Aukce 74 / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
3100
---- Kč
249394 - 1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M v krajových 10-blocích + rohový 6-blok a 21-blok hodnoty 2M s vynechaným žlutým podtiskem v pravém sloupci; bezvadné, různé druhy papíru s lepem a bez lepu, malý výskyt
Vyvolávací cena: 900 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3101
---- Kč
249392 - 1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M v převážně krajových 9-blocích + kompletní série v krajových nebo rohových kusech; bezvadné, různé druhy papíru s lepem a bez lepu, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3102
---- Kč
Tip
249393 - 1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? MĚSTSKÁ POŠTA / ÚSTÍ NAD LABEM / Znak 10Pf - 10M v převážně krajových nebo rohových 12-blocích + kompletní série v krajových kusech; bezvadné, různé druhy papíru s lepem a bez lepu, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 300 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3103
---- Kč
247198 - 1937 ČSR I. / Mng.K50, identifikační listina, faktura s
+1
Jakost
1937 ČSR I. / Mng.K50, identifikační listina, faktura s čs. kolkem 40h vydání 1919 s perfinem "K & S" fy ES-KA závody, Kastrup & Swetlik a.s. provozující v Chebu továrnu na kola, datováno 16.4.1937; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 600 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3104
---- Kč
Tip
251272 - 1940 SLOVENSKO / Dobytčí pas, vydání 1940, hnědooranžo
+1
Jakost
1940 SLOVENSKO / Dobytčí pas, vydání 1940, hnědooranžový tisk s přitištěným slovenským kolkem 20h 1939, razítko VYŠNIE RUŽBACHY; pouze lehké přehyby
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3105
---- Kč
Tip
251274 - 1941 SLOVENSKO / Dobytčí pas, vydání 1941, hnědooranžo
+1
Jakost
1941 SLOVENSKO / Dobytčí pas, vydání 1941, hnědooranžový tisk s přitištěným slovenským kolkem 20h 1939 + vylepená zn. Nákazového fondu 1Ks, razítko TOPOREC, vzadu dolepená slovenská kolková zn. 10h vydání 1939; pouze lehké přehyby
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3106
500 
252441 - 1942-1953 [SBÍRKY]  POTRAVINOVÉ LÍSTKY ČSR + PROTEKTORÁ
+1
Jakost
1942-1953 [SBÍRKY] POTRAVINOVÉ LÍSTKY ČSR + PROTEKTORÁT / sestava nekompletních archů, mj. pro cestující a hostince na chléb (1942), z 50. let na mouku, tuky, vejce, chléb, mléko, maso, sádlo; na desce A4 oboustranně + navíc téměř kompletní šatenka pro muže od 15 let (Podmokly, 1946); dobrý stav
Vyvolávací cena: 500 
U:O4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek

Aukce 74 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.