eShop / Filatelie / Evropa / Německo / Staroněmecké státy / Bádensko

Zobrazení:view_columnview_stream
133980
266 
133980 - 1837 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE  předtištěný dopis z Keh
Jakost
1837 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE předtištěný dopis z Kehlu do Brna, adresát hrabě MITROVSKÝ, mnoho úředních poznámek, dekorativní