Písemná aukce 12 / Sbírky, partie / Filatelie / Filatelistické obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
25616 - 1940 FRANKOTYPY / ČSR I.+II., ČaM  10ks dopisů s různým
Jakost
1940 FRANKOTYPY / ČSR I.+II., ČaM 10ks dopisů s různými OVS, 7x ČaM, 2x ČSR I. a 1x ČSR II., jen dva stejné, 9x motýlek.
Vyvolávací cena:
26625 - 1900 R-NÁLEPKY  RU  sbírka 744 ks R nálepek poštovních
+3
Jakost
1900 R-NÁLEPKY RU sbírka 744 ks R nálepek poštovních úřadů z českých zemí, vše na 6 ks výmětových listů A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1905 - 1940 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE sestava více jak 600ks pohlednic psaných evropskou šlechtou, zajímavé pohledy hradů a zámků celé Evropy převážně malého formátu, zachovalé, uloženo v krabici, zajímavá nabídka!
Vyvolávací cena:
Jakost
1910 - 33 POŠTOVNY sestava 11ks pohlednic a 2 dopisnic s raz. poštoven, mimo 2ks vše z období ČSR I, 1x dopisnice jako R s raz. Svatá Kateřina (Přimda) - otvory z pořadače.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 38 POŠTOVNY ČSR I sestava 36ks pohlednic s razítky poštoven, z toho 2x ČSR II. Většina zachovalé, několik zajímavých pohlednic.
Vyvolávací cena:
Jakost
1900 - 40 PERFINY Evropa, sestava 25ks zn. Rakouska, 14ks Francie, 6ks Itálie, 9ks Švýcarska, 4ks Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Funchal, Rumunsko, Jižní Amerika. Celkem 69ks na 2 výmětových listech A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1900 - 40 PERFINY sestava zn. z celé Evropy, většina Anglie, ale i ČSR, Německo, Rakousko, Maďarsko atd. Celkem cca 300 ks zn. v různé kvalitě v 1 zásobníku A5.
Vyvolávací cena:
Jakost
1850 - 1950 PERFINY Velká Británie, sbírka perfinů na zn., část kolonie. Celkem 50 ks + dopis v 2 listovém zásobníku A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 38 PERFINY ČSR I sestava 54ks určených perfinů na zn. různých vydání, 2x plato A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1890 - 1940 PERFINY Evropa, sbírka 2740ks zn. s perfinem v 15 listovém zásobníku A4, obsahuje Maďarsko 790ks, Rakousko 460ks, Švýcarsko 205ks, Francie 215ks, Anglie 570ks, Německo 500ks, slušná kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1893 - 1949 PERFINY z území ČSR, sbírka 2250ks zn. s perfiny v 16 listovém zásobníku A4, přes 700 ks perfinů základní sbírky + 100 ks Hradčany + 1450ks nezařazených a duplicitních, doplněno 30 ks identifikačních celistvostí, průměrná kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1975 - 76 LETECKÁ POŠTA Německo, 25 ks obálek s kašetem Lufthansy 1.lety DC-10: Frankfurt - Athen, Athen - Karachi, Athen - Tokyo, Bangok - Karachi, Frankfurt - New York, Frankfurt - Toronto atd.
Vyvolávací cena:
Jakost
1967 - 80 LODNÍ POŠTA sbírka celistvostí s přítisky a razítky lodní pošty z různých zemí, vše v 1 zásobníku A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1936 - 38 FRANKOTYPY ČSR I sestava 32ks obálek s otisky výplatních strojů. Vše zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 1950 FRANKOTYPY ČSR I + ČaM + ČSR II, sestava více jak 400ks obálek s otisky OVS, různá kvalita, většina zachovalé, doplněno několika výstřižky. Vše v 1 krabici cca 1,8 Kg.
Vyvolávací cena:
Jakost
1949 - 57 FRANKOTYPY ČSR II, sestava 18 ks obálek s různými otisky OVS + 22 ks firemní korespondence Poštovné úvěrováno nebo paušálováno.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 45 FRANKOTYPY + FP Německo sestava více jak 300ks obálek s frankotypy ČSR I + ČaM + Sudety, 100ks celistvostí německé FP z II. sv. války, 50ks celistvostí ze Sudet, část ČSR II s provizorními razítky. Zajímavá sestava v 1 krabici, celkem cca 2 kg materiálu.
Vyvolávací cena:
Jakost
1941 - 45 FELDPOST Německo, sestava 120ks celistvostí s různými útvarovými razítky, většina zachovalé.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1916 - 18 FELDPOST RU sestava 29ks lístků s raz. různých FP a útvarů, mnohé pěkné otisky
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1914 - 17 FELDPOST RU Zajatecká pošta sestava 50ks lístků od jednoho českého zajatce v Rusku, z toho 3x FP 553, TPH 104 a informační lístek z Kriegsgefangen Wien, 1x podobenka. Různá kvalita.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1914 - 18 FELDPOST RU sestava 21ks lístků a pohlednic s různými útvarovými a FP razítky jako mj. FP No.95, Lebring, Militarzensur Prossnitz atd, několik zajímavých pohlednic, spíše horší kvalita razítek.
Vyvolávací cena:
Jakost
1914 - 18 FELDPOST RU sestava 39ks lístků a pohlednic s razítky FP, útvarovými razítky, přítisky a cenzurami. Různá kvalita, několik zajímavých.
Vyvolávací cena:
Jakost
1915 - 18 FELDPOST RU sestava 100ks lístků FP, každý jiné číslo FP, vše v 1 fotoalbu.
Vyvolávací cena:
Jakost
1915 - 18 FELDPOST RU sestava 16ks lístků s různými raz. FP a útvarovými raz., mj. 2x Epidemiespital, zajímavé, slušná kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1915 - 17 FELDPOST RU zajatecká pošta z Ruska, sestava 20ks lístků ze zajetí, různé cenzury, lístky ČK, předtištěné Kriegsgefangener transbajkalská železnice stanice Dauria atd. Různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 44 KT DACHAU historie jednoho českého vězně v KT, sestava obsahuje 5 dopisů z různých věznic, 19 ks předtištěných dopisů z KT Dachau, 19 ks ústřižků peněžních poukázek, 62 ks podacích lístků na balík. Vše ve velmi dobrém zachovalém stavu, vysoká hodnota!
Vyvolávací cena:
Jakost
1941 VĚZNICE Německo, sestava 4ks dopisů s obsahem adresovaných do vězení gefängnis Stadelheim u Mnichova, bez frankatury a DR pouze cenzurní Geprüft.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1941 - 44 VĚZNICE Německo, korespondence 1 českého vězně, více jak 50ks dopisů a lístků, 7x dopisnice z a do Kounicových kolejí v Brně, dopisy z a do věznice v Breslau a Kassel-Wehlheiden, doplněno svazkem podacích lístků od balíků a poukázek, cenzury, předtištěné dopisní papíry atd. Zajímavé.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1920 - 39 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA sestava 340ks pamětních listů, celistvostí a výstřižků s pamětními razítky ČSR I, Obsahuje i raz. Zakarpatské Ukrajiny - pamětní list otevření Sněmu, Chust, Užhorod, raz. autopošty, lístek Rotary klubu Sušice atd. Vše v 1 krabici, zajímavé, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 - 50 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA sestava razítek ČSR II na nálepních listech, filatelistických celistvostech a výstřižcích, více jak 100 ks v obálce A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 45 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA Slovensko více jak 300ks pamětních listů, obálek i výstřižků s pamětními razítky, část razítka autopošty, několik listů ČaM, vše v 1 krabici.
Vyvolávací cena:
Jakost
1935 - 78 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA Autopošta, celkem více jak 0,8 kg celistvostí a výstřižků s pamětními oranžovými raz. ČSR I, Slovenský stát + černé ČSR II.
Vyvolávací cena:
26146 - 1935 - 1936 PROPAGAČNÍ RAZÍTKA  ČSR  12ks obálek, nepro
Jakost
1935 - 1936 PROPAGAČNÍ RAZÍTKA ČSR 12ks obálek, neprošlé, pěkné otisky.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 89 RAZÍTKA ČSR II + ČSR I + ČaM rozsáhlá sbírka DR na výstřižcích nalepených na kartičky 7x8 cm s popisem, převážně ČSR II, různá kvalita otisků. Vše v 1 velké krabici, celkem přes 10 kg materiálu!
Vyvolávací cena:
Jakost
1978 MOTIV 25. výročí vlády královny Alžběty, námětová sbírka zn. a aršíků z celého světa na listech Lindner ve 3 kroužkových deskách. Kompletní. Vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1950 - 85 MOTIV Cyklistika (183 ks) + Lenin (303 ks), doplněno několika FDC, vše v 12 listovém zásobníku A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 85 MOTIV Fauna a flora, sestava zn. ve starším 16 listovém zásobníku A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1966 - 80 MOTIV Flora sestava několika sérií zn. a 5ks FDC v 1 zásobníku A5.
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 1990 MOTIV Houby rozsáhlá tématická sbírka s dublety, převážně čistých zn. z celého světa, obsahuje i sešitky, celiny a celistvosti, část na albových listech + 3 zásobníky + neuspořádané přírůstky v obálkách. Vše v 1 větší krabici, celkem 7 kg. Zajímavé a hodnotné!
Vyvolávací cena:
26509 - 1970 - 90 MOTIV  Hudba  rozsáhlá sbírka zn. a aršíků z
Jakost
1970 - 90 MOTIV Hudba rozsáhlá sbírka zn. a aršíků z celého světa, převážně čisté, část uspořádáno v 9 zásobnících a na listech ve 2 kancelářských pořadačích, vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 90 MOTIV Hudba sestava cca 3000 ks celistvostí s hudebním námětem, pamětní razítka, přítisky, FDC atd., vše v 1 kartónu, celkem 10 kg (!) materiálu.
Vyvolávací cena:
Jakost
1980 MOTIV LOH Moskva 1980, sbírka převážně celin. obálek a dopisnic SSSR, celkem cca 500 ks, část s pamětními razítky na albových listech, část volně, vše v 1 krabici, celkem 4,5 kg.
Vyvolávací cena:
Jakost
1965 - 85 MOTIV Motýli, umění, kosmos, sport atd. sestava různých námětových zn. většinou v kompletních sériích, převážně svěží bez nálepky, větší krabice obsahuje 4 ks zásobníků A4, 2x A5, 7x plato A4 + obálka s netříděnými zn., celkem cca 8 kg. Zajímavé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1977 - 89 MOTIV umění Rubens, sbírka zn. a aršíků z různých zemí, vše v plném 8 listovém zásobníku A4.
Vyvolávací cena:
Jakost
1955 - 65 MOTIV záchrana nubijských památek v Egyptě, tématický exponát na 96 albových listech v pérových deskách, obsahuje zn. a aršíky ze 43 zemí (celkem 315 ks), doplněno FDC a pohlednicemi (21x). Zajímavé. Dobře uloženo v pošetkách, bez poškození. Součástí i medaile a diplom z výstavy Brno 1966.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1981 MOTIV - 100. výročí Pabla Picassa, námětová sbírka zn., aršíku, carte max na listech Borek ve 2 kroužkových deskách. Kompletní. Vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
Jakost
1993 - 98 MOTIV - 25. výročí letu na měsíc, námětová sbírka pamětních celistvostí a zn. na listech Borek v kroužkových deskách.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 80 MOTIV - A.Dürer, námětová sbírka zn. z celého světa, obsahuje čisté zn. a aršíky na albových listech Lindner v pérových deskách. Dle dodavatele kat. cca 450 MiM
Vyvolávací cena:
Jakost
1958 - 80 MOTIV - Evropa CEPT, neúplná námětová sbírka zn. a aršíků na listech Borek v deskách.
Vyvolávací cena:
Jakost
1981 MOTIV - Královská svatba (Royal Wedding), námětová sbírka na listech Lindner ve 4 kroužkových deskách. Kompletní, pouze 1 album jako dublety. Velké množství zn. a aršíků. Dle dodavatele kat. cca 2500 MiM
Vyvolávací cena:
Jakost
1983 MOTIV - Letectví, námětová sbírka zn., aršíků a FDC na listech Lindner v kroužkových deskách. Kompletní, obsahuje i pamětní list s FDC k letu raketoplánu Challenger. Vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 80 MOTIV - Madona na známkách, námětová sbírka na listech Schaubek v 5 pérových deskách. Velké množství zn. a aršíků z celého světa. Vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 80 MOTIV - Madona na známkách, namětová sbírka zn. a aršíků na listech Lindner ve 2 kroužkových deskách. Množství zn. z celého světa. Vysoký katalog.
Vyvolávací cena:
Jakost
1976 MOTIV - Olympiáda Insbruck 76 a Montreal 76, námětová neúplná sbírka zn. a FDC na listech Borek v deskách.
Vyvolávací cena:
Jakost
1972 MOTIV - Olympiáda Mnichov 72, neúplné části námětových sbírek, zn. na listech KA-BE v deskách Schaubek, FDC na listech a deskách Lindner.
Vyvolávací cena:
Jakost
1988 MOTIV - Olympiáda Soul 88, část namětové sbírky FDC a pamětních celistvostí na listech Borek v kroužkových deskách.
Vyvolávací cena:
24134 - 1960 - 80 MOTIV - Rubens, námětová sbírka ze zn., arší
Jakost
1960 - 80 MOTIV - Rubens, námětová sbírka ze zn., aršíků a NL na listech Lindner ve 2 kroužkových deskách. Dle dodavatele kat. cca 1500 MiM
Vyvolávací cena:
Jakost
1950 - 85 MOTIV - Sport sestava celistvostí s pamětními razítky a přítisky k různým sportovním událostem, vše ČSR II.
Vyvolávací cena:
Jakost
1958 MOTIV - Výstava EXPO Brusel 58, vydání zn. ve 4 blocích a aršících k výstavě z celého světa, doplněno několika FDC, vše v zásobníku A4, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
Jakost
1970 - 80 MOTIVY obchodní zásoba námětových zn., vždy od každé i několik desítek kusů, velký zásobník A3.
Vyvolávací cena: