eShop / Filatelie / ČSR I. / OT 1934

Zobrazení:view_columnview_stream
237834
1 700 
237834 - 1938 SMÍŠENÁ FRANKATURA / dopis zaslaný jako Tiskopis vy
+1
Jakost
1938 SMÍŠENÁ FRANKATURA / dopis zaslaný jako Tiskopis vyfr. smíšenou frankaturou výplatní zn. Znak 10h hnědá a zn. Sokol v letu s přetiskem OT 10h fialová Pof.OT1, SR PRAHA 6/ 22.X.38 (neúplný otisk); bez poškození, ojedinělé

eShop / Filatelie / ČSR I. / OT 1934 - Informace

15.11.1934  Známky pro obchodní tiskoviny

Na četné žádosti z obchodních kruhů poštovní správa souhlasila s přepravou zásilek obchodních tiskovin v tuzemsku za snížené výplatné oprávněným odesílatelům a pro tento účel bylo nutné vydat zvláštní poštovní známky. Z úsporných důvodů a z časové tísně použila k tomuto účelu některé novinové známky I. emise - Sokol v letu, které byly opatřeny přetiskem "O. T." (obchodní tiskovina). Pro jejich použití platila celá řada omezení, např. známky se neprodávaly širší veřejnosti, byly vydávány pouze po předchozí písemné žádosti na odbětní knížku s povolovací doložkou poštovního ředitelství, první odběr známek musel být minimálně v hodnotě 15.000 Kč, zásilky mohly být podávány pouze u předem stanoveného poštovního úřadu, razítkovány byly až v místě dodání. V úředním Věstníku kterým bylo oznámeno jejich vydání se uvádí, že "...jde o provizorní vydání, k vydání definitivních známek dojde teprve tehdy, osvědčí-li se tato novinka. K tomu ale nikdy nedošlo, jedinou změnou bylo, že v roce 1937 bylo povoleno vyplácet obchodní tiskoviny otisky výplatních strojů za podmínky, že na adresní straně obchodní tiskoviny musí být tiskem nebo razítkem vyznařčeno "Snížené výplatné povolilo poštovní ředitelství v ..... pod č. ......".

K přetisku byly použity novinové známky v hodnotách 10, 20 a 30 haléřů, které byly zvlášť k tomuto účelu dotiskovány v celých tiskových arších ze 4-deskové tiskové formy (TF), za použití původních tiskových desek. Předloha přetisku byla zhotovena z písmového sortimentu tiskárny a rozmnožena stereotypicky na potřebný počet stereotypů pro stokusovou TD. Nově vytištěné známky byly přetištěny tmavě modrou barvou s kovovým leskem, papír známek i lep je stejný jako u původního vydání. Známky s přetiskem "O.T." byly vydány nezoubkované, všechna známá zoubkování v širokém rozplytu od 8 - do 13 1/2 jsou soukromého původu. Náklad jednotlivých hodnot byl značně odlišný, u hodnoty 10 h fialová to bylo více než 88,5 milionu kusů, 20 h modrá jen 6,23 milionu a 30 h hnědá pouze 1,67 milionu. Platnost známek s přetiskem "O.T." byla ukončena 15.XII.1939.