eShop / Filatelie / Filatelistická literatura / Česká

Zobrazení:view_columnview_stream
246925
300 
NOVÉ
246925 - 2023 POŠTOVÉ PEČIATKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 1752-1918, Mon
+3
Jakost
2023 POŠTOVÉ PEČIATKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 1752-1918, Monografia Česko-Slovenských známok, 15. diel, II. zväzok, J. Fratrič, V. Sládek, M. Zika, publikace je plnohodnotným doplněním 15. dílu Monografie, vydaného roku 1994, jehož údaje doplňuje o množství nových poznatků a informací nashromážděných za 29 let badatelského výzkumu, včetně zcela nových kapitol o vzniku a župním uspořádání Uherska a o razítkách uherských železničních telegrafních úřadů v poštovních službách na území Slovenska; bez černotisku, zcela nové, bezvadné
204697
300 
204697 - 1938-2000 SESTAVA / 10ks literatury: katalogy Tribuna filate
+1
Jakost
1938-2000 SESTAVA / 10ks literatury: katalogy Tribuna filatelistů 1938, 1940 a 1941; Novotný - Speciální příručka pro sběratele čs. známek; Košické známky; Mahr: Geschichte der tschechoslovakischen Flugpost III; The POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ Overprints atd.; Glossary of Philatelic Terminology atd.