Písemná aukce 12 / Filatelie / ČSR I. / Předběžné, souběžné 1918-1919

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
24263 - 1918 hotově vyplacená průvodka s DR Teplitz-Schönau 28.X
Jakost
1918 hotově vyplacená průvodka s DR Teplitz-Schönau 28.XII.18, vzadu poplatky uhrazeny provizorní doplatní zn. 5h Koruna s červeným přepisem Porto, DR Bruch in Böhmen 30.XII.18. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
23788 - 1919 celá telegrafická poukázka, vyfr. maď. známkami Mi
Jakost
1919 celá telegrafická poukázka, vyfr. maď. známkami Mi.201, 215, německo - český formulář !, DR Nagy Tapolcsány (Velké Topolčiany) 919 JAN.16, celá zastřižená, silně přeloženo, přesto vzácné.
Vyvolávací cena:
23793 - 1918 2ks větších částí pošt. průvodek, bohatě frank
Jakost
1918 2ks větších částí pošt. průvodek, bohatě frankováno rak. známkami mj. Mi.219, DR Oderberg/Bogumin 11.12.18 a Teschen/Cieszyn 19.12.18
Vyvolávací cena:
23794 - 1918 2ks větších částí průvodek, bohatě frankováno
Jakost
1918 2ks větších částí průvodek, bohatě frankováno rak. známkami, mj. Mi.219 4x, DR Oderberg/Bogumin 27.12.18 a DR Dobrowa 27.XII.18.
Vyvolávací cena:
U:A5
24979 - 1918 3ks celistvostí vyfr. půlenými známkami 15h Karel,
Jakost
1918 3ks celistvostí vyfr. půlenými známkami 15h Karel, 20h Karel a 40h znak, DR Praha 28.XII.18, Plzeň 20.II.19, Warnsdorf 18.I.19, oba dopisy malého formátu, pěkný stav.
Vyvolávací cena:
24644 - 1918 dopis provizorně vyplacený rak. doplatními zn. s př
Jakost
1918 dopis provizorně vyplacený rak. doplatními zn. s přetiskem FRANCO, 5h + 15h nezoubkované, Mi.14, 18, DR Břeclav 31.X.18, malá obálka bez poškození.
Vyvolávací cena:
25525 - 1918 dopis vyfr. rakouskými spěšnými zn. 3x 5h + 3x 2h,
Jakost
1918 dopis vyfr. rakouskými spěšnými zn. 3x 5h + 3x 2h, trojúhelník i obdélník + 2 oddělené kupóny, DR Litomyšl 5.XII.18, bez poškození.
Vyvolávací cena:
23781 - 1918 Ex dopis, vyfr. rak. zn. Mi.2x194, známky nalepeny vza
Jakost
1918 Ex dopis, vyfr. rak. zn. Mi.2x194, známky nalepeny vzadu, DR Brno, 31.XII.1918, obálka otevřena ze 3 stran.
Vyvolávací cena:
24416 - 1918 pohlednice vyfr. rak. známkami Mi.222, 234 2x, zaslán
Jakost
1918 pohlednice vyfr. rak. známkami Mi.222, 234 2x, zasláno Ex, prošlé potr. poštou, DR Blatná 22.XI.18, přích. Praha TGF, 24.XI.18, razítka špatně čitelná, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
23782 - 1918 přední strana soudního R-dopisu, dofr. rakouskou dop
Jakost
1918 přední strana soudního R-dopisu, dofr. rakouskou dopl. zn. Mi.50, slabé DR Louny, 30.XI.18, příchod Praha 1.XII.18, přeloženo.
Vyvolávací cena:
23439 - 1918 R dopis vyfr. předběžnými rak. zn. 3x 15h Karel, DR
Jakost
1918 R dopis vyfr. předběžnými rak. zn. 3x 15h Karel, DR Libáň 16.XI.18, prošlé potrubní poštou, otisk pořadového čísla paginýrkou. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
25944 - 1918 R-dopis vyfr. kompletní sérií předběžných maďar
Jakost
1918 R-dopis vyfr. kompletní sérií předběžných maďar. zn. Karel a Zita, Mi.213-18, DR Pozsony 918 Dec.15., adresováno do Budapešti, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23173 - 1918 soudní R-obsílka,  kde poplatek byl uhrazen smíšeno
Jakost
1918 soudní R-obsílka, kde poplatek byl uhrazen smíšenou frankaturou předběžných rakouských zn. malá a velká čísla 5 + 10h, Mi.P47, P38, DR Strážnice 12.XII.18. Obálka zastřižena a s drobným natržením v pravém okraji. Merkur 3150Kč.
Vyvolávací cena:
23783 - 1918 ústřižek průvodky s půlenou rak. dopl.  známkou M
Jakost
1918 ústřižek průvodky s půlenou rak. dopl. známkou Mi.50, DR Klösterle a.d. Eger (Klášterec nad Ohří) 2.XII.18.
Vyvolávací cena:
23792 - 1918 větší část pošt. průvodky vyfr. rak. známkami M
Jakost
1918 větší část pošt. průvodky vyfr. rak. známkami Mi.200 a 222, vzadu zn. Mi.186 s ručním přepisem Porto, DR Pardubitz/Pardubice 9.12.18, vzadu DR Bruch in Böhmen 13.XII.18.
Vyvolávací cena:
U:A5
23153 - 1918 - 19 4ks celistvostí, 2x dopis vyfr. 2ks zn. 10f Karel
Jakost
1918 - 19 4ks celistvostí, 2x dopis vyfr. 2ks zn. 10f Karel s DR Liptótvár 918 Nov.8., pohlednice s 2 zn. Ženci 5f s modrým rámečkovým raz. Zsolna Pályaudvar / 1919 Jan.6., lístek s rakouskou zn. 10h Koruna a DR Aussig 12.XII.18.
Vyvolávací cena:
25510 - 1918-19 sestava 7 ks skartovacích ústřižků z vyfr. tele
Jakost
1918-19 sestava 7 ks skartovacích ústřižků z vyfr. telegramů s vysokými frankaturami(!) maďar. zn. Ženci, Parlament, Karel, vše s DR Ungvár prosinec 1918 až únor 1919, zajímavé.
Vyvolávací cena:
24980 - 1919 2ks výstřižků z průvodky a poukázky, se smíšeno
Jakost
1919 2ks výstřižků z průvodky a poukázky, se smíšenou frankaturou čsl. a rak. známek, 1x 10h Hradčany + 60h znak, DR Smíchov 18.II.19, 1x 20h Hradčany + 1K znak, DR Asch 20.II.19., nalepeno na černém podkladě.
Vyvolávací cena:
24977 - 1919 bar. pohlednice Ústí n/L. vyfr. úhlopříčně půle
Jakost
1919 bar. pohlednice Ústí n/L. vyfr. úhlopříčně půlenou zn. Karel 25h, DR Aussig 1/ 23.I.19. Frankatura neuznána, zatíženo doplatným a vylepena půlená dopl. zn. 40h, DR Praha, 24.I.19. Ojedinělé!
Vyvolávací cena:
24027 - 1919 dopis do Vídně,  vyfrankován rak. zn. Mi.234, DR Neu
Jakost
1919 dopis do Vídně, vyfrankován rak. zn. Mi.234, DR Neustupov 24.7.19, lehce přeloženo.
Vyvolávací cena:
23789 - 1919 dopis se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn., Mi.22
Jakost
1919 dopis se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn., Mi.221, vylámané DR Vodňany 20.II.19, dobrý stav.
Vyvolávací cena:
U:A5
24028 - 1919 lístek PP s vyplacením v hotovosti, raz. FRANCO, ruč
Jakost
1919 lístek PP s vyplacením v hotovosti, raz. FRANCO, ručně 10h, DR Unter Reichenstein (DOLNÍ REJNŠTEJN) 25.1.19.
Vyvolávací cena:
24037 - 1919 lístek s kresbou, smíš. frankatura maď. zn. Mi.194
Jakost
1919 lístek s kresbou, smíš. frankatura maď. zn. Mi.194 a českou Pof.5, DR Pozsony 919 JUN.21.
Vyvolávací cena:
23829 - 1919 pohlednice zaslaná jako PP s maďar. DR Örsujfalu 19
Jakost
1919 pohlednice zaslaná jako PP s maďar. DR Örsujfalu 19 Jan.24. s raz. nádražní schránky UJKOMÁROM. Pěkné otisky, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23784 - 1919 přední strana dopisu,  vyfr. rak. známkami  Mi.2x189
Jakost
1919 přední strana dopisu, vyfr. rak. známkami Mi.2x189 (jedna půlená) a Mi.212, DR Dříteň 9.1.19
Vyvolávací cena:
23790 - 1919 R drážní list se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak.
Jakost
1919 R drážní list se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn. Mi.222 2x, provizorní psané R, DR Kaplitz/Kaplice 22.2.19.
Vyvolávací cena:
U:A5
23787 - 1919 sestava 3ks větších dílů peněžních poukázek a
Jakost
1919 sestava 3ks větších dílů peněžních poukázek a 1ks ústřižku, vše uherské, vyfr. maď. známkami Mi.213-218, DR 3x slovenská, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
23232 - 1919 sestava 6 ks výstřižků pošt. průvodek se smíšen
Jakost
1919 sestava 6 ks výstřižků pošt. průvodek se smíšenými frankaturami rakouských a čs. zn., mj. 2K Velký znak, 2x 6h Koruna atd., zajímavé frankatury, vybrané kusy
Vyvolávací cena:
U:A5
24031 - 1919 složený přepravní list, vyfr. půlenou rak. zn. Mi.
Jakost
1919 složený přepravní list, vyfr. půlenou rak. zn. Mi.194, vylámané DR Neratovice 12.II.19, pěkné.
Vyvolávací cena:
24029 - 1919 těžší R dopis do Vídně, ručně psané R a Barfra
Jakost
1919 těžší R dopis do Vídně, ručně psané R a Barfranco 50h, DR Bodenbach 14.II.19.
Vyvolávací cena:
25277 - 1919 úřední nefrankovaný dopis zaslaný z Polského Tě
Jakost
1919 úřední nefrankovaný dopis zaslaný z Polského Těšína do ČSR, podací DR Teschen 1 / 23.VI.19, prošlé čs. cenzurou razítko + vzadu cenzurní přelepka! Bez poškození. Ojedinělé!
Vyvolávací cena:
23791 - 1919 větší část uherské peněžní poukázky 2fil., se
Jakost
1919 větší část uherské peněžní poukázky 2fil., se smíšenou frankaturou Pof.10 + Mi.201, DR Szakolcza (Skalica) 919 FEB.27, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
U:A5
23231 - 1919 větší ústřižek pošt. průvodky vyfr. rakouskou z
Jakost
1919 větší ústřižek pošt. průvodky vyfr. rakouskou zn. 3K Velký znak na žilkovaném papíru, Mi.209, dofr. zn. Hradčany 20h modrozelená. Znárodněné DR Tavíkovice 21/2 19. Merkur 750Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
23786 - 1919 výstřižek s frankaturou maď. zn. 10fil.  Mi.10x190,
Jakost
1919 výstřižek s frankaturou maď. zn. 10fil. Mi.10x190, DR Szepes Véghely (Hranovnica) 919 JAN.31, přilepeno na černém papíru
Vyvolávací cena:
U:A5
24039 - 1919 výstřižek ze soudní listiny se smíš. frankaturou
Jakost
1919 výstřižek ze soudní listiny se smíš. frankaturou rak. zn. Mi.194 a českou Pof.5, razítkováno příchozím razítkem soudu DOLNÍ KRÁLOVICE 2.III.1919.
Vyvolávací cena:
U:A5
25518 - 1919 zaslaná do Vídně, vyfr. souběžnou frankaturou rak.
Jakost
1919 zaslaná do Vídně, vyfr. souběžnou frankaturou rak. zn. 2x 6h Koruna, znárodněné DR Plzeň 3 / 21.I.19, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23840 - 1920 výstřižek vyfr. maď. novinovou zn.  Mi.127, DR Chot
Jakost
1920 výstřižek vyfr. maď. novinovou zn. Mi.127, DR Chotieschau 8.I.20 (asi má být 1919), přilepeno na černém podkladě, ojedinělé.
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 12 / Filatelie / ČSR I. / Předběžné, souběžné 1918-1919 - Informace

28.10. 1918  Předběžné a souběžné poštovní známky

Poštovní známky rakouského císařství a maďarského království, platné do 28. 10. 1918 na území budoucí Československé republiky, které po jejím vzniku nadále platily jako předběžné (od 28.10. do 17.12. 1918) respektive jako souběžné (od 18.12. 1918 do 28.2. 1919) československé poštovní známky.