Písemná aukce 14 / Filatelie / Filatelistické obory / Frankotypy - OVS

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
35633 - 1929 firemní lístek s otiskem OVS Otta a DR Rakovník 16.8
Jakost
1929 firemní lístek s otiskem OVS Otta a DR Rakovník 16.8.29, hodnota přelepena zn. 30h s DR Rakovník 16.VIII.29, lehký přehyb v rohu lístku
Vyvolávací cena:
36400 - 1929-34 sestava 8ks dopisů vyplacených OVS s reklamními p
Jakost
1929-34 sestava 8ks dopisů vyplacených OVS s reklamními přítisky, Alpa Brno, Hardtmunt České Budějovice, První česká diskontní...Praha 1, Sprinzels Praha 1, Helada Praha 68, Autoklub ČSR Praha 1, POLDI Praha 1, FORTUNA Bratislava; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
36393 - 1930 obálka vyplacena 2 otisky OVS Keramika Praha 1/ 13.9.3
Jakost
1930 obálka vyplacena 2 otisky OVS Keramika Praha 1/ 13.9.30, 1x s výplatní hodnotou 0h a 1x s 60h, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
36395 - 1930-33 sestava 7ks dopisů vyplacených OVS s reklamními p
Jakost
1930-33 sestava 7ks dopisů vyplacených OVS s reklamními přítisky, Josef Stein Praha 1, Waldes Praha 74, Alpa Brno, English institute Praha 1, Rudolf Mosse Praha 1, Sigmund Olomouc, DOPZ Praha 1; bez poškození
Vyvolávací cena:
36397 - 1930-34 sestava 7ks dopisu vyplacených OVS s reklamními p
Jakost
1930-34 sestava 7ks dopisu vyplacených OVS s reklamními přítisky, 2x různé Böhm Blatná, OSTIA Ústí n.L., English institute Praha 1, Kramer & Löbl Jablonecké Paseky, RUDIAY Praha 1 zasláno jako R, Waldes Praha 74; zachovalé
Vyvolávací cena:
35169 - 1933-35 lístek s přítiskem vyfr. OVS Orion Praha 31/ 8.7.
Jakost
1933-35 lístek s přítiskem vyfr. OVS Orion Praha 31/ 8.7.33 + skládaný reklamní dopis vyfr. OVS Franck Pardubice 2/ 12.3.35, dekorativní a bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
32924 - 1934 pohlednice do Maďarska s OVS PIEŠŤANY Rheuma Neuralg
Jakost
1934 pohlednice do Maďarska s OVS PIEŠŤANY Rheuma Neuralgia/ 29.10.34, sazba 1,20Kč, zachovalé
Vyvolávací cena:
34051 - 1937 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s OVS
Jakost
1937 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s OVS Státní nakladatelství, DR Praha 27/ 11.11.37 s hodnotou 10h, doplněno červeným raz. "O.T. Snížené výplatné povolilo ...", malý výskyt, ojedinělé!!
Vyvolávací cena:
30613 - 1937 obálka zaslaná jako tiskopis se sníženým výplatn
Jakost
1937 obálka zaslaná jako tiskopis se sníženým výplatným! OVS PRAHA 1 Miroslav Švestka / 16.12.37 s výplatní hodnotou 10h(!!) + přídavné razítko "Snížené výplatné povolilo pošt. ředitelství v Praze ...", malý výskyt, dekorativní
Vyvolávací cena:
34022 - 1937 přední adresní část skládaného tiskopisu s otisk
Jakost
1937 přední adresní část skládaného tiskopisu s otiskem OVS Melantrich Praha s hodnotou 10h a DR Praha1/ 23.11.37, doplněno fialovým razítkem "Snížené výplatné povolilo ...", frankotypová forma obchodního tiskopisu, hledané!
Vyvolávací cena:
34050 - 1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s OVS
Jakost
1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s OVS Bratří Čížkové nást., DR Praha 7/ 31.1.38 s hodnotou 10h, doplněno fialovým raz. "Snížené výplatné povolilo ...", bezvadný otisk částečně přes firemní přítisk obálky
Vyvolávací cena:
34023 - 1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis vypla
Jakost
1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis vyplacená frankotypem LSN (Leo Strass a spol. v Náchodě), hodnota 10h s DR Náchod 10.3.38, na obálce předtištěné povolení "Snížené výplatné..."(!), dosílané, hledané, bez poškození
Vyvolávací cena:
34047 - 1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis vypla
Jakost
1938 firemní obálka zaslaná jako obchodní tiskopis vyplacená frankotypem LSN (Leo Strass a spol. v Náchodě), hodnota 10h s DR Náchod 9.3.38, na obálce předtištěné povolení "Snížené výplatné..."(!), hledané, bez poškození
Vyvolávací cena:
34049 - 1938 obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s frankotypem
Jakost
1938 obálka zaslaná jako obchodní tiskopis s frankotypem Prokop Skorkovský a syn, DR Humpolec 14.7.38 s hodnotou 10h(!) a přítiskem na obálce "Snížené výplatné povolilo ...", malý výskyt, luxusní stav
Vyvolávací cena:
34021 - 1938 předištěná obálka s frankotypem Státního naklada
Jakost
1938 předištěná obálka s frankotypem Státního nakladatelství v Praze s výplatní hodnotou 10h, DR Praha 27/ 3.11.38, doplněno červeným rámečkovým razítkem "O.T./ Snížené výplatné povolilo pošt. ředitelství v Praze...", otisk nahrazující obchodní tiskopis, malý výskyt, hledané!
Vyvolávací cena:
36383 - 1939 OVS jako obchodní tiskopis, Příruční slovník jazy
Jakost
1939 OVS jako obchodní tiskopis, Příruční slovník jazyka českého, Praha 27/ 14.12.39 s výplatní hodnotou 10h a červeným raz. O.T. snížené výplatné...; bez poškození
Vyvolávací cena:
36379 - 1939 předběžný OVS jako částečný tiskopis(!), Hlavat
Jakost
1939 předběžný OVS jako částečný tiskopis(!), Hlavatý, Praha 17/ 23.9.39 s výplatní hodnotou 30h a červeným raz. Částečný tiskopis; bez poškození
Vyvolávací cena:
36377 - 1939 předběžný OVS jako Obchodní tiskopis(!), Státní
Jakost
1939 předběžný OVS jako Obchodní tiskopis(!), Státní nakladatelství v Praze, Praha 27/ 24.4.39 s výplatní hodnotou 10h a červeným raz. O.T. snížené výplatné...; bez poškození
Vyvolávací cena:
36374 - 1939 sestava 4ks obálek s předběžnými čs. OVS, Svaz d
Jakost
1939 sestava 4ks obálek s předběžnými čs. OVS, Svaz důstojnictva Praha 17, Julius Albert Praha 36, Ústřední banka...Praha 1, Škoda Praha 1; luxusní
Vyvolávací cena:
36363 - 1939-40 3ks obálek s jednojazyčnými(!) OVS, Bratří Gutm
Jakost
1939-40 3ks obálek s jednojazyčnými(!) OVS, Bratří Gutmannové Praha 1, Cosmos Praha 1, Monopol České Budějovice, luxusní
Vyvolávací cena:
36387 - 1939-41 sestava 3ks obálek s reklamními přítisky vyplace
Jakost
1939-41 sestava 3ks obálek s reklamními přítisky vyplacené OVS, předběžný Otta Rakovník, "R" Praha 1, Vilímek Praha 3; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
36384 - 1939-41 sestava 4ks R dopisů vyplacených OVS, Všeobecná
Jakost
1939-41 sestava 4ks R dopisů vyplacených OVS, Všeobecná družstevní banka Praha 1, Hospodářská skupina velkoobchodu...Praha 1, Riunione Adriatica Praha 1, Slávia Praha 1; zachovalé
Vyvolávací cena:
36380 - 1940 OVS jako Obchodní tiskopis(!), Fr. Borový, Praha 1/ 2
Jakost
1940 OVS jako Obchodní tiskopis(!), Fr. Borový, Praha 1/ 24.2.40 s výplatní hodnotou 10h a červeným raz. Snížené výplatné...; bez poškození
Vyvolávací cena:
36391 - 1940 OVS jako Obchodní tiskopis(!), Kudrnáč, Náchod 9.2.
Jakost
1940 OVS jako Obchodní tiskopis(!), Kudrnáč, Náchod 9.2.40 s výplatní hodnotou 10h a červeným raz. Snížené výplatné...; bez poškození
Vyvolávací cena:
36386 - 1940-41 sestava 3ks obálek s reklamními přítisky vyplace
Jakost
1940-41 sestava 3ks obálek s reklamními přítisky vyplacené OVS, 2x Kudrnáč Náchod, Palaba Slaný; dekorativní, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
36364 - 1940-41 sestava 8ks celistvostí s OVS, RM Issa Praha 56, Ot
Jakost
1940-41 sestava 8ks celistvostí s OVS, RM Issa Praha 56, Otta Rakovník 2, 2x Pilnáček Hradec Králové, Bratří Vodičkové Praha 38, Řivnáč Praha 40, Maggi Praha 1, J.D.St. Praha1, vše luxusní
Vyvolávací cena:
U:A5
36388 - 1940-44 sestava 3ks R dopisů vyplacených OVS, Spořitelna
Jakost
1940-44 sestava 3ks R dopisů vyplacených OVS, Spořitelna města Kolína Kolín, Montan Praha 1, Lípa Praha 1; zachovalé
Vyvolávací cena:
36390 - 1940-45 sestava 6ks dopisů vyplacených OVS, Maggi Praha 1,
Jakost
1940-45 sestava 6ks dopisů vyplacených OVS, Maggi Praha 1, Kosmos Čáslav, Jasa Krahulčí Telč, Líh Praha 1, Handels und gewerbekammer Olmütz, Polický Rieker Chrudim; bez poškození
Vyvolávací cena:
36039 - 1941 okénková obálka zaslaná jako R s OVS Spiegler Hrono
+1
Jakost
1941 okénková obálka zaslaná jako R s OVS Spiegler Hronov 22.9.41 + raz. Viktoria, vráceno zpět, vzadu DR Bielitz 25.9.41 s poznámkou "Firma Huprert byla zlikvidována...", otvory z pořadače
Vyvolávací cena:
36369 - 1942 modrý OVS Sbírka zákonů a nařízení, Praha 8/ 10.
Jakost
1942 modrý OVS Sbírka zákonů a nařízení, Praha 8/ 10.4.42 s výplatní hodnotou 5h, výstřižek z novinového rukávu bez adresy
Vyvolávací cena:
U:A5
34834 - 1942 protektorátní dvoujazyčný OVS Fr. Ruprecht - Hlinsk
Jakost
1942 protektorátní dvoujazyčný OVS Fr. Ruprecht - Hlinsko v Čechách/ 21.1.42 s hodnotou 80h na obálce s přítiskem zaslané v místě, bez poškození
Vyvolávací cena:
36371 - 1943 modrý OVS Melantrich, Praha 1/ 29.7.43 s výplatní ho
Jakost
1943 modrý OVS Melantrich, Praha 1/ 29.7.43 s výplatní hodnotou 5h, celý novinový rukáv s adresou, zachovalé
Vyvolávací cena:
36368 - 1945 Ústřední statistický úřad Praha P, otisk orážec
+1
Jakost
1945 Ústřední statistický úřad Praha "P", otisk orážecího stroje na čisté obálce, DR PRAHA 14/ 10.2.45, luxusní, velmi malý výskyt!!
Vyvolávací cena:
U:A5
37285 - 1940-44 3ks celistvostí se slovenskými OVS, Apollo Bratisl
Jakost
1940-44 3ks celistvostí se slovenskými OVS, Apollo Bratislava 10.5.40, Tatra banka Bratislava 24.6.44, Sdruženie príslušníkov priemyslu...Bratislava 28.8.44, zachovalé
Vyvolávací cena:
37284 - 1944 okénková obálka zaslaná jako Ex se slovenským otis
Jakost
1944 okénková obálka zaslaná jako Ex se slovenským otiskem OVS Baťa, Baťovany 11.8.44, hodnota 3.30Ks, drobné natržení v okraji
Vyvolávací cena:
36558 - 1945 2ks ústřižků pošt. průvodek vyfr. OVS Philips Pra
Jakost
1945 2ks ústřižků pošt. průvodek vyfr. OVS Philips Praha 4/ 21.12.45, zachovalé
Vyvolávací cena:
34229 - 1945 firemní okénková obálka vyplacená kombinací OVS a
Jakost
1945 firemní okénková obálka vyplacená kombinací OVS a známky, frankotyp Sedliacka banka s hodnotou 1Kč, DR Bratislava 1/ 18.8.45 a zn. 50h, Pof.363 s DR Bratislava 1/ 18.VIII.45, ojedinělé, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
36401 - 1945-49 sestava 8ks dopisu vyplacených OVS , Obchodní a ž
Jakost
1945-49 sestava 8ks dopisu vyplacených OVS , Obchodní a živnostenská komora Olomouc ústřižek průvodky, Arnot Praha 1, Hospodářské družstvo ...Kutná Hora, VDP Praha 21, 2x Kosmos Čáslav, Peněžní ústředí zem. družstev Praha 7, Selecta Praha 7; zachovalé
Vyvolávací cena:
36402 - 1947-50 sestava 4ks firemních podlouhlých obálek vyplacen
Jakost
1947-50 sestava 4ks firemních podlouhlých obálek vyplacených OVS, ČKD Praha 79, Benzinol Hradec Králové, Čs. doly Praha 1; bez poškození
Vyvolávací cena:
32422 - 1951 Let. dopis do Hamburgu s firemním OVS PRAHA 1/ SKLOEXP
Jakost
1951 Let. dopis do Hamburgu s firemním OVS PRAHA 1/ SKLOEXPORT/ 19.11.51, dopis otevřen a zalepen anglickou cenzurou, otisk razítka jen částečný (koruna + číslo), obálka svisle přeložená, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
37494 - 1962-64 sestava 4ks obálek s OVS Veba Broumov, Kosmos Čás
Jakost
1962-64 sestava 4ks obálek s OVS Veba Broumov, Kosmos Čáslav, Koh-i-Noor České Budějovice, Spolana Neratovice, bez poškození
Vyvolávací cena: