Písemná aukce 15 / Filatelie / Filatelistické obory / Náměty

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
45615 - 1936 OLYMPIÁDA XI. LOH Berlín 36, 2ks pohlednic zaslanýc
Jakost
1936 OLYMPIÁDA XI. LOH Berlín 36, 2ks pohlednic zaslaných do ČSR s PR Berlin Olympia-stadion 16.8.36 a Berlin Olympialager Heerstrasse 5.8.36, pěkné otisky
Vyvolávací cena:
41715 - 1947-48 ESPERANTO 1x obálka a 1x R dopis s PR : 2x Turčia
Jakost
1947-48 ESPERANTO 1x obálka a 1x R dopis s PR : 2x Turčiansky Sv. Martin/ I. celoslovenský esperantský kongres a 3x Košice/ II. celoslovenský esperantský kongres, dobrá kvalita, hledaný námět
Vyvolávací cena:
U:A5
41716 - 1949 ESPERANTO 2x R dopis s PR : 3x Bratislava 2/ III. celo
Jakost
1949 ESPERANTO 2x R dopis s PR : 3x Bratislava 2/ III. celoslovenský esperanto kongres a 3x Liberec/ VII. sjezd esperantistů ČSR, dobrá kvalita, hledaný námět
Vyvolávací cena:
41242 - 1957 JUDAIKA  3x R dopisnice s hlášením škod na život
Jakost
1957 JUDAIKA 3x R dopisnice s hlášením škod na životě, zdraví a majetku Radě židovských náboženských obcí z období německé okupace, zachovalé
Vyvolávací cena:
41711 - 1947 JUDAIKA  prošlá dopisnice s PR Mariánské lázně 1
Jakost
1947 JUDAIKA prošlá dopisnice s PR Mariánské lázně 1/ Agudat Jisrael - Světová konference/ 20.VIII.1947, hledané razítko, pěkná kvalita
Vyvolávací cena:
41719 - 1937 JUDAIKA pamětní obálka a výstřižek s PR Mariáns
Jakost
1937 JUDAIKA pamětní obálka a výstřižek s PR Mariánské lázně 1/ III. světový kongres "Agudas Jisroel"/ 18. a 23.VIII.37, obálka lehce omáčklá, bez adresy
Vyvolávací cena:
41712 - 1947 JUDAIKA R dopis se třemi PR Karlovy Vary 1/ 50 let sv
Jakost
1947 JUDAIKA R dopis se třemi PR Karlovy Vary 1/ 50 let světové sionistické organisace/ 17.VIII.1947, černá R-nálepka, čisté otisky, podací lístek připojen, hledané razítko, pěkná kvalita
Vyvolávací cena:
46266 - 1969 KOSMOS aršík SSSR s ručně psanými podpisy kosmona
Jakost
1969 KOSMOS aršík SSSR s ručně psanými podpisy kosmonautů Šatalov, Volynov, Eliseef, Chrunov
Vyvolávací cena:
34364 - 1970 KOSMOS ČSR obálka s přítiskem Apolla 13 zaslaná d
+1
Jakost
1970 KOSMOS ČSR obálka s přítiskem Apolla 13 zaslaná do USA, vyfr. zn. Pof.60, DR Praha 11.IV.70, vráceno zpět s lístkem "Zásilka byla vrácena poštovním úřadem Kennedy Space Center, protože APOLLO 13 nepřistálo na Měsíci" + DR Praha 19.X.70, podpis autora přítisku Lukavský, bez poškození
Vyvolávací cena:
40177 - 1988 KOSMOS SSSR - Bulharsko, společný let v kosmu, obál
Jakost
1988 KOSMOS SSSR - Bulharsko, společný let v kosmu, obálka s PR a palubním razítkem, nepoužité, výborná kvalita
Vyvolávací cena:
40178 - 1978 KOSMOS SSSR - ČSSR, společný let v kosmu, COB s pal
Jakost
1978 KOSMOS SSSR - ČSSR, společný let v kosmu, COB s palubním PR, podpisy kosmonautů Gubareva a Remka, nepoužité, velmi dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
40175 - 1982 KOSMOS SSSR - Francie, společný let v kosmu, obálka
Jakost
1982 KOSMOS SSSR - Francie, společný let v kosmu, obálka s PR a palubním razítkem, neprošlé, lehčí lom růžku jinak bezvadné
Vyvolávací cena:
40174 - 1980 KOSMOS SSSR - CUBA společný let v kosmu, obálka s P
Jakost
1980 KOSMOS SSSR - CUBA společný let v kosmu, obálka s PR a palubním razítkem, neprošlé, výborná kvalita
Vyvolávací cena:
40176 - 1980 KOSMOS SSSR - Vietnam, společný let v kosmu, obálka
Jakost
1980 KOSMOS SSSR - Vietnam, společný let v kosmu, obálka s razítkem základny a palubním, vietnamská známka, neprošlé, výborná kvalita
Vyvolávací cena:
41166 - 1936 OLYMPIÁDA 2x pohlednice z Berlína, 1x PR Berlin Olym
Jakost
1936 OLYMPIÁDA 2x pohlednice z Berlína, 1x PR Berlin Olympia - Stadion/ XI. Olympiade 1936 se zn. Mi.610+611, 1x propagační SR Berlin/ Olympische Spiele se zn. Mi.518, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
46073 - 1979-91 POLÁRNÍ POŠTA sestava 10ks dopisů z různých p
Jakost
1979-91 POLÁRNÍ POŠTA sestava 10ks dopisů z různých polárních expedic Německo, Japonsko a Rusko; část se stopami po vlhkosti v lepených spojích obálek
Vyvolávací cena:
45980 - 1995 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  série 4ks známek Erby
Jakost
1995 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ série 4ks známek Erby, svěží
Vyvolávací cena:
45982 - 1999 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ aršík s 9ti známkami
Jakost
1999 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ aršík s 9ti známkami se znaky smluvních států, mj. ČR, SR, číslovaný, svěží
Vyvolávací cena:
44277 - 1997 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ konvolut 6ks pamětních
Jakost
1997 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ konvolut 6ks pamětních obálek a dopisnic s přítisky k výstavě poštovních známek řádu a výročí smlouvy o přepravě pošt. zásilek mezi ČR a Suverénním řádem MR, obsahuje i přítisk na CDV18 (!!) k podepsání smlouvy, velmi nízký náklad - katalog neuvádí, 1x i známka řádové pošty, poštovně nepoužité, dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
45981 - 1996 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ série 4ks známek Erby,
Jakost
1996 ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ série 4ks známek Erby, svěží
Vyvolávací cena:
41702 - 1945 SKAUTING  CDV76 s dofr. dvěma známkami s 2x PR Karlo
Jakost
1945 SKAUTING CDV76 s dofr. dvěma známkami s 2x PR Karlovy Vary/ Skautské dny/ 26.I.46, hledané razítko
Vyvolávací cena:
41796 - 1936-37 SKAUTING  kreslená pohlednice k Jubilejnímu zemsk
Jakost
1936-37 SKAUTING kreslená pohlednice k Jubilejnímu zemskému sjezdu, 2x PR dtto, bez adresy, dobře zachovalé a CDV s PR Jaroměř/ Otevření skautského domova 1937
Vyvolávací cena:
41700 - 1945 SKAUTING  obálka většího formátu s nalepeným pam
Jakost
1945 SKAUTING obálka většího formátu s nalepeným pamětním listem z I. skautských slavností v Klatovech, 2x PR dtto, místo adresy razítko Revoluční rady skautů, dobře zachovalé, hledané
Vyvolávací cena:
41703 - 1945 SKAUTING  ostřižený a přeložený pamětní list a
Jakost
1945 SKAUTING ostřižený a přeložený pamětní list a výstřižek s PR Žilina 1/ I. sněm slovenských skautů / 11.XI.1945, hledané razítko
Vyvolávací cena:
41698 - 1945 SKAUTING 3ks dopisnic s otisky PR Klatovy/ Skautské s
Jakost
1945 SKAUTING 3ks dopisnic s otisky PR Klatovy/ Skautské slavnosti se všemi daty akce 7-9.IX.1945, 1x jako R, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
41087 - 1985 SKAUTING dopis zaslaný ze Švýcarska do Holandska se
Jakost
1985 SKAUTING dopis zaslaný ze Švýcarska do Holandska se zeleným kašetem čsl. exilových skautů TSCHECHOSLOWAKISCHE EXIL - PFEDFINDER IN DER SCHWEIZ + kresba 3 lilií, roztržení obálky opraveno, jinak čisté
Vyvolávací cena:
41088 - 1968-96 SKAUTING partie 18ks celin (CDV + COB) s přítisky
Jakost
1968-96 SKAUTING partie 18ks celin (CDV + COB) s přítisky k námětu skauting, některé i s PR, jen 2x vypsaná adresa, dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
41082 - 1936 SKAUTING pohlednice se zn. 60h a zeleným PR Praha 14
Jakost
1936 SKAUTING pohlednice se zn. 60h a zeleným PR Praha 14 Zemský skautský sjezd/ 30.V.36, krátké natržení v okraji pohlednice, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
41086 - 1945 SKAUTING přední strana dopisu se zn. 1,50K a slabš
Jakost
1945 SKAUTING přední strana dopisu se zn. 1,50K a slabším otiskem PR Žilina 1/ I. sněm slovenských skautů / 11.XI.45, vzácné a hledané razítko, přeloženo, skvrny, KVP
Vyvolávací cena:
41084 - 1946 SKAUTING R dopis s bohatou frankaturou (7,40Kčs) a 5
+1
Jakost
1946 SKAUTING R dopis s bohatou frankaturou (7,40Kčs) a 5 otisky černého PR Karlovy Vary Skautské dny/ 27.I.46, černá R-nálepka česká, vzadu přích. vylámané nádražní razítko Mladá Boleslav/ 4.II.46, uvnitř zajímavé sdělení PÚ Karlovy Vary, zachovalé
Vyvolávací cena:
41085 - 1946 SKAUTING R dopis s frankaturou 3 známek (7,40Kčs), 2
Jakost
1946 SKAUTING R dopis s frankaturou 3 známek (7,40Kčs), 2x černé PR Praha 1 Junácký sněm/ 10.II.46, černá R-nálepka, velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
41083 - 1945 SKAUTING R dopis s frankaturou 4,20Kčs a třemi čern
Jakost
1945 SKAUTING R dopis s frankaturou 4,20Kčs a třemi černými otisky PR Klatovy Skautské slavnosti/ 7.IX.45, protektorátní R-nálepka se škrtnutým německým názvem, vzadu přích. Praha 84/ 8.IX.45, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
41798 - 1945 SKAUTING skautská pohlednice s 2x PR Klatovy/ Skautsk
Jakost
1945 SKAUTING skautská pohlednice s 2x PR Klatovy/ Skautské slavnosti/ 9.IX.45, nepoužité, místo adresy razítko Revoluční rady skautů, zachovalé
Vyvolávací cena:
41797 - 1934-37 SKAUTING výstřižek se 4 PR Kutná Hora/ Župní
Jakost
1934-37 SKAUTING výstřižek se 4 PR Kutná Hora/ Župní sjezd junáků skautů, kreslená pohlednice k otevření junáckého domova v Jaroměři 1937 s PR dtto, nepoužitá, hledané
Vyvolávací cena:
41081 - 1937 SKAUTING - dopis jako tiskopis vyfr. svit. známkou 20h
Jakost
1937 SKAUTING - dopis jako tiskopis vyfr. svit. známkou 20h se dvěma otisky zeleného PR Jaroměř Otevření skautského domova/ 30.V.37, navíc DR Jaroměř/ 30.V.37, zachovalé
Vyvolávací cena:
41681 - 1931 SKAUTING - úřední dopis s otiskem propagačního SR
Jakost
1931 SKAUTING - úřední dopis s otiskem propagačního SR Praha 25/ Tábory slovanských skautů/ Slovanské jamboree/ 20.VI.31, zachovalé, velmi hledané
Vyvolávací cena:
42626 - 1947 SKAUTING ČÍNA letecký dopis vyfr. výplatní zn. 800
Jakost
1947 SKAUTING ČÍNA letecký dopis vyfr. výplatní zn. 800d., DR Shanghai (datum špatně čitelné), přídavné raz. Czechoslovak Rover-Scouts / Junáci odboje / Shanghai - China, adresován do Jindřichova Hradce, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
40570 - 1968 SKAUTING ČSR II. pamětní obálka k 50. výročí slu
Jakost
1968 SKAUTING ČSR II. pamětní obálka k 50. výročí služby českých skautů, vyfr. zn. 40h, PR Praha 28.10.68 k téže události, neprošlá, bez vady
Vyvolávací cena:
41618 - 1937 SKAUTING HOLANDSKO celý novinový rukáv vyfr. zn. Mi
Jakost
1937 SKAUTING HOLANDSKO celý novinový rukáv vyfr. zn. Mi.152, 2x 281, SR Haarlem 4.8.37, přídavné raz. Administratie/ JAMBOREE POST, adres. do Střelice u Brna, nahoře i dole mírně natržený a po obou stranách rezavé skvrny, k prohlédnutí
Vyvolávací cena:
43175 - 2002 SPORT ČÍNA, HONG KONG a MACAO, společné vydání ke
Jakost
2002 SPORT ČÍNA, HONG KONG a MACAO, společné vydání ke Světovému poháru v kopané 2002, dárkové balení
Vyvolávací cena:
U:A5
41718 - 1948 ŠACHY R-dopis s 3x PR BRATISLAVA 1/ XX. jubilejní sj
Jakost
1948 ŠACHY R-dopis s 3x PR BRATISLAVA 1/ XX. jubilejní sjezd čs. šachistů/ 21.VIII.1948, podací lístek také s PR přiložen, dobrá kvalita, hledané razítko
Vyvolávací cena:
U:A5
46100 - 1969-93 ŠACHY sestava 4ks celistvostí s přítiskem nebo
Jakost
1969-93 ŠACHY sestava 4ks celistvostí s přítiskem nebo razítkem na motiv šachy, doplněno 5ks lístků korespondenčních šachových partií
Vyvolávací cena:
U:A5