Aukce 74 / Filatelie / Česká republika

Zobrazení:view_columnview_stream
1609
---- Kč
Tip
251566 - 1993 Pof.5, Hladový svatý 14Kč, kompletní sestava PL pod
+1
Jakost/Jakost
1993 Pof.5, Hladový svatý 14Kč, kompletní sestava PL podle TD A - D; kat. 2.500Kč
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1610
600 
251576 - 1993 Pof.21 VV, Sedláček 2Kč, pravá krajová vodorovná
+1
Jakost/Jakost
1993 Pof.21 VV, Sedláček 2Kč, pravá krajová vodorovná 2-páska, pravá zn. s výraznými zelenými svislými čarami přes obličej; svěží, dekorativní
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1611
600 
251541 - 1994-2002 FALZUM / Pof.P35b, P52, P118a, P330, sestava padě
Jakost/Jakost/Jakost
1994-2002 FALZUM / Pof.P35b, P52, P118a, P330, sestava padělků ke škodě pošty: Brno 3Kč - strakonický padělek v krajovém 4-bloku a samostatné zn., Slaný 6Kč ve 4-bloku, Slohy 4Kč s ŘZ v 6-bloku a 4-bloku a Maceška 6,40Kč v krajovém 4-bloku; označeno Padělek, hezký studijní materiál
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1612
1 000 
251577 - 1994 Pof.39 VV, Telč 8Kč, sestava 2 kompletních PL s posu
+1
Jakost/Jakost
1994 Pof.39 VV, Telč 8Kč, sestava 2 kompletních PL s posuny černé barvy: 1x nahoru (hodnotová číslice "8" zasahuje dole do rámečku) + 1x dolů (hodnotová číslice "8" zasahuje nahoře do loubí domu); přiložena běžná zn. na porovnání, zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1613
1 100 
Tip
251536 - 1994 Pof.44 VV, Veleještěr 5Kč, levá dolní rohová vodo
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1994 Pof.44 VV, Veleještěr 5Kč, levá dolní rohová vodorovná 2-páska s VV - velmi výrazný posun perforace doleva hluboko do obrazu zn.; razítko z ochoty, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1614
3 200 
Tip
251537 - 1994 Pof.44 VV, Veleještěr 5Kč, pravý horní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1994 Pof.44 VV, Veleještěr 5Kč, pravý horní rohový 4-blok s datem tisku a s posunem perforace doleva až těsně k obrazu známek; hledaná vada
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1615
2 200 
251535 - 1994 Pof.47 VV, XII. všesokolský slet 2Kč, rohová zn. s
+1
Jakost
1994 Pof.47 VV, XII. všesokolský slet 2Kč, rohová zn. s VV - výrazně světlejší a rozostřený nápis "VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA 1994"; svěží, neobvyklé, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1616
800 
251660 - 1995 Pof.72 VV, Havel 3,60Kč, pravý krajový 15-blok s vý
+1
Jakost/Jakost
1995 Pof.72 VV, Havel 3,60Kč, pravý krajový 15-blok s výrazným nedotiskem fialové barvy v 8. a 9. sloupci. pochází z části tisku 11.IX.95; dvl na levé dolní zn., jinak svěží, malý výskyt
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč
1617
400 
251661 - 1995 Pof.A87 VV, Osvobozené divadlo 22Kč, aršík s VV - n
+1
Jakost
1995 Pof.A87 VV, Osvobozené divadlo 22Kč, aršík s VV - nedotisk černé (tzv. knoflíčky) + k tomu aršík s výrazně slabým tiskem černé barvy; svěží
Vyvolávací cena: 400  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 400 Kč
1618
3 200 
Tip
252571 - 1995 Pof.91, Románský sloh 3,60Kč, sestava 11 dat tisku z
Jakost/Jakost
1995 Pof.91, Románský sloh 3,60Kč, sestava 11 dat tisku z dotisků (9x rohová 5-páska, 2x krajový 10-pás): 5. dotisk: 5.VI., 11.VI. 12.VI.96, 6. dotisk: 6.VIII.96, 7. dotisk: 12.VIII., 13.VIII.96, 8. dotisk: 19.VIII., 21.VIII., 22.VIII., 2.IX.96, 10. dotisk: 7.XI.96, malé i velké PO, odstíny zelené barvy; zcela výjimečná nabídka z velké specializované sbírky
Vyvolávací cena: 1 400  +128,6 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1619
3 200 
Tip
251669 - 1996 Pof.A110/113, aršík Chránění savci, horní polovin
+1
Jakost/Jakost
1996 Pof.A110/113, aršík Chránění savci, horní polovina aršíku s VV - nedotisk šedozelené barvy v pozadí savců na horních 2 zn.; vzácné, pouze ojedinělý výskyt, kat. 4.000Kč kurzívou, přiložen běžný 4-blok na porovnání
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1620
4 500 
Tip
251672 - 1996 Pof.A110/113, aršík Chránění savci, horní polovin
+1
Jakost/Jakost
1996 Pof.A110/113, aršík Chránění savci, horní polovina aršíku s VV - úplný nedotisk šedozelené barvy v pozadí savců na 3 zn., na hodnotě 5Kč nedotisk částečný; vzácné, pouze ojedinělý výskyt, kat. 6.000Kč kurzívou, přiložen běžný 4-blok na porovnání
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 4 500 Kč
1621
---- Kč
251674 - 1996 Pof.PL114 VV, 10-blok Destinnová 8Kč s VV - výrazný
+1
Jakost/Jakost
1996 Pof.PL114 VV, 10-blok Destinnová 8Kč s VV - výrazný posun číslice 8 doleva ke krajové lince; kat. 1.400Kč, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1622
1 100 
Tip
251667 - 1996 ZS47, známkový sešitek OH Atlanta, všech 5ks zn. Po
+1
Jakost
1996 ZS47, známkový sešitek OH Atlanta, všech 5ks zn. Pof.116 s VV - spadlý kruh; bezvadné a hledané, jen vlepené zn. kat. 2.000Kč
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1623
---- Kč
Tip
252603 - 1996 Pof.118b VV, Klasicismus 4Kč, pravý dolní rohový 20
+1
Jakost/Jakost
1996 Pof.118b VV, Klasicismus 4Kč, pravý dolní rohový 20-blok s matným lepem (fl-šv), na 14 zn. výrazné šikmé modré ocelotiskové čáry (na 10 velmi zřetelné); neobvyklé a dekorativní
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1624
---- Kč
Tip
251689 - 1997 Pof.140 ORZ, Historické stavební slohy 4,60Kč, horn
+1
Jakost/Jakost
1997 Pof.140 ORZ, Historické stavební slohy 4,60Kč, horní krajový 20-pás, obrácené rámcové zoubkování + k tomu horní krajový 20-pás s normální polohou zoubkování, avšak s výrazně dolů doprava posunutým úderem hřebenu v okraji, čímž došlo k deformaci levého horního růžku všech zn. v 1. řadě; zajímavá sestava, kat. min. 3.500Kč
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1625
900 
251678 - 1997 Pof.140 VV, Historické stavební slohy 4,60Kč, horní
+1
Jakost/Jakost
1997 Pof.140 VV, Historické stavební slohy 4,60Kč, horní 50ks půlarch s VV - několik vodorovných řad šikmých rovnoběžných skvrnek růžové barvy na zn. i v okraji; neobvyklé
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 900 Kč
1626
1 500 
Tip
245697 - 1997 Pof.A142/143, aršík Židovské památky 8Kč + 10Kč,
+1
Jakost/Jakost
1997 Pof.A142/143, aršík Židovské památky 8Kč + 10Kč, bez DV na ZP 3, kulaté DR PRAHA, původní lep; hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
1627
500 
245695 - 1997 Pof.PL145 VV, Europa - Žito 8Kč, kompletní PL s VV -
+1
Jakost/Jakost
1997 Pof.PL145 VV, Europa - Žito 8Kč, kompletní PL s VV - šikmý a posunutý ořez; svěží
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1628
400 
252607 - 1998 Pof.167 VV, ZOH Nagano 7Kč, horní krajová vodorovná
+1
Jakost/Jakost
1998 Pof.167 VV, ZOH Nagano 7Kč, horní krajová vodorovná 2-páska s VV na ZP 4 - výrazně světlejší modrá plocha nad "KÁ", "R" a "KA" názvu státu; kat. neuvádí, zajímavá vada na části nákladu
Vyvolávací cena: 400  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 400 Kč
1629
---- Kč
245703 - 1998 Pof.179 VV, 181 VV, Ochrana přírody, krajové 6-bloky
+1
Jakost/Jakost
1998 Pof.179 VV, 181 VV, Ochrana přírody, krajové 6-bloky hodnot 4,60Kč a 8Kč, VV - 179/49 čárka u zobáku + 181/18 zelená skvrna v křoví; svěží, kat. 1200Kč, výrobní vady jen na části nákladu
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1630
---- Kč
Tip
245707 - 1998 Pof.PL184 VV, EUROPA - národní slavnosti a svátky 15
+1
Jakost/Jakost
1998 Pof.PL184 VV, EUROPA - národní slavnosti a svátky 15Kč, celý 10-blok s VV - světlý tisk fialové ofsetové barvy v pozadí; svěží, vzácný výskyt
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1631
700 
245708 - 1998 Pof.PL193 VV, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 8Kč, P
+1
Jakost/Jakost
1998 Pof.PL193 VV, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 8Kč, PL s VV - výrazný posun barev; svěží
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
1632
2 200 
Tip
251692 - 1998 Pof.PL194 VV, Zámek Valtice 11Kč, kompletní PL s pos
+1
Jakost/Jakost
1998 Pof.PL194 VV, Zámek Valtice 11Kč, kompletní PL s posunem tisku červené barvy nahoru (hodnotová číslice se dotýká obvodového rámečku); svěží a vzácné, přiložen běžný PL na porovnání
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 200 Kč
1633
3 600 
Tip
251952 - 1999 Pof.209-210 VV, Ochrana přírody, krajový 6-blok s VV
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.209-210 VV, Ochrana přírody, krajový 6-blok s VV - výrazný posun tisku hodnotové číslice do zkratky "Kč" na všech zn. polích; svěží, hledaná výrobní vada pouze na části nákladu
Vyvolávací cena: 3 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 600 Kč
1634
3 400 
Tip
245720 - 1999 Pof.209-210VV, Ochrana přírody, pravý horní rohový
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.209-210VV, Ochrana přírody, pravý horní rohový 4-blok s VV - výrazný posun tisku hodnotové číslice do zkratky "Kč" na všech zn. polích; svěží, hledaná výrobní vada pouze na části nákladu
Vyvolávací cena: 3 000  +13,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 400 Kč
1635
1 600 
251657 - 1999-2003 ARCHOVINA / Pof.209-212, Ptáci a motýli 4,60-5K
+1
Jakost/Jakost
1999-2003 ARCHOVINA / Pof.209-212, Ptáci a motýli 4,60-5Kč (vč. VV 210 na ZP 30) + Pof.291, ME ve volejbalu mužů 12Kč + Pof.349, Thomayer 8Kč + Pof.360-361, Rozhledny 6,40Kč + Pof.390, Technické památky 6,50Kč, sestava 7ks kompletních archů; jen nominál 2.445Kč
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
1636
1 400 
251638 - 1999-2000 ARCHOVINA / Pof.213, Vstup ČR do NATO 4,60Kč + P
+1
Jakost/Jakost
1999-2000 ARCHOVINA / Pof.213, Vstup ČR do NATO 4,60Kč + Pof.219, Dětem 4,60Kč (vč. DV 1/2 a 8/2) + Pof.240, Vánoce 3Kč (vč. DV 30/1 (1.n.)) + Pof.247, 700 let Horního práva 5Kč + Pof.258, Zvěrokruh - Panna 2Kč, sestava 10ks kompletních archů, vždy TD A+B; jen nominál 1.736Kč
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 400 Kč
1637
---- Kč
245729 - 1999 Pof.PL216DV, Europa - rezervace a parky 11Kč, 2x kompl
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.PL216DV, Europa - rezervace a parky 11Kč, 2x kompletní PL, 1x s DV 5/F modrá skvrna v mraku, 1x s DV 8/H zelená skvrna u kamenů; bezvadné
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1638
---- Kč
Tip
245734 - 1999 Pof.218 VV, Váhy 9Kč, krajový 4-blok s VV - pruhy č
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.218 VV, Váhy 9Kč, krajový 4-blok s VV - pruhy černé barvy přes levé horní ZP; svěží, výrazná tisková vada!
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1639
---- Kč
245736 - 1999 Pof.218 VV, Váhy 9Kč, svislá rohová 5-páska s VV -
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.218 VV, Váhy 9Kč, svislá rohová 5-páska s VV - pruhy černé barvy přes horní prostřední a dolní ZP; svěží, výrazná tisková vada!
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1640
1 500 
Tip
251639 - 1999 ARCHOVINA / Pof.219 VV, Dětem 4,60Kč, kompletní 30ks
+1
Jakost/Jakost
1999 ARCHOVINA / Pof.219 VV, Dětem 4,60Kč, kompletní 30ks arch, všechny zn. s výrazným posunem hodnoty doprava až do zkratky "Kč", vč. DO 27, 29 a 30/1; svěží, kat. min. 2.400Kč
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
1641
1 900 
251655 - 1999-2009 ARCHOVINA / Pof.219, Dětem 4,60Kč (vč. DV 1/2 a
Jakost/Jakost
1999-2009 ARCHOVINA / Pof.219, Dětem 4,60Kč (vč. DV 1/2 a 8/2) + Pof.540, Tradice čs. známkové tvorby 10Kč + Pof.549, Navrátil 10Kč + Pof.561, Dětem 10Kč + Pof.587, Tradice čs. známkové tvorby 10Kč, sestava 10ks kompletních archů, vždy TD A+B; jen nominál 2.676Kč
Vyvolávací cena: 1 600  +18,8 %
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 900 Kč
1642
600 
253225 - 1999 Pof.228, Střelec 20Kč, nepřeložený levý 10-pás s
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.228, Střelec 20Kč, nepřeložený levý 10-pás se zcela nedotištěným datem tisku a číslem s extrémně slabým 1. trojčíslím, tato vada se vyskytla na velmi malé části posledního dne tisku 7.IV.16 (papír an2); sběrateli výplatních zn. velmi hledané
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1643
3 400 
Tip
251530 - 1999 Pof.238 VV, Mařák 17Kč, kompletní PL s VV - výrazn
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.238 VV, Mařák 17Kč, kompletní PL s VV - výrazný posun červené barvy nahoru a vlevo nad rámeček; vzácné, v celém PL výjimečné!
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 400 Kč
1644
3 200 
Tip
251531 - 1999 Pof.238 VV, Mařák 17Kč, kompletní PL s VV - výrazn
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.238 VV, Mařák 17Kč, kompletní PL s VV - výrazný posun modré barvy nahoru nad rámeček; vzácné, v celém PL výjimečné!
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 200 Kč
1645
3 000 
Tip
251691 - 1999 Pof.239 VV, Hudeček 26Kč, zn. s výrazným posunem ti
+1
Jakost
1999 Pof.239 VV, Hudeček 26Kč, zn. s výrazným posunem tisku žlutohnědé barvy nahoru; zajímavé a vzácné, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 1 000  +200,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
1646
2 000 
245743 - 1999 Pof.241 VV, Štír 5,40Kč, sestava 6-bloku s posunem p
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1999 Pof.241 VV, Štír 5,40Kč, sestava 6-bloku s posunem perforace nahoru a krajové 2-pásky s posunem perforace dolů + posun hnědé barvy; neobvyklé
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1647
1 100 
Tip
245739 - 1999 Pof.242 VV, Býk 5Kč, levý krajový 20-pás s VV - v
+1
Jakost/Jakost
1999 Pof.242 VV, Býk 5Kč, levý krajový 20-pás s VV - výrazné černé pruhy a skvrny na ZP 11, 21, 31, 51 a v okraji, datum tisku 16.X.02
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1648
1 000 
245746 - 2000 Pof.A245 VV1, aršík BRNO 2000 hodnota 50Kč, částe
+1
Jakost
2000 Pof.A245 VV1, aršík BRNO 2000 hodnota 50Kč, částečně vynechaná červená barva (výrazné pod hodnotovou číslicí 50), přiložen standardní aršík na porovnání; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 000 Kč
1649
---- Kč
245749 - 2000 Pof.247 VV, Horní právo 5Kč, horní 6-páska s okraj
+1
Jakost/Jakost
2000 Pof.247 VV, Horní právo 5Kč, horní 6-páska s okraji a s VV - výrazný nedotisk černé barvy v názvu státu na ZP 2 a částečně i v sousedních ZP; bez vady
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1650
500 
252531 - 2000 Pof.A250-252, aršík Praha - evropské město kultury,
+1
Jakost
2000 Pof.A250-252, aršík Praha - evropské město kultury, sestava 3ks s výraznými odstíny především černé barvy, z toho světlý a tmavý bez poškození ornamentu na K3 vpravo od harfy; tmavě černá se vyskytuje zcela výjimečně
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1651
500 
252533 - 2000 Pof.A254-255, aršík Doprava - železnice, sestava 4ks
+1
Jakost
2000 Pof.A254-255, aršík Doprava - železnice, sestava 4ks s výrazně rozdílnými barevnými odstíny: červenohnědá, světle hnědooranžová, hnědooranžová a tmavě hnědá, všechny s vychýleným PO v horní perforaci K1; neobvyklá sestava
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1652
---- Kč
245747 - 2000 Pof.256 VV, Nezval 5Kč, sestava 2ks dolních 20-pásů
+1
Jakost/Jakost
2000 Pof.256 VV, Nezval 5Kč, sestava 2ks dolních 20-pásů z archu A a B, oba s vynechaným PO mezi ZP 38, 39, 48, 49, včetně drobných DV na ZP 47/1 a 49/1, datum tisku 23.III.00; pouze svisle přeloženo v perforaci
Vyvolávací cena: 500 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1653
---- Kč
251588 - 2000 Pof.261 VV, Praha 9Kč, pravá horní rohová zn. s VV
+1
Jakost
2000 Pof.261 VV, Praha 9Kč, pravá horní rohová zn. s VV 1 - posun modré barvy doleva nahoru; svěží, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1654
1 500 
Tip
251591 - 2000 Pof.262 VV, Praha 11Kč, sestava 3 zn. s různými posu
+1
Jakost
2000 Pof.262 VV, Praha 11Kč, sestava 3 zn. s různými posuny modré barvy přes rámeček: 1x doprava, 1x doleva nahoru, 1x nahoru; svěží, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 1 000  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 500 Kč
1655
700 
245752 - 2000 Pof.283 DO, Lev 12Kč, 2x spodní 20-pás s okraji, obs
+1
Jakost/Jakost
2000 Pof.283 DO, Lev 12Kč, 2x spodní 20-pás s okraji, obsahuje DO 93/1, DV 93/2 a 99/2, vše na papíru an1; pouze svisle přeloženo
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
1656
7 500 
Tip
252880 - 2001 Pof.284 VV, Komenský 9Kč, zn. s dolním okrajem se vz
+1
Jakost
2001 Pof.284 VV, Komenský 9Kč, zn. s dolním okrajem se vzácnou VV - bez nominální hodnoty; svěží, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 6 000  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 7 500 Kč
1657
---- Kč
245756 - 2001 Pof.A289 VV, aršík Baroko 50Kč, sestava 2ks s VV - f
+1
Jakost
2001 Pof.A289 VV, aršík Baroko 50Kč, sestava 2ks s VV - fialový kroužek, 2 různé polohy, 1x v horní části kresby nad PU (republika) a 1x uprostřed horní modré plochy nad KÁ (Česká); svěží, kat. 1.000Kč
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1658
---- Kč
251561 - 2001 Pof.294 VV, Halas 16Kč, horní krajový 10-pás s posu
+1
Jakost/Jakost
2001 Pof.294 VV, Halas 16Kč, horní krajový 10-pás s posunem perforace dolů až těsně k obrazu známek; pouze svisle přeloženo v perforaci, zajímavé
Vyvolávací cena: 800 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1659
---- Kč
Tip
251643 - 2001 ARCHOVINA / Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, kompletní 50k
+1
Jakost/Jakost
2001 ARCHOVINA / Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, kompletní 50ks arch s VV 1 - výrazný posun barev, navíc místy skvrny černé tiskové barvy, nejvýraznější na ZP 16 a 26; vzácná a hledaná výrobní vada, v kompletním PA zcela výjimečný výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vráceno
1660
---- Kč
Tip
251562 - 2001 Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, 4-blok s VV 1 - výrazný
+1
Jakost/Jakost
2001 Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, 4-blok s VV 1 - výrazný posun barev; bezvadné, vzácná a hledaná výrobní vada!
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1661
6 500 
Tip
252881 - 2001 Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, svislá soutisková 2-pás
+1
Jakost/Jakost
2001 Pof.300-301 VV, ZOO 5,40Kč, svislá soutisková 2-páska s VV 1 - výrazný posun barev a perforace do obrazu zn.; bezvadné, vzácná výrobní vada!
Vyvolávací cena: 4 000  +62,5 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 6 500 Kč
1662
---- Kč
252024 - 2001 Pof.302/303 VV, Ochrana přírody 5,40Kč, krajový svi
+1
Jakost/Jakost
2001 Pof.302/303 VV, Ochrana přírody 5,40Kč, krajový svislý 10-pás s datem tisku, na několika zn. výrazné černé skvrny (špatný stěr barvy); přeloženo v perforaci, hledané
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1663
2 000 
251636 - 2002-2003 ARCHOVINA / Pof.318, ZOH - Valenta 12Kč + Pof.325
+1
Jakost/Jakost
2002-2003 ARCHOVINA / Pof.318, ZOH - Valenta 12Kč + Pof.325, Hus 9Kč + Pof.336, Mikuláš 6,40Kč + Pof.338, Summit NATO 9Kč + Pof.347, Tradice čs. známkové tvorby 6,40Kč, sestava 10ks kompletních archů, vždy TD A+B; jen nominál 3.168Kč
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1664
---- Kč
251582 - 2002 Pof.323 VV, Krteček 5,40Kč, krajová zn. s výrazným
+1
Jakost
2002 Pof.323 VV, Krteček 5,40Kč, krajová zn. s výrazným posunem černé ocelotiskové barvy dolů doprava; svěží, zajímavé, přiložena běžná zn. na porovnání
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1665
1 200 
251679 - 2002 Pof.330 VV, Krása květů Maceška 6,40Kč, sestava 3
+1
Jakost/Jakost
2002 Pof.330 VV, Krása květů Maceška 6,40Kč, sestava 3 levých krajových 10-pásů s VV - výrazné skvrny černé barvy, různé vzájemné posuny skvrn a změny jejich intenzity; ojedinělé a zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +33,3 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
1666
900 
251585 - 2002 Pof.342 VV, Slohový nábytek 17Kč, pravá horní roho
+1
Jakost/Jakost
2002 Pof.342 VV, Slohový nábytek 17Kč, pravá horní rohová vodorovná 2-páska, pravá zn. s VV - několik pevných nečistot vlisovaných do papíru, vedoucích k výrazným nedotiskům hlubotiskových barev; neobvyklé
Vyvolávací cena: 500  +80,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 900 Kč
1667
2 000 
251634 - 2003-2004 ARCHOVINA / Pof.351, Velikonoce 6,40Kč + Pof.359,
+1
Jakost/Jakost
2003-2004 ARCHOVINA / Pof.351, Velikonoce 6,40Kč + Pof.359, 100 let trati Tábor-Bechyně 10Kč + Pof.371, Porta Coeli 6,50Kč + Pof.386, Vánoce 6,50Kč + Pof.387, Tradice čs. známkové tvorby 6,50Kč, sestava 10ks kompletních archů, vždy TD A+B; bezvadné, jen nominál 3.070Kč
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1668
---- Kč
Tip
251631 - 2003 ARCHOVINA / Pof.353 VV, Krajky 9Kč, sestava 2 kompletn
+1
Jakost/Jakost
2003 ARCHOVINA / Pof.353 VV, Krajky 9Kč, sestava 2 kompletních 20ks archů (TD A+B), oba s výraznou modrou šmouhou přes celý arch způsobenou rozmazáním barvy v názvu státu; bezvadné, neobvyklé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A3v– | Den dražby: Sobota
Vráceno