Aukce 72 / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
1955
---- Kč
247182 - 1939 SUDETY / BŘECLAV / potvrzení městského úřadu Lund
+1
Jakost
1939 SUDETY / BŘECLAV / potvrzení městského úřadu Lundenburg (Břeclav) o zaplacení daní, dávka zaplacena čs. městským kolkem 1Kč, vzadu otisk německého kruhového raz. s orlicí ZOLLAMT... a čs. kruhového raz. (dosud s československým znakem!) CELNÍ ÚŘAD HRUŠKY-SILNICE-1, datumovka 18.VIII.1939; bezvadné, vzácný doklad fiskální filatelie
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1956
---- Kč
247198 - 1937 ČSR I. / Mng.K50, identifikační listina, faktura s
+1
Jakost
1937 ČSR I. / Mng.K50, identifikační listina, faktura s čs. kolkem 40h vydání 1919 s perfinem "K & S" fy ES-KA závody, Kastrup & Swetlik a.s. provozující v Chebu továrnu na kola, datováno 16.4.1937; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 700 
U:A4 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek
1957
600 
246196 - 1953 POTRAVINOVÉ LÍSTKY / originální náprsní taška na
+6
Jakost
1953 POTRAVINOVÉ LÍSTKY / originální náprsní taška na potravinové lístky, uvnitř v rozřazovacích papírových kapsách dosud různé lístky na období červen 1953 (nevyužité z důvodu zrušení přídělového systému při měnové reformě), doplněno o 2ks šatenek a nevyplněnou přihlášku k zásobování; zachovalé, takto v původním celku neobvyklé
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:O5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč

Aukce 72 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.