Aukce 74 / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
3180
---- Kč
252012 - 1898 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1862-1936), rakouský a če
+1
Jakost
1898 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1862-1936), rakouský a český šlechtic z orlické větve rodu Schwarzenbergů a politik české národnosti, na přelomu 19. a 20. století poslanec Říšské rady, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3181
---- Kč
253063 - 1850 CSORICH Anton, svobodný pán z Monte Creto (1794-1864)
+1
Jakost
1850 CSORICH Anton, svobodný pán z Monte Creto (1794-1864), rakouský generál, polní zbrojmistr, v letech 1850-1853 ministr války, vlastnoruční podpis na dokumentu se slepotiskovou císařskou pečetí adresovaném na generálmajora Marenzi svobodného pána von Marensfeld; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3182
---- Kč
Tip
252150 - 1909 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
Jakost
1909 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český král, císařský dekret jmenující plukovníka V. Ludviga rytířem Řádu Františka Josefa, vlastnoruční podpis "Franciscus", dáno ve Vídni 7.1. 1909; celkově velmi pěkný stav, hledané
Vyvolávací cena: 15 000 
U:A3v– | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3183
---- Kč
252035 - 1915 HÖTZENDORF Franz hrabě Condrad von (1852-1925), jeden
+1
Jakost
1915 HÖTZENDORF Franz hrabě Condrad von (1852-1925), jeden z nejvýznamnějších rakousko-uherských generálů během I. světové války, náčelník generálního štábu rakousko-uherské armády; vlastnoručně psaný 3-stánkový dopis s podpisem
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3184
---- Kč
247228 - 1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-pi
+1
Jakost
1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-piemontský, vévoda savojský, piemontský a aostský, vlastnoruční podpis "Alberto" na dopise adresovaném na knížete Ludvíka Viktora z Rohanu (1766-1849), francouzského šlechtice a majitele sychrovského panství v Čechách, který v letech 1836-1849 často pobýval v Praze a věnoval se výstavbě Rohanského paláce; vzadu stržená pečeť, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 2 400 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3185
---- Kč
Tip
251999 - 1775 KAREL EGON kníže FÜRSTENBERG (1729-1787), císařsk
+1
Jakost
1775 KAREL EGON kníže FÜRSTENBERG (1729-1787), císařský komoří, tajný rada a nejvyšší purkrabí Českého království v letech 1771-1872, vlastnoruční podpis na dekretu, velká suchá pečeť; drobná podlepení ve skladech, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3186
---- Kč
247230 - 1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v lete
+1
Jakost
1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v letech 1930-1940 z dynastie Hohenzollernů; vlastnoruční podpis na dekretu k vyznamenání pro JUDr. Ludvíka Pazderku (1868-1951), českého agrárního politika a sekretáře ministerstva zemědělství, spolupodepsán Gheorghe G. Mironescu (1874-1949), rumunský politik a předseda vlády; vpředu stopy po původní adjustaci v exponátu, celkově pěkný zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 600 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3187
---- Kč
Tip
252001 - 1727 KAREL JÁCHYM hrabě z BREDY (1663-1740), česko-němec
Jakost
1727 KAREL JÁCHYM hrabě z BREDY (1663-1740), česko-německý šlechtic, majitel panství ve středních Čechách a po roce 1717 královský místodržící v Čechách; vlastnoruční podpis na ručně psaném dopisu s pečetí; přeloženo, zachovalý stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3188
---- Kč
Tip
253433 - 1720 KAREL VI. (1685–1740), císař římský, král česk
+3
Jakost
1720 KAREL VI. (1685–1740), císař římský, král český a uherský, otec císařovny Marie Terezie, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na Leopolda Viktorina z Windischgrätze (1686-1746, diplomat Habsburků v Nizozemí a Francii, později státní ministr a nositel Řádu zlatého rouna, mj. vlastník zámků Červená Lhota a Přerov), přeložený list s filigránem, papírový přebal s císařskou pečetí s papírovým krytem; celkově mimořádně zachovalý stav, velmi malý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3189
---- Kč
Tip
253439 - 1691 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+6
Jakost
1691 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na komoří Jiřího Kryštofa Pruskovského z Pruskova (1629-1701), Františka Josef Šlika (1656-1740) a Jana Maxmiliána Kobylku z Kobylího (1629-1693), připojen spolupodpis místokancléře Karla Maxmiliána Thurn-Valsássiny (1643-1716), 3 přeložené a sešité listy s filigránem, císařská pečeť s papírovým krytem rozpůlena při otevření; celkově velmi pěkně zachovalé, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3190
---- Kč
Tip
253440 - 1610 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a
+1
Jakost
1610 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na česky (!) psaném posélacím listu - misivu adresovaném na purkmistry a konšele Českých Budějovic, dáno v Praze 24. února 1610, připojen mj. podpis prezidenta české královské komory Kašpara Kaplíře ze Sulevic (1535-1621, popraven při Staroměstské exekuci), v textu zmíněn mj. Hanibal z Valdštějna (bratranec Albrechta); přeložený list s filigránem, dekorativní císařská pečeť s papírovým krytem, celkově mimořádně zachovalý stav, všechny listiny s podpisem císaře Rudolfa II. jsou velmi vzácné, česky psané se vyskytují zcela výjimečně!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3191
---- Kč
Tip
251438 - 1583 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a
+1
Jakost
1583 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na německy psané tištěné listině zakazující vývoz zlata a stříbra z Českých zemí, dále připojen mj. i podpis Jiřího Popela z Lobkovic (1540/1551-1607/1613, v letech 1582-1584 Nejvyšší zemský sudí Českého království), dáno v Bratislavě 2. 5. 1583, list papíru s filigránem, rozměry cca 37x52cm, dekorativní titulatura; místy skvrnky, profesionálně restaurováno, celkově pěkně zachovalé, velmi vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 20 000 
U:X | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3192
---- Kč
Tip
252149 - 1558 FERDINAND I. (1503-1564), římský císař, český a
+2
Jakost
1558 FERDINAND I. (1503-1564), římský císař, český a uherský král, listina - udělení léna - panství Muskau v Horní Lužici pro Fabiana von Schoenaich, dáno ve Vídni 23.7. 1558, s vlastnoručním podpisem "Ferdinanduss", doplněno o podpis Jáchyma z Hradce (1526-1565), nejvyšší kancléř českého království; pergamen 61x55cm, velká pečeť; větší stopy stáří, ale bezvadně čitelný text, veškeré dokumenty Ferdinanda I. jsou velmi vzácné a jedná se o nejstarší na trhu dostupné "císařské" listiny!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:K | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3193
---- Kč
Tip
253056 - 1786 VÁCLAV ANTONÍN Z KOUNIC-RIETBERGU (1711-1794), moravs
Jakost
1786 VÁCLAV ANTONÍN Z KOUNIC-RIETBERGU (1711-1794), moravský šlechtic, nejvýznamnější osobnost rodu Kouniců a přední postava celoevropských dějin 18. století, politik, kancléř Marie Terezie a jejích nástupců, klíčová osobnost tereziánských reforem, vlastnoruční podpis na kvitanci s pečetí, přeložený arch papíru s filigránem; bezvadné, vzácný podpis významné osobnosti rakouského osvícenství
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3194
---- Kč
Tip
253199 - 1933,1945 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, h
+1
Jakost
1933,1945 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský + UMBERTO II. (1904-1983), od roku 1944 náměstek-regent a v roce 1946 krátce poslední italský král, vlastnoruční podpisy na úředních dokumentech s hlavičkami; Viktor Emanuel šikmý ohyb, jinak pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3195
---- Kč
Tip
252146 - 1630 FERDINAND II. (1578-1637), římský císař a český
+1
Jakost
1630 FERDINAND II. (1578-1637), římský císař a český král, dekret povýšení do šlechtického stavu pro bratry Andrease a Simona Stainmayer s udělením erbu, dáno v Řezně 5.9. 1630; pergamen 69x57cm, iluminace 14x14cm ve zlatém rámu, vlastnoruční podpis "Ferdinand", přes stopy stáří pěkný stav, bezvadně čitelný text, atypická zlatá bordura vlevo nahoře; vzácná listina, uvedeno v monografii Frank, Standeserhebungen V/41, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 48 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3196
---- Kč
Tip
252148 - 1918 KAREL I. (1887 – 1922), rakouský císař a posledn
+5
Jakost
1918 KAREL I. (1887 – 1922), rakouský císař a poslední český král, císařský dekret pro Dr. Michaela von Müllnera, povýšení do rytířského řádu "Ritter des Leopold-Ordens" Wien, 6. 7. 1918, s vlastnoručním podpisem císaře "Karl", kontrasignace mj. ministr vnitra Edmund Ritter von Glanz; pergamen, 4 strany, luxusní vyobrazení erbu, desky se zlatou ražbou, velká pečeť v mosazné schránce; uvedeno v monografii: Frank-Döfering, Adelslexikon, č. 6184; mimořádná nabídka, dekrety a diplomy Karla I. jsou řádově vzácnější než například císařské listiny F.J.I. !
Vyvolávací cena: 54 000 
U:Z | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3197
---- Kč
Tip
252147 - 1750 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, če
+1
Jakost
1750 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, česká a uherská královna, privilegium pro cech bednářů města Vorau ve Štýrsku, dáno ve Vídni 7. 11. 1750, s vlastnoručním podpisem "Maria Theresia"; pergamen 76x54cm, velká pečeť v dřevěném pouzdře, obvyklé sklady, celkově velmi pěkná kvalita, dokonale čitelný text, vzácné!
Vyvolávací cena: 30 000 
U:K | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3198
11 000 
Tip
253894 - 1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrsk
Jakost
1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrské války, zakladatel Skautského hnutí; vlastnoruční podpis "Robert Baden-Powell / Chief Scout" na fotografii 140/190; bezvadně zachovalé, mimořádná nabídka autografu této světově významné osobnosti!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3199
1 600 
252752 -  BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a minist
Jakost
BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na pamětním listě; dekorativní
Vyvolávací cena: 1 600 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3200
---- Kč
253442 - 1948 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edv
+1
Jakost
1948 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše, vlastnoruční podpis na poděkování za projevenou soustrast při úmrtí chotě; vč. původní obálky, bezvadné
Vyvolávací cena: 600 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3201
---- Kč
253594 -  BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předs
+2
Jakost
BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předseda Agrární strany a československý ministerský předseda + HRUBÝ Adolf (1893-1951), agrární politik, později člen Strany národní jednoty a protektorátní ministr zemědělství a lesnictví + KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a politik, v letech 1938-1942 ministr školství a národní osvěty, sestava 3 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3202
---- Kč
Tip
253065 -  BERTRAND Henri-Gatien (1773-1844), francouzský generál, h
+1
Jakost
BERTRAND Henri-Gatien (1773-1844), francouzský generál, hrdina od Slavkova, maršál císařského paláce a jeden z nejbližších spolupracovníků Napoleona Bonaparte, kterého doprovázel na Sv. Helenu, vlastnoruční jednostránkový dopis s podpisem; zpevněný levý okraj, jinak pěkně zachovalé, velmi vzácné
Vyvolávací cena: 7 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3203
1 100 
252003 - 1958 BUĎONNYJ Semjon Michajlovič (1883-1973), sovětský v
+1
Jakost
1958 BUĎONNYJ Semjon Michajlovič (1883-1973), sovětský vojevůdce a maršál Sovětského svazu, vlastnoručně psaný 6-řádkový text s podpisem a datací, na kartičce na autogramy
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3204
2 200 
252075 -  CÍRKEV / sestava podpisů a rukopisů významných český
Jakost
CÍRKEV / sestava podpisů a rukopisů významných českých církevních hodnostářů: mj. kardinál Kašpar; František Kordač, arcibiskup pražský; Josef Doubrava, biskup královéhradecký; kardinál Pacelli + dvě kabinetní fotografie českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka (bez podpisu); zachovalé, jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3205
---- Kč
253037 - 1942 DARLAN François (1881-1942), francouzský admirál a p
Jakost
1942 DARLAN François (1881-1942), francouzský admirál a politik, za 2. sv. války kolaborant, člen vlády Vichistické Francie, vlastnoruční jednostránkový dopis s podpisem na hlavičkovém papíru; lehké stopy stáří, celkově ale dobře zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3206
---- Kč
247571 - 1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a českosl
+2
Jakost
1960-192 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a československý komunistický politik, dlouholetý ministr zemědělství, v letech 1953-1963 ministr financí; sestava 3 blahopřání k novému roku z let 1960-1962; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3207
---- Kč
Tip
253904 - 1972 FIDEL CASTRO (1926-2016), kubánský revolucionář a p
Jakost
1972 FIDEL CASTRO (1926-2016), kubánský revolucionář a prezident, fotografie - portrétCastra s Řádem Bílého lva, návštěva Prahy v roce 1972; s vlastnoručním podpisem a datem : "Fidel Castro 6 Junio 1972"; extrémně vzácné, signatury F.C. např. na trhu v USA dosahují ceny až 3.000 USD!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3208
---- Kč
253628 - 1923 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
+1
Jakost
1923 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD, vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici zaslané na ministra R. Hotowetze; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3209
---- Kč
252757 - 1970 FLIPO Julien Viktor (1887-1974), francouzský generál,
+1
Jakost
1970 FLIPO Julien Viktor (1887-1974), francouzský generál, vojenský atašé v Československu, vlastnoručně česky psaná kondolence k úmrtí generála Syrového, včetně původní obálky, zajímavý text; zachovalé, poměrně málo známá ale významná osobnost!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3210
---- Kč
Tip
253064 - 1756 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-176
+2
Jakost
1756 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-1761), francouzský vojevůdce a diplomat, politicky angažovaný ve službách Ludvíka XV., ve válkách o dědictví rakouské je jeho jméno spojeno s bavorsko-francouzskou okupací Prahy, vlastnoruční přípis s podpisem na dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 7 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3211
1 000 
253589 -  FUNK Walter (1890–1960), německý nacistický politik, m
Jakost
FUNK Walter (1890–1960), německý nacistický politik, ministr hospodářství, vlastnoruční podpis na kartičce s fotografií, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 900 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3212
2 000 
249513 - 1938 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Ge
Jakost
1938 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoručně psaný antisemitský text na lístku na autogramy s podpisem; velmi hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3213
1 600 
Tip
252006 - 1972 GÁNDHÍOVÁ Indira (1917-1984), významná indická po
Jakost
1972 GÁNDHÍOVÁ Indira (1917-1984), významná indická politička, ministerská předsedkyně (v roce 1984 zavražděna); vlastnoruční podpis na portrétní čb fotografii, vzácné
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3214
---- Kč
252331 - 1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, podpis v knize České korunovační klenoty vydané k volbě 1. prezidenta České republiky
Vyvolávací cena: 1 500 
U:Z | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3215
---- Kč
Tip
253558 - 1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1993 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis na pamětním listu Volba prezidenta ČR s vzácnější variantou nápisu "President" (Pof.PAL1x); vzadu stopy po fotorůžcích, jinak bezvadné a dekorativní!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3216
---- Kč
Tip
253556 - 1990 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český p
+1
Jakost
1990 HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis v autorské knize Moc bezmocných; bezvadné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3217
---- Kč
Tip
248982 - 1915 HINDENBURG Paul von (1847–1934), německý polní mar
+1
Jakost
1915 HINDENBURG Paul von (1847–1934), německý polní maršál, později prezident, vlastnoruční podpis na barevné pohlednici s portréty Bismarcka a Hindenburga; bezvadné a vzácné, výjimečný výskyt!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3218
---- Kč
253587 - 1955-1963 KAHUDA František (1911-1987), československý fy
Jakost
1955-1963 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, pedagog a politik, ministr školství + ŠTOLL Ladislav (1902-1981), komunistický politik, marxistický literární kritik, ministr školství a kultury, sestava vlastnoručních podpisů na dopisech; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3219
---- Kč
253664 - 1925 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888-1947), významný če
+1
Jakost
1925 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888-1947), významný československý legionář, generál, funkcionář Svazu skautů RČS atd., vlastnoruční text s podpisem na pohlednici zaslané z Ženevy, doplněno o jeho vizitku; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3220
---- Kč
253665 - 1924, 1930 KUBÁŇ Metoděj (1885-1942), český katolický
+1
Jakost
1924, 1930 KUBÁŇ Metoděj (1885-1942), český katolický duchovní, generál československé armádní duchovní správy, hrdina protinacistického odboje umučený v Dachau + MEJSTŘÍK Karel (1886-1945), čs. legionář a generál padlý během Pražského povstání, sestava 2 pohlednic s vlastnoručními texty s podpisy; zachovalé
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3221
2 200 
252018 - 1961 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Juscelino (1902-1976), brazilsk
+1
Jakost
1961 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Juscelino (1902-1976), brazilský politik českého původu a prezident v letech 1956-1961; podpis na lístku na autogramy, hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3222
---- Kč
253617 -  LETCI LUFTWAFFE / sestava 7 kartiček s podpisy německých
Jakost
LETCI LUFTWAFFE / sestava 7 kartiček s podpisy německých stíhacích letců: A. Borchers, H. Lipfert, F. Obleser, V. Petermann, E. W. Reinert, K.-H. Schnell a W. Wolfrum; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3223
---- Kč
Tip
253624 -  LETCI RAF / sestava 4 kartiček s podpisy českých stíhac
+1
Jakost
LETCI RAF / sestava 4 kartiček s podpisy českých stíhacích letců: J. Stehlík (doplněno fotografií letce), K. Mrázek, M. Liškutín, J. Maňák; bezvadné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3224
2 200 
253042 - 1900 LUEGER Karl (1844-1910), rakouský politik v éře Rako
Jakost
1900 LUEGER Karl (1844-1910), rakouský politik v éře Rakouska-Uherska, dlouholetý starosta Vídně a zakladatel Křesťansko-sociální strany, vlastnoruční podpis na fotografii Luegera ve společnosti dalších osob, pořízené v Karlových Varech ateliérem Adler; zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3225
---- Kč
247237 - 1928 MACDONALD Ramsay (1866-1937), britský politik, předse
+1
Jakost
1928 MACDONALD Ramsay (1866-1937), britský politik, předseda Labour Party a ministerský předseda Velké Británie v letech 1929-1935; podpis na lístku s datací "Prague Octob. 14. 1928", MacDonald v říjnu 1928 byl na "turné" ve Vídni, Praze a Berlíně; zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3226
---- Kč
Tip
251968 -  MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, minist
+1
Jakost
MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psané přání s podpisem a datací na čb portrétní fotografii, ateliér Stoklas; vzadu patina, celkově ale zachovalé a dekorativní
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3227
---- Kč
Tip
253197 - 1927 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
+1
Jakost
1927 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; vodorovně přeloženo, lehká patina, celkově ale zachovalé a dekorativní
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3228
---- Kč
253630 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
+1
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané z Krušných hor, raz. "Chata maršála Stalina - Klínovec); drobné skvrnky, celkově ale zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3229
---- Kč
Tip
251978 - 1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na lístku s datací a přilepenou čb portrétní fotopohlednicí; pěkný zachovalý stav, velmi dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3230
---- Kč
247001 - 1884 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+2
Jakost
1884 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident; vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem; místy podlepeno, celkově ale zachovalé, rukopisy Masaryka jsou velmi hledané a sběratelsky oblíbené, zde navíc z raného období!
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3231
---- Kč
247034 - 1935 MILLERAND Alexandre (1859-1943), významný francouzsk
+1
Jakost
1935 MILLERAND Alexandre (1859-1943), významný francouzský politik, premiér a prezident Francie v letech 1920-1924; vlastnoručně psané přání s podpisem a datací, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3232
---- Kč
Tip
253443 - 1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, poli
+1
Jakost
1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, politik, novinář a diktátor, spolutvůrce a zakladatel fašismu a VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, společné vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; velmi pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3233
---- Kč
Tip
253049 - 1938 NETÍK Jan (1885-1945), čs. legionář, generál, odbo
+1
Jakost
1938 NETÍK Jan (1885-1945), čs. legionář, generál, odbojář a oběť nacismu, vlastnoruční text s podpisem na pohlednici zaslané krátce před Mnichovem ze SSSR na generála J. Syrového, připojeny spolupodpisy dalších osob; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3234
1 100 
253667 -  PALME Olof (1927-1986), švédský politik, předseda soci
Jakost
PALME Olof (1927-1986), švédský politik, předseda sociální demokracie a dvojnásobný předseda vlády Švédska zavražděný při atentátu, vlastnoruční podpis na paspartě adjustované portrtétní fotografie; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3235
---- Kč
Tip
253670 - 1921 PAVLÍK Matěj - biskup Sv. Gorazd II. (1879-1942), pů
+1
Jakost
1921 PAVLÍK Matěj - biskup Sv. Gorazd II. (1879-1942), původně římskokatolický kněz, později biskup moravské diecéze Církve československé (husitské) a následně pravoslavné církve v Československu, za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl popraven nacisty, svatořečen v roce 1987; vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici zaslané z Bělehradu zřejmě těsně po jeho vysvěcení biskupem; zachovalé, ojedinělý výskyt, vzácné!
Vyvolávací cena: 3 400 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3236
---- Kč
Tip
253068 - 1822 PERRIN Claude-Victor, vévoda z Belluna (1764-1841), fr
Jakost
1822 PERRIN Claude-Victor, vévoda z Belluna (1764-1841), francouzský generál a Napoleonův maršál Francie, generálmajor královské gardy a ministr války, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu; lehká patina, celkově ale zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3237
---- Kč
252017 -  PÉTAIN Philippe (1856-1951), slavný francouzský vojevůd
+1
Jakost
PÉTAIN Philippe (1856-1951), slavný francouzský vojevůdce, maršál, prezident; vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3238
1 100 
252036 - 1861 PICHL Josef Bojislav (1813-1888), významný český l
+3
Jakost
1861 PICHL Josef Bojislav (1813-1888), významný český lékař, spisovatel, novinář, překladatel a organizátor národního života, 4-stránkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem; zachovalý stav, zajímavý rukopis významné vlastenecké osobnosti 19. století
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3239
---- Kč
252013 - 1848 PINKAS Adolf Maria (1800-1865), český politik, jedna
Jakost
1848 PINKAS Adolf Maria (1800-1865), český politik, jedna z hlavních postav revoluce v roce 1848, starosta Prahy, jeho pravnukem byl mj. Jiří Voskovec; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, významná osobnost
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek

Aukce 74 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.