eShop / Historické dokumenty, mapy / Cirkuláře, věstníky

Zobrazení:view_columnview_stream
64141
1 600 
64141 - 1789 červeně tištěný zdobený divadelní plakát z 16.
Jakost
1789 červeně tištěný zdobený divadelní plakát z 16. ledna, Brno, opereta Hieronymus Kniker, původně skutečně vyvěšený
77855
70 
77855 - 1798 RAKOUSKO příloha k Brünner Zeitung, č. 78, lehké
Jakost
1798 RAKOUSKO příloha k Brünner Zeitung, č. 78, lehké skvrny
71217
300 
71217 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  válečná píseň pro rakouskou
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY válečná píseň pro rakouskou armádu (J.F. Castelli), melodie J. Weigel, v notách
71212
150 
71212 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  Válka a mír - vlastenecká bás
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Válka a mír - vlastenecká báseň od F.P.Schmidimazera, Vídeň
71214
250 
71214 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY  výzva franc. generálu Lefebrovi
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY výzva franc. generálu Lefebrovi formou tištěného letáku
71221
300 
71221 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Hlas národa, píseň pro sbor, J.
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Hlas národa, píseň pro sbor, J.F.Castelli
77889
360 
77889 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Vlastenecké listy pro rako
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Vlastenecké listy pro rakouský císařský stát (Vaterländische Blätter), duben, rozkazy a prohlášení k politické situaci
71222
280 
71222 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Píseň na válečnou notu, vlaste
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Píseň na válečnou notu, vlastenecká bojová
71218
300 
71218 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY písně rakouských mužů ve zbra
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY písně rakouských mužů ve zbrani, Collin
71219
300 
71219 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY pochodová píseň mužů zemské
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY pochodová píseň mužů zemské obrany, Vídeň
71215
500 
71215 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Poutník 1.5.1809, druhé nulté
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Poutník 1.5.1809, druhé "nulté" číslo popisuje současné válečné události v Evropě a v Tyrolsku, v záhlaví alegorie poutníka
71216
500 
71216 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Poutník 5.5.1809, číslo popisuj
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Poutník 5.5.1809, číslo popisuje válečné události v Evropě a především v Tyrolsku, v záhlaví alegorie poutníka
71207
120 
71207 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY přání národa Františku II., v
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY přání národa Františku II., vlastenecká báseň, průsvitka, nedatováno
71223
200 
71223 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Rakouští veteráni, jejich vále
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Rakouští veteráni, jejich válečným druhům, vlastenecká báseň
71226
200 
71226 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tisk informující o vývoji situa
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tisk informující o vývoji situace v Uhrách v době ohrožení Napoleonem, arcivévoda Josef, nejvyšší armádní velitel, pevnost Ofen, 27 duben
77895
360 
77895 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Vlastenecké listy pro rakou
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Vlastenecké listy pro rakouský císařský stát (Vaterländische Blätter), duben č.2, prohlášení císaře aj.
70524
400 
70524 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Rakušané! Maďaři! Češi! Bro
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Rakušané! Maďaři! Češi! Brožura - leták burcující při postupu napoleonských vojsk do Rakouska, přehyby
70528
400 
70528 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Poutník, lidový list, nulté č
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY, Poutník, lidový list, nulté číslo novin srovnává události v Tyrolsku v r. 1703 a 1809 a líčí současné válečné události, zdobené záhlaví, přeloženo
64040
130 
64040 - 1809-46 BRNO sestava 3ks oznámení o aukcích v Brně a Po
Jakost
1809-46 BRNO sestava 3ks oznámení o aukcích v Brně a Podolí, ozdobné rámečky
77852
110 
77852 - 1810 RAKOUSKO příloha k Brünner Zeitung, svolávací vyh
Jakost
1810 RAKOUSKO příloha k Brünner Zeitung, svolávací vyhláška
64088
500 
64088 - 1812 Österreichischer Beobachter, část novin, luxusní no
Jakost
1812 Österreichischer Beobachter, část novin, luxusní novinový kolek 1K (W)
64082
600 
64082 - 1818 OPAVA Troppauer Zeitung, kompletní noviny se slezskou
+3
Jakost
1818 OPAVA Troppauer Zeitung, kompletní noviny se slezskou orlicí v záhlaví, novinový kolek 1K, kat. Koř. Ns63-B
64085
600 
64085 - 1829 Privilegierte Schlesische Zeitung, kompletní noviny s
Jakost
1829 Privilegierte Schlesische Zeitung, kompletní noviny s orlicí v záhlaví, v textu geografické údaje o evropských zemích
77883
80 
77883 - 1862 RAKOUSKO noviny Brünner Geschäfts-Bericht, Brno, 10.
Jakost
1862 RAKOUSKO noviny Brünner Geschäfts-Bericht, Brno, 10.V.1862, 1. ročník