Aukce 72 / Faleristika

Zobrazení:view_columnview_stream
2048
4 500 
Tip
248366 - 1915 EVŽEN RAKOUSKO TĚŠÍNSKÝ (1863-1954), rakouský arc
+2
Jakost
1915 EVŽEN RAKOUSKO TĚŠÍNSKÝ (1863-1954), rakouský arcivévoda z rodu Habsburků, v letech 1894–1923 velmistr Řádu německých rytířů, darovací prsten užitý jako vánoční dar prince Evžena svým důstojníkům, Fe, průměr cca 21mm + k tomu dobový portrét (heliogravura) prince Evžena jako velmistra řádu; velmi dobře zachovalé, příjemná stará patina, vzácné, ojedinělý komplet
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:O4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 4 500 Kč
2049
---- Kč
Tip
247586 - 1932-2008 NEPÁL / Řád Gurkhovy pravé ruky (Order of Gork
+1
Jakost
1932-2008 NEPÁL / Řád Gurkhovy pravé ruky (Order of Gorkha Dakshina Bahu), III. třída, na stuze stříbrný (?) pozlacený klenot, značeno v nepálštině; zachovalé, neobvyklé, u nás výjimečný výskyt
Vyvolávací cena: 8 000 
U:O5 | Den dražby: SobotaDotaz na položkuOznámit možný padělek

Aukce 72 / Faleristika - Informace

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.