2296
---- Kč
Tip
240409 - 1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arciv
+1
Jakost
1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arcivévoda, kardinál, toledský arcibiskup, nizozemský guvernér a portugalský místokrál, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A3s|
Vráceno
2297
9 000 
Tip
240395 - 1594 ARNOŠT HABSBURSKÝ (1553-1595), rakouský arcivévoda
+1
Jakost
1594 ARNOŠT HABSBURSKÝ (1553-1595), rakouský arcivévoda a místodržící ve Španělském Nizozemí, syn císaře Maxmiliána II., bratr císaře Rudolfa II., vlastnoruční podpis na dopise; pouze přehyby, velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 000 Kč
2298
23 000 
Tip
241123 - 1554 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1554 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na česky psaném (!) skládaném dopisu (misivu) adresovaném na purkmistry a konšele města Tábora (!), doplněno o podpis nejvyššího kancléře Jáchyma z Hradce (1526-1565); přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; stopy stáří, místy podlepeno, celkově však dobrý stav, česky psané listiny z 16. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 18 000  +27,8 %
U:A4
Vydraženo za: 23 000 Kč
2299
9 000 
Tip
240396 - 1569 FERDINAND II. TYROLSKÝ (1529-1595), rakouský arcivév
+1
Jakost
1569 FERDINAND II. TYROLSKÝ (1529-1595), rakouský arcivévoda, místodržitel v českých zemích, tyrolský hrabě, syn císaře Ferdinanda I., vlastnoruční podpis na italsky psaném dopise blíže neurčenému vévodovi, dáno v Innsbrucku 19. 9. 1569, list papíru s pěkným filigránem medvěda, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; nevýrazná patina v okraji, velmi vzácné, neopakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 9 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 000 Kč
2300
13 000 
Tip
240411 - 1792 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uhersk
+2
Jakost
1792 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uherský, český atd., v letech 1804–1835 císař rakouský, jako František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého, vlastnoruční podpis ve francouzské formě Francois na listině ze samého počátku vlády (listopad 1792), přeložený arch s filigránem, bezvadně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; bezvadně zachovalé, vzácné, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000  +30,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 13 000 Kč
2301
---- Kč
Tip
240394 - 1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generá
+1
Jakost
1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generál, levoboček španělského krále Filipa IV., místokrál neapolský, katalánský, nizozemský a aragonský, vlastnoruční podpis na skládaném dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A4
Vráceno
2302
4 500 
Tip
241611 - 1772 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Leopold Vilém (1727-1809), význ
+1
Jakost
1772 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Leopold Vilém (1727-1809), významný český šlechtic tereziánské a potereziánské éry, nejvyšší český kancléř, prezident dvorské komory, první státní a konferenční ministr; vlastnoruční podpis na předtištěné listině s kaligrafickým nadpisem, dobře zachovalá suchá pečeť; přeloženo, uprostřed stopy po původní adjustaci, celkově velmi pěkný stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A3s|
Vydraženo za: 4 500 Kč
2303
12 000 
Tip
240717 - 1571 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římsk
+2
Jakost
1571 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římský, král český, uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, vlastnoruční podpis na skládaném císařském dopise adresovaném na rady a komisaře duchovního stavu v Rakousích; dáno v Praze 17.4.1571, skládaný arch papíru s filigránem, velmi pěkně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; výjimečně zachovalé, ojedinělá nabídka, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 12 000 Kč
2304
10 000 
Tip
241609 - 1851 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858
+2
Jakost
1851 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858), český šlechtic a polní maršál; vlastnoruční podpis "Radetzky" na dekretu, dáno ve Veroně 16. prosince 1851; velmi dobrý stav, pouze stopy po původní adjustaci, podpisy maršála Radeckého jsou velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 10 000 Kč
2305
3 000 
240393 - 1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; velmi pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 3 000 Kč
2306
---- Kč
Tip
241248 - 1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a
Jakost
1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a Lüneburgu, vlastnoruční podpis na povyšovacím dekretu majora Friedricha Stutzera, skládaný arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem, dekorativní titulatura; velmi pěkně zachovalé, vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A3s|
Vráceno
2307
5 000 
Tip
240391 - 1857 VILÉM FRANTIŠEK KAREL HABSBURSKÝ (1827–1894), arci
+1
Jakost
1857 VILÉM FRANTIŠEK KAREL HABSBURSKÝ (1827–1894), arcivévoda rakouský, velmistr řádu německých rytířů, polní podmaršálek, velitel dělostřelectva u Sadové 1866, vlastnoruční podpis se suchou pečetí na listině povyšující kapitána 14. pěšího pluku Theodora Zerboni di Sposetti na majora 1. císařské osobní gardy, dáno ve Vídni 17.4.1857; rozměry 39x26cm, křížem přeloženo, unikát, velice dekorativní, zajímavé
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 5 000 Kč