Aukce 72 / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
3490
5 500 
Tip
240409 - 1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arciv
+1
Jakost
1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arcivévoda, kardinál, toledský arcibiskup, nizozemský guvernér a portugalský místokrál, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3491
20 000 
Tip
247241 - 1864 ALEXANDER II. NIKOLAJEVIČ (1818-1881), ruský car, kte
+1
Jakost
1864 ALEXANDER II. NIKOLAJEVIČ (1818-1881), ruský car, který vládl v letech 1855–1881, kdy byl zavražděn; vlastnoruční podpis na listině s tištěnou titulaturou a suchou pečetí, uprostřed stopy po původní adjustaci, celkově ale velmi dobrý stav, mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 20 000  +0,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 20 000 Kč
3492
2 600 
247078 - 1866 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1809-1885), arcibiskup salc
+1
Jakost
1866 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1809-1885), arcibiskup salcburský, kardinál a arcibiskup pražský, zakladatel Jednoty pro dostavbu katedrály svatého Víta v Praze, průkopník alpinismu, vlastnoruční podpis v češtině (!) na portrétní fotografii vídeňského ateliéru Jagemann; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 1 000  +160,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
3493
3 000 
Tip
247006 - 1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1
+2
Jakost
1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1801), francouzský šlechtic a maršál, vlastnoruční podpis na pergamenovém tištěném vojenském povyšovacím dekretu, daném v Paříži 12. 9. 1765, přiložen český překlad dokumentu; velmi dobrý stav, dekorativní
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3v– | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3494
---- Kč
247064 - 1912 EULALIE BOURBONSKÁ (1864-1958), španělská infantka,
+1
Jakost/Jakost
1912 EULALIE BOURBONSKÁ (1864-1958), španělská infantka, dcera Isabely II., sestra Alfonsa XII. a teta Alfonsa XIII., známá svými kontroverzními knihami, které většinou kritizovaly zahraniční vůdce, ale také španělskou i zahraniční vládu, vlastnoruční text s podpisem na fotopohlednici, adresováno na Alfonse Bavorského (1862-1933) + k tomu neprošlá portrétní fotopohlednice; bezvadné, ojedinělé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3495
2 600 
Tip
247229 - 1937 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+1
Jakost
1937 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, vzadu strojopisná poznámka; zachovalé
Vyvolávací cena: 2 400  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
3496
58 000 
Tip
241797 - 1552 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1552 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na česky psaném (!) skládaném dopisu (misivu) adresovaném na purkmistry a konšele města Tábora; na ručním papíru s filigránem, stopy stáří, místy drobné prodření, celkově však dobrý stav, česky psané listiny z poloviny 16. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 17 000  +241,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 58 000 Kč
3497
13 000 
Tip
247251 - 1628 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1578–1637), císař říms
+1
Jakost
1628 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1578–1637), císař římský, král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský, císařský skládaný dopis (missiv) v němčině adresovaný na Josefa Arnošta Šrejnera z Rosnecka, majitele zámku Mostky (Pernlesdorf) u Českého Krumlova, vlastnoruční podpis "Ferdinand"; přeložený arch papíru s filigránem, zachovalá pečeť s papírovým krytem s přitištěnou sekretní pečetí, velmi dobrý stav, císařské listiny z období třicetileté války jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +8,3 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 13 000 Kč
3498
---- Kč
Tip
247005 - 1884 FERDINAND IV. TOSKÁNSKÝ (1835-1908), arcivévoda rako
+2
Jakost
1884 FERDINAND IV. TOSKÁNSKÝ (1835-1908), arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský, vlastnoruční podpis na listině se zachovalou pečetí; velmi dobrý stav, vzácné, malý výskyt
Vyvolávací cena: 2 400 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3499
10 000 
Tip
247245 - 1795 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uhersk
+1
Jakost
1795 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uherský, český atd., v letech 1804–1835 císař rakouský, jako František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého, vlastnoruční podpis "Franz" na dopise adresovaném na hraběte Wenzela Sauera, dáno ve Vídni 15. 3. 1795, přeložený arch s filigránem; vzadu stopy po adjustaci, jinak bezvadně zachovalé, vzácné, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 10 000 Kč
3500
9 500 
Tip
247678 - 1907 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
+1
Jakost
1907 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis "Franciscus" na žádosti ze dne 25.6.1907 pro svobodného pána (Freiherr) Buriána ohledně cesty ministra války do Bosny, na papíru s reliéfním znakem císařství; pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +90,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 500 Kč
3501
4 500 
247030 - 1837 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), významný český
+1
Jakost
1837 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), významný český šlechtic, nejvyšší purkrabí Království českého, podpis "Graf Chotek" na cestovním pase z roku 1837; stopy po původní adjustaci, celkově ale zachovalé, poznámky tužkou, zmiňující podpis Františka Dedera (1817-1878) - český vysoký policejní úředník, který eskortoval Karla Havlíčka Borovského do Brixenu; zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500  +200,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
3502
5 500 
Tip
240394 - 1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generá
+1
Jakost
1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generál, levoboček španělského krále Filipa IV., místokrál neapolský, katalánský, nizozemský a aragonský, vlastnoruční podpis na skládaném dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3503
---- Kč
Tip
247228 - 1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-pi
+1
Jakost
1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-piemontský, vévoda savojský, piemontský a aostský, vlastnoruční podpis "Alberto" na dopise adresovaném na knížete Ludvíka Viktora z Rohanu (1766-1849), francouzského šlechtice a majitele sychrovského panství v Čechách, který v letech 1836-1849 často pobýval v Praze a věnoval se výstavbě Rohanského paláce; vzadu stržená pečeť, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3504
---- Kč
247230 - 1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v lete
+1
Jakost
1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v letech 1930-1940 z dynastie Hohenzollernů; vlastnoruční podpis na dekretu k vyznamenání pro JUDr. Ludvíka Pazderku (1868-1951), českého agrárního politika a sekretáře ministerstva zemědělství, spolupodepsán Gheorghe G. Mironescu (1874-1949), rumunský politik a předseda vlády; vpředu stopy po původní adjustaci v exponátu, celkově pěkný zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3505
19 000 
Tip
247243 - 1711 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský Král Slunce z r
+1
Jakost
1711 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský "Král Slunce" z rodu Bourbonů, vládl v letech 1643-1715, vlastnoruční podpis na pergamenové listině dané ve Versailles 14. března 1711, týkající se jmenování důstojníka ve druhém regimentu vojenského útvaru Dragons de Languedoc; zachovalé, velmi zajímavé a vzácné, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 10 000  +90,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 19 000 Kč
3506
---- Kč
247052 - 1906 MARIE DE LA PAZ DE BORBÓN (1862-1946), španělská in
+1
Jakost/Jakost
1906 MARIE DE LA PAZ DE BORBÓN (1862-1946), španělská infantka a dcera královny Isabely II., manželka Ludvíka Ferdinanda Bavorského, vlastnoruční text s podpisem na fotopohlednici, adresováno na hraběnku Mathildu von Tattenbach + k tomu neprošlá portrétní fotopohlednice; pěkně zachovalé, ojedinělé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3507
26 000 
Tip
247242 - 1612 MATYÁŠ II. HABSBURSKÝ (1557-1619), římský císař
+1
Jakost
1612 MATYÁŠ II. HABSBURSKÝ (1557-1619), římský císař, král český a uherský, arcivévoda rakouský atd., vlastnoruční podpis "Matthias" na česky (!) psaném posélacím listě (missivu) adresovaném na purkmistry a konšele Českých Budějovic, dáno na Pražském hradě 10. října 1612, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; velmi dobře zachovalé, výjimečná nabídka, česky psané listiny z 17. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 25 000  +4,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 26 000 Kč
3508
12 000 
Tip
247681 - 1866 MAXIMILIÁN I. MEXICKÝ (1832-1867), mexický císař 1
Jakost
1866 MAXIMILIÁN I. MEXICKÝ (1832-1867), mexický císař 1864-1867, arcivévoda rakouský, člen domu Habsburského, popraven v Mexiku, dopis s plným podpisem, dopis napsán v císařském sídle v Chapultepeckém hradě, zajímavý text ohledně darování řádů; papír s hlavičkou Mexického císařství, výborný stav, velice zajímavé a velmi vzácné, podpisy mexického císaře Maximiliána Habsburského se vyskytují zcela ojediněle!
Vyvolávací cena: 10 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 12 000 Kč
3509
7 500 
Tip
248361 - 1904 SIDONIE NÁDHERNÁ Z BORUTÍNA (1885-1950), šlechtičn
+1
Jakost
1904 SIDONIE NÁDHERNÁ Z BORUTÍNA (1885-1950), šlechtična českého původu, mecenáška a organizátorka kulturního života, poslední šlechtická majitelka zámku Vrchotovy Janovice, vlastnoruční text v angličtině s podpisem "XXX Sidi" na pohlednici adresované na bratra Jana studujícího na univerzitě v Heidelbergu; bezvadné, velmi vzácné, rukopisy Sidonie se na trhu prakticky nevyskytují!
Vyvolávací cena: 6 000  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 500 Kč
3510
---- Kč
234111 - 1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannove
+1
Jakost
1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannoverská (1853-1933), vlastnoručně psaný dopis s podpisem; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 400 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3511
---- Kč
Tip
247024 - 1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; šikmý ohyb, jinak pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3512
---- Kč
Tip
248365 - 1918 VIKTORIE EVŽENIE Z BATTENBERGU (1887-1969), rodem hese
+1
Jakost
1918 VIKTORIE EVŽENIE Z BATTENBERGU (1887-1969), rodem hesenská princezna a sňatkem španělská královna, manželka španělského krále Alfonse XIII., vnučka britské královny Viktorie, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na Lva kardinála Skrbenského, mj. arcibiskupa pražského, přeložený arch papíru s filigránem; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3513
---- Kč
Tip
241248 - 1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a
Jakost
1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a Lüneburgu, vlastnoruční podpis na povyšovacím dekretu majora Friedricha Stutzera, skládaný arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem, dekorativní titulatura; velmi pěkně zachovalé, vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 3 200 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3514
3 000 
246992 - 1597 WELSER Matheus (1553-1633), příslušník významného
+1
Jakost
1597 WELSER Matheus (1553-1633), příslušník významného německého patricijského rodu působící na dvoře císaře Rudolfa II., vedle Fuggerů byli Welserové nejvýznamnějšími obchodníky a věřiteli Habsburků přelomu 16. a 17. století; vlastnoručně psaný skládaný dopis s pečetí adresovaný na Octaviána Secunda Fuggera (1549-1600); zachovalé a zajímavé
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3515
---- Kč
247061 -  BARAZER DE LANNURIEN Émile (1876-1954), francouzský diviz
+1
Jakost
BARAZER DE LANNURIEN Émile (1876-1954), francouzský divizní generál, velkodůstojník řádu čestné legie (jeho syn velel francouzské dobrovolnické jednotce v SNP), vlastnoruční text s podpisem na rubu pozvánky na leteckou manifestaci čs. mládeže; zachovalé, stopy po kancelářské svorce, vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3516
600 
247602 - 1928 BAXA Karel JUDr. (1862-1938), poslanec zemského sněmu
+1
Jakost
1928 BAXA Karel JUDr. (1862-1938), poslanec zemského sněmu a člen říšské rady, od roku 1919 starosta a poté 1. pražský primátor, 1. předseda čsl. Ústavního soudu (1921-38), předseda správní rady České banky atd., vlastnoruční text s podpisem svým a manželky na pohlednici adresované na P. Zenkla + ZENKL Petr (1884-1975), český a československý politik, mj. primátor města Prahy, vlastnoruční text s podpisem svým a manželky na pohlednici; velmi pěkně zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
3517
---- Kč
Tip
241243 - 1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+4
Jakost
1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně psaný 8-stránkový (!) dopis v češtině s podpisem "Dr. Beneš", zajímavý text, rukopisy z raného období E. Beneše jsou vzácné, zachovalý stav, ojedinělé
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3518
2 200 
Tip
247677 - 1912 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
Jakost
1912 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně psaný stránkový dopis v češtině s podpisem "Dr. Beneš"; bezvadné a hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3519
1 500 
247115 - 1947 BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský
+1
Jakost
1947 BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–1969, politický vězeň nacismu a komunismu; vlastnoruční podpis s věnovaným požehnáním na kartě pro autogramy; hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 500 Kč
3520
1 600 
246996 - 1950 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý polit
+1
Jakost
1950 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý politik, ministr zahraničí, v roce 1952 popraven v rámci procesu s Rudolfem Slánským, vlastnoruční podpis na kartě pro autogramy; vzadu stopy po původní adjustaci s popisem, hledané
Vyvolávací cena: 1 400  +14,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
3521
3 000 
247209 -  ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a staro
+1
Jakost
ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a starosta Chicaga českého původu narozený v Kladně, zemřel na následky atentátu spáchaného při návštěvě amerického prezidenta Roosevelta; podpis na lístku, vzácné
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3522
---- Kč
245832 - 1923, 1937 ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úřední
+3
Jakost
1923, 1937 ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úředník, předseda československé vlády, v letech 1920 a 1938 ministr vnitra + HABRMAN Gustav (1864-1932), čs. politik, poslanec, senátor a ministr vlád Československé republiky za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, sestava 2 vlastnoručních podpisů na úředních dokumentech; drobné skvrnky, jinak pěkně zachovalé, hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3523
1 600 
247104 -  DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovensk
+1
Jakost
DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ, významná osobnost Pražského jara 1968 a Sametové revoluce; čb fotografie většího formátu s vlastnoručním podpisem; vzadu stopy po původní adjustaci, celkově velmi pěkný stav, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 1 100  +45,5 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
3524
---- Kč
247571 - 1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a českosl
+2
Jakost
1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a československý komunistický politik, dlouholetý ministr zemědělství, v letech 1953-1963 ministr financí; sestava 3 blahopřání k novému roku z let 1960-1962; zachovalé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3525
9 000 
Tip
247114 - 1939 ELIÁŠ Alois (1890–1942), československý armádní
+1
Jakost
1939 ELIÁŠ Alois (1890–1942), československý armádní generál, politik, ministr dopravy a protektorátní předseda vlády v letech 1939-1941, účastník odboje, zatčen a popraven; portrétní fotopohlednice (Langhans) s podpisem a datací 17.2.39 - z prvního funkčního období jako ministr dopravy (od 1. prosinec 1938 – 15. březen 1939); velmi vzácné a dekorativní!
Vyvolávací cena: 4 000  +125,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 000 Kč
3526
2 400 
Tip
246998 - 1933 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Ge
+1
Jakost
1933 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, ateliér Langhans; bezvadné a hledané!
Vyvolávací cena: 2 400  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
3527
3 400 
247002 - 1905 GARRIGUE-MASARYKOVÁ Charlotta (1850-1923), manželka p
+1
Jakost
1905 GARRIGUE-MASARYKOVÁ Charlotta (1850-1923), manželka prvního čsl. prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, vlastnoručně psaný 5- řádkový dopis s podpisem; lehce podlepeno, celkově zachovalé, poměrně malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 000  +240,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 400 Kč
3528
5 000 
Tip
246999 - 1946 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komuni
+1
Jakost
1946 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik a prezident, podpis na lístku s datací; hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +150,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3529
---- Kč
247262 - 1877 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik,
+1
Jakost
1877 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik, spolu s bratrem Juliem hlavní postavy Národních listů, spoluzakladatel strany Mladočechů; vlastnoruční podpis na dopise týkajícím se loterie k podpoře výstavby Národního divadla v Praze; přeloženo, dobově adjustováno na silnějším papíru, celkově pěkný zachovalý stav, významná osobnost českého státoprávního boje druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3530
700 
247604 - 1903 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
Jakost
1903 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný 2 stránkový dopis s podpisem; bezvadný stav, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 700 Kč
3531
1 100 
242944 - 1906 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1906 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný dopis s podpisem + vizitka s textem; bezvadný stav, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3532
5 500 
242545 - 1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské
+1
Jakost
1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; podpis na lístku "Dr. E. Hácha 24.12 42", doplněno o portrétní pohlednici (Hoffmann); bezvadné a hledané
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3533
6 000 
Tip
247283 - 1932 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské
+1
Jakost
1932 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; vlastnoruční text s podpisem "E. Hácha" na pohlednici zaslané z Itálie; bezvadné, velmi vzácné a hledané, rukopisy Háchy z období před rokem 1938 se vyskytují zcela ojediněle!
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 000 Kč
3534
2 800 
245824 - 1995-2006 HAVEL Václav (1936-2011), československý a čes
+3
Jakost
1995-2006 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident + HAVLOVÁ Olga (1933-1996), první manželka Václava Havla, první dáma Československa a České republiky, vlastnoruční spolupodpisy na přání k Novému roku 1996, doplněno pozvánkami na oslavy 60. a 70. narozenin V. Havla s faksimilemi podpisů; pěkně zachovalé a hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 800 Kč
3535
---- Kč
Tip
248364 - 1990-2011 HAVEL Václav (1936-2011), československý a čes
+1
Jakost/Jakost
1990-2011 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis na barevné portrétní fotografii + k tomu HAVEL Ivan Miloš (1938-2021), český kybernetik, vědec, bratr V. Havla, vlastnoruční poznámky s podpisem na dopise týkajícím se mj. i léčby obou bratrů v předrevolučním období; bezvadné, velmi zajímavé, takto unikátní soubor
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3536
2 200 
Tip
247070 - 1989 HAVLOVÁ Olga (1933-1996), první manželka Václava Ha
+1
Jakost
1989 HAVLOVÁ Olga (1933-1996), první manželka Václava Havla, první dáma Československa a České republiky, vlastnoruční podpis na dodejce k doporučenému dopisu adresovanému na V. Havla, který přebírala 15. 11. 1989 (2 dny před vypuknutím Sametové revoluce!); bezvadné, unikát!
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3537
1 600 
246985 - 1930? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1930? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoručně psaný text na portrétní fotopohlednici bez podpisu; vzadu stopy po adjustaci
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
3538
23 000 
Tip
247235 -  HO ČI MIN (1890-1969), vietnamský komunistický prezident
+1
Jakost
HO ČI MIN (1890-1969), vietnamský komunistický prezident; podpis na lístku s čb fotografií s datací, zachovalé a velmi vzácné
Vyvolávací cena: 8 000  +187,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 23 000 Kč
3539
19 000 
Tip
246969 - 1946? HORÁKOVÁ Milada (1901-1950), česká právnička a p
+1
Jakost
1946? HORÁKOVÁ Milada (1901-1950), česká právnička a politička za Národní socialisty, oběť justiční vraždy v důsledku jednoho z nejznámějších politických procesů v komunistickém Československu; vlastnoruční podpis s věnováním na zadní straně vizitky, určeno pro významného sběratele rukopisů Emanuela Kopejzna, drobné stopy po adjustaci, celkově ale pěkný stav, vzácně se vyskytující rukopis!
Vyvolávací cena: 3 000  +533,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 19 000 Kč
3540
7 500 
Tip
247239 - 1916 HORTHY Miklós (1868-1957), maďarský viceadmirál vel
+1
Jakost
1916 HORTHY Miklós (1868-1957), maďarský viceadmirál velící rakousko-uherskému válečnému loďstvu, v roce 1920 byl zvolen regentem Maďarského království, funkci hlavy státu vykonával v letech 1920 - 1944; vlastnoruční podpis s textem na pohlednici křižníku S.M.S. NOVARA, kterému velel od roku 1915; včetně lodního razítka, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +87,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 500 Kč
3541
2 400 
247105 -  HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistick
+1
Jakost
HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace; vlastnoruční podpis na kartě s připojenou čb portrétní fotografií; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000  +140,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
3542
---- Kč
247272 - 1939 KOSO Izidor (1896-1978), slovenský politik, prezidiál
+1
Jakost
1939 KOSO Izidor (1896-1978), slovenský politik, prezidiální šéf ministerstva vnitra, organizátor deportací Židů, vlastnoruční podpis na dokumentu s hlavičkou "Predsedníctvo slovenskej vlády"; skvrnka po kancelářské svorce, jinak bezvadné, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3543
1 500 
247043 - 1908 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+1
Jakost
1908 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 14-řádkový dopis s podpisem, adresováno na radu města Hranic; pěkně zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 500 Kč
3544
1 100 
238964 - 1915 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+2
Jakost
1915 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 4-stránkový dopis v němčině s podpisem "Karel", adresováno na ředitele své továrny v Libštátu, prošlé cenzurou, zajímavý text; včetně obálky, celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3545
---- Kč
228353 - 1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československ
+1
Jakost
1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční celý podpis s datací; hledané
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3546
1 500 
247290 - 1943 KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právn
+2
Jakost
1943 KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právník, politik, předseda protektorátní vlády v letech 1942-1945, vlastnoruční podpis na dopise na hlavičkovém papíru, včetně původní obálky; zachovalé, stopy po adjustaci, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 500 Kč
3547
20 000 
Tip
247690 - 1943 KUTTELWASCHER Karel (1916-1959), nejúspěšnější č
+1
Jakost
1943 KUTTELWASCHER Karel (1916-1959), nejúspěšnější český stíhací pilot v Anglii u RAF, letecké eso 2. světové války, vlastnoruční podpis na pohlednici adresované Otovi Hrubému, čs. leteckému esu u 310. perutě za pobytu Kuttelwaschera v USA; velice zajímavé a mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000  +300,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 20 000 Kč
3548
1 100 
247059 -  LECLERC DE HAUTECLOCQUE Philippe (1902-1947), francouzský
+1
Jakost
LECLERC DE HAUTECLOCQUE Philippe (1902-1947), francouzský voják a generál francouzské armády během druhé světové války, osvoboditel Paříže, po smrti prohlášený maršálem Francie, vlastnoruční podpis na kartičce; skvrnky po kancelářské svorce, jinak bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3549
4 500 
Tip
247071 -  LESSING Theodor (1872-1933), vlastním jménem Theodor Lewy
+1
Jakost
LESSING Theodor (1872-1933), vlastním jménem Theodor Lewy, německý filozof, psycholog a novinář židovského původu, manžel vnučky císaře Viléma I., zavražděný Henleinovci v Mariánských Lázních, znám jako "první oběť fašismu v ČSR", vlastnoruční podpis na kartičce; zachovalé a velmi vzácné
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč

Aukce 72 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.