Aukce 74 / Filatelie / ČSR I. / Potravní daň

Zobrazení:view_columnview_stream
2495
---- Kč
252506 - 1935 Pof.PD9A, Definitivní vydání 1935, hodnota 1Kč s pe
+1
Jakost
1935 Pof.PD9A, Definitivní vydání 1935, hodnota 1Kč s perforací ŘZ 9¾, DR BRNO 2/ 6.I.37
Vyvolávací cena: 300 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek

Aukce 74 / Filatelie / ČSR I. / Potravní daň - Informace

Poštovní správa vydávala známky pro vybírání paušalované potravní daně za balíkové zásilky obsahující potraviny, došlé na poštovní úřady v Praze, Brně a Bratislavě. Známky potravní daně měly být nalepeny na zadní stranu balíkových průvodek dodací poštou tak, aby při odtržení útržku pro příjemce byly přetrženy na dvě části. Tento předpis však často nebyl dodržován.

1921,  Bolety

Finanční správa používala pro zdaňování balíkových zásilek "Platební bolety". Na každé boletě byl vytištěn šestiřádkový text: "Platební boleta na paušalovanou potravní daň na čáře a obecní přirážku obnosem 1 Kč. Za jednozavazadlo obsahující poplatné předměty, pro něž paušalování dle předpisu se připouští", a na boční straně ještě "Upozornění. Při zboží transitním daň tato se nevrací". Tisk je proveden v černé barvě na růžovém papíru formátu cca 100 x 50 mm, na levé straně s ŘZ 11½. Výskyt těchto bolet je zcela ojedinělý.

1924 - 1925,  Nálepky

V uvedeném období vydala poštovní správa nálepky (známky) "Paušalovaná potravní daň". Autor návrhu není znám. Nálepky (známky) byly vytištěny tříbarevnou litografií na bílém papíru s ŘZ 11½, rozměr známkového obrazu 37 x 49,5 mm. Uprostřed je ve dvojitém kruhu s textem "PAUŠALOVANÁ POTRAVNÍ DAŇ" Lvíček, v rozích hodnota "K 1 / 1 K" a v dolní části text "Za 1 pošt. zásilku / do 10 kg." Specialisté rozlišují dvě varianty:  I.  Lvíček se státním znakem na hrudi, text "Za 1 pošt. zásilku ..." běžné písmo;  II.  Lvíček bez státního znaku, každé písmeno stejného textu má silné orámování. Výskyt těchto nálepek (známek) je ojedinělý.

1925 - 1929  Přetiskové vydání

Pro toto provizorní vydání byly použity zoubkované doplatní známky emise Ornament z roku 1919. Hodnoty 25 haléřů hnědoolivová, 250 h oranžová a 500 h zelená byly opatřeny svislými 4-řádkovými přetisky "1 Kč / Paušalovaná / potravní daň / Kč 1" a "2 Kč / Paušalovaná / potravní daň / Kč 2". Tiskovou formu tvořila jedna přetisková tisková deska 10 x 10 přetisků, barva přetisku modrofialová s kovovým leskem. Známky paušalované potravní daně byly vydávány postupně: hodnoty 1 Kč/250 h a 2 Kč/250 h v únoru 1925, 1 Kč/500h 1.2.1927, 2 Kč/500 h 25.5.1927, 1 Kč/25 h 27.3.1929 a 2 Kč/25 h 13.12.1929. Dle Věstníku ministerstva pošt a telegrafů byly v oběhu až do úplného vypotřebování.

1930 - 1932,  Definitivní vydání  

Autorem návrhu a současně i rytcem definitivního vydání známek paušalované potravní daně byl Jaroslav Goldschmied. V souladu s předpisem dle kterého měly být známky potravní daně nalepeny na zadní stranu balíkových průvodek tak, aby při odtržení útržku pro příjemce byly přetženy na dvě části, jsou levá i pravá polovina známky zcela identické. Tisková forma obsahovala 5x10 známkových polí s formátem známkového obrazu 29,5 x 19,8 mm, známky s nominálními hodnotami 1 Kč a 2 Kč byly vytištěny v červené barvě na bílém papíru s lepem. U obou hodnot se vyskytují dvě různá řádková zoubkování, 13¾ a 12¼. Známky s perforací 13¾ byly vydány 26. 4. 1930, datum vydání známek s ŘZ 12¼ nebylo úředně oznámeno, v poštovním provozu byly zjištěny v roce 1932, a v dalších letech byla obě vydání zcela vypotřebována. To byl i důvod pro vydání další emise.

1935, Definitivní vydání 

Druhé definitivní vydání známek paušalované potravní daně se od předchozí emise liší pouze větší tiskovou formou, 2 x 100 + 12 (100 známkových polí + 6 nepotištěných kupónů na hormím a dolní okraji přepážkového archu). U obou hodnot 1 Kč i 2 Kč se opět vyskytují dvě různá řádková zoubkování, tentokrát ale ŘZ 9¾ a ŘZ 12½ Navíc na pravých dolních kupónech obou hodnot se vyskytují desková čísla "1" a "1A". Data vydání jednotlivých známek této emise opět nebyla ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů oznámena, známky zůstaly v patnosti až do jejich úplného vypotřebování. Výjimečně se vyskytují na balíkových průvodkách i po 15.3.1939 jako předběžné známky potravní daně Protektorátu Čechy a Morava, na Slovensku zůstaly v platnosti až do 31.7.1940.