Aukce 74 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1920

Zobrazení:view_columnview_stream
2389
---- Kč
253788 -  Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní nezoubkovan
+1
Jakost/Jakost
Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní nezoubkovaná série, 24Kč/1000h s horním okrajem; po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2390
1 500 
253465 -  Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní řada, hodno
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní řada, hodnota 24Kč/500h I. typ spirály; 14Kč/200h v ploše opravený lep, jinak svěží, zk. Vrba, Gi
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2391
---- Kč
253684 -  Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní řada, hodno
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L1-L3, I. letecké provizorium, kompletní řada, hodnota 24Kč/500h I. typ spirály; po nálepce, 24Kč/500h v ploše opravený lep, zk. Vrba, Gi
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2392
---- Kč
249168 -  Pof.L3, I. letecké provizorium 28Kč/1000h fialová, tisk
+1
Jakost/Jakost
Pof.L3, I. letecké provizorium 28Kč/1000h fialová, tisk na výrazně tenkém průsvitném papíru; nálepka, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 400 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2393
---- Kč
250092 -  Pof.L1A, L2A, L2B, L3B, I. letecké provizorium, základní
+1
Jakost/Jakost
Pof.L1A, L2A, L2B, L3B, I. letecké provizorium, základní zoubkovaná série + 24Kč/500h s HZ 13¾ : 13½; po nálepce, zn. 1000h krajová, vše zk. Vrba
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2394
---- Kč
Tip
253787 -  Pof.L2B IIs, I. letecké provizorium 24Kč/500h hnědá s H
+1
Jakost/Jakost
Pof.L2B IIs, I. letecké provizorium 24Kč/500h hnědá s HZ 13¾ : 13½, II. typ spirály; po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2395
---- Kč
253467 -  Pof.L3B, I. letecké provizorium 28Kč/1000h fialová, HZ 1
+1
Jakost/Jakost
Pof.L3B, I. letecké provizorium 28Kč/1000h fialová, HZ 13¾ : 13½, dolní krajový kus s počítadlem; nepatrná stopa, zk. Mahr, Vrba
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2396
3 800 
Tip
241773 -  ZT  přetisků 24Kč a 14Kč v originálních barvách na k
+1
Jakost/Jakost/Jakost
ZT přetisků 24Kč a 14Kč v originálních barvách na krajovém 4-bloku makulaturního tisku zn. 500h hnědá se širokým okrajem, I. typ spirály, na zeleném papíru bez lepu, přetisk 24Kč jen na známkách, dvojitý převrácený přetisk na celé ploše; bezvadný stav, zk. Vrba, dekorativní blok
Vyvolávací cena: 3 600 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2397
---- Kč
234813 - 1921 PRAHA - PAŘÍŽ, R-dopis zaslaný do Francie, správn
+1
Jakost/Jakost
1921 PRAHA - PAŘÍŽ, R-dopis zaslaný do Francie, správně vyfr. let. zn. 24Kč/500h, Pof.L2 a výplatní zn. OR + Hradčany v celkové výši 2,50Kč, Pof.22, 151, 153, podací DR KRÁL. VINOHRADY 1/ 25.III.21, Let-směrovka a R-nálepka číslo 1741; bez vady, dopis nebyl podán na přepážce hlavní pošty, bez atributů letecké přepravy
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2398
---- Kč
234814 - 1921 PRAHA - ŠTRASBURK, R-dopis zaslaný do Francie, správ
+1
Jakost/Jakost
1921 PRAHA - ŠTRASBURK, R-dopis zaslaný do Francie, správně vyfr. let. zn. 14Kč/500h, Pof.L2 a výplatní zn. OR + Hradčany + Husita v celkové výši 2,50Kč, Pof.8, 152 2x, 158, 162, podací DR KRÁL. VINOHRADY 1/ 25.III.21, vylepená Let-směrovka a R-nálepka číslo 1740; bez vady, dopis nebyl podán na přepážce hlavní pošty, bez atributů letecké přepravy
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek

Aukce 74 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1920 - Informace

Československá republika patřila mezi první státy v Evropě, které již v roce 1920 zahájily pravidelnou leteckou dopravu pošty, pro kterou bylo potřeba vydat letecké známky.

11.8.1920  Provizorní vydání - I. emise

Ministerstvo pošt a telegrafů zvolilo pro vydání leteckých známek to nejjednušší možné řešení. Rozhodlo, že na letecké známky nebude vypsána soutěž a vybralo dosud platné známky s obrazem Hradčan v hodnotách 200, 500 a 1000 haléřů, na kterých byl následně proveden přetisk s neobvykle vysokými hodnotami 14 Kč, 24 Kč a 28 Kč. Pro zhotovení přetisku byl z několika předloh vybrán návrh úředníka ministerstva pošt dr. F. Nováka.. (Pozn.: Existují ale nepřijaté návrhy na leteckou známku s hodnotou 28 Kč v různých barvách od V. H. Brunnera, vytištené knihtiskem na křídovém papíru bez lepu i na známkovém papíru s lepem.

Pro přetištění známek s novou hodnotou 14 Kč a 24 Kč byly nejprve použity známky Hradčany 200 h a 500 h ze skladových zásob původního vydání, s počitadly na dolních okrajích přepážkových archů. Jejich množství však zdaleka nestačilo předpokládané potřebě, takže hradčanské známky 200 h a 500 h byly následně dotiskovány z původních tiskových desek s odstraněnými počitadly, neboť vzhledem k mnohonásobnému zvýšení nominálních hodnot leteckých známek ztratila smysl. Hodnota 1000 h s přetiskem 28 Kč se vyskytuje jen v archové úpravě s počitadly, ve 2 barevných odstínech, fialová (1. náklad) a modrofialová (2. náklad). Přetisk známek byl proveden v České grafické Unii v Praze knihtiskem, v barvách hnědá (14 Kč), modrá (24 Kč) a zelená (28 Kč), přetisková deska byla 100 kusová. U všech 3 hodnot nezoubkovaných známek se vyskytují převrácené přetisky, u zoubkovaných známek se převrácený přetisk vyskytuje pouze u hodnoty 28 Kč, v obou variantách zoubkování. Nezoubkované letecké známky byly dány do oběhu dne 11.8.1920, známky s řádkovým zoubklováním ŘZ 13¾ a s hřebenovým zoubkováním HZ 13¾ : 13½ až 14.9.1920. Náklad nezoubkovaných známek činil 300.000 ks od každé hodnoty, náklad u zoubkovaných známek (bez rozlišení zoubkování) není znám. Uváděné počty 1,62 mil. kusů (14 Kč/200 h), 1,72 mil. (24 Kč/500 h) a 850.000 ks (28 Kč/1000 h) je třeba brát s rezervou, jelikož značná část zoubkovaných leteckých známek byla po roce 1933 zničena. Jejich platnost  byla úředně ukončena 30.4.1921, prakticky použitelné byly ale pouze do 31.3.1921, neboť od 1. dubna 1921 byly poplatky za leteckou přepravu zásilek mnohonásobně sníženy. Kromě neobvykle velkého množství zkusmých tisků přetisku na různých papírech i na tiskárenské makulatuře se vyskytují zkusmé tisky přetisku i na jiných hodnotách hradčanské emise (zejména 20 h a 25 h), nebo zkusmé tisky přetisků v odlišných barvách na hodnotách 200 h, 500 h a 1000 h. Jsou známy různé padělky přetisků ke škodě sběratelů jak na neupotřebených známkách, tak i na známkách s otisky padělaných poštovních razítek, dokonce i padělané přetisky na padělaných známkách (tzv. Šandovy padělky).