Písemná aukce 12 / Sbírky, partie / Filatelie / Celistvosti / ČSR I.+II., ČaM, SŠ, ČR, SR

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
Jakost
1918 - 39 ČSR I obchodní zásoba zn. v 1 starším zásobníku A4, převážně zn. z 30. let, malá část i knihtisk Hradčany, OR, Holubice. Dle dodavatele kat. cca 3400 Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1918 ČSR I 29ks pohlednic frankovaných zn. Hradčany, většinou násobné frankatury, různé tarify, razítka, typy
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 38 ČSR I Doplatní - sestava 3 ks novinových překazů, 7 ks soudních obsílek, 4 ks doručovacích karet a dalších 15 ks celistvostí s vylepenými doplatními zn. různých vydání.
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 20 ČSR I Hradčany - sestava 130 ks celistvostí vyfr. hradčanskými zn., převážně pohlednice, část dopisy a firemní lístky.
Vyvolávací cena:
26516 - 1918 - 21 ČSR I  sbírka ústřižků (600 ks) poštovních
Jakost
1918 - 21 ČSR I sbírka ústřižků (600 ks) poštovních průvodek vyfr. zn. Hradčany, rozdělených dle typů, část celé průvodky bez podacích lístků z toho 6 ks doručovek, část předběžné a souběžné frankatury s rak. známkami. Vše uloženo v kancelářských zásobnících A3 s popisy, velké množství materiálu, zajímavá razítka, DV, atd.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1919 ČSR I sestava 10ks celistvostí a cca 60 ks ústřižků pošt. průvodek s předběžnými i souběžnými frankaturami rakouských zn.
Vyvolávací cena:
Jakost
1920 - 23 ČSR I sestava 150ks celistvostí vyfr. zn. OR a Holubice, většina na pohlednicích. Různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 40 ČSR I sestava 25 ks celistvostí, různé frankatury, 3x doplatky, 1x dopis s raz. PP 75 (bez klopy), pamětní razítka, reklamní přítisky atd. + 4 ks Slovensko.
Vyvolávací cena:
Jakost
1920 - 29 ČSR I sestava 34 celistvostí vyfr. zn. emise OR, část R, Ex, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1918 - 19 ČSR I sestava 35 ks celistvostí a výstřižků s předběžnými a souběžnými frankaturami rakouských zn., půlené, Franco, Legionářské, novinové atd., různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1922 - 28 ČSR I sestava 38 ks celistvostí vyfr. zn. Holubice, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1925 - 35 ČSR I sestava 38ks pohlednic zaslaných do ciziny, různé frankatury a razítka, 1x R.
Vyvolávací cena:
Jakost
1925 - 39 ČSR I sestava 44 ks celistvostí, většina jako R nebo R + Ex, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 20 ČSR I sestava 50 ks celistvostí vyfr. zn. Hradčany, lístky, ústřižky, dopisnice, dopisy, raz. VLP, DV, příčkový typ, převážně běžné frankatury, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1920 - 24 ČSR I sestava 63 ks celistvostí vyfr. zn. OR, několik kusů Holubice a HaV, část průvodky a výstřižky z průvodek, výpotřební doplatní OR, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1922 ČSR I sestava 63 ks doručovek poštovních poukázek s různými frankaturami doplatních zn. Ornamentální kresba a výpotřební Hradčany , obsahuje vysoké frankatury (!), smíšené, TV a DV na použitých zn., část zastřižena, vysoký katalog viz. Merkur!
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 20 ČSR I sestava 70 ks převážně ústřižků pošt. průvodek vyfr. zn. Hradčany, menší část HaV, OR.
Vyvolávací cena:
Jakost
1917 - 25 ČSR I sestava cca 50ks celých novinových rukávů vyplacených novinovýni zn. Sokol v letu 5h, část Rakousko Merkur 2h, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1920 - 50 ČSR I sestava celistvostí obsahuje zejména ČSR I, ale i Rakousko, Maďarsko, většina dopisů ČSR I zaslaných do ciziny, množství R-zásilek, pohlednice, zajímavé, celkem více jak 500 ks, vše v 1 krabici cca 2,5 kg. (Pozor změna - v tištěném katalogu chybně uvedena vyvolávací cena 800 Kč)
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 - 38 ČSR I sestava převážně obchodní, ale i osobní korespondence, vše v 1 větší krabici. Doporučuji osobní odběr. Celkem 8,5 kg
Vyvolávací cena:
Jakost
1919 ČSR I sestava ústřižků (28 ks) a výstřižků (20 ks) poštovních průvodek se smíšenými nebo souběžnými frankaturami s rakouskými zn.
Vyvolávací cena:
Jakost
1929 - 37 ČSR I - doplatní, sestava 35 ks převážně soudních obsílek, část jako R, různé frankatury doplatních zn. Definitivního vydání. Různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1918 - 44 ČSR I. / PODKARPATSKÁ RUS zajímavá sestava více jak cca 100 ks dopisů, celin, výstřižků a ústřižků s razítky Podkarpatské Rusi.
Vyvolávací cena:
Jakost
1940 - 42 ČaM sestava 12 ks dopisů, 4x R, 2x Ex, 6x obyčejný, vše s bohatými frankaturami, zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 44 ČaM sestava 17 ks celistvostí, obsahuje mj. čs. CDV Znak DR Moravská Ostrava 15.III.39(!) - luxusní + další obálky převážně firemní korespondence.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 45 ČaM sestava 23 ks celistvostí, část jako R, R + EX, R + Dobírka, smíšené frankatury na ústřižcích pošt. průvodek atd. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 44 ČaM sestava 30 ks celistvostí s různými frankaturami, předběžné, souběžné, pamětní razítka atd, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 44 ČaM sestava 30ks celistvostí, část s razítky Viktoria, SR Viktoria, služební, 4x ústřižek průvodky, různá kvalita
Vyvolávací cena:
Jakost
1940 - 44 ČaM sestava 330 ks ústřižků pošt. průvodek + výstřižky, zajímavé frankatury různých emisí včetně vysokých hodnot. Vše dobrý stav.
Vyvolávací cena:
Jakost
1940 - 45 ČaM sestava 39ks celistvostí, z toho 1x Ex, 1x jako Dobírka, 37x jako R. Zajímavá sestava.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 44 ČaM sestava 40 ks celistvostí, různé frankatury, větší část jako R nebo Ex, 3x předběžná čs. dopisnice, 1x novinový výstřižek s adresou a 5 násobnou frankaturou 50h zn. I.vydání, 9 ks se služebními zn. Zajímavé, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
Jakost
1940 ČaM sestava cca 100ks ústřižků poštovních průvodek s vyššími frankaturami zn. + část doplatní zn.
Vyvolávací cena:
Jakost
1941 - 43 ČaM sestava cca 40 ks úředních dopisů vyfr. převážně I. vydání služebních zn., část jako R.
Vyvolávací cena:
Jakost
1940 - 44 ČaM sestava celistvostí v jedné krabici, obsahuje obchodní, úřední i osobní korespondenci. Celkem 3,2 kg
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 50 ČaM + SUDETY + ČSR II velká sestava více jak 5 kg ústřižků poštovních průvodek, převážně Protektorát, zajímavé frankatury, vše ve větší krabici. Zajímavá nabídka!
Vyvolávací cena:
26315 - 1939 - 1944 ČaM, partie 12ks různých materiálů, výstř
Jakost
1939 - 1944 ČaM, partie 12ks různých materiálů, výstřižky, dopisy, suvenýry s PR, 3x jako R, různá kvalita, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
26306 - 1937 - 1943 SLOVENSKO  12ks různých CDV, dopisů, suvenýr
Jakost
1937 - 1943 SLOVENSKO 12ks různých CDV, dopisů, suvenýrů, 5x prošlé, různá kvalita, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
Jakost
1939 - 45 SLOVENSKO sestava 14 ks úředních dopisů vyfr. doplatními zn., vše zastřiženo z více stran, zajímavé frankatury jako smíšená Trubky + Holubice 2x, 1x R, 1x výplatní jako doplatní atd.
Vyvolávací cena:
Jakost
1943-44 SLOVENSKO sestava 59 ks ústřižků pošt. průvodek s různými frankaturami emisí jako Hlinka, Tiso, Palác, Tatranské, Tovaryšstvo a Knížata.
Vyvolávací cena:
Jakost
1988 ČSR II 24ks propagačních lístků s PR z výstavy PRAGA 88, neprošlé, bezvadné
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 ČSR II 47ks výstřižků s provizorními i denními razítky ze Slovenska z roku 1945, navíc i známky, různé frankatury, zajímavé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 ČSR II provizorní razítka na ústřižcích pošt. průvodek, celkem cca 150ks, mnohé zajímavé, zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1973 - 88 ČSR II sbírka FDC, rozděleno po ročnících v 1 krabici, vše v bezvadném stavu.
Vyvolávací cena:
Jakost
1978 - 88 ČSR II sbírka na 75 ks albových listů - Čs. emise zn., dopisnic a razítek k výstavě PRAGA 88 v listovním styku. Více jak130 celistvostí. Doplněno složkou s čs. zn. k dalším výstavám Brno 74, příloha katalogu 1978 atd.
Vyvolávací cena:
Jakost
1938 - 93 ČSR II sestava 13 ks celistvostí, obsahuje mj. 1x PP 1938, pohlednice hotově vyplacená - měna 1953, 2x služební dopisnice s doplatky 1970 - 71, letecký dopis z Bulharska do ČSR, 3x 1.lety ČSA 1970, 2x COB, 1x R dopis vyfr. zn. Hladový svatý. Zajímavé!
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
1946 - 48 ČSR II sestava 25 ks celistvostí vyfr. služebními zn., úřední a soudní zásilky, R, Ex, 1x smíšená frankatura. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 ČSR II sestava 35 ks celistvostí s provizorními a pamětními razítky, část jako R-dopisy, úřední, hotově vyplacené. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1949 - 55 ČSR II sestava 48ks FDC a lístků 1.dne zaslaných jako R do Rakouska, 2x s rakouským cenzurním lístkem vše s cenzurními razítky, doplněno 3ks R-dopisů ČaM a ČSR I., zajímavé
Vyvolávací cena:
23236 - 1945 - 46 ČSR II.  sestava 80ks ústřižků pošt. průvod
Jakost
1945 - 46 ČSR II. sestava 80ks ústřižků pošt. průvodek s gumovými provizorními razítky. Zajímavé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1930 - 55 ČSR II sestava cca 100 ks celistvostí a výstřižků zatížených doplatným, část ČSR I, cizina. Zajímavá sestava.
Vyvolávací cena:
Jakost
ČSR II sestava cca 100 ks celistvostí s doplatky, převážně soudní obsílky, část ČSR I.
Vyvolávací cena:
Jakost
1980 - 87 ČSR II sestava cca 40 ks dopisů s provizorními R nálepkami slovenských pošt.
Vyvolávací cena:
Jakost
1946 - 52 ČSR II sestava cca 50 ks celistvostí vrácených zpět jako nedoručitelné, různá razítka, ruční poznámky. Zajímavé.
Vyvolávací cena:
Jakost
1945 - 1980 ČSR II. velká sestava obchodní, úřední i osobní korespondence, obsahuje převážně R-dopisy, ústřižky průvodek, vše ve velké krabici, pouze osobní odběr (!), zajímavé, celkem15kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
23255 - 1945 - 1980 ČSR II  velká sestava převážně obchodní k
Jakost
1945 - 1980 ČSR II velká sestava převážně obchodní korespondence, obsahuje dopisy, celiny, poštovní průvodky atd. Vše v 1 velké krabici. Pouze osobní prohlídka i odběr v místě firmy! Celkem 25 kg
Vyvolávací cena:
Jakost
1990 - 2000 ČSR II + CIZINA sestava obchodní korespondence vyplacené frankotypy, vše v 1 větší krabici. Celkem 6,5 kg
Vyvolávací cena:
23191 - 1946 - 52 ČSR II - doplatní, sestava 35ks celistvostí s u
Jakost
1946 - 52 ČSR II - doplatní, sestava 35ks celistvostí s uhrazenými poplatky různými frankaturami doplatních zn. vydání 1946 - 48. Obsahuje úřední i osobní korespondenci, několik výstřižků z balíků z ciziny atd. Zajímavé. Různá jakost.
Vyvolávací cena:
Jakost
1993 - 2004 ČESKO kompletní sbírka FDC, vše v krabici, roztříděno na ročníky, kat. min. 9000 Kč (DV nezapočítány)
Vyvolávací cena: